Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 10

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 10

 

 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.8. Частка промислових підприємств,
що впроваджували інновації
(відсотків до загальної кількості обстежених)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього1
14,8
14,6
11,5
10,0
8,2
10,0
11,5
10,8
10,7
у тому числі
здійснювали механізацію
та автоматизацію
виробництва2
1,7
2,0
3,2
3,7
3,3
5,1
8,73
7,6
7,0
впроваджували нові
технологічні процеси
4,1
3,4
4,9
4,9
4,1
2,7
5,0
4,8
4,1
освоювали виробництво
інноваційної продукції4
13,7
13,2
9,4
7,8
6,4
4,7
5,5
6,2
5,6
1 З 2006 року - включено підприємства, які реалізовували інноваційну продукцію.
2 З 2006 року - витрачали кошти на придбання машин, обладнання, установок, інших основних
засобів.
3 Витрачали кошти на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.
4 До 2003 року - нових видів продукції.
12.9. Впровадження інновацій на промислових підприємствах
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Впроваджено нових
прогресивних
технологічних процесів
1403
1142
1482
1727
1808
1145
1419
1647
1893
з них маловідходних,
ресурсозберігаючих
і безвідходних
430
430
606
645
690
424
634
680
753
Освоєно виробництво
нових видів техніки,
найменувань
631
520
710
769
657
786
881
758
641
Україна у цифрах у 2009 році
167
Державний комітет статистики України
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.10. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації
у 2007−2009 роках1, за типами інновацій за регіонами
(відсотків до загальної кількості обстежених)
Підприємства, що впроваджували
інноваційну
інноваційні
організаційні
маркетингові
продукцію
процеси
інновації
інновації
Україна
10,8
10,7
4,2
4,1
Автономна
Республіка Крим
8,0
8,0
3,3
3,6
області
Вінницька
16,3
16,0
6,9
4,7
Волинська
7,4
17,0
1,3
2,6
Дніпропетровська
7,8
7,5
4,0
2,5
Донецька
8,5
7,6
3,6
4,4
Житомирська
8,2
11,0
2,8
3,1
Закарпатська
11,3
11,7
3,0
4,5
Запорізька
9,1
5,9
2,3
2,3
Івано-Франківська
16,9
20,5
8,8
9,0
Київська
10,4
7,8
3,9
3,5
Кіровоградська
8,7
9,4
3,7
3,4
Луганська
8,4
11,7
4,0
2,4
Львівська
8,6
10,4
3,2
3,2
Миколаївська
7,2
6,1
2,7
3,8
Одеська
10,0
8,1
3,2
3,9
Полтавська
9,1
10,3
1,9
3,1
Рівненська
11,0
9,0
0,8
3,3
Сумська
15,0
12,3
7,5
5,9
Тернопільська
14,8
8,6
3,5
4,3
Харківська
10,2
16,7
4,5
4,6
Херсонська
15,2
10,0
4,3
3,5
Хмельницька
4,8
5,1
1,6
2,1
Черкаська
11,2
8,7
3,2
5,1
Чернівецька
10,2
6,5
4,7
5,1
Чернігівська
13,4
10,9
3,4
2,1
міста
Київ
27,7
20,8
14,2
11,7
Севастополь
6,5
4,3
1 Період обстеження визначено згідно з міжнародною методологією.
