Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 38

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 38

 

 

9-47

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Wymiana bezpieczników w przedziale 

silnika

OBC3090028

1.  Wyłączyć pojazd.
2.  Wyłączyć wszystkie przełączniki.
3.  

 Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki 

bezpieczników, a  następnie podnieść 

i zdjąć pokrywę.

4.   Sprawdzić wyjęty bezpiecznik — jeżeli 

jest przepalony, należy go wymienić. Aby 

wyjąć lub włożyć bezpiecznik, należy użyć 

narzędzia znajdującego się w  skrzynce 

bezpieczników.

5.   Włożyć nowy bezpiecznik tego samego 

typu i o tym samym amperażu, a następ-

nie upewnić się, że jest prawidłowo 

zamocowany w  zaciskach. Jeżeli bez-

piecznik jest luźny w  zaciskach, należy 

skontaktować się z Autoryzowaną Stacją 

Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników 

w  przedziale silnika należy dokładnie 

założyć pokrywę skrzynki. Prawidłowe 

założenie pokrywy potwierdza charakte­

rystyczne kliknięcie. W przeciwnym razie 

do skrzynki może dostać się woda i spo­

wodować usterkę elektryczną.

Bezpieczniki wysokoprądowe 

(bezpieczniki główne)

OBC3090029

Jeżeli przepalił się bezpiecznik zabezpie-

czający obwód o wysokim natężeniu prądu, 

należy:
1.  Wyłączyć pojazd.
2.   Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumula-

tora.

3.  

 Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki 

bezpieczników, a  następnie podnieść 

i zdjąć pokrywę.

4.   Odkręcić nakrętki wskazane na ilustracji.
5.  

 Wymienić bezpiecznik na nowy tego 

samego typu i o takich samych parame-

trach.

6.  

 Przykręcić nakrętkę, założyć pokrywę 

i podłączyć zacisk ujemny (–) do akumu-

latora.

W  przypadku przepalenia się bezpieczni-

ka wysokoprądowego należy skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

9-48

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Opis bezpieczników i przekaźników

Skrzynka bezpieczników pod deską 

rozdzielczą

OBC3090030

Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek 

bezpieczników i przekaźników znajdują się 

nazwy bezpieczników i amperaż. 

Rzeczywisty  układ  bezpieczników 

w  skrzynce  bezpieczników  zakupionego 

pojazdu  może  różnić  się  od  przedstawio

-

nego  w  Instrukcji.  Podane  informacje 

odzwierciedlają stan w momencie oddawa

-

nia  publikacji  do  druku.  Podczas  spraw

-

dzania  bezpieczników  należy  korzystać 

z opisów na pokrywach ich skrzynek.

OBC3090031

9-49

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

HEATED MIRROR

10 A

Moduł sterowania układem klimatyzacji,
lusterko elektryczne sterowane elektrycznie po stronie kierowcy/pasażera

SAFETY P/WINDOW

25 A

Moduł bezpiecznego sterowania szybą w drzwiach kierowcy

FRONT 

SEAT WARMER

25 A

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich

P/WINDOW RH

25 A

Główny przełącznik elektrycznego sterowania szybami 
przełącznik elektrycznego sterowania szybą drzwi pasażera

TCU2

10 A

[G3LE] Przełącznik trybu sportowego, moduł TCM, przełącznik położeń selektora, moduł sprzęgła 
elektronicznego,
[M/T] Czujnik położenia sprzęgła,
[G4LC] Przełącznik położeń selektora

BATTERY 

MANAGEMENT3

10 A

[MILD HEV – G3LE] Moduł sterowania układem BMS

MODULE 8

10 A

Złącze diagnostyczne (DLC), przełącznik awaryjnego blokowania drzwi

MEMORY

10 A

Czujnik deszczu, moduł sterowania układem klimatyzacji, zestaw wskaźników, przekaźnik składania/
rozkładania lusterek zewnętrznych

AMP

25 A

Wzmacniacz, przetwornica DC-DC niskiego napięcia (wersje bez układu ISG, 48 V)

SUNROOF

15 A

Silnik elektryczny okna dachowego

P/WINDOW LH

25 A

Główny przełącznik elektrycznego sterowania szybami

MODULE 2

10 A

Włącznik trybu sportowego, włącznik świateł stopu

REAR SEAT 

WARMER

25 A

Moduł sterowania podgrzewaniem siedzeń tylnych

9-50

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

MULTI MEDIA

20 A

System audio 4.0, wyświetlacz systemu audio, jednostka systemu audio-wideo i nawigacji, 
przetwornica DC-DC (wersje bez układu ISG, 48 V)

