Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 12

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 12

 

 

ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.12. Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових доходів1
(відсотків)
9 місяців 2009
у тому числі
2000
2004
2005
2006
2007
2008
усі домо-
проживають
госпо-
дарства
у міських
у сільській
поселеннях
місцевості
Усе населення
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Із середньодушо-
вими грошовими
доходами1 у
місяць, грн.
до 300,0
92,7
62,2
39,8
29,4
7,4
2,1
1,9
1,0
3,9
300,1-480,0
7,32
37,82
32,0
31,2
22,9
9,0
8,3
5,6
13,7
480,1-660,0
14,8
19,8
28,8
18,0
16,5
13,3
23,1
660,1-840,0
13,43
19,63
16,9
20,3
20,4
18,8
23,5
840,1-1020,0
24,04
15,4
16,3
17,3
14,2
1020,1-1200,0
11,9
11,0
12,0
9,0
1200,1-1380,0
7,4
8,0
9,3
5,1
1380,1-1560,0
5,2
5,5
6,6
3,1
1560,1-1740,0
3,1
3,8
4,9
2,0
1740,1-1920,0
2,2
2,3
3,0
0,8
понад 1920,0
5,4
6,0
8,2
1,6
Співвідношення
грошових доходів1
20% найбільш та
20% найменш
забезпеченого на-
селення (квінтиль-
ний коефіцієнт
фондів), разів
6,0
5,5
5,5
5,5
4,1
4,2
4,2
4,1
3,7
Частка населення
із середньодушо-
вими грошовими
доходами1 у
місяць, нижчими
прожиткового
мінімуму5
87,9
73,8
64,0
59,4
39,8
25,6
22,8
16,6
35,8
1 У 2000−2006 роках в якості критерію диференціації застосовувався показник “середньодушові
грошові витрати на місяць”.
2 Див. другу виноску до табл. 15.10.
3 Див. третю виноску до табл. 15.10.
4 Див. четверту виноску до табл. 15.10.
5 Див. п’яту виноску до табл. 15.10.
Україна у цифрах у 2009 році
201
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
15.13. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
за квінтильними (20%-ми) групами за рівнем середньодушових
загальних доходів1
(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу; кг)
У тому числі за квінтильними (20%-ми)
Із середньодушови-
Усі
групами за рівнем середньодушових
ми загальними
домо-
загальних доходів1
у місяць
доходами1 у місяць,
госпо-
нижчими прожит-
дарства
перша
друга
третя
четверта
п’ята
кового мінімуму2
2000
М’ясо і м’ясопродукти
3,3
1,5
2,4
3,2
4,2
6,2
2,4
Молоко і молочні продукти
17,1
9,6
14,1
17,5
21,4
27,0
14,0
Яйця, шт.
18
10
15
19
22
29
12
Риба і рибопродукти
1,3
0,6
1,0
1,2
1,6
2,4
1,1
Цукор
3,5
1,9
2,9
3,6
4,4
5,6
2,8
Олія та інші рослинні жири
1,8
1,1
1,5
1,8
2,1
2,6
1,8
Картопля
10,4
8,1
9,6
10,5
11,7
13,2
10,2
Овочі та баштанні
9,5
5,9
8,1
9,7
11,7
14,4
7,4
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
2,5
1,1
1,8
2,5
3,1
4,5
1,8
Хліб і хлібні продукти
10,7
8,3
10,0
10,8
12,3
13,5
9,9
2004
М’ясо і м’ясопродукти
4,0
1,9
3,1
4,0
5,2
7,0
2,8
Молоко і молочні продукти
20,2
12,4
17,4
21,2
24,0
30,4
16,3
Яйця, шт.
18
13
17
19
21
23
16
Риба і рибопродукти
1,6
0,8
1,3
1,6
2,1
2,9
1,1
Цукор
3,6
2,3
3,2
3,7
4,3
5,2
3,0
Олія та інші рослинні жири
1,9
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
1,6
Картопля
10,1
9,2
9,9
10,0
10,8
10,8
9,6
Овочі та баштанні
8,7
5,7
7,6
8,9
10,6
13,1
7,1
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
2,7
1,2
2,0
2,7
3,4
5,4
1,8
Хліб і хлібні продукти
10,4
8,3
10,0
10,7
11,7
12,3
9,5
2005
М’ясо і м’ясопродукти
4,4
2,2
3,4
4,3
5,5
7,3
2,9
Молоко і молочні продукти 21,7
13,5
19,0
22,6
26,5
31,6
16,7
Яйця, шт.
