Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 11

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  9  10  11  12   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 11

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Продовження табл. 14.1
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Рівень зайнятості
населення,
відсотків до всього
населення
відповідної вікової
групи
у віці 15-70 років
55,8
56,2
56,7
57,7
57,9
58,7
59,3
57,7
у працездатному
віці
64,5
64,5
64,6
65,4
65,9
66,7
67,3
64,7
Рівень безробіття
населення
(за методологією
МОП), відсотків до
економічно
активного населення
відповідної вікової
групи
у віці 15-70 років
11,6
9,1
8,6
7,2
6,8
6,4
6,4
8,8
у працездатному
віці
12,4
9,7
9,2
7,8
7,4
6,9
6,9
9,6
14.2. Безробіття та тривалість пошуку роботи
(за матеріалами вибіркових обстежень населення
з питань економічної активності)
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Безробітне населення
у віці 15-70 років
(за методологією МОП),
тис.
2655,8 2008,0 1906,7 1600,8 1515,0 1417,6 1425,1 1958,8
у тому числі шукали
роботу, намагались
організувати власну
справу, тис.
2176,3 1915,8 1808,6 1523,5 1443,8 1362,6 1347,9 1896,6
з них за тривалістю
пошуку роботи,
відсотків
до 3 міс.
14,8
17,0
25,8
33,1
36,3
39,1
45,4
39,4
від 3 до 6 міс.
11,7
12,9
15,2
20,4
21,7
22,0
19,9
26,9
від 6 до 9 міс.
8,5
10,5
10,9
10,7
10,7
10,6
9,0
13,4
від 9 до 12 міс.
9,6
9,6
5,6
6,0
5,5
5,3
5,1
6,3
12 міс. і більше
55,4
50,0
42,5
29,8
25,8
23,0
20,6
14,0
Середня тривалість
пошуку роботи, міс.
10
9
8
7
6
6
6
6
184
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.3. Вивільнення працівників за видами економічної діяльності
у 2009 році1
(тис.)
У тому числі особи,
які займали
Із загальної
Вивільнено
місця, які не
кількості -
посади
робочі
потребують
жінки
служ-
місця
професійної
бовців
підготовки
Усього
175,0
81,9
71,6
21,5
87,0
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
6,7
3,1
2,2
1,4
2,8
Промисловість
83,2
51,7
20,7
10,8
37,8
добувна промисловість
7,0
4,4
1,4
1,2
2,9
переробна промисловість
70,0
43,7
17,7
8,6
31,8
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
6,2
3,6
1,6
1,0
3,1
Будівництво
11,1
6,3
3,5
1,3
3,4
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
14,5
5,7
7,2
1,6
7,9
Діяльність готелів та ресторанів
1,2
0,5
0,4
0,3
0,9
Діяльність транспорту та зв’язку
9,1
3,5
4,4
1,2
4,3
Фінансова діяльність
15,8
0,8
14,3
0,7
10,8
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
підприємцям
10,9
3,4
6,4
1,1
6,1
Державне управління
10,2
3,7
5,1
1,4
5,2
Освіта
3,5
0,5
2,2
0,8
2,5
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
3,4
1,4
1,6
0,4
2,6
Інші види економічної діяльності
5,4
1,3
3,6
0,5
2,7
1 Тут і надалі (табл. 14.4-14.7) наведено дані державної служби зайнятості.
Україна у цифрах у 2009 році
185
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.4. Попит на робочу силу за видами економічної діяльності
(на 1 січня 2010 року; тис.)
У тому числі на
Потреба
місця, які не
посади
в працівниках
робочі
потребують
служ-
місця
професійної
бовців
підготовки
Усього
65,8
27,7
28,1
10,0
Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
2,2
1,0
0,5
0,7
Промисловість
14,7
8,8
2,2
3,7
добувна промисловість
0,8
0,7
0,1
0,0
переробна промисловість
12,1
7,1
1,9
3,1
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
1,8
1,0
0,2
0,6
Будівництво
3,2
2,2
0,6
0,4
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
7,7
4,4
2,4
0,9
Діяльність готелів та ресторанів
0,6
0,4
0,1
0,1
Діяльність транспорту та зв’язку
4,9
2,7
1,6
0,6
Фінансова діяльність
3,6
0,1
3,3
0,2
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
підприємцям
7,6
3,0
2,6
2,0
Державне управління
11,2
2,9
8,1
0,2
Освіта
1,5
0,3
0,9
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
6,2
0,9
5,1
0,2
Інші види економічної діяльності
2,4
1,0
0,7
0,7
186
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.5. Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян
за видами економічної діяльності у 2009 році
(тис.)
