Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 9

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 9

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.13. Прямі інвестиції з України в економіку інших країн за видами
економічної діяльності1 у 2009 році
Капітал
Частка
на кінець року,
в загальному
млн.дол. США
обсязі, відсотків
Усього
6223,3
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
0,3
0,0
Промисловість
92,5
1,5
добувна промисловість
0,3
0,0
переробна промисловість
92,2
1,5
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
58,7
0,9
легка промисловість (текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та виробів з хутра,
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів)
0,3
0,0
хімічна та нафтохімічна промисловість (хімічне
виробництво, виробництво гумових та пластмасових
виробів)
4,8
0,1
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
2
2
металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів
8,9
0,1
машинобудування (виробництво машин та устатковання,
виробництво електричного, електронного та оптичного
устатковання, виробництво транспортних засобів
та устатковання)
16,8
0,3
інші галузі промисловості
2,6
0,0
Будівництво
1,9
0,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку
124,9
2,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт
26,7
0,4
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
81,6
1,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів
та предметів особистого вжитку
16,6
0,3
Діяльність готелів та ресторанів
2
2
Діяльність транспорту та зв’язку
44,8
0,7
діяльність наземного транспорту
2
2
діяльність водного транспорту
43,8
0,7
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
0,2
0,0
Фінансова діяльність
153,8
2,5
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям
5347,5
85,9
Державне управління
2
2
Освіта
2
2
Не розподілені за видами економічної діяльності обсяги
інвестицій3
442,4
7,1
1 Наведено види економічної діяльності підприємств-резидентів, що здійснили інвестиції.
2 Див. першу виноску до табл. 9.11.
3 Див. третю виноску до табл. 9.11.
150
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.14. Прямі інвестиції з України за країнами
(на початок року; млн.дол. США)
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Усього
170,3
166,0
198,6
219,5
243,3
6196,6
6203,1
6223,3
Кіпр
1
1,9
2,0
2,1
10,3
5825,5
5826,1
5778,5
Російська Федерація
68,1
88,0
97,3
102,9
104,0
148,6
99,9
165,5
Польща
0,3
0,4
21,1
21,3
24,2
30,1
46,9
49,4
Грузія
0,9
2,2
1
2,2
2,9
28,5
26,9
32,6
Латвія
1
1
1
1
3,5
30,7
31,6
31,9
Казахстан
1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
26,8
27,1
Віргінські Острови,
Британські
0,1
10,9
14,3
20,8
Молдова
1
1
0,0
0,9
1,3
26,7
26,6
15,2
Сполучені
Штати Америки
0,7
5,4
5,7
5,6
5,7
5,9
5,9
5,9
Вірменія
1
12,8
13,5
5,8
Швейцарія
6,5
4,2
4,7
4,0
4,3
4,6
5,0
5,1
Австрія
0,7
1,0
3,0
4,6
1,9
2,2
2,7
5,1
Білорусь
0,2
0,6
0,6
0,7
0,7
1,8
4,8
4,7
В’єтнам
17,0
15,8
15,9
15,9
15,9
3,9
3,9
3,9
Німеччина
0,2
0,4
0,4
0,3
0,4
2,5
2,6
2,7
Інші країни
73,3
46,1
45,6
59,0
62,4
61,1
65,6
69,1
1 Див. першу виноску до табл. 9.11.
Україна у цифрах у 2009 році
151
Державний комітет статистики України
10. ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.1. Оптовий товарооборот за регіонами
(млн.грн.)