168
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.11. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації
у 2007−2009 роках1, за типами інновацій за видами діяльності
(відсотків до загальної кількості обстежених)
Підприємства, що впроваджували
інноваційну
інноваційні
організаційні
маркетингові
продукцію
процеси
інновації
інновації
Промисловість
10,8
10,7
4,2
4,1
Добувна промисловість
2,7
5,7
1,7
0,9
добування паливно-енерге-
тичних корисних копалин
0,8
2,6
1,9
0,4
добування корисних копалин,
крім паливно-енергетичних
4,1
7,9
1,6
1,4
Переробна промисловість
12,4
11,6
4,6
4,8
у тому числі
виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
11,1
10,6
3,8
4,9
легка промисловість
6,8
7,1
2,9
2,6
текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра
та виробів з хутра
7,5
7,6
3,1
2,9
виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
3,8
4,6
2,3
1,5
оброблення деревини
та виробництво виробів
з деревини, крім меблів
6,1
6,9
1,2
1,8
целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
7,0
8,2
2,3
2,0
виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
10,6
31,9
6,4
4,3
хімічна та нафтохімічна
промисловість
17,8
16,4
6,8
6,7
хімічне виробництво
26,9
23,3
11,4
10,0
виробництво гумових
та пластмасових виробів
10,4
10,9
3,1
4,0
виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції
7,8
8,4
2,9
2,8
металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
12,1
11,9
4,4
4,5
машинобудування
20,6
16,3
8,1
7,4
виробництво машин
та устатковання
18,4
15,9
8,0
7,6
виробництво електричного,
електронного та оптичного
устатковання
22,7
17,1
7,5
6,7
виробництво транспортних
засобів та устатковання
23,7
15,7
9,7
8,0
Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
0,4
5,9
1,5
0,2
1 Див. виноску до табл. 12.10.
Україна у цифрах у 2009 році
169
Державний комітет статистики України
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.12. Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну
продукцію, за регіонами у 2009 році
(од)
У тому числі
Кількість
Кількість
підприємств,
підприємств,
продукцію,
продукцію,
що реалізовували
що реалізовували
що є новою
що є новою
інноваційну
інноваційну
тільки
для ринку
продукцію
продукцію
для підприємства
за межі України
Україна
994
288
816
334
Автономна
Республіка Крим
20
9
13
9
області
Вінницька
26
12
18
10
Волинська
16
3
14
6
Дніпропетровська
37
13
30
16
Донецька
60
19
47
23
Житомирська
27
6
25
10
Закарпатська
22
2
21
11
Запорізька
25
7
21
15
Івано-Франківська
70
13
63
16
Київська
36
7
31
15
Кіровоградська
24
9
19
7
Луганська
38
7
35
12
Львівська
71
13
61
16
Миколаївська
30
11
24
6
Одеська
33
7
28
14
Полтавська
36
7
32
15
Рівненська
27
7
22
8
Сумська
32
9
28
13
Тернопільська
38
12
30
5
Харківська
84
28
63
25
Херсонська
17
5
13
6
Хмельницька
14
3
12
1
Черкаська
33
12
26
12
Чернівецька
22
4
22
7
Чернігівська
32
7
29
11
міста
Київ
118
53
85
43
Севастополь
6
3
4
2
170
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
12.13. Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну
продукцію, за видами промислової діяльності у 2009 році
(од)
У тому числі
Кількість
Кількість
підприємств,
підприємств,
що реалізову-
що
продукцію,
продукцію,
реалізовували
що є
що є новою
вали іннова-
ційну продук-
інноваційну
новою для
тільки для
продукцію
ринку
підприємства
цію за межі
України
Промисловість
994
288
816
334
Добувна промисловість
13
6
8
5
добування паливно-енергетичних
корисних копалин
2
1
2
добування корисних копалин,
крім паливно-енергетичних
11
5
6
5
Переробна промисловість
977
282
804
329
у тому числі
виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
245
47
221
43
легка промисловість
40
6
36
14
текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра
та виробів з хутра
36
6
32
12
виробництво шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
4
4
2
оброблення деревини
та виробництво виробів
з деревини, крім меблів
29
2
28
11
целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
39
8
33
13
виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
3
2
3
1
хімічна та нафтохімічна
промисловість
127
36
100
44
хімічне виробництво
86
28
65
28
виробництво гумових
та пластмасових виробів
41
8
35
16
виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції
55
6
51
12
металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
84
18
71
28
машинобудування
323
153
231
151
виробництво машин
та устатковання
139
62
101
71
виробництво електричного,
електронного та оптичного
устатковання
123
59
91
51
виробництво транспортних
засобів та устатковання
61
32
39
29
Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
4
4
Україна у цифрах у 2009 році
171
Державний комітет статистики України
13. НАСЕЛЕННЯ
13.1. Кількість населення1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Наявне населення,
млн.