У тому числі на
Усього
місця, які
Із загальної
працевлаш-
посади
не потре-
кількості -
робочі
товано
службов-
бують
жінки
місця
ців
професійної
підготовки
Усього
702,7
395,2
147,8
159,7
327,3
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
153,0
82,4
13,4
57,2
51,7
Промисловість
182,8
120,4
25,0
37,4
70,1
добувна промисловість
21,0
16,2
1,7
3,1
3,0
переробна промисловість
136,3
85,6
20,4
30,3
56,4
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
25,5
18,6
2,9
4,0
10,7
Будівництво
25,9
16,3
4,7
4,9
6,2
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
135,3
84,2
32,8
18,3
85,8
Діяльність готелів та ресторанів
16,3
10,5
2,5
3,3
13,0
Діяльність транспорту
та зв’язку
35,0
20,6
10,6
3,8
12,4
Фінансова діяльність
6,2
1,0
4,9
0,3
4,1
Операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям
29,9
12,5
11,0
6,4
13,9
Державне управління
32,0
10,1
15,3
6,6
18,7
Освіта
29,9
10,6
8,8
10,5
14,7
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
35,6
17,0
12,6
6,0
25,6
Інші види економічної
діяльності
20,8
9,6
6,2
5,0
11,1
Україна у цифрах у 2009 році
187
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.6. Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами
(на 1 січня; тис.)
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Україна
1155,2
988,9
981,8
881,5
759,5
642,3
844,9
531,6
Автономна
Республіка Крим
26,2
41,1
40,8
35,4
28,7
20,9
26,1
16,9
області
Вінницька
39,3
31,3
41,3
41,0
36,2
31,4
41,5
26,0
Волинська
34,3
27,1
26,7
24,2
19,0
16,1
25,3
12,8
Дніпропетровська
89,5
73,1
63,5
49,6
39,9
33,9
52,1
35,2
Донецька
95,1
71,6
64,3
52,9
44,6
37,2
54,9
40,9
Житомирська
59,3
37,5
38,4
32,9
28,6
25,0
32,9
22,4
Закарпатська
44,1
32,9
28,2
25,7
21,1
17,8
22,9
12,8
Запорізька
38,5
38,0
36,9
33,7
31,0
26,1
36,0
27,0
Івано-Франківська
44,9
34,1
35,2
33,2
28,9
25,1
30,9
17,0
Київська
53,5
31,5
29,7
26,2
21,7
20,5
27,3
17,0
Кіровоградська
31,6
33,8
31,3
28,4
24,4
20,3
25,5
17,8
Луганська
57,9
42,9
36,9
34,3
32,6
26,6
34,7
18,1
Львівська
90,9
59,1
60,5
51,6
42,0
32,8
42,1
25,8
Миколаївська
28,0
27,6
28,3
31,0
25,0
21,6
25,9
17,6
Одеська
15,9
31,0
31,3
31,1
28,7
26,6
29,9
17,5
Полтавська
47,3
38,0
40,3
40,1
36,8
32,8
42,4
30,4
Рівненська
45,6
36,9
39,6
35,2
31,7
26,6
31,9
18,6
Сумська
46,7
30,7
31,1
29,7
26,6
22,2
30,0
19,6
Тернопільська
42,6
41,8
48,0
42,5
34,0
28,5
32,9
14,7
Харківська
60,2
51,9
52,2
45,9
42,4
36,0
46,3
32,0
Херсонська
25,3
40,0
34,2
27,4
22,6
18,7
21,1
10,7
Хмельницька
29,1
27,8
31,9
29,4
29,4
23,3
33,6
19,6
Черкаська
33,9
42,1
43,7
40,2
33,7
29,7
37,9
25,6
Чернівецька
21,8
30,5
32,0
26,1
20,0
15,5
18,2
10,3
Чернігівська
38,0
27,2
26,2
25,3
22,2
20,7
30,6
17,2
міста
Київ
13,9
7,5
7,5
6,7
6,2
5,1
10,0
6,4
Севастополь
1,8
1,9
1,8
1,8
1,5
1,3
2,0
1,7
188
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.7. Рівень зареєстрованого безробіття1 за регіонами
(на 1 січня; відсотків)
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Україна
4,1
3,5
3,5
3,1
2,7
2,3
3,0
1,9
Автономна
Республіка Крим
2,2
3,4
3,4
2,9
2,4
1,7
2,1
1,4
області
Вінницька
4,1
3,2
4,3
4,3
3,8
3,3
4,3
2,7
Волинська
5,8