AIR BAG

10 A

Moduł sterowania układem SRS-Airbag

SENSOR4

10 A

[G3LE] Siłownik układu CVVD
[G4LC] Elektryczna pompa oleju

A/C 3

7,5 A

Silnik dmuchawy, moduł sterowania układem klimatyzacji

DOOR LOCK

20 A

Przekaźnik podwójnej blokady zamków, przekaźnik odblokowania pokrywy bagażnika,
przekaźnik blokowania/odblokowania drzwi

E-CALL

7,5 A

Jednostka systemu e-Call

MODULE 5

10 A

Jednostka systemu e-Call, wskaźnik położeń selektora A/T, system audio 4.0, wyświetlacz 
systemu audio, jednostka systemu audio, wideo i nawigacji, ładowarka bezprzewodowa, lusterko 
elektrochromatyczne, moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, moduł sterowania 
podgrzewaniem siedzeń tylnych, przetwornica DC-DC (wersje bez układu ISG, 48 V), moduł sterowania 
układem klimatyzacji, złącze diagnostyczne (DLC), układ poziomowania świateł przednich

ABS 3

10 A

Moduł sterowania układem ESC

BRAKE SWITCH

7,5 A

Jednostka IBU, włącznik świateł stopu

START

7,5 A

[Wersje z inteligentnym kluczykiem] Jednostka IBU [wersje ze stacyjką] Stacyjka
[Wszystkie wersje z M/T] Moduł ECM
[G3LE/G4LC] Przełącznik położeń selektora, wersje 1.4
[Wszystkie wersje z M/T i inteligentnym kluczykiem] Jednostka IBU
[G4LC] Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 6) wersje 1.4 z M/T bez inteligentnego kluczyka

CLUSTER

10 A

Zestaw wskaźników

9-51

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

MODULE 4

10 A

Moduł sterowania układem wspomagającym unikanie kolizji czołowych, jednostka IBU, 
jednostka kamery wielofunkcyjnej, moduł przełączników w desce rozdzielczej, 
moduł sterowania układem BCW L/P, przedni

IBU 2

15 A

Jednostka IBU

ACC 1

10 A

System audio 4.0, wyświetlacz systemu audio, jednostka systemu audio, wideo i nawigacji, jednostka 
systemu e-Call, jednostka IBU, moduł sterowania układem wspomagającym unikanie kolizji czołowych, 
wzmacniacz, gniazdo zasilania nr 1 przednie, ładowarka USB, przetwornica DC-DC (wersje bez układu 
ISG, 48 V), przełącznik elektrycznego sterowania lusterkami zewnętrznymi, przekaźnik gniazd zasilania

MODULE 7

10 A

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, moduł sterowania podgrzewaniem siedzeń tylnych, 
moduł sterowania układem wspomagającym unikanie kolizji podczas parkowania (PCA)

WASHER

15 A

Przełącznik wielofunkcyjny

MODULE 6

7,5 A

Jednostka IBU

POWER OUTLET

20 A

Przednie gniazdo zasilania

IBU 1

10 A

Jednostka IBU

AIR BAG IND

10 A

Moduł sterowania układem klimatyzacji, zestaw wskaźników

A/C 2

7,5 A

Moduł sterowania układem klimatyzacji, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika 
(RLY. 13/14)

WIPER RR

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 7)

ECU 4

10 A

Moduł ECM/PCM

MDPS 2

10 A

Jednostka układu MDPS

9-52

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Skrzynka bezpieczników 

i przekaźników w przedziale silnika

OBC3090026

Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek 

bezpieczników i przekaźników znajdują się 

nazwy bezpieczników i amperaż.

Rzeczywisty  układ  skrzynek  bezpieczni

-

ków zakupionego pojazdu może różnić się 

od przedstawionego w Instrukcji. Podane 

informacje odzwierciedlają stan w momen

-

cie oddawania publikacji do druku. Podczas 

sprawdzania bezpieczników należy korzy

-

stać z opisów na pokrywach ich skrzynek.

OBC3090035

OBC3090034

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi (48 V) MHEV

9-53

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

OBC3090033

OBC3090032

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

 

Silnik benzynowy 1.4

9-54

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

T-GDI, Smartstream 1.0 T-GDI (48 V) MHEV

Nazwa przekaźnika

Oznaczenie

Funkcja przekaźnika

Rodzaj

RLY.1

E30

Przekaźnik główny

MINI

RLY.2

E31

Przekaźnik wentylatora chłodnicy

MINI

RLY.3

E32

Przekaźnik szybkiej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.4

E33

Przekaźnik wolnej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.5

E34

Przekaźnik pompy paliwa

MICRO

RLY.6

E36

Przekaźnik rozrusznika

MICRO

RLY.7

E36

Przekaźnik wycieraczki tylnej

MICRO

RLY.10

E39

Przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji

MICRO

RLY.11

E40

Przekaźnik sygnalizatora dźwiękowego

MICRO

RLY.12

E41

Przekaźnik syreny autoalarmu

MICRO

RLY.13

E42

Przekaźnik dmuchawy

MICRO

RLY.14

E43

Przekaźnik nagrzewnicy PTC

MICRO

9-55

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDI, Smartstream 1.0 T-GDI (48 V) MHEV