21
15
19
22
24
27
17
Риба і рибопродукти
1,8
1,0
1,4
1,8
2,3
3,1
1,3
Цукор
3,6
2,3
3,1
3,7
4,4
5,1
2,8
Олія та інші рослинні жири
1,9
1,3
1,7
1,9
2,2
2,5
1,5
Картопля
9,6
8,5
9,3
9,7
10,4
11,1
8,9
Овочі та баштанні
9,1
5,8
7,7
9,5
11,1
13,5
6,9
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
3,1
1,3
2,2
3,1
4,0
6,0
1,9
Хліб і хлібні продукти
10,3
8,4
9,7
10,6
11,6
12,4
9,2
202
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
Продовження табл. 15.13
У тому числі за квінтильними (20%-ми)
Із середньодушови-
Усі домо-
групами за рівнем середньодушових
ми загальними
госпо-
загальних доходів1
у місяць
доходами1 у місяць,
дарства
нижчими прожит-
перша
друга
третя
четверта
п’ята
кового мінімуму2
2006
М’ясо і м’ясопродукти
4,7
2,5
3,7
4,8
5,7
7,5
3,2
Молоко і молочні
продукти
22,3
14,3
20,2
23,3
26,1
31,6
17,4
Яйця, шт.
19
15
18
20
22
24
17
Риба і рибопродукти
1,9
1,1
1,5
1,9
2,3
3,1
1,3
Цукор
3,2
2,1
2,8
3,3
3,7
4,4
2,5
Олія та інші рослинні
жири
1,7
1,3
1,6
1,8
2,0
2,2
1,4
Картопля
8,7
7,9
8,3
8,8
9,2
9,9
8,1
Овочі та баштанні
9,4
6,1
8,0
9,8
11,1
13,8
7,1
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
3,0
1,2
2,1
2,9
3,8
5,9
1,7
Хліб і хлібні продукти
9,8
8,3
9,5
10,1
10,7
11,3
8,9
2007
М’ясо і м’ясопродукти
5,1
3,5
4,5
5,0
5,8
6,7
3,6
Молоко і молочні
продукти
22,1
16,9
21,1
22,9
24,3
27,0
17,3
Яйця, шт.
20
17
19
20
21
22
18
Риба і рибопродукти
1,9
1,4
1,8
2,0
2,1
2,5
1,5
Цукор
3,2
2,7
3,2
3,4
3,5
3,6
2,7
Олія та інші рослинні
жири
1,7
1,5
1,7
1,8
1,8
1,8
1,5
Картопля
8,3
8,1
8,5
8,9
8,4
8,1
8,0
Овочі та баштанні
8,7
6,7
8,2
9,1
9,6
10,6
6,9
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
3,6
2,2
3,0
3,4
4,2
5,6
2,2
Хліб і хлібні продукти
9,6
8,8
10,0
10,2
9,7
9,4
9,0
2008
М’ясо і м’ясопродукти
5,1
3,3
4,5
5,1
5,8
7,1
3,1
Молоко і молочні
продукти
22,6
16,9
21,5
23,3
25,1
28,4
15,9
Яйця, шт.
20
17
20
20
22
22
16
Риба і рибопродукти
2,1
1,5
2,0
2,2
2,4
2,8
1,4
Цукор
3,4
2,9
3,4
3,5
3,7
3,9
2,7
Олія та інші рослинні
жири
1,8
1,5
1,8
1,8
1,9
2,0
1,4
Картопля
8,4
8,2
8,6
8,6
8,3
8,3
8,1
Овочі та баштанні
9,3
7,2
8,8
9,7
10,1
11,3
6,8
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
3,7
2,3
3,1
3,6
4,4
5,9
2,1
Хліб і хлібні продукти
9,6
8,9
9,9
9,9
9,7
9,7
8,7
Україна у цифрах у 2009 році
203
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
Продовження табл.15.13
У тому числі за квінтильними (20%-ми)
Із середньодушовими
Усі
групами за рівнем середньодушових
загальними доходами
1
домо-
загальних доходів1 у місяць
у місяць, нижчими
госпо-
прожиткового
дарства
перша
друга
третя
четверта
п’ята
2
мінімуму
9 місяців 2009
М’ясо і м’ясопродукти
4,7
3,2
4,0
4,8
5,6
6,7
3,0
Молоко і молочні продукти
19,8
14,7
18,0
20,4
22,5
25,9
13,8
Яйця, шт.
