Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 39

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     37      38      39      40     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 39

 

 

9-63

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Silnik benzynowy 1.4

Nazwa 

bezpiecznika

Oznaczenie Amperaż

Zabezpieczany obwód

C/FAN

40 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.9/10)

IGN COIL

20 A

Cewka zapłonowa nr 1, 2, 3 i 4, kondensator

ECU5

20 A

Moduł ECM/PCM

ECU6

15 A

Moduł ECM/PCM

SENSOR 1

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.9/10), zawór nr 1/2 sterowania przepływem oleju (zawory dolotowe/
wylotowe), zawór elektromagnetyczny układu zapobiegania emisji par paliwa (PCSV), zawór sterowania 
zmiennym kolektorem dolotowym (VIS)

SENSOR 2

10 A

Sonda lambda (przednia/tylna)

RR DEFOG

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik ogrzewania szyby tylnej)

ABS 1

40 A

Moduł sterowania układem ESC

BLOWER

40 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.13)

PTC 

HEATER

50 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY.14)

ABS 2

30 A

Moduł sterowania układem ESC

POWER 

OUTLET

40 A

Skrzynka B/P ICU (przekaźnik gniazda zasilania)

WIPER 2

10 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, jednostka IBU

INJECTOR

15 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 5), wtryskiwacz nr 1, 2, 3 i 4

WIPER 1

25 A

Skrzynka B/P przy silniku (RLY. 4), silnik wycieraczek przednich, stacyjka

9-64

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Większość żarówek pojazdu powinna wymie-

niać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. W  wielu przypadkach wymiana 

żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać 

do niej swobodny dostęp, należy zdemonto-

wać sąsiednie elementy. Dotyczy to szcze-

gólnie wymiany żarówek świateł przednich.
Nieostrożny demontaż/montaż lamp przed-

nich może spowodować uszkodzenie pojaz-

du.

UWAGA

Podczas wymiany żarówki należy upewnić 

się, że montowana jest żarówka o takiej 

samej mocy. W  przeciwnym razie może 

dojść do przepalenia bezpiecznika lub 

uszkodzenia układu elektrycznego.

Klosze lamp mogą ulegać zaparowaniu po 

umyciu  samochodu  w  myjni  lub  podczas 

jazdy  w  warunkach  wysokiej  wilgotno

-

ści  powietrza  w  niskich  temperaturach. 

Wynika to z różnicy pomiędzy temperaturą 

wewnątrz  oraz  na  zewnątrz  lampy  i  nie 

oznacza problemu związanego z pojazdem. 

Wilgoć skroplona wewnątrz lampy zanika 

podczas  jazdy  z  włączonymi  światłami. 

Szybkość zanikania zaparowania może się 

różnić w zależności od wielkości i położenia 

lampy oraz od warunków otoczenia. Jeżeli 

jednak  zaparowanie  lamp  nie  ustępuje, 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Zmiana świateł z ruchu lewostronnego na 

prawostronny i odwrotnie

Wiązka świateł mijania jest asymetryczna. 

W przypadku wjazdu do kraju, w którym 

ruch  odbywa  się  po  przeciwnej  stronie, 

niesymetryczna wiązka świetlna może ośle

-

piać kierowców pojazdów nadjeżdżających 

z przeciwka. Aby unikać oślepiania, prze

-

pisy  obowiązujące  w  Unii  Europejskiej 

wymagają zastosowania różnych rozwiązań 

technicznych  (np.  układ  automatycznej 

zmiany,  naklejki  na  lampy,  kierowanie 

wiązki  światła  w  dół).  Lampy  przednie 

tego  samochodu  zaprojektowano  tak,  by 

nie  oślepiały  kierowców  nadjeżdżających 

z przeciwka. Dlatego nie trzeba dokonywać 

żadnych  zmian  w  przypadku  wjazdu  do 

kraju o innej organizacji ruchu drogowego.

ŻARÓWKI

Przed przystąpieniem do wymiany żaró­

wek należy włączyć hamulec postojo­

wy, ustawić selektor skrzyni biegów 

w położeniu N (pojazdy z automatyczną/

dwusprzęgłową skrzynią biegów) lub 

dźwignię zmiany biegów w  położeniu 

neutralnym (pojazdy z  mechaniczną 

skrzynią biegów), wyłączyć stacyjkę 

(stan LOCK/OFF) i — wychodząc z pojaz­

du — zabrać kluczyk ze sobą. Zapobiega 

to nieoczekiwanemu przemieszczeniu się 

pojazdu i porażeniu elektrycznemu.
Zachowywać ostrożność, ponieważ 

żarówki mogą być gorące i spowodować 

poparzenie palców.