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie

Amperaż

Zabezpieczany obwód

ALT

(180 A) 
[150 A]

Alternator, bezpiecznik wysokoprądowy – F2, bezpiecznik – F31/F32/F33/F34/F35/F36

MDPS

80 A

Jednostka układu MDPS

DCT1

40 A

Moduł TCM

E-CLUTCH1

Moduł sprzęgła elektronicznego

DCT2

40 A

Moduł TCM

ECU1

30 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.1)

IG1

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG1/ACC) 
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka

FUEL PUMP

20 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.5)

BATTERY 

MANAGEMENT1

15 A

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (bezpieczniki – F40/F43)

ECU3

15 A

Moduł ECM, czujnik włączenia sprzęgła

ECU2

15 A

Moduł ECM

A/CON 1

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.10)

DCT4

40 A

Inteligentny siłownik zmiany biegów

CVVD

40 A

Siłownik układu CVVD

IG2

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG2) 
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka, przekaźnik rozrusznika

BATT1

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

9-56

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDI, Smartstream 1.0 T-GDI (48 V) MHEV

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie

Amperaż

Zabezpieczany obwód

BATT3

50 A

Skrzynka B/P ICU (bezpieczniki –F8/F15/F21/F25/F29, 
przekaźnik zatrzaskowy obciążenia długoterminowego – F16/F9/F22)

DCT3

15 A

Moduł TCM

E-CLUTCH2

Moduł sprzęgła elektronicznego

HORN

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.11, RLY.12)

AMS

10 A

Czujnik stanu akumulatora

BATT2

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4

50 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik elektrycznego sterowania szybami – F5/F12,
bezpieczniki – F3/F4/F10/F11)

C/FAN

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.2)

IGN COIL

20 A

Cewka zapłonowa nr 1, 2 i 3

ECU5

20 A

Moduł ECM

ECU6

15 A

Moduł ECM

SENSOR 1

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.2/10), zawór nr 1/2 sterowania przepływem oleju (zawory dolotowe/
wylotowe), zawór elektromagnetyczny układu zapobiegania emisji par paliwa (PCSV), zawór RCV, 
pompa oleju o zmiennym wydatku, zawory elektromagnetyczne

SENSOR 2

10 A

Sonda lambda (przednia/tylna)

RR DEFOG

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik ogrzewania szyby tylnej)

ABS 1

40 A

Moduł sterowania układem ESC

9-57

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDI, Smartstream 1.0 T-GDI (48 V) MHEV

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie

Amperaż

Zabezpieczany obwód

BLOWER

40 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.13)

PTC

HEATER

50 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.14)

ABS 2

30 A

Moduł sterowania układem ESC

POWER

OUTLET

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik gniazda zasilania)

WIPER 2

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, jednostka IBU

SENSOR3

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 5)

MHSG

10 A

Silnik rozrusznika-generatora układu „mild hybrid”

BATTERY

C/FAN

10 A

Wentylator chłodzący układu BMS, skrzynka B/P przy silniku (bezpiecznik – F8)

WIPER 1

25 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, 
stacyjka

BATTERY 

MANAGEMENT2

10 A

Moduł sterowania układem BMS, skrzynka B/P przy silniku (bezpiecznik – F8)

9-58

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

Nazwa przekaźnika

Oznaczenie

Funkcja przekaźnika

Rodzaj

RLY.1

E30

Przekaźnik główny

MINI

RLY.3

E32

Przekaźnik szybkiej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.4

E33

Przekaźnik wolnej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.5

E34

Przekaźnik pompy paliwa

MICRO

RLY.6

E36

Przekaźnik rozrusznika

MICRO

RLY.7

E36

Przekaźnik wycieraczki tylnej

MICRO

RLY.8

E37

Przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji

MICRO

RLY.9

E38

Przekaźnik wysokich obrotów wentylatora 
chłodnicy

MICRO

RLY.10

E39

Przekaźnik niskich obrotów wentylatora 
chłodnicy

MICRO

RLY.11

E40

Przekaźnik sygnalizatora dźwiękowego

MICRO

RLY.12

E41

Przekaźnik syreny autoalarmu

MICRO

RLY.13

E42

Przekaźnik dmuchawy

MICRO

RLY.14

E43

Przekaźnik nagrzewnicy PTC

MICRO

9-59

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

ALT

(125 A) 
[150 A]