20
18
19
21
22
22
17
Риба і рибопродукти
1,8
1,3
1,6
1,8
2,0
2,4
1,2
Цукор
3,4
2,8
3,3
3,5
3,6
3,9
2,6
Олія та інші рослинні жири
1,9
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
1,6
Картопля
8,0
7,5
8,1
8,3
8,2
8,1
7,5
Овочі та баштанні
10,8
8,2
9,9
11,3
12,1
13,8
7,6
Фрукти, ягоди, горіхи,
виноград
3,4
2,1
2,8
3,5
4,1
5,5
1,9
Хліб і хлібні продукти
9,3
8,6
9,3
9,6
9,6
9,7
8,3
1 Див. першу виноску до табл. 15.10.
2 Див. п’яту виноску до табл. 15.10.
15.14. Споживання продуктів харчування
(на одну особу за рік; кг)
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
М’ясо і м’ясопродукти
(у перерахунку на м’ясо, включаючи
сало і субпродукти у натурі)
33
35
39
39
42
46
51
50
Молоко і молочні продукти
(у перерахунку на молоко)
199
226
226
226
235
225
214
213
Яйця, шт.
166
214
220
238
251
252
260
280
Риба і рибопродукти
8,4
12,0
12,3
14,4
14,1
15,3
17,5
16,0
Цукор
37
36
38
38
40
40
41
39
Олія
9,4
11,3
13,0
13,5
13,6
14,3
15,0
15,0
Картопля
135
138
141
136
134
130
132
131
Овочі та баштанні культури
102
114
115
120
127
118
129
135
Плоди, ягоди та виноград
(без переробки на вино)
29
33
34
37
35
42
44
47
Хлібні продукти (хліб, макаронні вироби
у перерахунку на борошно, борошно,
крупи, бобові)
125
125
126
124
120
116
115
114
204
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
1
15.15. Наявність у домогосподарствах
окремих товарів
тривалого користування2
(у середньому на 100 домогосподарств; шт.)
2000
2003
2004
2005
2006
2008
Холодильники і морозильники
94
95
96
99
100
106
Пральні машини
74
75
74
77
78
84
Електропилососи
56
56
56
62
64
74
Електропраски
98
98
96
98
98
100
Програвачі CD-дисків
3
7
12
25
Телевізори кольорові
69
79
83
91
96
107
Телевізори чорно-білі
36
24
20
15
12
6
Відеомагнітофони
13
16
17
22
21
21
Магнітофони
43
39
35
34
27
20
Музичні центри
3
6
8
11
13
17
Фотоапарати
22
27
30
36
35
38
Комп’ютери
1
4
6
9
12
22
Мікрохвильові печі
1
3
5
9
14
29
Кухонні комбайни
3
4
3
5
5
9
Швейні машини
48
40
35
35
32
31
Мопеди і велосипеди
43
40
41
44
44
48
Мотоцикли
7
5
4
4
3
3
Автомобілі
17
16
16
16
17
20
3
Мобільні телефони
15
44
81
149
1 Починаючи з 2006 року, опитування домогосподарств щодо наявності у них товарів тривалого
користування проводиться один раз на два роки.
2 Розрахунки наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за
результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно
від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються
як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають
ремонту).
3 Показник включено у програму обстеження умов життя домогосподарств, починаючи з
2004 року.