4,5
4,4
4,0
3,1
2,6
4,1
2,1
Дніпропетровська
4,3
3,5
3,0
2,4
1,9
1,6
2,5
1,7
Донецька
3,4
2,5
2,3
1,9
1,6
1,3
2,0
1,5
Житомирська
7,8
4,9
5,0
4,3
3,7
3,3
4,3
3,0
Закарпатська
6,0
4,4
3,8
3,4
2,8
2,3
3,0
1,7
Запорізька
3,4
3,3
3,2
3,0
2,7
2,3
3,2
2,4
Івано-Франківська
5,7
4,2
4,3
4,1
3,5
3,1
3,7
2,1
Київська
5,1
3,0
2,8
2,5
2,1
1,9
2,6
1,6
Кіровоградська
5,0
5,4
5,0
4,6
4,0
3,3
4,2
3,0
Луганська
3,9
2,9
2,5
2,3
2,2
1,8
2,4
1,3
Львівська
6,0
3,9
4,0
3,4
2,7
2,1
2,7
1,7
Миколаївська
3,8
3,7
3,8
4,2
3,4
2,9
3,5
2,4
Одеська
1,1
2,1
2,1
2,1
2,0
1,8
2,0
1,2
Полтавська
5,2
4,2
4,4
4,4
4,1
3,6
4,7
3,4
Рівненська
6,9
5,5
5,9
5,2
4,7
3,9
4,7
2,7
Сумська
6,3
4,2
4,2
4,0
3,6
3,1
4,2
2,7
Тернопільська
6,8
6,5
7,5
6,6
5,3
4,4
5,1
2,3
Харківська
3,5
3,0
3,0
2,6
2,4
2,1
2,7
1,8
Херсонська
3,7
5,8
5,0
4,0
3,3
2,7
3,1
1,6
Хмельницька
3,7
3,5
4,0
3,7
3,7
3,0
4,3
2,5
Черкаська
4,4
5,5
5,7
5,2
4,4
3,9
4,9
3,4
Чернівецька
4,2
5,7
6,0
4,9
3,7
2,9
3,4
1,9
Чернігівська
5,7
4,1
3,9
3,8
3,4
3,2
4,7
2,7
міста
Київ
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,6
0,4
Севастополь
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,9
0,7
1 Рівень зареєстрованого безробіття
визначається
як відношення
кількості
безробітних,
зареєстрованих у державній службі зайнятості населення, до середньорічної кількості населення
працездатного віку.
Україна у цифрах у 2009 році
189
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.8. Середньорічна кількість найманих працівників за видами
економічної діяльності1
(тис.)
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього
13678
1171111316
1138811433
1141311389 10653
Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство
2551
1537
1274
1137
1005
868
783
699
Рибальство, рибництво
31
23
19
16
15
13
11
9
Промисловість
4061
3416
3408
3416
3362
3287
3188
2851
Будівництво
590
431
441
461
477
500
497
385
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
630
563
590
676
780
874
947
852
Діяльність готелів
та ресторанів
100
81
78
82
86
88
94
90
Діяльність транспорту
та зв’язку
1110
994
981
992
991
977
974
936
діяльність наземного
транспорту
518
395
374
368
349
338
312
293
діяльність водного транспорту
36
27
17
17
16
15
14
12
діяльність авіаційного
транспорту
14
12
12
12
14
14
12
12
додаткові транспортні послуги
та допоміжні операції
285
308
325
336
351
358
392
388
діяльність пошти
та зв’язку
257
252
253
259
261
252
244
231
Фінансова діяльність
146
169
189
216
246
298
339
292
Операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям
596
560
545
564
599
615
631
615
з них дослідження
та розробки
185
166
164
163
158
153
150
144
Державне управління
610
702
551
570
590
599
627
635
Освіта
1551
1584
1598
1610
1632
1641
1642
1646
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
1304
1281
1273
1271
1269
1271
1267
1271
Надання комунальних
та індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури та
спорту
398
370
371
377
381
382
389
372
з них діяльність у сфері
культури та спорту,
відпочинку та розваг
268
267
268
278
285
286
291
276
1 Без найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців.