Alternator, bezpiecznik wysokoprądowy – F2, bezpiecznik – F31/F32/F33/F34/F35/F36

MDPS

80 A

Jednostka układu MDPS

ECU1

30 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.1)

IG1

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG1/ACC) 
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka

FUEL PUMP

20 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.5)

ECU3

15 A

Moduł ECM, czujnik włączenia sprzęgła

ECU2

15 A

Moduł ECM

A/CON 1

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.8)

IG2

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG2) 
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka, przekaźnik rozrusznika

BATT1

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

BATT3

50 A

Skrzynka B/P ICU (bezpieczniki –F8/F15/F21/F25/F29, 
przekaźnik zatrzaskowy obciążenia długoterminowego – F16/F9/F22)

HORN

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.11, RLY.12)

AMS

10 A

Czujnik stanu akumulatora

BATT2

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4

50 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik elektrycznego sterowania szybami – F5/F12, 
bezpieczniki – F3/F4/F10/F11)

C/FAN

40 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.9/10)

9-60

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

IGN COIL

20 A

Cewka zapłonowa nr 1, 2, 3 i 4

ECU5

20 A

Moduł ECM

ECU6

15 A

Moduł ECM

SENSOR 1

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.8/9/10), 
zawór nr 1/2 sterowania przepływem oleju (zawory dolotowe/wylotowe), 
zawór elektromagnetyczny układu zapobiegania emisji par paliwa (PCSV)

SENSOR 2

10 A

Sonda lambda (przednia/tylna)

RR DEFOG

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik ogrzewania szyby tylnej)

ABS 1

40 A

Moduł sterowania układem ESC

BLOWER

40 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.13)

PTC 

HEATER

50 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.14)

ABS 2

30 A

Moduł sterowania układem ESC

POWER

OUTLET

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik gniazda zasilania)

WIPER 2

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, jednostka IBU

INJECTOR1

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 5), wtryskiwacz nr 1-1, 2-1, 3-1 i 4-1

INJECTOR2

15 A

Wtryskiwacz nr 1-2, 2-2, 3-2 i 4-2

WIPER 1

25 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, stacyjka

9-61

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Silnik benzynowy 1.4

Nazwa przekaźnika

Oznaczenie

Funkcja przekaźnika

Rodzaj

RLY.1

E30

Przekaźnik główny

MINI

RLY.3

E32

Przekaźnik szybkiej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.4

E33

Przekaźnik wolnej pracy wycieraczek

MICRO

RLY.5

E34

Przekaźnik pompy paliwa

MICRO

RLY.6

E36

Przekaźnik rozrusznika

MICRO

RLY.7

E36

Przekaźnik wycieraczki tylnej

MICRO

RLY.9

E38

Przekaźnik wysokich obrotów wentylatora 
chłodnicy

MICRO

RLY.10

E39

Przekaźnik niskich obrotów wentylatora 
chłodnicy

MICRO

RLY.11

E40

Przekaźnik sygnalizatora dźwiękowego

MICRO

RLY.12

E41

Przekaźnik syreny autoalarmu

MICRO

RLY.13

E42

Przekaźnik dmuchawy

MICRO

RLY.14

E43

Przekaźnik nagrzewnicy PTC

MICRO

9-62

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Silnik benzynowy 1.4

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

ALT

(125 A) 
[150 A]

Alternator, bezpiecznik wysokoprądowy – F2, bezpiecznik – F31/F32/F33/F34/F35/F36

MDPS

80 A

Jednostka układu MDPS

ECU1

30 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.1)

IG1

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG1/ACC)
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka

FUEL PUMP

20 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.5)

TCU1

15 A

Moduł PCM, czujnik włączenia sprzęgła

ECU2

15 A

Moduł ECM/PCM

EOP

40 A

Elektryczna pompa oleju

IG2

30 A

Wersje z inteligentnym kluczykiem: skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik IG2) 
Wersje bez inteligentnego kluczyka: stacyjka, przekaźnik rozrusznika

BATT1

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)

BATT3

50 A

Skrzynka B/P ICU (bezpieczniki –F8/F15/F21/F25/F29,
przekaźnik zatrzaskowy obciążenia długoterminowego – F16/F9/F22)

HORN

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.11, RLY.12)

AMS

10 A

Czujnik stanu akumulatora

BATT2

50 A

Skrzynka B/P ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)

BATT4

50 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik elektrycznego sterowania szybami – F5/F12, 
bezpieczniki – F3/F4/F10/F11)

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..