Україна у цифрах у 2009 році
205
Державний комітет статистики України
16. ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ
16.1. Житловий фонд
2
(млн.м
загальної площі)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Весь житловий
фонд
1015,0 1031,7 1035,7 1040,0 1046,4 1049,2 1057,6 1066,6 1072,2
У середньому на
одного жителя, м2
20,7
21,3
21,6
21,8
22,0
22,2
22,5
22,8
23,0
Міський
житловий фонд
643,2
658,4
661,7
664,5
669,9
671,3
677,6
684,3
688,8
У середньому на
одного жителя, м2
19,3
20,2
20,4
20,5
20,8
20,9
21,2
21,4
21,6
Сільський
житловий фонд
371,8
373,3
374,0
375,5
376,5
377,9
380,0
382,3
383,4
У середньому на
одного жителя, м2
23,5
23,7
24,0
24,4
24,6
25,0
25,4
25,8
26,1
16.2. Квартирна черга та поліпшення житлових умов
(тис.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Кількість сімей та
одинаків, які перебували
на квартирному обліку
на кінець року
1765
1533
1460
1414
1323
1300
1252
1216
1174
Кількість сімей та
одинаків, які одержали
житло за рік
32
25
25
23
20
20
17
17
11
відсотків до загальної
кількості тих, хто
перебував на
квартирному обліку на
кінець попереднього
року
1,6
1,5
1,6
1,6
1,4
1,5
1,3
1,3
0,9
206
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ
16.3. Надання житла окремим категоріям населення
Кількість сімей та
Кількість сімей та одинаків, які
одинаків, які одержали
перебували на квартирному
житло та поліпшили свої
обліку на кінець року
житлові умови
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Усього
1251889
1216277
1174230
16931
16682
11203
Державний житловий фонд
969684
941061
909358
16580
16298
11160
громадяни, які користуються
правом першочергового
одержання житла
274602
266342
256731
4809
4879
3648
учасники бойових дій,
учасники війни
19530
17600
14886
223
185
126
учасники бойових дій на
території інших країн
13894
13375
13489
384
420
224
військовослужбовці, звільнені
в запас або у відставку
14111
13397
12635
588
460
222
багатодітні сім’ї (мають трьох
і більше дітей)
42835
42128
40864
531
581
493
одинокі матері
29863
29776
29266
379
453
378
мешканці ветхих та аварійних
будинків
25218
24058
22883
722
717
494
хворі (за встановленим
переліком)
26643
26018
25483
292
315
266
інші категорії
102508
99990
97225
1690
1748
1445
громадяни, які користуються
правом позачергового
одержання житла
94051
91732
89000
2846
2502
1909
інваліди війни
8166
7801
6813
222
200
156
сім’ї загиблих
військовослужбовців та
прирівняні до них особи
2421
2323
2235
81
82
55
сім’ї, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (І та ІІ категорії)
29379
28240
26909
456
441
413
інші категорії
54085
53368
53043
2087
1779
1285
громадяни, які перебувають у
загальній черзі
601031
582987
563627
8925
8917
5603
Україна у цифрах у 2009 році
207
Державний комітет статистики України
ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ
Продовження табл. 16.3
Кількість сімей та
Кількість сімей та одинаків, які
одинаків, які одержали
перебували на квартирному
житло та поліпшили свої
обліку на кінець року
житлові умови
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Кооперативне житло
282205
275164
264119
351
377
31
громадяни, які користуються
правом першочергового
одержання житла
50363
49985
48576
26
35
14
учасники бойових дій,
учасники війни
3012
3011
2872
1
учасники бойових дій на
території інших країн
1624
1618
1576
1
5
військовослужбовці, звільнені
в запас або у відставку
971
968
936
1
багатодітні сім’ї (мають трьох
і більше дітей)
4408
4338
4185
11
5
одинокі матері
2369
2402
2344
5
1
мешканці ветхих та аварійних
будинків
600
697
688
хворі (за встановленим
переліком)
1492
1472
1463
2
інші категорії
35887
35479
34512
12
18
13
громадяни, які користуються
правом позачергового
