Тест для воспитателей по обучению детей татарскому языку. Тесты для педагогов (2020 год)

 

  Главная      Тесты     Тесты для педагогов - 2020 год, Республика Татарстан

 

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

  

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

Тест для воспитателей по обучению детей татарскому языку. Тесты для педагогов (2020 год)

 

 

 

 

 

1.     “Кәҗә бәтиләре һәм бүре” әкияте ...

 

1.     рус халык әкияте

2.     татар халык әкияте

3.     башкорт халык әкияте

4.     еврей халык әкияте

 

2.           “Кәҗә бәтиләре һәм бүре” әкиятендәге кәҗә бәтиләре нинди була?

 

1.     тәртипсез

2.     көлке

3.     тыңлаучан

4.     акыллы

                     

3.           Рус халык әкияте “Шалкан” текстында хикәя фигыльләр кайсы заман формасында бирелә?

 

1.     билгеле үткән заман хикәя фигыль формасында

2.     билгесез үткән заман хикәя фигыль формасында

3.     хәзерге заман хикәя фигыль формасында

4.     киләчәк заман хикәя фигыль формасында

 

4.           “Безнең Гали бигрәк тату Кәҗә белән” җөмләсендә ничә сүзнең язылышы белән әйтелеше туры килми?

 

1.     бер

2.     ике

3.     өч

4.     дүрт

 

5.           Гали аны ... белән кунак итә җөмләсендә кайсы рәттәге сүз булырга тиеш:

 

1.     чәчәк

2.     чирәм

3.     үлән

4.     печән

 

6.           Кем дә  дәшми, көзге яңгыр

Зонтик белән сөйләшә җөмләсендә басымы беренче иҗеккә төшкән ничә сүз бар?

 

1.     бер

2.     ике

3.     өч

4.     дүрт

 

7.           Йомшак кына кар яуды җөмләсендәге яуды сүзендә кайсы авазлар бар?

 

1.     [я у д ы]

2.     [й а у д ы]

3.     [я w д ы]

4.     [й а w д ы]

 

8.           “Өч аю” әкиятен кем язган?

 

1.     халык әкияте

2.     А. Алиш

3.     Л.Н.Толстой

4.     К.Д.Ушинский

 

9.           “Чукмар белән Тукмар” әкиятендә кайсы әтәч нинди төстә?

 

1.     ак әтәч – Тукмар, кара әтәч – Чукмар

2.     ак әтәч – Чукмар, кара әтәч – Тукмар

3.     чуар әтәч – Чукмар, кечкенә әтәч – Тукмар

4.     чуар әтәч – Тукмар, кечкенә әтәч – Чукмар.

 

10.      Теремок кайда төзелгән була?

 

1.     урманда

2.     кырда

3.     басуда

4.     елга буенда

 

11.      Рәхмәт әйткән моның өчен абыйсы аңа. (Ә.Исхак) җөмләсендә модаль сүз...

 

1.     әйткән

2.     аңа

3.     белән

4.     рәхмәт

 

12.      Әтиләр, әниләр,

Бабайлар, әбиләр,

Бакчага килегез,

Килегез, карагыз. (Б.Рәхмәт) җөмләсендә калын белән бирелгән сүзләр ...

 

1.     тиңдәш ияләр

2.     эндәш сүзләр

3.     калын сүзләр

4.     нечкә сүзләр

 

13.      Тыныш билгесе кайсы очракта дөрес куелган?

 

Өй түрендә (1) бакчада (2)

Талчыбык кунакчада

Сыерчык канат кага (3)

Яз килүгә шатлана (4)

 

1.     (1) өтер, (2) өтер, (3) өтер, (4) нокта

2.     (1) тыныш билгесе куелмый, (2) т.б.куелмый, (3) сызык, (4) нокта

3.     (1) сызык, (2) өтер, (3) өтер, (4) нокта

4.     (1) т.б. куелмый, (2) өтер, (3) өтер, (4) нокта

 

14.      Әти нәрсә кушса, шуны

Иренмичә эшләдек. (М. Мазунов) җөмләсендә компонентларны үзара бәйләгән чара ...

 

1.     – са шарт фигыль формасы

2.     нәрсә - шуны парлы мөнәсәбәтле сүзе

3.     шуны ялгызак мөнәсәбәтле сүзе

4.     нәрсә ялгызак мөнәсәбәтле сүзе

 

15.      - Әйдәле, акбай, өйрән син, арт аягың белән тор,

Аума, аума, туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр. (Г.Тукай) җөмләсендә боерык фигыльләр ничәү?

 

1.     ишәү

2.     алтау

3.     җидәү

4.     сигез

 

16.      Юк, кирәкми, мин өйрәнмим, минем уйныйсым килә,

Шул болыннарда ятасым, шунда ауныйсым килә. (Г.Тукай) җөмләсендә кайсы рәттәге сүз җөмлә кисәкләренә бәйсез кулланыла һәм инкярны белдерә?

 

1.     кирәкми

2.     өйрәнмим

3.     юк, кирәкми

4.     юк

 

17.      Ул эшләгән сабыннар

Тәмле хуш ис тарата,

Шуңа күрә дә аны

Кешеләр бик ярата. (Ә.Кари) җөмләсендә ничә компонент бар?

 

1.     бер

2.     ике

3.     өч

4.     дүрт

 

18.      Алсу чыккан урамга,

Тик чәчен тарамаган,

Битен, кулын юмаган,

Көзгегә карамаган. (Д.Гарифуллин) җөмләсендә тартым һәм килеш кушымчасы булган ничә исем бар?