48,9
48,5
48,0
47,6
47,3
46,9
46,6
46,4
46,1
46,0
міське
32,9
32,6
32,3
32,1
32,0
31,9
31,8
31,7
31,6
31,5
сільське
16,0
15,9
15,7
15,5
15,3
15,0
14,8
14,7
14,5
14,5
відсотків до всього
населення
міське
67,4
67,2
67,3
67,5
67,7
67,9
68,1
68,3
68,5
68,6
сільське
32,6
32,8
32,7
32,5
32,3
32,1
31,9
31,7
31,5
31,4
Постійне населення,
млн.
48,7
48,2
47,8
47,4
47,1
46,7
46,5
46,2
46,0
45,8
чоловіки
22,5
22,3
22,1
21,9
21,8
21,6
21,5
21,3
21,2
21,1
жінки
26,2
25,9
25,7
25,5
25,3
25,1
25,0
24,9
24,8
24,7
відсотків до всього
населення
чоловіки
46,3
46,3
46,2
46,2
46,2
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
жінки
53,7
53,7
53,8
53,8
53,8
53,9
53,9
53,9
53,9
53,9
1 У цій та наступних таблицях розділу дані щодо населення у 2002 році - за переписом на
5 грудня 2001 року, в інші роки - на 1 січня.
172
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.2. Розподіл постійного населення за місцем проживання
за віковими групами
(на 1 січня 2009 року)
Кількість населення, осіб
Відсотків до всього населення
усього
міське
сільське
усього
міське сільське
Усе населення
45963359
31331587
14631772
100,0
100,0
100,0
у тому числі у віці,
років
до 1
506342
337913
168429
1,1
1,1
1,2
1-4
1766133
1179819
586314
3,8
3,8
4,0
5-9
1925229
1216803
708426
4,2
3,9
4,8
10-14
2278484
1390406
888078
4,9
4,4
6,1
15-19
3028414
2040309
988105
6,6
6,5
6,7
20-24
3801494
2717791
1083703
8,3
8,7
7,4
25-29
3626587
2681364
945223
7,9
8,6
6,5
30-34
3348620
2388514
960106
7,3
7,6
6,6
35-39
3198823
2224994
973829
7,0
7,1
6,6
40-44
3081504
2113242
968262
6,7
6,8
6,6
45-49
3588710
2518425
1070285
7,8
8,0
7,3
50-54
3366046
2391573
974473
7,3
7,6
6,7
55-59
3074616
2207107
867509
6,7
7,0
5,9
60-64
2054981
1440321
614660
4,5
4,6
4,2
65-69
2241587
1436206
805381
4,9
4,6
5,5
70 і старшому
5075789
3046800
2028989
11,0
9,7
13,9
Із загальної кількості
населення у віці
молодшому
за працездатний
7005022
4455459
2549563
15,2
14,2
17,4
працездатному
27846901
19681159
8165742
60,6
62,8
55,8
старшому
за працездатний
11111436
7194969
3916467
24,2
23,0
26,8
Україна у цифрах у 2009 році
173
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.3. Розподіл постійного населення за основними віковими групами
за регіонами
(на 1 січня 2009 року)
Відсотків до всього
У тому числі у віці
населення, у віці
Кількість
населення,
молодшо-
старшо-
молодшому
старшому
осіб
працез-
му за
працез-
му за
за працез-
за працез-
датному
працез-
датному
працез-
датний
датний
датний
датний
Україна
45963359
7005022
27846901
11111436
15,2
60,6
24,2
Автономна
Республіка Крим
1958505
290308
1203095
465102
14,8
61,4
23,8
області
Вінницька
1652890
267665
952934
432291
16,2
57,6
26,2
Волинська
1033493
205444
614379
213670
19,9
59,4
20,7