    OSTRZEŻENIE 

9-65

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Wymiana żarówek świateł przednich, 

pozycyjnych, kierunkowskazów 

i świateł przeciwmgielnych przednich

Typ A

OBC3090064

(1) Światło mijania i drogowe
(2) Kierunkowskaz
(3) Światło pozycyjne (jeżeli występuje)
(4)  Światło do jazdy dziennej/światło pozy-

cyjne 

Typ B (wersja N line)

OBC3TN091003

(1) Światło mijania i drogowe
(2) Kierunkowskaz
(3)  Światło do jazdy dziennej/światło pozy-

cyjne

Typ C (wersja CUV)

OBC3V091001

(1) Światło mijania i drogowe
(2) Kierunkowskaz
(3) Światło do jazdy dziennej i światło pozy-

cyjne

*¹  Światła przednie typu MFR (z reflektorem 

wieloogniskowym)

9-66

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

OLMB073042L

•  Uważać, aby nie zbić ani nie zarysować 

żarówek. Uważać również, aby żarówki 

nie miały kontaktu z płynami.

•  Nigdy nie dotykać szkła żarówki gołymi 

dłońmi. Naturalny tłuszcz dłoni lub olej 

silnikowy może spowodować przegrzanie 

się żarówki i jej przepalenie. 

•  Żarówkę można włączać tylko wtedy, 

kiedy jest zamontowana.

•  Jeżeli żarówka jest uszkodzona lub pęk-

nięta, należy ją niezwłocznie wymienić 

i wyrzucić do pojemnika na zużyte żarówki 

przeznaczone do utylizacji.

Po  wypadku  lub  demontażu  i  montażu 

lamp  przednich  zaleca  się,  by  regulację 

ustawienia  świateł  przednich  przeprowa

-

dziła Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

 Zmiana świateł z ruchu lewostronnego 

na prawostronny i odwrotnie

Wiązka świateł mijania jest asymetryczna. 

W  przypadku wjazdu do kraju, w  którym 

ruch odbywa się po przeciwnej stronie, 

niesymetryczna wiązka świetlna może ośle-

piać kierowców pojazdów nadjeżdżających 

z przeciwka. Aby unikać oślepiania, przepisy 

obowiązujące w Unii Europejskiej wymaga-

ją zastosowania różnych rozwiązań tech-

nicznych (np. układ automatycznej zmiany, 

naklejki na lampy, kierowanie wiązki światła 

w dół). Lampy przednie tego modelu samo-

chodu są zaprojektowane tak, by nie oślepiać 

kierowców nadjeżdżających z przeciwka.
Dlatego nie trzeba dokonywać żadnych 

zmian w przypadku wjazdu do kraju o innej 

organizacji ruchu drogowego.

• 

Zachowywać ostrożność podczas 

przenoszenia żarówek halogenowych. 

W żarówkach halogenowych znajduje 

się sprężony gaz, który w przypadku 

zbicia żarówki może rozrzucić na boki 

jej zbite szkło.

• 

Przed wymianą żarówek założyć 

okulary ochronne. Przed wymianą 

żarówek należy zaczekać, aż ostygną.

    OSTRZEŻENIE 

9-67

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Światła przednie (mijania/drogowe)

1.   Skręcić koła.

OAC3089042TU

OAC3089043TU

OBC3090055

2.    Odpiąć zapinki (B) osłony nadkola, wykrę-

cić śrubę (A) nakładki zderzaka i śruby (C) 

nakładki górnej zderzaka.

3.    Odchylić osłonę nadkola na bok i odkręcić 

pokrywę żarówki, obracając ją w lewo.

OBC3090038

OBC3TN091005

 

Wersja CUV

4.   Odłączyć złącze żarówki.
5.    Odpiąć zaczep mocujący żarówkę, przy-

ciskając, a następnie popychając zaczep 

ku górze.