одержання житла
10393
10070
9655
2
1
інваліди війни
622
603
595
сім’ї загиблих
військовослужбовців та
прирівняні до них особи
282
279
274
сім’ї, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (І та ІІ категорії)
2785
2775
2750
1
інші категорії
6704
6413
6036
2
громадяни, які перебувають у
загальній черзі
221449
215109
205888
323
341
17
Соціальне житло
52
753
7
12
Із загальної кількості
мешканці комунальних квартир
53836
53280
51348
664
765
421
мешканці гуртожитків
185245
180309
176087
3115
3121
2054
молоді сім’ї
116555
121787
116888
1379
1782
1080
кількість сімей-черговиків, яким
куплено квартири за кошти
підприємства
×
×
×
623
811
396
208
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ
16.4. Благоустрій населених пунктів
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Кількість населених
пунктів, які
мають водопровід
міст
448
449
450
454
452
453
454
455
456
селищ міського типу
796
781
783
767
767
768
769
767
771
сільських населених
пунктів
6651
6506
6490
6375
6308
6305
6280
6283
6316
мають каналізацію
міст
426
432
432
436
438
439
440
443
445
селищ міського типу
518
504
497
490
489
495
496
497
503
сільських населених
пунктів
841
834
813
792
746
744
742
737
737
газифіковані тільки
природним та
природним і зрідженим
газом1
міст
387
394
402
407
411
417
418
420
421
селищ міського типу
476
508
519
533
545
573
592
602
609
сільських населених
пунктів
8086
8799
8671
9444
10318
11661
1228113018 13447
газифіковані тільки
зрідженим газом1
міст
57
53
49
45
42
36
34
32
32
селищ міського типу
384
355
341
328
316
295
238
221
213
сільських населених
пунктів
1880718050
18106
17318
16306
15172
1474913964 13443
1 До 2005 року включно вважалися забезпеченими газом (природним та зрідженим) міста, в яких
газифіковано не менше 100 квартир; селища міського типу - не менше 50 квартир, сільські
населені пункти - не менше 10 квартир. З 2006 року до газифікованих природним газом
включаються населені пункти, в яких хоча б один із споживачів використовує природний газ з
газопроводу на комунально-побутові потреби; природним та зрідженим газом
- населені
пункти, у яких хоча б один із споживачів використовує природний газ із газопроводу та хоча б
один із споживачів використовує зріджений газ із газобалонної установки, яка знаходиться на
обслуговуванні газового господарства; зрідженим газом - населені пункти, у яких хоча б один із
споживачів використовує зріджений газ.
Україна у цифрах у 2009 році
209
Державний комітет статистики України
17. ОСВІТА
17.1. Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах
(на початок навчального року; тис.)
2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
2007/08
2008/09 2009/10
Усього
9220
9122
8974
8813
8605
8381
8124
7825
7518
У загальноосвітніх
навчальних закладах
6764
6350
6044
5731
5399
5120
4857
4617
4495
денних
6647
6237
5936
5626
5301
5026
4768
4533
4421
вечірніх (змінних),
включаючи тих,
хто навчався заочно
117
113
108
105
98
94
89
84
74
У професійно-технічних
навчальних закладах
525
502
493
507
497
474
454
444
424
У вищих навчальних
закладах
I-II рівнів акредитації
528
583
593
548
505
468
441
399
354
III-IV рівнів
акредитації
1403
1687
1844
2027
2204
2319
2372
2365
2245
На 10 тис. населення
У загальноосвітніх
навчальних закладах
1372
1323
1269
1212
1151
1098
1047
1001
978
У професійно-технічних
навчальних закладах
107
105
104
107
106
102
98
96
92
У вищих навчальних
закладах
I-II рівнів акредитації
107
121
125
116
108
100
95
87
77
III-IV рівнів
акредитації
285
352
387
429
470
497
511
512
488
210
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОСВІТА
17.2. Кількість осіб, які навчалися на початок
2009/10 навчального року, за регіонами
(тис.)