190
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
14.9. Середньорічна кількість найманих працівників за видами
промислової діяльності1
(тис.)
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Промисловість
4061
3416
3408
3416
3362
3287
3188
2851
Добувна промисловість
615
531
529
518
513
501
480
450
Переробна промисловість
2917
2356
2351
2370
2329
2268
2192
1886
у тому числі
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
518
445
452
465
465
454
436
390
легка промисловість
262
156
150
147
133
120
108
92
текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
221
135
129
126
112
100
89
75
виробництво шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
41
22
22
21
21
20
19
17
оброблення деревини та
виробництво виробів з деревини,
крім меблів
41
33
34
37
38
40
40
33
целюлозно-паперове виробництво;
видавнича діяльність
60
57
61
66
68
71
72
65
виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
54
58
59
59
54
52
50
46
хімічна та нафтохімічна
промисловість
201
179
178
182
184
181
174
156
хімічне виробництво
159
140
135
134
130
124
119
109
виробництво гумових
та пластмасових виробів
42
39
43
48
54
57
55
47
виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції
203
150
150
154
151
152
149
114
металургійне виробництво та
виробництво готових металевих
виробів
434
409
415
425
430
420
407
355
машинобудування
1061
810
793
773
740
710
687
579
виробництво машин
та устатковання
497
378
361
352
334
310
293
241
виробництво електричного,
електронного та оптичного
устатковання
281
184
180
174
172
168
165
147
виробництво транспортних
засобів та устатковання
283
247
252
247
234
232
229
191
Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
529
529
528
527
520
518
516
515
1 Див. виноску до табл. 14.8.
Україна у цифрах у 2009 році
191
Державний комітет статистики України
15. ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.1. Доходи і витрати населення
(млн.грн.)
2009
1
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
до 2008,
відсотків
Доходи
128736 274241 381404
472061
623289
845641
897669
106,2
заробітна плата
55853 117227 160621
205120
278968
366387
376088
102,6
прибуток та
змішаний доход
24696
43828
58404
69186
95203
131139
131288
100,1
доходи від
власності
(одержані)
3322
8337
11072
13855
20078
28432
34868
122,6
соціальні
допомоги та інші
одержані поточні
трансферти
44865 104849 151307
183900
229040
319683
355425
111,2
Витрати та
заощадження
128736 274241 381404
472061
623289
845641
897669
106,2
придбання товарів
та послуг
115887 221713 306769
385681
509533
695618
712679
102,5
доходи від
власності
(сплачені)
158
1864
3523
8374
16924
30406
36496
120,0
поточні податки
на доходи, майно
та інші сплачені
поточні
трансферти
8488
19030
25461
33803
49053
67606
66028
97,7
нагромадження
нефінансових
активів
3099
3254
4444
7159
9939
29515
11678
39,6
приріст
фінансових активів
1104
28380
41207
37044
37840
22496
70788
314,7
Наявний доход
96609 212033 298275
363586
470953
634493
672662
106,0
Реальний наявний
доход, відсотків
до попереднього
року
104,1
119,6
123,9
111,8
114,8
107,6
91,5
×
1
Попередні дані.
192
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.2. Структура доходів населення у 2009 році
(відсотків)
Соціальні
допомоги та інші
Заробітна плата
одержані
41,9
поточні
трансферти
39,6
Доходи від
Прибуток та
власності
змішаний доход
(одержані)
14,6
3,9
15.3. Структура витрат і заощаджень населення у 2009 році
(відсотків)
Нагромадженн
Приріст
Поточні
я нефінансових
фінансових
податки на
активів
активів
доходи, майно
1,3
7,9
та інші
сплачені
поточні
трансферти
7,4
Доходи від
власності
(сплачені)
Придбання
4,0
товарів та
послуг
79,4
Україна у цифрах у 2009 році
193
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.4. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
працівників1
Відсотків до попереднього року
Номінальна
заробітна плата, грн.
індекс номінальної
індекс реальної
заробітної плати
заробітної плати
2000
230
129,6
99,1
2001
311
135,2
119,3
2002
376
121,0
118,2
2003
462
122,8
115,2
2004
590
127,5
123,8
2005
806
136,7
120,3
2006
1041
129,2
118,3
2007
1351
129,7
112,5
2008
1806
133,7
106,3
2009
1906
105,5
90,8
1
Без найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців.