6.   Wyjąć żarówkę z lampy.
7.    Włożyć nową żarówkę i zabezpieczyć ją, 

umieszczając zaczep w  rowku cokołu 

żarówki.

8.   Podłączyć złącze żarówki.
9.   Przykręcić pokrywę żarówki, obracając 

ją w prawo.

10.  Zamontować osłonę nadkola w kolejności 

odwrotnej do zdemontowania.

9-68

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

OBC3090039

OBC3TN091006

 

Wersja CUV

Kierunkowskazy

1.  Podnieść maskę silnika.
2.  Odkręcić pokrywę żarówki kierunkowska-

zów lub światła statycznego doświetlania 

zakrętów, obracając ją w lewo.

3. Wykręcić oprawkę z  lampy, obracając 

oprawkę w lewo do momentu, w którym 

znajdujące się na niej wypusty zrównają 

się z wycięciami w lampie.

4.  Włożyć nową żarówkę w oprawkę i obra-

cać ją w  prawo, aż zablokuje się we 

właściwym miejscu.

5.  Zrównać wypusty w oprawce z wycięciami 

w lampie.
Wcisnąć oprawkę w  lampę i  obrócić 

oprawkę w prawo.

6.  Przykręcić pokrywę żarówki kierun-

kowskazów lub światła statycznego 

doświetlania zakrętów, obracając ją 

w prawo.

Światła pozycyjne/światła do jazdy 

dziennej (DRL) (jeżeli występują)

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, 

samochód powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Diod LED nie 

można wymieniać pojedynczo, ponieważ są 

one zintegrowane w lampie. Lampę diodową 

należy wymieniać jako całość.
Sprawdzenie, naprawę i wymianę lamp dio-

dowych należy powierzać wykwalifikowanym 

serwisantom, ponieważ nieprawidłowe wyko-

nanie tych czynności może spowodować 

uszkodzenie innych powiązanych elementów 

pojazdu.

9-69

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Typ D (diodowe)

OBC3090037

Typ E (diodowe – wersja N line)

OBC3TN091001

(1) Światło mijania
(2) Światło drogowe
(3)  Światło statycznego doświetlania zakrę-

tów

(4) Kierunkowskaz
(5)  Światło do jazdy dziennej i światło pozy-

cyjne

(6) Światło przeciwmgielne przednie

Typ F (diodowe – wersja CUV)

OBC3V091005

(1) Światło mijania
(2) Światło drogowe
(3)  Światło statycznego doświetlania zakrę-

tów

(4)  Światło do jazdy dziennej, światło pozy-

cyjne i kierunkowskaz

9-70

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wymiana żarówek świateł przednich, 

świateł pozycyjnych, kierunkowskazów, 

świateł przeciwmgielnych, świateł do 

jazdy dziennej, świateł statycznego 

doświetlania zakrętów 

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, 

samochód powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Diod LED nie 

można wymieniać pojedynczo, ponieważ są 

one zintegrowane w lampie. Lampę diodową 

należy wymieniać jako całość.
Sprawdzenie, naprawę i wymianę lamp dio-

dowych należy powierzać wykwalifikowanym 

serwisantom, ponieważ nieprawidłowe wyko-

nanie tych czynności może spowodować 

uszkodzenie innych powiązanych elementów 

pojazdu.

 

Światło przeciwmgielne przednie

OBC3090040

Światła przeciwmgielne (jeżeli 

występują)

1.   Wykręcić wkręty i  śruby, a  następnie 

zdemontować osłonę dolną.

2.   Odnaleźć oprawkę żarówki z tyłu zderzaka 

przedniego.

3.   Odłączyć złącze elektryczne od oprawki.

4.   

Wykręcić oprawkę wraz z  żarówką 

z  lampy, obracając oprawkę w  lewo do 

momentu, w  którym znajdujące się na 

niej wypusty zrównają się z  wycięciami 

w lampie.

5. Zamontować oprawkę wraz z  nową 

żarówką w  lampie, zrównując wypu-

sty w  oprawce z  wycięciami w  lampie. 

Wcisnąć oprawkę w  lampę i  obrócić 

oprawkę w prawo.

6.   Podłączyć złącze elektryczne do oprawki.

7.   

Zamontować osłonę dolną zderzaka 

przedniego.