Дніпропетровська
3370919
484654
2052929
833336
14,4
60,9
24,7
Донецька
4487592
583637
2725839
1178116
13,0
60,7
26,3
Житомирська
1294994
220850
752834
321310
17,1
58,1
24,8
Закарпатська
1240530
249947
760149
230434
20,1
61,3
18,6
Запорізька
1820503
254877
1108507
457119
14,0
60,9
25,1
Івано-
Франківська
1378336
252966
829493
295877
18,4
60,2
21,4
Київська
1722094
264897
1036939
420258
15,4
60,2
24,4
Кіровоградська
1020612
156573
594754
269285
15,3
58,3
26,4
Луганська
2327197
298013
1429086
600098
12,8
61,4
25,8
Львівська
2534559
431827
1542600
560132
17,0
60,9
22,1
Миколаївська
1195123
185483
728719
280921
15,5
61,0
23,5
Одеська
2381116
375346
1457847
547923
15,8
61,2
23,0
Полтавська
1503576
213400
891653
398523
14,2
59,3
26,5
Рівненська
1149902
237782
685151
226969
20,7
59,6
19,7
Сумська
1181842
162735
709791
309316
13,8
60,0
26,2
Тернопільська
1090081
188048
644594
257439
17,3
59,1
23,6
Харківська
2766786
358566
1724263
683957
13,0
62,3
24,7
Херсонська
1097768
175958
667526
254284
16,0
60,8
23,2
Хмельницька
1338208
217972
780079
340157
16,3
58,3
25,4
Черкаська
1300621
191244
758259
351118
14,7
58,3
27,0
Чернівецька
900995
163070
541951
195974
18,1
60,1
21,8
Чернігівська
1112787
153418
638581
320788
13,8
57,4
28,8
міста
Київ
2724224
369339
1782766
572119
13,6
65,4
21,0
Севастополь1
378106
51003
232183
94920
13,5
61,4
25,1
1 Див. виноску до табл. 1.5.
174
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.4. Міста з кількістю населення понад 100 тис.1
(тис.)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Алчевськ
119
118
118
117
117
116
115
115
114
Бердянськ
122
121
120
119
119
118
118
118
118
Біла Церква
200
201
203
205
206
208
208
209
209
Вінниця
357
358
359
360
362
365
367
368
369
Горлівка
292
287
283
279
275
272
269
266
264
Дніпродзержинськ
256
253
251
250
248
247
246
245
244
Дніпропетровськ
1079
1069
1061
1054
1047
1039
1030
1018
1011
Донецьк
1016
1009
1004
1000
994
988
981
975
968
Євпаторія
106
106
106
106
106
107
107
107
107
Житомир
284
282
280
278
276
274
272
272
272
Запоріжжя
817
811
806
802
797
793
788
784
781
Івано-Франківськ
218
219
218
219
221
221
223
224
224
Кам’янець-
Подільський
100
100
100
99
100
100
100
101
103
Керч
157
155
154
153
151
150
149
148
147
Київ
2611
2622
2639
2666
2693
2718
2740
2766
2785
Кіровоград
253
251
249
247
245
242
240
237
236
Краматорськ
181
179
177
175
173
172
170
169
168
Кременчук
234
232
231
231
230
230
229
229
228
Кривий Ріг
709
704
700
697
692
687
681
676
670
Лисичанськ
115
114
113
111
110
109
108
108
107
Луганськ
463
459
456
453
450
446
442
438
435
Луцьк
209
206
203
203
205
207
208
209
211
Львів
733
733
733
734
735
735
735
735
734
Макіївка
390
384
380
376
373
370
367
364
361
Маріуполь
492
488
484
482
480
478
475
472