15.5. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
1
працівників у 2009 році
Відсотків до відповідного періоду попереднього року
Номінальна
номінальна заробітна
заробітна плата, грн.
реальна заробітна плата
плата
2009
1906
105,5
90,8
У тому числі за місяцями
Січень
1665
109,4
88,8
Лютий
1723
105,5
86,5
Березень
1818
106,8
89,7
Квітень
1845
106,3
91,9
Травень
1851
104,3
90,9
Червень
1980
105,2
91,4
Липень
2008
104,1
90,0
Серпень
1919
102,5
88,7
Вересень
1964
102,5
89,0
Жовтень
1950
101,7
89,1
Листопад
1955
107,3
94,2
Грудень
2233
111,6
99,1
1 Див. виноску до табл. 15.4.
194
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників
за видами економічної діяльності1
(грн.)
2009
відсотків до
2000
2004
2005
2006
2007
2008
усього
середнього
рівня по
2008
економіці
Усього
230
590
806
1041
1351
1806
1906
100,0
105,5
Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
114
311
437
581
771
1101
1220
64,0
110,8
Рибальство, рибництво
147
375
499
607
721
913
1028
54,0
112,6
Промисловість
302
743
967
1212
1554
2017
2117
111,1
105,0
Будівництво
260
709
894
1140
1486
1832
1511
79,3
82,5
Торгівля; ремонт
автомобілів, побутових
виробів та предметів
особистого вжитку
226
509
713
898
1145
1514
1565
82,1
103,4
Діяльність готелів
та ресторанів
178
429
567
735
944
1221
1267
66,5
103,7
Діяльність транспорту
та зв’язку
336
843
1057
1328
1670
2207
2409
126,4
109,1
діяльність наземного
транспорту
282
775
961
1227
1563
2036
2126
111,5
104,4
діяльність водного
транспорту
489
733
929
1093
1412
1924
2421
127,0
125,8
діяльність авіаційного
транспорту
445
1232
1622
2053
2704
4061
5106
267,9
125,7
додаткові транспортні
послуги та допоміжні
операції
423
1016
1218
1513
1872
2457
2637
138,4
107,4
діяльність пошти та зв’язку
317
710
967
1191
1485
1950
2240
117,5
114,9
Фінансова діяльність
560
1258
1553
2050
2770
3747
4038
211,9
107,8
Операції з нерухомим
майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг
підприємцям
278
667
900
1193
1595
2085
2231
117,0
107,0
з них дослідження
та розробки
303
774
1048
1323
1741
2336
2556
134,1
109,4
Державне управління
335
691
1087
1578
1852
2581
2513
131,9
97,4
Освіта
156
429
641
806
1060
1448
1611
84,5
111,3
Охорона здоров’я та надан-
ня соціальної допомоги
138
351
517
658
871
1177
1307
68,6
111,0
Надання комунальних
та індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури
та спорту
162
400
620
828
1090
1511
1783
93,5
118,0
з них діяльність у сфері
культури та спорту,
відпочинку та розваг
135
383
628
842
1109
1551
1870
98,1
120,6
1 Див. виноску до табл. 15.4.
Україна у цифрах у 2009 році
195
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.7. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за
регіонами1
(грн.)