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
273468,5 394090,8 547095,4 511150,0 667228,6 863881,9 1050392,9 860967,9
Автономна
Республіка
Крим
2574,5
4145,3
4417,4
5294,8
6622,9
8281,3
11587,7
12015,7
області
Вінницька
1600,8
2302,9
3083,1
3068,1
3690,6
4702,5
6772,9
6847,8
Волинська
9253,4
7887,5
16381,0
12098,7
10451,6
12269,2
21684,8
21968,6
Дніпро-
петровська
47379,9
55344,7
79528,5
66518,0
74246,7
92341,4
104723,4
93934,8
Донецька
50891,0
64095,1
90996,1
68127,9
96574,5 115761,6
145420,2 114271,4
Жито-
мирська
2191,0
4444,3
9431,2
4758,9
4086,1
6133,8
5665,2
4188,1
Закарпатська
703,6
1830,8
2664,6
3846,7
3300,6
4458,5
5525,7
4761,9
Запорізька
8243,7
12757,3
20979,7
17737,8
19614,2
25362,5
30415,4
20517,8
Івано-
Франківська
2519,4
5357,2
9045,1
4895,5
6612,9
5842,7
6522,7
8070,4
Київська
6988,1
12481,8
18679,5
15825,0
19521,3
26000,5
35323,8
35227,5
Кірово-
градська
1276,1
2299,1
3104,4
3024,8
3603,5
4418,1
5840,7
6247,1
Луганська
15838,1
25731,9
30211,2
19508,0
16496,3
17612,6
19438,9
18742,7
Львівська
8000,3
16603,5
18669,4
16387,5
18494,0
19834,2
24317,9
21007,3
Мико-
лаївська
2946,1
5937,1
9556,3
13588,9
16607,8
17962,8
18612,4
20229,9
Одеська
8886,6
14683,2
20395,8
21863,8
27501,9
34015,1
51333,6
45878,8
Полтавська
5071,8
5913,1
14659,7
8439,1
11349,8
21743,8
18344,8
14800,4
Рівненська
1600,3
2498,1
4219,3
5667,5
7784,9
8066,8
7953,9
3297,9
Сумська
4377,4
2818,6
3254,5
3056,1
3406,2
3910,8
5074,6
4423,9
Терно-
пільська
684,6
1026,2
1234,2
1546,6
1726,9
2163,0
3323,4
4994,6
Харківська
11674,1
26496,8
31362,2
26618,0
35108,1
44424,0
52337,5
41330,9
Херсонська
3538,1
4633,2
6175,2
5199,6
6821,3
7626,6
9762,5
9512,4
Хмель-
ницька
1570,1
3715,7
4722,4
7955,9
5874,5
4311,2
4870,6
4361,2
Черкаська
1794,1
2466,9
3027,6
4411,7
6314,6
7509,5
9260,1
8533,4
Чернівецька
629,9
1066,6
1502,8
2013,8
2087,6
2961,8
3375,5
2495,3
Чернігівська
968,7
1346,8
1762,7
2505,8
2685,0
3397,9
4568,3
4357,4
міста
Київ
71068,9 104764,3 135871,5 164631,4 253307,7 358008,7
432706,7 322274,9
Севастополь
1197,9
1442,8
2159,9
2560,1
3337,0
4761,0
5630,0
6675,8
152
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.2. Роздрібний товарооборот підприємств
(млн.грн.)
Роздрібний товарооборот
Товарооборот роздрібної
Товарооборот ресторанного
підприємств
торгівлі
господарства
у місь-
у сільсь-
у місь-
у сільсь-
у місь-
у сільсь-
ких
кій
ких
кій
ких
кій
усього
усього
усього
поселен-
місце-
поселен-
місце-
поселен-
місце-
нях
вості
нях
вості
нях
вості
2000
28757
25396
3361
26663
23568
3095
2094
1828
266
2001
34417
30250
4167
31885
28019
3866
2532
2231
301
2002
39691
35222
4469
36920
32771
4149
2771
2451
320
2003
49994
44682
5312
46992
42021
4971
3002
2661
341
2004
67556
61160
6396
64032
58027
6005
3524
3133
391
2005
94332
86804
7528
90005
82912
7093
4327
3892
435
2006
129952 119329
10623
124747 114631
10116
5205
4698
507
2007
178233 164533
13700
171682 158578
13104
6551
5955
596
2008
246903 228794
18109
238523 221128
17395
8380
7666
714
2009
230955 212126
18829
222849 204705
18144
8106
7421
685
Тут і надалі (табл. 10.3, 10.4) дані про роздрібний товарооборот наведено по
підприємствах (юридичних особах) у грошовому виразі у фактичних цінах, індекси
фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних цінах.