469
Мелітополь
161
160
159
159
159
159
158
158
158
Миколаїв
514
512
510
509
508
507
506
504
501
Нікополь
136
135
133
132
130
129
128
126
124
Одеса
1029
1021
1013
1007
1002
1001
1006
1009
1010
Павлоград
119
117
115
114
113
112
111
111
111
Полтава
318
315
312
310
309
306
304
302
301
Рівне
249
248
248
248
248
248
248
249
250
Севастополь
342
341
341
340
340
340
340
340
340
Сєвєродонецьк
120
119
117
116
115
115
113
112
111
Сімферополь
344
344
343
342
341
340
338
337
337
Слов’янськ
125
124
123
122
121
121
121
120
119
Суми
293
289
285
282
280
278
276
274
272
Тернопіль
228
226
224
221
219
218
217
217
218
Ужгород
117
117
117
117
117
116
116
116
116
Харків
1471
1466
1464
1465
1463
1461
1458
1456
1452
Херсон
328
326
323
319
316
312
309
307
305
Хмельницький
254
254
254
256
257
258
259
260
261
Черкаси
295
294
293
293
292
291
290
289
288
Чернівці
241
241
242
242
243
245
247
250
252
Чернігів
305
304
302
300
300
299
298
298
297
1 Див. виноску до табл. 13.1. Дані перераховані в адміністративно-територіальних межах на
початок 2010 року.
Україна у цифрах у 2009 році
175
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.5. Природний рух населення
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Тис.
Кількість народжених
385,1
390,7
408,6
427,3
426,1
460,4
472,7
510,6
512,5
у тому числі
у сільській
місцевості
147,1
141,8
142,2
142,9
141,8
153,7
158,6
170,0
173,0
Кількість померлих
758,1
754,9
765,4
761,3
782,0
758,1
762,9
754,5
706,7
у тому числі
у сільській
місцевості
301,0
300,5
305,5
300,8
310,4
296,3
296,6
291,6
274,4
Природний приріст
населення
-373,0 -364,2 -356,8 -334,0 -355,9 -297,7 -290,2 -243,9 -194,2
у тому числі
у сільській
місцевості
-153,9 -158,7 -163,3 -157,9 -168,6 -142,6 -138,0 -121,6 -101,4
Кількість шлюбів
274,5
317,2
371,0
278,2
332,1
355,0
416,4
322,0
318,2
у тому числі
у сільській
місцевості
80,1
85,7
94,0
68,9
79,3
84,5
98,8
77,2
78,9
Кількість розлучень
197,3
183,5
177,2
173,2
183,5
179,1
178,4
166,8
145,4
у тому числі
у сільській
місцевості
34,8
38,1
39,1
38,8
41,5
40,1
39,7
37,9
32,8
На 1000 наявного населення
Кількість народжених
7,8
8,1
8,5
9,0
9,0
9,8
10,2
11,0
11,1
у тому числі
у сільській
місцевості
9,2
9,0
9,1
9,3
9,4
10,3
10,7
11,6
11,9
Кількість померлих
15,4
15,7
16,0
16,0
16,6
16,2
16,4
16,3
15,3
у тому числі
у сільській
місцевості
18,8
19,1
19,6
19,6
20,5
19,8
20,1
19,9
18,9
Природний приріст
населення
-7,6
-7,6
-7,5
-7,0
-7,6
-6,4
-6,2
-5,3
-4,2
у тому числі
у сільській
місцевості
-9,6
-10,1
-10,5
-10,3
-11,1
-9,5
-9,4
-8,3
-7,0
Кількість шлюбів
5,6
6,6
7,8
5,9
7,1
7,6
9,0
7,0
6,9
у тому числі
у сільській
місцевості
5,0
5,4
6,0
4,5
5,2
5,6
6,7
5,3
5,4
Кількість розлучень
4,0
3,8
3,7
3,6
3,9
3,8
3,8
3,6
3,2
у тому числі
у сільській