У професійно-
У вищих навчальних закладах
У загальноосвітніх
технічних
навчальних
I-II рівнів
III-IV рівнів
навчальних
закладах
1
акредитації
акредитації
закладах
Україна
4494,7
424,3
354,2
2245,2
Автономна
Республіка Крим
184,9
14,2
7,6
52,8
області
Вінницька
169,4
18,6
16,7
34,8
Волинська
129,7
10,1
7,7
27,0
Дніпропетровська
311,4
31,2
23,9
153,0
Донецька
354,9
41,4
39,1
142,2
Житомирська
143,3
11,3
16,5
28,6
Закарпатська
159,6
9,1
4,7
23,8
Запорізька
166,4
18,6
11,6
95,7
Івано-Франківська
161,8
12,4
14,4
41,9
Київська
180,1
11,0
9,6
29,8
Кіровоградська
100,8
9,4
9,0
20,8
Луганська
185,9
29,5
16,8
92,4
Львівська
275,4
31,8
20,0
142,7
Миколаївська
120,0
13,9
7,7
36,4
Одеська
243,1
17,7
14,7
128,2
Полтавська
142,7
14,7
10,7
57,7
Рівненська
150,7
12,8
10,4
42,4
Сумська
104,2
13,2
5,1
49,4
Тернопільська
122,0
12,9
7,1
51,5
Харківська
234,1
18,8
22,8
244,7
Херсонська
115,6
10,5
9,5
29,9
Хмельницька
144,7
15,1
7,0
45,3
Черкаська
125,5
9,6
10,6
43,9
Чернівецька
104,3
7,6
10,0
27,9
Чернігівська
103,3
7,8
9,0
24,9
міста
Київ
230,1
18,3
29,8
560,8
Севастополь
30,8
2,8
2,2
16,7
1 На кінець 2009 року.
Україна у цифрах у 2009 році
211
Державний комітет статистики України
ОСВІТА
17.3. Загальноосвітні навчальні заклади
(на початок навчального року; тис.)
2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Кількість закладів
22,2
22,1
21,9
21,7
21,6
21,4
21,2
21,0
20,6
Кількість учнів
6764
6350
6044
5731
5399
5120
4857
4617
4495
у тому числі
в 10-12 (10-16) класах
1049
1072
1060
1026
975
920
851
791
599
Кількість учителів
577
561
551
547
543
537
531
524
522
У 2009 році в перших класах, організованих у дошкільних закладах, навчалося
26,5 тис. учнів.
17.4. Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами
(тис.)
Закінчили школу II ступеня (неповну середню) Закінчили школу III ступеня (середню)
всього
денну
вечірню
всього
денну
вечірню
2000
720
708
12
475
445
30
2001
738
726
12
505
472
33
2002
724
714
10
508
472
36
2003
720
709
11
526
490
36
2004
675
666
9
519
484
35
2005
649
640
9
515
482
33
2006
595
587
8
485
452
33
2007
561
553
8
467
436
31
2008
546
539
7
427
399
28
2009
316
311
5
391
365
26
Починаючи з 2001 року, учні, які закінчили школу екстерном, розподілені
відповідно до форми навчання у школі, яку вони закінчили.
1
17.5. Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах
(на початок навчального року)
Кількість закладів, що проводили заняття
Кількість учнів, які навчалися2
3
в одну зміну
у дві зміни3
в першу зміну
в другу зміну
відсотків
відсотків
відсотків
відсотків
до загальної
до загальної
до загальної
до загальної
всього
всього
тис.
тис.
кількості
кількості
кількості
кількості
закладів
закладів
учнів
учнів
2000/01
18774
87
2746
13
5997
92
521
8
2001/02
18968
88
2546
12
5859
93
442
7
2002/03
19140
89
2265
11
5684
94
374
6
2003/04
19251
91
1972
9
5461
95
308
5
2004/05
19146
91
1887
9
5205
95
265
5
2005/06
19236
92
1670
8
4948
96
219
4
2006/07
19199
93
1537
7
4718
96
191
4
2007/08
19127
93
1416
7
4490
96
167
4
2008/09
19007
94
1297
6
4289
97
146
3
2009/10
18677
94
1248
6
4194
97
135
3
1 Без спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та шкіл, що знаходяться на
капітальному ремонті.
2 Без тих, хто навчався у перших класах, організованих у дошкільних закладах та спеціальних
школах (школах-інтернатах).
3 У 2000/01 навчальному році - у дві та три зміни.
212
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОСВІТА
17.6. Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах
за регіонами1
(на початок навчального року)
Кількість учнів, які навчалися у другу зміну
відсотків до загальної кількості
тис.