Україна у цифрах у 2009 році
153
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.3. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за регіонами
(грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
585
823
1046
1424
2003
2777
3832
5338
5015
Автономна
Республіка Крим
458
697
876
1217
1734
2416
3257
4603
4288
області
Вінницька
441
576
729
966
1314
1747
2336
3216
2816
Волинська
540
752
956
1278
1759
2313
3022
4155
3753
Дніпропетровська
654
974
1261
1741
2418
3341
4684
6601
5989
Донецька
533
711
879
1205
1693
2484
3496
4918
4441
Житомирська
482
613
786
1007
1327
1836
2532
3342
3212
Закарпатська
590
855
1164
1655
2139
2332
2949
4267
3951
Запорізька
702
898
1075
1521
2076
2687
3686
5091
4642
Івано-Франківська
413
512
615
793
1124
1636
2264
3270
3077
Київська
546
796
890
1227
1705
2692
3820
5690
5804
Кіровоградська
436
644
769
1025
1364
1906
2677
3795
3556
Луганська
391
514
623
857
1140
1572
2215
3327
3072
Львівська
683
938
1185
1546
2141
2675
3694
5018
5089
Миколаївська
443
676
772
1058
1437
2101
3197
4426
4040
Одеська
445
751
1039
1520
2144
3104
4174
5916
6206
Полтавська
640
798
941
1202
1612
2241
3052
4430
4021
Рівненська
401
695
849
1086
1419
1811
2382
3346
3295
Сумська
585
728
828
1062
1416
1768
2233
3086
2867
Тернопільська
334
495
640
857
1187
1560
2043
3019
3044
Харківська
688
1003
1277
1690
2380
3249
4391
6042
5756
Херсонська
439
654
902
1225
1613
2223
2990
3981
4033
Хмельницька
386
557
733
943
1306
1832
2484
3718
3297
Черкаська
460
570
754
1021
1298
1750
2401
3480
3416
Чернівецька
515
733
952
1208
1578
1991
2960
4052
3974
Чернігівська
563
684
814
1056
1340
1828
2502
3458
3326
міста
Київ
1571
2250
3027
4216
6603
9545
13187
17367
15563
Севастополь
573
887
1111
1582
2339
3203
4769
6600
6466
154
Україна у цифрах у
2009 році
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.4. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту
в торговій мережі підприємств за товарами
(відсотків до попереднього року)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усі товари1
108
115
121
122
123
126
129
117
79
Продовольчі товари1
99,9
109
115
121
117
118
117
108
91
м’ясо та продукти м’ясні
96
106
128
117
122
127
121
105
89
масло вершкове
103
99
96
123
111
116
102
109
97
олії рослинні
87
94
138
158
124
125
114
115
109
жири інші
104
111
112
123
114
71
88
81
89
молоко та продукти
молочні
96
114
114
121
115
118
112
102
91
сир сичужний, плавлений
та кисломолочний
93
121
136
139
122
128
122
115
96
яйця
90
141
95
92
107
129
110
122
96
цукор
76
115
105
120
104
99
136
109 100,3
вироби кондитерські
97
110
103
120
119
122
113
113
87
чай
113
126
129
137
129
137
125
117
86
борошно та вироби
хлібобулочні
81
89
96
97
104
98
98
101
93
картопля
80
99
127
210
126
85
149
111
119
овочі
91
87
99
146
119
121
133
113
181
плоди, ягоди, горіхи
(включаючи кавуни
та дині)
99
102
154
159
131
125
116
105 100,4
напої безалкогольні
(включаючи мінеральні
води)
99
124
118
113
131
140
135
109
86
напої алкогольні1
114
113
119
125
117
118
114
113
93
Непродовольчі товари
118
121
126
123
128
132
137
122
73
тканини
88
86
96
87
104
123
153
110
102
одяг та білизна з тканин
102
99
110
129
147
135
126
154
104
трикотаж верхній та
білизняний
122
106
124
109
135
125
154
160
105
вироби панчішно-
шкарпеткові
97
80
111
123
153
172
153
149
97
взуття шкіряне,
текстильне, комбіноване,
включаючи спортивне
101
97
132
131
138
151
186
137
107
засоби для миття,
чищення та догляду
103
130
130
128
124
127
121
115
86
годинники
114
136
85
87
113
126
138
228
49
аудіо-та відео-
обладнання
118
149
128
160
147
214
142
113
66
меблі
105
107
109
149
116
115
117
131
87
посуд та набори столові
107
96
112
108
131
117
128
144
90
вироби ювелірні
96
111
122
126
113
119
110
112
69
1 Включаючи ресторанне господарство.