місцевості
2,2
2,4
2,5
2,5
2,7
2,7
2,7
2,6
2,3
176
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.6. Природний рух населення за регіонами у 2009 році
Природний приріст
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
(скорочення)
народжених
померлих
шлюбів
розлучень
населення
Україна
512525
706739
-194214
318198
145439
Автономна
Республіка Крим
23524
28501
-4977
14309
6762
області
Вінницька
18053
26873
-8820
11270
5461
Волинська
15290
14628
662
7109
2521
Дніпропетровська
37309
54973
-17664
23007
11705
Донецька
43373
75251
-31878
29311
15431
Житомирська
15108
21971
-6863
8750
3802
Закарпатська
18219
15587
2632
8875
2387
Запорізька
18409
28154
-9745
11674
6472
Івано-Франківська
17333
17565
-232
9948
3563
Київська
20616
28869
-8253
13257
5931
Кіровоградська
10916
17793
-6877
6078
3285
Луганська
21671
39226
-17555
15058
7653
Львівська
30079
32848
-2769
17657
5904
Миколаївська
13093
18698
-5605
7957
3959
Одеська
28986
35859
-6873
17533
7695
Полтавська
14755
26807
-12052
9839
5117
Рівненська
17544
15415
2129
8095
2755
Сумська
10681
21160
-10479
7008
3585
Тернопільська
12404
15652
-3248
7645
2859
Харківська
27226
42544
-15318
18707
8936
Херсонська
12323
16883
-4560
7374
3613
Хмельницька
14690
21766
-7076
8954
4239
Черкаська
12594
22001
-9407
8482
4581
Чернівецька
11050
11665
-615
7158
2921
Чернігівська
10534
22232
-11698
6883
3311
міста
Київ
32488
28292
4196
22774
9285
Севастополь1
4257
5526
-1269
3486
1706
Україна у цифрах у 2009 році
177
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
Продовження табл. 13.6
Природний приріст
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
(скорочення)
народжених
померлих
шлюбів
розлучень
населення
На 1000 наявного населення
Україна
11,1
15,3
-4,2
6,9
3,2
Автономна
Республіка Крим
12,0
14,5
-2,5
7,3
3,4
області
Вінницька
10,9
16,2
-5,3
6,8
3,3
Волинська
14,8
14,1
0,7
6,9
2,4
Дніпропетровська
11,1
16,3
-5,2
6,8
3,5
Донецька
9,7
16,8
-7,1
6,5
3,4
Житомирська
11,7
17,0
-5,3
6,8
2,9
Закарпатська
14,6
12,5
2,1
7,1
1,9
Запорізька
10,1
15,5
-5,4
6,4
3,6
Івано-Франківська
12,6
12,7
-0,1
7,2
2,6
Київська
12,0
16,7
-4,7
7,7
3,4
Кіровоградська
10,7
17,4
-6,7
5,9
3,2
Луганська
9,3
16,9
-7,6
6,5
3,3
Львівська
11,8
12,9
-1,1
6,9
2,3
Миколаївська
11,0
15,7
-4,7
6,7
3,3
Одеська
12,1
15,0
-2,9
7,3
3,2
Полтавська
9,8
17,8
-8,0
6,5
3,4
Рівненська
15,2
13,4
1,8
7,0
2,4
Сумська
9,1
18,0
-8,9
5,9
3,0
Тернопільська
11,4
14,3
-2,9
7,0
2,6
Харківська
9,8
15,3
-5,5
6,7
3,2
Херсонська
11,2
15,4
-4,2
6,7
3,3
Хмельницька
11,0
16,3
-5,3
6,7
3,2
Черкаська
9,7
16,9
-7,2
6,5
3,5
Чернівецька
12,2
12,9
-0,7
7,9
3,2
Чернігівська
9,4
19,9
-10,5
6,2
3,0
міста
Київ
11,7
10,2
1,5
8,2
3,3
Севастополь1
11,2
14,5
-3,3
9,2
4,5
1 Див. виноску до табл. 1.5.