учнів
2000/
2005/
2006/
2007/
2008/
2009/
2000/
2005/
2006/
2007/
2008/
2009/
01
06
07
08
09
10
01
06
07
08
09
10
Україна
520,7 219,0
191,1 167,0
146,0
134,7
8
4
4
4
3
3
Автономна
Республіка Крим
33,0
13,8
12,3
10,3
9,1
9,1
12
7
6
6
5
5
області
Вінницька
18,4
10,5
10,0
9,4
8,7
8,4
8
5
5
5
5
5
Волинська
17,6
9,7
8,9
7,4
6,9
7,1
11
7
7
6
5
6
Дніпропетровська
26,1
5,9
5,4
3,8
2,7
2,7
6
2
2
1
1
1
Донецька
56,2
21,1
16,9
14,2
12,7
11,0
10
5
4
4
4
3
Житомирська
13,8
5,8
4,9
4,6
3,6
3,4
7
4
3
3
3
3
Закарпатська
15,0
9,1
8,3
6,8
6,6
6,5
7
5
5
4
4
4
Запорізька
27,7
9,8
9,1
6,8
6,2
5,3
11
5
5
4
4
3
Івано-Франківська
14,6
8,1
7,4
6,7
5,5
5,3
7
4
4
4
3
3
Київська
25,2
11,6
10,4
10,4
8,5
7,5
10
6
5
6
5
4
Кіровоградська
12,4
4,3
3,3
2,9
2,5
2,2
8
4
3
3
3
2
Луганська
33,3
15,0
13,0
11,9
9,8
8,3
11
7
6
6
5
5
Львівська
25,0
11,2
9,5
8,4
7,0
6,2
7
4
3
3
3
2
Миколаївська
12,8
4,6
4,0
3,2
3,0
2,7
7
3
3
3
3
2
Одеська
28,6
11,2
9,5
8,6
7,4
6,8
9
4
4
4
3
3
Полтавська
18,1
9,6
8,5
7,2
6,4
5,7
8
6
5
5
5
4
Рівненська
23,4
12,2
11,9
11,7
10,7
10,1
13
7
7
8
7
7
Сумська
16,6
8,0
7,6
7,2
6,0
5,8
10
7
7
7
6
6
Тернопільська
8,2
4,0
3,1
3,0
2,7
2,7
5
3
2
2
2
2
Харківська
21,7
7,3
6,2
5,0
4,2
3,5
6
3
2
2
2
2
Херсонська
12,6
3,9
3,0
2,5
2,0
1,7
7
3
2
2
2
2
Хмельницька
10,7
5,0
3,8
3,3
3,2
3,0
5
3
2
2
2
2
Черкаська
10,8
2,7
2,7
1,8
1,5
1,4
6
2
2
1
1
1
Чернівецька
6,2
4,4
2,5
2,3
1,9
1,9
5
4
2
2
2
2
Чернігівська
16,8
7,7
7,0
6,0
6,0
5,3
10
6
6
5
6
5
міста
Київ
8,4
0,3
0,3
0,3
3
0,1
0,1
0,1
— —
Севастополь
7,5
2,2
1,8
1,3
1,2
1,1
16
7
6
4
4
4
1 Див. виноски до табл. 17.5.
Україна у цифрах у 2009 році
213
Державний комітет статистики України
ОСВІТА
17.7. Професійно-технічні навчальні заклади
Підготовлено (випущено)
кваліфікованих робітників,
тис.
2000
266,8
2001
278,8
2002
282,4
2003
275,6
2004
283,4
2005
286,6
2006
289,3
2007
285,1
2008
269,6
2009
239,3
Професійна підготовка у 2009 році випускників навчальних
закладів, які
мали повну загальну середню освіту
82,6
здобули професію із повною загальною
середньою освітою
87,7
здобули професію без отримання повної загальної
середньої освіти
13,7
проходили професійне навчання
незайняте населення
17,9
працівники підприємств
30,5
підвищували кваліфікацію
незайняте населення
3,2
працівники підприємств
3,7
17.8. Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів
(кількість поданих заяв на 100 зарахованих)
Вищі навчальні заклади
I-II рівнів акредитації
III-IV рівнів акредитації
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Усі форми навчання
138
129
129
126
138
158
158
153
157
156
203
345
денна
143
135
135
131
142
164
174
169
176
172
233
407
вечірня
133
129
118
119
122
148
134
134
123
117
146
191
заочна
121
115
114
112
114
121
129
128
128
131
136
184
214
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОСВІТА
17.9. Вищі навчальні заклади
(на початок навчального року)
I-II рівнів акредитації
III-IV рівнів акредитації
2000/
2005/
2007/
2008/
2009/
2000/
2005/
2007/
2008/
2009/
01
06
08
09
10
01
06
08
09
10
Кількість
закладів
664
606
553
528
511
315
345
351
353
350
У них
студентів,
тис.