Україна у цифрах у 2009 році
155
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.5. Продаж продовольчих товарів через торгову мережу
та мережу ресторанного господарства підприємств
(тис.т)
1
1
1
1
2000
2002
2003
2004
20051
2006
2007
2008
2009
М’ясо та продукти м’ясні
236
221
265
300
325
389
443
453
420
Масло вершкове
24
26
27
31
32
35
36
36
31
Олії рослинні
34
35
41
60
66
77
91
102
109
Сир сичужний, плавлений
та кисломолочний
16
23
29
38
42
51
63
71
67
Яйця, млн.шт.
953
1577
1475
1406
1341
1649
1791
2194
1986
Цукор
118
113
119
135
129
130
155
177
190
Вироби кондитерські
155
178
180
202
225
252
275
288
254
Чай
3
4
5
6
7
9
12
13
12
Борошно та вироби
хлібобулочні (у перера-
хунку на борошно)
1493
1191
1100
1044
953
952
948
933
845
Картопля
73
83
89
110
78
76
91
101
99
Овочі
139
128
137
156
151
183
205
210
247
Плоди, ягоди, горіхи
(включаючи кавуни та
дині)
70
72
130
133
148
203
230
237
254
1 Тільки через торгову мережу підприємств.
10.6. Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову
мережу та мережу ресторанного господарства підприємств
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Напої алкогольні
у натуральному виразі,
млн.дал
горілка і лікеро-горілчані
вироби
11
12
14
17
19
19
20
22
20
вино
5
6
7
8
9
10
11
12
12
коньяк
0,9
1
1
1
2
2
2
3
3
вина ігристі (шампанське)
2
2
3
3
4
4
4
4
4
пиво
28
33
36
42
51
61
68
70
64
в абсолютному алкоголі
на одну особу, л
1,4
1,6
1,8
2,2
2,5
2,7
2,9
3,2
2,9
Вироби тютюнові, млрд.шт.
14,3
24,1
33,3
41,2
46,3
46,9
51,3
45,9
40,5
156
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.7. Продаж товарів тривалого користування через роздрібну
мережу підприємств
(тис.шт.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Холодильники
та морозильники
78
139
160
246
354
473
653
628
326
Машини пральні
61
118
160
290
400
494
571
544
302
Електропилососи
65
142
203
335
536
670
789
724
398
Телевізори
156
330
383
586
885
1074
1235
1157
589
Пристрої радіоприймальні
40
85
81
93
128
169
180
270
183
Фотоапарати
70
103
110
133
187
253
378
470
277
Машини швейні
1
2
2
2
3
11
27
24
12
Автомобілі легкові
28
44
65
75
1491
2501
3731
4631
1191
Телефонні апарати
мобільні
… 2981 3238
2842
1908
1 Включаючи роздрібний продаж дилерами легкових автомобілів, вироблених підприємствами
на території України.