178
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.7. Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу
У тому числі за тривалістю шлюбу, років
Всього
20
до 1
1-4
5-9
10-14
15-19
і більше
Тис.
2000
197,3
6,4
46,3
53,0
35,3
22,5
33,8
2001
181,3
5,0
41,7
48,3
33,3
21,4
31,6
2002
183,5
5,2
42,5
49,1
34,8
22,2
29,7
2003
177,2
4,7
41,2
46,3
33,8
21,6
29,6
2004
173,2
5,3
40,5
43,3
32,8
21,2
30,1
2005
183,5
4,7
44,8
45,6
34,7
23,0
30,7
2006
179,1
5,4
44,2
42,9
33,0
23,0
30,6
2007
178,4
5,7
45,7
42,2
30,6
22,5
31,7
2008
166,8
6,3
45,5
39,2
26,9
20,0
28,9
2009
145,4
4,6
44,1
34,9
21,7
16,2
23,9
Відсотків до загальної кількості розлучень
2000
100,0
3,2
23,5
26,9
17,9
11,4
17,1
2001
100,0
2,8
23,0
26,6
18,4
11,8
17,4
2002
100,0
2,8
23,2
26,8
18,9
12,1
16,2
2003
100,0
2,7
23,3
26,1
19,0
12,2
16,7
2004
100,0
3,1
23,4
25,0
18,9
12,2
17,4
2005
100,0
2,6
24,4
24,8
18,9
12,6
16,7
2006
100,0
3,0
24,7
24,0
18,4
12,8
17,1
2007
100,0
3,2
25,6
23,6
17,2
12,6
17,8
2008
100,0
3,8
27,3
23,5
16,1
12,0
17,3
2009
100,0
3,1
30,3
24,0
15,0
11,2
16,4
13.8. Розподіл розлучень за кількістю у подружжя спільних дітей
віком до 18 років у 2009 році
У тому числі
мали спільних дітей
Усього
не було
трьох і більше
спільних
дітей
одну
двох
кількість
у них
розлучень
дітей
Зареєстровано розлучень
145439
65545
65157
13065
1672
5570
у міських поселеннях
112681
52925
50664
8335
757
2490
у сільській місцевості
32758
12620
14493
4730
915
3080
13.9. Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року
(померло дітей віком до одного року на 1000 народжених живими)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Усього
11,9
11,3
10,3
9,6
9,5
10,0
9,8
11,0
10,0
9,4
у міських поселеннях
12,0
11,3
10,3
9,6
9,2
9,4
9,3
10,6
9,6
9,0
у сільській місцевості
11,9
11,3
10,3
9,5
10,1
11,2
10,6
11,8
10,9
10,1
Україна у цифрах у 2009 році
179
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.10. Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за регіонами
(померло дітей віком до одного року на 1000 народжених живими)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
11,9
11,3
10,3
9,6
9,5
10,0
9,8
11,0
10,0
9,4
Автономна
Республіка Крим
11,4
12,2
11,5
9,0
9,0
9,0
10,0
11,0
10,9
8,9
області
Вінницька
9,9
9,1
9,4
7,0
8,0
9,1
9,3
10,5
9,8
8,3
Волинська
11,5
9,8
10,8
8,1
7,8
8,3
7,7
7,2
7,3
7,7
Дніпропетровська
12,7
12,5
11,6
10,0
10,4
10,2
10,5
11,1
10,8
8,8
Донецька
13,9