528,0
505,3
441,3
399,3
354,2
1402,9
2203,8
2372,5
2364,5
2245,2
за денною
формою
навчання
400,8
373,4
327,1
311,4
289,1
859,5
1233,8
1300,2
1310,6
1280,7
Прийнято,
тис.
190,1
169,2
142,5
114,4
93,4
346,4
503,01
491,21
425,21
370,51
за денною
формою
навчання
141,2
124,8
105,7
98,4
79,4
219,5
305,0
302,1
293,4
266,5
Випущено,
тис.
148,6
142,7
134,3
118,1
114,8
273,6
372,42
468,42
505,22
527,32
за денною
формою
навчання
109,5
101,9
94,8
82,8
81,3
189,1
199,6
246,2
264,5
269,8
1 Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання
з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
2 Випущено фахівців (без тих, що закінчили відповідний цикл навчання та продовжують
навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня).
Серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації 4,2 тис. - інвалідів, 3,7 тис. -
сиріт і тих, які залишились без піклування батьків (віком до 18 років); серед студентів
ВНЗ III-IV рівнів акредитації - відповідно 12,4 тис. та 6,4 тис.
У ВНЗ різних рівнів акредитації навчається 37,7 тис. студентів - іноземних
громадян.
Україна у цифрах у 2009 році
215
Державний комітет статистики України
18. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
18.1. Основні показники охорони здоров’я
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Кількість лікарів усіх
спеціальностей
тис.
226
224
223
223
224
225
223
222
225
на 10 тис. населення
46,2
46,9
47,1
47,4
47,9
48,4
48,3
48,3
49,1
Кількість середнього
медичного персоналу
тис.
541
526
523
522
496
493
488
465
467
на 10 тис. населення
110,3 110,0 110,3 110,9 106,2 106,1 105,5 101,1 102,0
Кількість лікарняних закладів,
тис.
3,3
3,1
3,0
2,9
2,9
2,9
2,8
2,9
2,8
Кількість лікарняних ліжок
тис.
466
465
458
451
445
444
440
437
431
на 10 тис. населення
95,0
97,3
96,6
95,7
95,2
95,6
95,2
95,1
94,2
Кількість лікарських
амбулаторно-поліклінічних
закладів, тис.
7,4
7,4
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,8
8,8
Планова ємність амбулаторно-
поліклінічних закладів
тис. відвідувань за зміну
973
980
981
987
990
998
992
987 1000
на 10 тис. населення
198,4 205,0 206,8 209,6 211,7 214,8 214,7 214,8 218,3
18.2. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів
(дорослих і дітей)
(системи Мінпраці України; на кінець року)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Кількість будинків-інтернатів
275
314
314
316
319
320
321
322
325
у них місць, тис.
53,0
55,1
55,8
56,5
57,1
57,9
58,1
58,8
58,6
для громадян похилого
віку та інвалідів-дорослих
43,8
46,1
46,8
47,6
48,3
49,1
49,5
50,5
50,4
для інвалідів-дітей
9,2
9,0
9,0
8,9
8,8
8,8
8,6
8,3
8,2
У 2009 році
925 відділень соціальної допомоги на дому обслуговувало
518,3 тис. осіб,
743 територіальні центри надавали побутову і медико-соціальну
допомогу непрацездатним громадянам в умовах стаціонарного, тимчасового, денного
перебування і вдома.
216
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
18.3. Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок
уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Кількість хворих з уперше
в житті встановленим
діагнозом розладу
психіки та поведінки
внаслідок уживання
алкоголю (алкоголізм
і алкогольні психози)
тис.
51,8
51,9
52,7
56,2
57,0
53,9
59,0
60,2
48,3
на 100 тис. населення
105
108
111
119
122
116
127
131
105
наркотичних та інших
(крім алкоголю)
психоактивних
речовин (наркоманії
та токсикоманії)
тис.
11,7
11,2
9,2
7,3
6,9

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  10  11  12  13   ..