10.8. Кількість бірж
(на початок року)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Усього
зареєстровано
386
429
459
493
458
467
479
499
503
531
Універсальні
97
113
118
119
115
114
114
118
103
106
Товарні і товарно-
сировинні
157
176
201
227
244
258
272
293
318
341
Агропромислові
31
32
31
34
30
29
30
30
26
25
Фондові біржі
та їх філії
27
27
27
29
19
19
18
17
19
21
Інші
74
81
82
84
50
47
45
41
37
38
Україна у цифрах у 2009 році
157
Державний комітет статистики України
ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО
10.9. Обсяг укладених угод на біржах
(млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього
3544,9 9519,8 12742,2 15673,8 18962,1 24406,0
28092,9 59875,3 73769,3
Метал і мета-
лопродукція
4,9
17,5
6,9
135,8
116,4
5,6
8,7
7,1
4,6
Кольорові
метали
0,3
0,4
31,5
0,1
0,0
5,0
0,0
3,9
5,4
Будівельні
матеріали
3,6
0,6
0,4
67,9
160,3
Транспортні
засоби
193,4
311,2
479,7
359,4
319,9
392,9
452,8
398,8
376,0
Ліс і лісо-
матеріали
0,7
0,4
0,4
3,0
35,7
27,7
701,8
782,7
65,7
Паливо
290,6 1938,2
2655,0
2301,2
2517,9
8479,2
9343,4 12386,6
7218,8
у тому
числі
вугілля
1,5
77,5
37,8
9,1
0,0
24,0
0,4
1762,5
136,1
бензин
моторний
0,5
0,6
4,9
52,8
395,1
0,6
7,2
0,4
нафта сира
2,7 1578,3
2221,2
1954,1
1329,1
7183,5
7884,8
8553,4
5291,6
газовий
конденсат
139,0
100,9
112,7
63,0
76,1
464,1
460,1
642,0
443,8
пропан і
бутан
скраплений
94,7
170,9
261,1
215,4
310,2
806,4
990,7
1280,0
1088,4
Непродо-
вольчі товари
2,6
1,2
31,7
40,4
6,5
1,3
5,5
12,4
34,6
Сільськогос-
подарська
продукція
989,7 6526,5
8477,5
9098,4 10568,2
11905,2
9596,8 40019,5 39866,8
Продовольчі
товари
62,8
39,6
191,9
376,3
416,1
754,3
1228,5
751,1
1158,7
Хімічна
продукція
124,9
6,5
2,5
0,7
0,9
9,0
0,3
0,2
117,2
Цінні папери 1382,9
249,3
350,5
2394,9
1937,3
1092,7
2032,9
3752,9 22773,4
Нерухомість
380,9
221,4
208,7
255,5
694,5
457,6
343,0
512,2
510,2
Земельні
ділянки
0,3
0,4
10,3
4,0
9,4
8,1
1025,2
16,7
138,6
Інші види
107,3
206,6
295,2
704,1
2339,3
1267,5
3354,0
1163,3
1339,1
158
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
11. ПОСЛУГИ
11.1. Обсяги послуг за видами економічної діяльності
(з урахуванням ПДВ; млн.грн.)
Обсяг реалізованих
Обсяг послуг, реалізованих
послуг
населенню
2005
2007
2008
2009
2005
2007
2008
2009
Усього
95832,3 157005,1 215801,3
224583,6
27376,9
41331,0
51105,5
53920,3
у тому числі
Торгівля; ремонт
автомобілів,
побутових виро-
бів та предметів
особистого
вжитку
656,7
1376,4
1861,6
1544,7
221,6
472,1
665,6
520,8
технічне об-
слуговування
та ремонт
автомобілів
і мотоциклів
531,0
1175,8
1601,9
1246,3
166,4
408,6
596,0
435,1
ремонт побу-
тових виробів
та предметів
особистого
вжитку
125,7
200,6
259,7
298,4
55,2
63,5
69,6
85,7
Діяльність готе-
лів та ресторанів
1633,3
2964,8
3748,8
3407,5
1024,8
1886,9
2431,4
2241,2
діяльність
готелів та на-
дання інших
місць для тим-
часового про-
живання
1633,3
2964,8
3748,8
3407,5
1024,8
1886,9
2431,4
2241,2
Діяльність
транспорту
та зв’язку
63979,3
97884,7 128443,7
134011,8
17811,1
25760,2
30527,7
32697,0
діяльність
транспорту
34294,9
51031,9
69830,8
74491,5
7207,2
9148,2
13386,2
13551,3
послуги з
організації
подорожувань
963,9
1575,4
2508,9
2837,7
474,1
872,7
1394,8
1547,3
організація
перевезення
вантажів
2758,3
5063,1
9156,1