Ustawianie świateł przednich (jeżeli 

występuje)

Ustawianie świateł przednich

 

Typ A

OBC3090041

 

Typ B

OBC3090056

9-71

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

 

Typ C

OBC3TN091004

1.   Wyregulować ciśnienie w  oponach do 

ciśnienia podanego w  danych technicz-

nych i usunąć wszelkie obciążenie pojaz-

du poza kierowcą, kołem zapasowym oraz 

narzędziami.

2.  Ustawić samochód na płaskim podłożu.
3.   

Narysować na ekranie linie pionowe 

przechodzące odpowiednio przez środki 

lamp przednich oraz linię poziomą prze-

chodzącą przez środki lamp przednich.

4.   Przy prawidłowo naładowanym akumu-

latorze i prawidłowo działających żarów-

kach włączyć światła przednie i ustawić 

światła, tak by najjaśniej oświetlane pola 

znajdowały się na przecięciu linii poziomej 

i pionowych.

5.    Aby ustawić światła mijania w poziomie, 

obracać wkrętakiem. Aby ustawić światła 

mijania w pionie, obracać wkrętakiem.
 Aby ustawić światła drogowe w  pionie, 

obracać wkrętakiem.

Ustawianie świateł przeciwmgielnych 

przednich (jeżeli występują)

OBC3090042

Światła przeciwmgielne przednie można 

ustawić w  taki sam sposób, jak światła 

przednie.
Światła przeciwmgielne przednie należy 

ustawiać po ich włączeniu przy prawidło-

wo naładowanym akumulatorze i  działają-

cych żarówkach. Aby ustawić światła prze-

ciwmgielne w pionie, obracać wkrętakiem.

9-72

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Ustawianie świateł

OBC3090043

Wysokość nad podłożem

Rozstaw świateł

H1: Wysokość nad podłożem środków lamp świateł mijania i świateł drogowych
H3: Wysokość nad podłożem środków lamp świateł przeciwmgielnych przednich
W1: Odległość pomiędzy środkami lamp świateł mijania i świateł drogowych
W3: Odległość pomiędzy środkami lamp świateł przeciwmgielnych przednich

Ekran

9-73

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

1. Światła przednie (mijania – H1, W1/drogowe – H2, W2)  

(mm)

Stan pojazdu

H1

H2

W1

W2

Bez kierowcy (HAL 2 MFR)

654,9

654,9

1320

1320

Bez kierowcy (LED 4 MFR)

670,4

622,3

1396,8

1233,6

Z kierowcą (HAL 2 MFR)

646,9

646,9

1320

1320

Z kierowcą (LED 4 MFR)

662,4

614,3

1396,8

1233,6

2. Światła przeciwmgielne (H3, W3) 

(mm)

Stan pojazdu

H3

W3

Bez kierowcy

352 

1434,4

Z kierowcą

344

1434,4

9-74

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Światła mijania

Linia pionowa przechodząca przez 
środek optyczny lampy lewej przedniej

Linia pozioma przechodząca 
przez środki optyczne lamp 
przednich

Linia odcięcia 
(kryterium)

H1

(światła mijania)

Podłoże

W1

(światła mijania)

Oś wzdłużna pojazdu

Linia pionowa przechodząca przez 
środek optyczny lampy prawej 
przedniej

OBC3090058

 

 Ustawianie przy ekranie oddalonym o 10 m

1.  Po opuszczeniu samochodu przez kierowcę włączyć światła mijania.
2.  Linia odcięcia powinna się pojawiać w miejscach przedstawionych na rysunku.
3.  Podczas ustawiania świateł mijania, ustawienie w pionie należy regulować po ustawieniu w poziomie.
4.  Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ poziomowania świateł przednich, przełącznik układu należy ustawić w położeniu 0.

9-75

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Światła przeciwmgielne przednie

Linia pozioma 

przechodząca przez 

środki optyczne 

przednich świateł 

przeciwmgielnych

H3

(światła przeciwmgielne
przednie)

W3

(światła przeciwmgielne przednie)

Linia odcięcia 
(kryterium)

Granica górna
200 mm

Oś wzdłużna 

pojazdu

Linia pionowa przechodząca 
przez środek optyczny 
prawego przedniego światła 
przeciwmgielnego

Linia pionowa 
przechodząca przez 
środek optyczny lewego 
przedniego światła 
przeciwmgielnego

OBC3090060

 

 Ustawianie przy ekranie oddalonym o 10 m

1. Włączyć światła przeciwmgielne przednie, kiedy kierowca (lub obciążenie 75 kg) znajduje się w pojeździe.
2. Linia odcięcia powinna znajdować się w dopuszczalnym zakresie (obszar zakreskowany).