13,3
11,8
11,3
11,8
11,5
11,0
13,8
12,2
12,3
Житомирська
10,4
10,1
10,7
9,9
9,3
9,5
11,1
9,6
8,0
8,5
Закарпатська
9,4
9,9
8,4
8,1
8,3
11,5
9,6
12,1
11,4
13,1
Запорізька
14,8
11,6
12,8
12,7
10,0
11,1
9,8
12,9
9,9
9,4
Івано-Франківська
13,7
14,2
10,4
10,0
10,3
12,9
10,6
13,5
10,7
9,1
Київська
9,0
11,3
9,9
7,8
8,8
7,5
9,4
8,9
7,3
7,1
Кіровоградська
11,7
12,6
11,0
10,7
9,7
11,1
13,3
12,3
12,7
10,9
Луганська
13,2
11,6
11,3
11,0
10,3
11,7
12,3
14,0
13,9
11,6
Львівська
12,2
12,3
9,0
8,3
10,0
8,3
7,8
10,5
8,8
7,9
Миколаївська
12,3
10,0
7,5
9,1
8,1
8,1
8,5
8,9
8,3
8,5
Одеська
13,7
12,9
9,7
10,6
10,5
10,7
11,1
11,6
9,9
9,7
Полтавська
7,9
9,7
8,3
8,9
7,5
8,6
7,1
9,0
8,3
7,1
Рівненська
13,7
10,9
11,7
9,4
9,5
10,4
9,5
11,2
9,0
9,4
Сумська
13,1
11,2
10,0
10,8
8,9
11,4
7,8
9,5
10,0
8,5
Тернопільська
12,3
12,1
10,8
9,1
10,7
8,9
9,4
8,5
9,9
7,5
Харківська
11,3
10,8
8,5
9,7
9,6
10,2
7,7
10,2
9,4
9,3
Херсонська
10,8
10,5
10,7
10,7
9,1
11,3
9,9
10,7
11,4
11,0
Хмельницька
12,0
9,6
10,2
7,0
9,3
8,8
11,7
10,5
9,2
11,8
Черкаська
10,7
10,3
11,3
10,7
8,7
10,2
9,9
10,9
11,3
10,5
Чернівецька
10,7
11,0
11,4
8,9
10,6
12,6
13,2
11,6
10,1
8,2
Чернігівська
13,2
11,4
11,0
10,2
11,2
11,7
8,9
10,3
7,9
9,9
міста
Київ
10,2
8,2
9,4
9,0
6,6
7,5
8,1
9,7
8,9
7,5
Севастополь1
10,9
13,4
10,3
7,7
8,6
7,4
6,3
12,8
7,5
8,0
1 Див. виноску до табл. 1.5.
180
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАСЕЛЕННЯ
13.11. Міграція населення за регіонами у 2009 році
Міжрегіональна міграція
Міждержавна міграція
число
число
сальдо
число
число
сальдо
прибулих
вибулих
міграції
прибулих
вибулих
міграції
Осіб
Україна
242798
242798
×
32917
19470
13447
Автономна
Республіка Крим
8944
8054
890
3534
1402
2132
області
Вінницька
8879
10216
-1337
1376
586
790
Волинська
4719
4970
-251
470
437
33
Дніпропетровська
11888
13322
-1434
1580
1229
351
Донецька
11059
13627
-2568
3118
2409
709
Житомирська
6812
8444
-1632
478
359
119
Закарпатська
2316
3254
-938
251
480
-229
Запорізька
6912
7397
-485
1482
880
602
Івано-Франківська
5136
5380
-244
522
392
130
Київська
17121
15416
1705
714
275
439
Кіровоградська
5510
7970
-2460
428
336
92
Луганська
6588
8765
-2177
1382
1827
-445
Львівська
8058
8494
-436
529
636
-107
Миколаївська
5666
6881
-1215
927
429
498
Одеська
10679
7911
2768
3793
842
2951
Полтавська
8691
8680
11
603
409
194
Рівненська
5969
7301
-1332

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..