8999,6
20,3
57,0
77,1
85,8
Україна у цифрах у 2009 році
159
Державний комітет статистики України
ПОСЛУГИ
Продовження табл. 11.1
Обсяг реалізованих
Обсяг послуг, реалізованих
послуг
населенню
2005
2007
2008
2009
2005
2007
2008
2009
діяльність пошти
та зв’язку
25962,2
40214,3 46947,9 47683,0 10109,5 15682,3 15669,6 17512,6
Операції з нерухомим
майном, оренда, інжи-
ніринг та надання
послуг підприємцям
20055,1
39833,5 61477,8 65660,7
3164,6
5219,9
6837,3
8272,0
операції з нерухо-
мим майном
5152,8
10926,8 16618,4 19663,0
2270,8
3848,7
4800,2
5889,7
оренда машин
та устатковання
722,0
1478,7
2281,6
1892,8
11,3
20,9
28,3
28,7
прокат побутових
виробів та предметів
особистого вжитку
11,8
17,9
30,3
35,9
6,9
11,2
20,9
25,2
діяльність у сфері
інформатизації
1183,3
2476,0
4099,7
5334,6
139,2
201,2
222,0
371,1
ремонт і технічне
обслуговування
офісної та електрон-
но-обчислювальної
техніки
168,3
265,4
365,2
378,0
7,0
4,7
9,7
15,6
дослідження
і розробки
1672,3
2339,4
3441,0
3416,5
32,3
32,8
72,5
74,7
діяльність у сфері
права, бухгалтерсь-
кого обліку та ауди-
ту; консультування з
питань комерційної
діяльності та
управління
1845,5
4273,6
6428,3
7980,1
66,4
129,6
174,8
232,8
діяльність у сферах
інжинірингу, геології
та геодезії
3246,5
6048,0
8550,0
8129,6
423,4
708,0
1083,0
1010,6
технічні випробува-
ння та дослідження
379,0
615,4
811,6
839,3
15,8
15,8
19,4
33,9
рекламна діяльність
2857,7
4482,4
7789,4
8301,5
10,8
17,8
21,3
26,2
підбір та забезпе-
чення персоналом
124,6
264,9
358,4
504,5
21,5
22,0
33,8
37,6
проведення розслі-
дувань та забезпе-
чення безпеки
1396,4
2411,3
3649,5
4033,5
33,8
39,5
98,6
121,2
160
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПОСЛУГИ
Продовження табл. 11.1
Обсяг реалізованих
Обсяг послуг, реалізованих
послуг
населенню
2005
2007
2008
2009
2005
2007
2008
2009
прибирання вироб-
ничих та житлових
приміщень, устат-
ковання та транс-
портних засобів
102,8
190,0
415,8
500,5
4,7
12,9
13,9
17,7
діяльність у сфері
фотографії
39,8
26,1
22,4
22,7
33,3
20,3
15,7
14,6
пакування
35,6
47,0
46,9
62,4
0,0
1,2
0,1
0,1
надання секретар-
ських послуг та
послуг з перекладу
16,5
28,2
76,6
70,9
2,4
2,4
4,2
4,3
надання інших
комерційних
послуг
1100,2
3942,4
6492,7
4494,9
85,0
130,9
218,9
368,0
Освіта
1940,4
2321,1
2923,4
3136,5
1736,6
2014,5
2589,4
2822,1
Охорона здоров’я
та надання соціальної
допомоги
2511,0
3706,9
5259,5
5988,9
1175,1
1911,5
2679,9
3216,4
діяльність у сфері
охорони здоров’я
людини
2485,7
3698,5
5246,3
5967,3
1161,2
1905,5
2671,2
3205,1
ветеринарна
діяльність
24,5
8,0
12,5
19,5
13,1
5,6
8,0
10,4
надання соціальної
допомоги
0,8
0,4
0,7
2,0
0,8
0,4
0,7
0,9
Надання комуналь-
них та індивідуаль-
них послуг; діяль-
ність у сфері культу-
ри та спорту
5056,5
8917,7 12086,5
10833,5
2243,1
4065,9
5374,2
4150,8
санітарні послуги,
прибирання сміття
та знищення
відходів
891,5
1509,7
2126,0
2538,3
135,8
278,9
421,4
647,8
діяльність у сфері
культури та спорту,
відпочинку та
розваг
3546,1
6636,9
8949,5
7262,4
1670,6
3235,3
4269,8
2783,8
надання індиві-
дуальних послуг
581,9
754,5
984,6
1006,8
434,6
550,6
681,7
717,8
Україна у цифрах у 2009 році
161
Державний комітет статистики України
ПОСЛУГИ
11.2. Обсяги послуг за регіонами
(з урахуванням ПДВ; млн.грн.)