9-76

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wymiana żarówek kierunkowskazów 

bocznych

Typ A

OBC3090044

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Typ B

OAC3089047TU

1. Wymontować lampę kierunkowskazu 

z  pojazdu, podważając ją i  wyjmując 

z nadwozia.

2.  Odłączyć złącze elektryczne żarówki.
3. Wykręcić oprawkę z  lampy, obracając 

oprawkę w lewo do momentu, w którym 

znajdujące się na niej wypusty zrównają 

się z wycięciami w lampie.

4.  Wyjąć żarówkę, wyciągając ją na wprost.
5.  Włożyć nową żarówkę w oprawkę.
6.  Zamontować oprawkę w lampie.
7.  Podłączyć złącze elektryczne żarówki.
8.  Zamontować lampę w nadwoziu.

Wymiana żarówek tylnych lamp 

zespolonych

Typ A

OBC3090045

(1) Kierunkowskaz
(2) Światła pozycyjne/stopu
(3) Światło tylne
(4)  

Światło przeciwmgielne tylne/światło 

odblaskowe tylne

(5) Światło cofania/światło odblaskowe tylne

9-77

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

OIB074037

OIB074038A

1.  Otworzyć bagażnik.
2.   Wykręcić wkręty mocujące lampę. 
3.  

 Wymontować tylną lampę zespoloną 

z nadwozia.

OBC3090047

1. Kierunkowskaz, 2. Światło pozycyjne i stopu,  
3. Światło pozycyjne

Kierunkowskazy, światło pozycyjne 

i stopu

4.   Wykręcić oprawkę z  lampy, obracając 

oprawkę w lewo do momentu, w którym 

znajdujące się na niej wypusty zrównają 

się z wycięciami w lampie.

5.   Wyjąć żarówkę z  oprawki, przyciskając 

żarówkę i  obracając w  lewo, aż znaj-

dujące się na niej wypusty zrównają się 

z wycięciami w oprawce. Wyjąć żarówkę 

z oprawki.

6.   Włożyć nową żarówkę w oprawkę i obra-

cać ją w  prawo, aż zablokuje się we 

właściwym miejscu. 

7.   Zrównać wypusty w oprawce z wycięciami 

w  lampie, wcisnąć oprawkę w  lampę 

i  obrócić oprawkę w  prawo. Wcisnąć 

oprawkę w  lampę i  obrócić oprawkę 

w prawo.

8.   Zamontować lampę w nadwoziu.

9-78

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Światła pozycyjne

1. 

 

 

Otworzyć bagażnik i  zdemontować 

nakładkę klapy bagażnika.

2.   Wykręcić wkręty mocujące pokrywę do 

klapy bagażnika, a następnie zdjąć pokry-

wę.

3.   Odłączyć złącze, a  następnie odkręcić 

nakrętki, obracając je w lewo.

4.  Wymontować lampę z klapy bagażnika.

OBC3090049

1. Światło przeciwmgielne tylne,  
2. Światło cofania

Światło przeciwmgielne tylne, światło 

cofania

1.   Zdjąć koło tylne i  zdemontować osłonę 

nadkola.

2.   Wykręcić oprawkę z  lampy, obracając 

oprawkę w lewo do momentu, w którym 

znajdujące się na niej wypusty zrównają 

się z wycięciami w lampie.

3.   Wyjąć żarówkę z  oprawki, przyciskając 

żarówkę i  obracając w  lewo, aż znaj-

dujące się na niej wypusty zrównają się 

z wycięciami w oprawce. Wyjąć żarówkę 

z oprawki.

4.  Włożyć nową żarówkę w oprawkę.
5.   Zamontować lampę w nadwoziu.

Typ B

OBC3090046

(1) Światło tylne
(2) Światło stopu
(3) Kierunkowskaz
(4) Światło tylne
(5)  Światło przeciwmgielne tylne/ 

światło odblaskowe tylne

(6) Światło cofania

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     37      38      39      40     ..