2009
відсотків до
2000
2004
2005
2006
2007
2008
усього
середнього
рівня по
2008
економіці
Україна
230
590
806
1041
1351
1806
1906
100,0
105,5
Автономна
Республіка Крим
225
543
730
952
1220
1609
1707
89,6
106,1
області
Вінницька
159
435
597
793
1028
1404
1511
79,3
107,6
Волинська
150
412
591
773
1013
1380
1427
74,9
103,5
Дніпропетровська
273
667
913
1139
1455
1876
1963
103,0
104,6
Донецька
292
712
962
1202
1535
2015
2116
111,0
105,0
Житомирська
164
434
602
793
1033
1404
1493
78,3
106,3
Закарпатська
172
479
665
868
1091
1453
1562
82,0
107,5
Запорізька
289
671
860
1091
1394
1812
1843
96,7
101,7
Івано-Франківська
188
510
718
923
1180
1543
1627
85,4
105,5
Київська
241
592
811
1058
1362
1852
1987
104,2
107,3
Кіровоградська
170
455
624
819
1054
1428
1537
80,7
107,6
Луганська
232
596
805
1022
1323
1769
1873
98,3
105,9
Львівська
196
523
713
923
1183
1570
1667
87,5
106,2
Миколаївська
227
565
744
955
1202
1621
1806
94,7
111,4
Одеська
236
566
768
966
1226
1633
1787
93,8
109,4
Полтавська
220
560
758
961
1243
1661
1733
90,9
104,4
Рівненська
173
506
685
888
1133
1523
1614
84,7
106,0
Сумська
194
473
663
857
1098
1472
1593
83,6
108,2
Тернопільська
135
388
553
727
943
1313
1412
74,1
107,5
Харківська
230
569
759
974
1251
1679
1804
94,7
107,4
Херсонська
173
451
625
800
1017
1375
1482
77,8
107,8
Хмельницька
156
419
584
792
1045
1429
1521
79,8
106,4
Черкаська
175
465
642
846
1085
1459
1532
80,4
105,0
Чернівецька
157
441
621
819
1051
1402
1523
79,9
108,6
Чернігівська
177
438
602
790
1016
1370
1465
76,9
107,0
міста
Київ
405
967
1314
1729
2300
3074
3161
165,8
102,8
Севастополь
251
594
803
1005
1302
1726
1882
98,8
109,1
1 Див. виноску до табл. 15.4.
196
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.8. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за
видами промислової діяльності1
(грн.)
2009
відсотків до
2000
2004
2005
2006
2007
2008
усього
середнього
рівня по
2008
економіці
Промисловість
302
743
967
1212
1554
2017
2117
111,1 105,0
Добувна промисловість
393
910
1246
1536
1970
2681
2894
151,8 107,9
Переробна промисловість
271
701
905
1137
1456
1849
1856
97,4 100,4
у тому числі
виробництво харчових
продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
281
597
780
986
1223
1618
1777
93,2 109,8
легка промисловість
162
422
527
653
810
1015
1052
55,2 103,7
текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра
та виробів з хутра
164
418
523
646
801
1011
1037
54,4 102,6
виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів
153
444
553
691
854
1033
1117
58,6 108,1
оброблення деревини
та виробництво виробів
з деревини, крім меблів
191
561
707
879
1078
1347
1313
68,9
97,5
целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
394
800
998
1275
1545
1938
1981
103,9 102,2
виробництво коксу, продук-
тів нафтоперероблення
490
1174
1470
1697
2145
2689
2974
156,0 110,6
хімічна та нафтохімічна
промисловість
305
724
960
1190
1481
1905
1880
98,6
98,7
хімічне виробництво
318
748
1012
1261
1586
2047
2003
105,1
97,8
виробництво гумових
та пластмасових виробів
256
649
814
1020
1251
1598
1593
83,6
99,7
виробництво іншої немета-
левої мінеральної продукції
232
625
824
1067
1440
1818
1644
86,3
90,4
металургійне виробництво
та виробництво готових
виробів
421
994
1287
1560
2003
2418
2429
127,4 100,4
машинобудування
222
640
821
1060
1389
1789
1709
89,7
95,5
виробництво машин
та устатковання
226
639
832
1068
1380
1791
1744
91,5
97,4
виробництво електрич-
ного, електронного та
оптичного устатковання
173
555
737
952
1264
1633
1658
87,0 101,6
виробництво транспорт-
них засобів
та устатковання
263
704
864
1129
1492
1901
1704
89,4
89,7
Виробництво та розподіле-
ння електроенергії, газу
та води
371
767
969
1228
1577
2111
2394
125,6 113,4
1 Див. виноску до табл. 15.4.
Україна у цифрах у 2009 році
197
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
1
15.9. Структура сукупних витрат домогосподарств
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
9 місяців 2009
у тому числі
усі домо-
2000
2004
2005
2006
2007
2008
проживають
госпо-
дарства
у міських
у сільській
поселеннях
місцевості
Усього
сукупних
витрат, грн.