Обсяг реалізованих
Обсяг послуг,
послуг
реалізованих населенню
2005
2007
2008
2009
2005
2007
2008
2009
Україна
95832,31 157005,12 215801,31 224583,61 27376,93 41331,04 51105,53 53920,33
Автономна
Республіка
Крим
4342,9
6681,0
7446,6
7572,7
1627,8
2544,0
2877,9
3120,9
області
Вінницька
1276,2
1989,5
3722,7
3623,5
394,7
577,3
707,2
793,8
Волинська
949,0
1590,0
2018,1
1975,4
338,9
490,7
527,4
560,4
Дніпро-
петровська
5059,1
8305,3
10281,6
11159,4
1601,6
2435,4
2593,1
2952,2
Донецька
7256,4
11807,4
13430,4
13481,0
1872,4
2992,6
2982,5
3144,2
Житомирська
755,5
1188,2
2366,8
2297,7
296,2
433,2
503,0
592,9
Закарпатська
924,3
1606,5
2060,5
2114,6
289,4
480,1
495,6
526,4
Запорізька
2265,3
3449,7
3947,4
4034,7
908,9
1233,5
1318,1
1459,1
Івано-
Франківська
917,5
1614,4
2188,4
2243,6
291,7
494,2
587,1
647,1
Київська5
1992,1
3993,4
7725,0
7408,1
484,8
931,3
1082,5
1285,3
Кіровоградська
1253,7
2022,5
2606,4
2656,1
271,3
434,1
468,3
487,1
Луганська
2039,8
3429,2
3403,0
3281,1
635,1
1040,5
1029,7
1066,4
Львівська
5280,3
7432,5
9959,6
10085,3
1206,6
1870,0
2356,2
2536,8
Миколаївська
1638,4
2483,7
4150,9
5198,7
395,8
585,6
646,7
726,9
Одеська
9085,1
13296,5
18520,3
21437,4
1512,5
2302,1
2678,3
2917,5
Полтавська
1407,6
2461,0
2826,6
2986,6
471,5
674,3
763,1
867,7
Рівненська
1091,7
1697,1
2228,8
2293,8
299,1
422,0
471,9
534,8
Сумська
957,3
1562,5
1793,3
1824,1
360,9
567,2
579,7
654,9
Тернопільська
609,2
967,4
1330,3
1358,4
254,1
333,9
385,8
424,2
Харківська
4724,2
7607,5
8918,2
9138,7
1588,7
2270,3
2463,9
2850,8
Херсонська
1380,5
2043,2
2418,8
2504,6
380,4
581,9
585,3
612,3
Хмельницька
739,0
1133,6
1666,3
1601,5
310,2
436,3
515,4
557,1
Черкаська
1038,3
1666,6
2979,5
3038,2
362,1
624,7
732,3
802,6
Чернівецька
641,7
1009,7
1204,4
1230,4
300,4
428,2
437,7
444,5
Чернігівська
862,9
1311,5
2182,2
2192,2
285,8
444,7
445,6
540,0
міста
Київ
27562,6
48079,3
74443,0
78312,0
8399,7 13067,1 17859,8
18971,3
Севастополь
742,7
1113,2
1278,4
1670,1
225,1
340,9
371,6
396,3
1 Включені не розподілені за регіонами обсяги послуг освіти, з транспортування газу, нафти,
аміаку та обсяги підприємств “Авіалінії України”, “Аеросвіт”, аеропорт “Бориспіль”.
2 Включені не розподілені за регіонами обсяги послуг з транспортування газу, нафти, аміаку та
обсяги підприємств “Авіалінії України”, “Аеросвіт”, аеропорт “Бориспіль”.
3 Включені не розподілені за регіонами обсяги послуг освіти, з постачання газу та обсяги під-
приємств “Авіалінії України”, “Аеросвіт”, аеропорт “Бориспіль”.
4 Включені не розподілені за регіонами обсяги послуг з постачання газу та обсяги підприємств
“Авіалінії України”, “Аеросвіт”, аеропорт “Бориспіль”.
5 Не включені обсяги підприємств “Авіалінії України”, “Аеросвіт”, аеропорт “Бориспіль”.
Крім того, обсяги послуг, реалізованих за ринковими цінами підприємствами
(установами), що фінансуються з бюджету, у 2009 році становили 9907,7 млн.грн.
162
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
12. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.1. Розподіл науково-технічних робіт, виконаних власними
силами організацій (підприємств), за видами
(млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Загальний обсяг
науково-технічних
робіт
1978,4 2496,7 3319,8 4112,4 4818,6 5354,6 6700,7 8538,9 8653,7
фундаментальні
дослідження
266,7
424,8
491,2
629,7
902,2 1141,0 1504,0 1927,4 1916,6
прикладні дослідження
436,6
343,6
429,8
573,7
708,8
841,5 1132,6 1545,6 1412,0
розробки
1106,3 1386,6 1900,2 2214,0 2406,9 2741,6 3303,1 4088,2 4215,9
науково-технічні
послуги
168,8
341,7
498,6
695,0
800,7
630,5
761,0
977,7 1109,2
12.2. Кількість спеціалістів, які виконували науково-технічні роботи
(тис.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього1
120,8
107,4
104,8
106,6
105,5
100,2
96,8
94,1
92,4
у тому числі мають
науковий ступінь
доктора наук
4,1
4,0
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,4
кандидата наук
17,9
17,2
16,8
17,0
17,0
17,0
17,0
17,1
17,1
Допоміжний персонал
35,6
35,3
34,6
33,7
32,0
30,2
28,9
28,0
27,1
Працівники, зайняті
науково-технічною робо-
тою за сумісництвом
53,9
57,2
63,4
65,6
68,5
74,9
76,9
75,8
71,8
1 Без урахування спеціалістів, що займалися науково-технічною діяльністю за сумісництвом.
12.3. Кількість наукових організацій за галузями наук
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього
1490
1477
1487
1505
1510
1452
1404
1378
1340
технічні науки
881
806
804
806
800
740
692
666
631
природничі науки
404
440
441
455
462
449
443
435
431
з них
медичні
75
74
76
80
79
80
84
82
84
сільськогосподарські
186
170
176
182
185
174
169
164
162
гуманітарні науки
24
21
23
26
27
29
32
37
39
суспільні науки
107
137
140
141
147
149
149
150
148
наукові установи та вищі
навчальні заклади, що
мають багатогалузевий
профіль
74
73
79
77
74
85
88
90
91
Україна у цифрах у 2009 році
163
Державний комітет статистики України
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.4. Кількість наукових організацій за регіонами
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
1490
1477
1487
1505
1510
1452
1404
1378
1340
Автономна
Республіка Крим
42
45
43
44
47
47
52
49
46
області
Вінницька
31
31
31
30
28
24
24
25
22
Волинська
17
18
19
16
16
19
16
13
14
Дніпропетровська
94
103
107
108
109
105
93
88
84
Донецька
101
91
86
83
81
77
74
69
67
Житомирська
14
11
11
12
12
9
11
10
9
Закарпатська
18
16
19
21
21
20
21
20
18
Запорізька
45
40
40
37
38
35
35
35
36
Івано-
Франківська
18
17
21
21
21
21
23
27
22
Київська
38
37
39
37
36
37
36
35
34
Кіровоградська
13
10
12
11
11
11
12
12
13
Луганська
48
45
44
52
49
52
51
52
48
Львівська
90
91
95
90
87
82
84
79
80
Миколаївська
46
41
38
40
41
54
54
51
47
Одеська
72
72
73
73
74
66
65
67
62
Полтавська
28
27
29
26
32
30
25
24
22
Рівненська
18
16
16
17
17
15
13
14
13
Сумська
25
25
24
27
29
27
25
24
22
Тернопільська
15
18
19
17
16
16
14
14

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..