541,3 903,5 1229,4 1442,8 1722,0
2590,4
2703,8
2857,7
2358,1
Відсотків
Споживчі
сукупні витрати
93,3
92,6
91,1
90,5
90,0
86,2
87,9
88,3
86,6
продовольчі
товари
(включаючи
харчування
поза домом,
алкогольні
напої та
тютюнові
вироби)
67,9
61,7
61,0
57,5
55,8
53,0
55,5
53,6
60,2
непродовольчі
товари та
послуги
25,4
30,9
30,1
33,0
34,2
33,2
32,4
34,7
26,4
оплата
житла,
комунальних
продуктів
та послуг
6,9
7,7
6,4
7,1
8,5
6,6
7,6
8,6
4,7
з них
сума пільг
та субсидій
2,3
0,9
0,6
0,6
0,9
0,6
0,6
0,7
0,5
Неспоживчі
сукупні витрати
6,7
7,4
8,9
9,5
10,0
13,8
12,1
11,7
13,4
1
Тут і надалі (табл. 15.9 -15.13,15.15) за матеріалами обстеження умов життя домогосподарств.
198
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.10. Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів1
(відсотків)
9 місяців 2009
у тому числі
2000
2004
2005
2006
2007
2008
усі домо-
проживають
госпо-
дарства
у міських
у сільській
поселеннях
місцевості
Усе населення
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Із середньодушо-
вими загальними
доходами1 у
місяць, грн.
до 300,0
86,6
51,9
29,2
19,7
3,7
0,9
0,6
0,4
0,8
300,1-480,0
13,42
48,12
34,9
32,2
17,9
6,1
5,1
4,3
7,0
480,1-660,0
18,8
23,0
28,9
15,0
13,1
10,9
18,0
660,1-840,0
17,13
25,13
21,2
19,5
19,3
18,4
21,3
840,1-1020,0
28,34
18,2
18,2
17,3
20,0
1020,1-1200,0
12,7
13,1
13,5
12,3
1200,1-1380,0
9,3
9,3
9,9
8,1
1380,1-1560,0
5,9
6,6
7,4
5,0
1560,1-1740,0
3,7
4,8
5,5
3,2
1740,1-1920,0
2,6
2,9
3,5
1,5
понад 1920,0
6,1
7,0
8,9
2,8
Співвідношення
загальних доходів1
20% найбільш та
20% найменш
забезпеченого на-
селення (квінтиль-
ний коефіцієнт
фондів), разів
4,4
4,6
4,6
4,7
3,6
3,8
3,8
3,9
3,2
Частка населення
із середньодушо-
вими загальними
доходами1 у
місяць, нижчими
прожиткового
мінімуму5
80,2
65,6
55,3
50,9
29,3
18,1
16,1
13,0
22,4
1 У 2000−2006 роках в якості критерію диференціації застосовувався показник “середньодушові
сукупні витрати на місяць”.
2 Понад 300 грн.
3 Понад 660 грн.
4 Понад 840 грн.
5 У IV кварталі 2000 року - 270,1 грн., у ІV кварталі 2004 року - 362,23 грн., у 2005 році - 423 грн.,
у IV кварталі 2006 року - 472 грн., у IV кварталі 2007 року − 532 грн., у IV кварталі 2008 року −
III кварталі 2009 року - 626 грн.
Україна у цифрах у 2009 році
199
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.11. Структура грошових витрат домогосподарств
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)
9 місяців 2009
у тому числі
усі домо-
2000
2004
2005
2006
2007
2008
проживають
госпо-
дарства
у міських
у сільській
поселеннях
місцевості
Усього
грошових
витрат, грн.
417,7 788,8 1090,8 1282,6 1528,6
2317,2
2390,7
2595,8
1930,0
Відсотків
Споживчі
грошові витрати
91,9
91,2
89,6
89,7
90,1
87,0
88,8
91,4
80,7
продовольчі
товари
(включаючи
харчування
поза домом,
алкогольні
напої та тютю-
нові вироби)
62,7
58,1
57,0
54,2
53,2
51,2
53,6
54,8
49,4
непродовольчі
товари та
послуги
29,2
33,1
32,6
35,5
36,9
35,8
35,2
36,6
31,3
Грошова
допомога
родичам, друзям
та іншим особам
1,8
2,4
2,7
3,0
3,2
3,5
3,6
3,1
5,0
Інші витрати (на
особисте підсоб-
не господарство,
купівлю акцій,
сертифікатів,
вклади до банків,
аліменти, будів-
ництво житла
тощо)
6,3
6,4
7,7
7,3
6,7
9,5
7,6
5,5
14,3
200
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  9  10  11  12   ..