 

1.     биш

2.     дүрт

3.     өч

4.     ике

 

19.      Шундый җылы, шундый йомшак,

Әзләп-әзләп чеметәм,

Әзләп-Әзләп чеметәм дә

Шактый гына киметәм. (Ш.Галиев) җөмләсендә кайсы рәттән сүзләр эшне үтәлү рәвеше ягыннан характерлый?

 

1.     чеметәм

2.     киметәм

3.     шундый

4.     әзләп-әзләп, шактый

 

20.      Яшьбалаларны ашап китте бүре,

Бик усал ерткычтыр ул, мур кыргыры! җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән сүз ...

 

1.     кереш сүз

2.     эндәш сүз

3.     ымлык

4.     модаль сүз

 

21.      Әй, кыш бабай, кыш бабай,

Хуш киләсең, уз бире. (Ә.Кари) җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән сүз ...

 

1.     аныклагыч

2.     җәенке эндәш сүз

3.     ия

4.     тәмамлык

 

22.      Шундый матур минем Туган илем,

Җир шарында ... юк аңар! (Ә.Исхак) җөмләсендә нокталар урына кайсы сүзне куярга?

 

1.     тиңнәр

2.     охшаш

3.     тиңдәш

4.     көндәш

 

23.      Йомшак ап-ак кар өстендә

Эх, уйнавы күңелле! (Һ.Такташ) җөмләсендә йомшак ап-ак кисәкләре ...

 

1.     тиңдәш аергычлар

2.     сыйфатлар

3.     рәвешләр

4.     тиңдәш булмаган аергычлар

 

24.      Ләйлә, курчакларга карап,

Бик кычкырып бер көлде. (Һ.Такташ) җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән сүзләр арасындагы мөнәсәбәт ...

 

1.     хәбәрлекле

2.     ачыклаулы

3.     аныклаулы

4.     барысы да дөрес

 

25.            Кар бөртекләре өстенә куна,

Үзләре матур һәм салкын була (Ә.Бикчәнтәева) җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән сүзләрне үзара бәйләүче чара ...

 

1.     санау интонациясе

2.     каршы кую интонациясе

3.     тезүче теркәгеч

4.     янәшә тору

 

26.      Тиздән яз килер, ап-ак кар эрер,

Тышта балалар ... йөрер. (Ә.Ерикәй) җөмләсендә кайсы рәттәге сүз булырга тиеш?

 

1.     күлмәк белән

2.     ялангач

3.     яланаяк

4.     күлмәкчән

 

27.      Кыш айларын да яратам,

Әмма яз күңеллерәк (М.Мәһдиев) җөмләсендәге компонетларны үзара бәйләүче чара ...

 

1.     каршы кую интонациясе

2.     каршы куючы теркәгеч

3.     санау интонациясе

4.     кисәкчә

 

28.      Кара җиләк ашый-ашый

Каралмагыз, карагыз! (Н.Арсланов) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүздә басым кайсы иҗеккә төшә?

 

1.     беренче

2.     икенче

3.     өченче

4.     дүртенче

 

29.      Әнә кара тарыга,

Үрмәли югарыга. (Ә.Ерикәй) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүз кайсы сүз төркеменә карый?

 

1.     исем

2.     сыйфат

3.     рәвеш

4.     алмашлык

 

30.      Тыңлый өскәрәк менеп тә,

Түбәнрәк төшеп тә. (Н. Мадъяров) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүзләр ...

 

1.     синонимнар

2.     антонимнар

3.     омонимнар

4.     фразеологизм

 

31.      Тик уңайсыз шунсы (?) каймакларын

Тар чүлмәккә сала кешеләр. (Һ.Такташ) җөмләсендә кайсы тыныш билгесе куела?

 

1.     өтер

2.     сызык

3.     ике нокта

4.     өндәү билгесе

 

32.      Әби аларның әләкләшүләреннән дә туйган  булган җөмләсендәге калын хәреф белән бирелгән сүзнең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен күрсәтегез.

 

1.     ә-ләк-лә-шү-ләр-еннән

2.     ә-ләк-лә-шү-лә-рен-нән

3.     әләк-ләшү-ләр-ен-нән

4.     әләк-лә-ш-ү-ләр-е-ннән

 

33.        Көнбагыш чәчәге ясыйм,

Сары карандаш алдым.

Эшем бетте, исем китте:

Кояшны ясаганмын. (Б.Рәхмәт) җөмләсендә кайсы рәттәге кисәк фразеологизм?

 

1.     көнбагыш чәчәге

2.     сары карандаш

3.     эшем бетте

4.     исем китте

 

34.        Бик күп утын хәзерләнә

Мичкә ягарга кышта. (М.Мазунов) җөмләсендә кайсы сүзнең язылышы текст эчтәлегенә туры килми?

 

1.     хәзерләнә

2.     мичкә

3.     ясарга

4.     кышта

 

35.       Шулай беркөнне су астыннан өскә күтәрелгән бу бака һәм тирә-якны яңгыратып бакылдарга керешкән (И.Шәймөхәммәтов) җөмләсендә кайсы рәттәге сүзләр эшнең башлану мәгънәсен белдерә?

 

1.     шулай беркөнне

2.     өскә күтәрелгән

3.     су астыннан күтәрелгән

4.     бакылдарга керешкән

 

36.       Ата каз ... караган, ... караган, яр буенда яткан бүрәнәләрне күргән. (“Ата каз” әкиятеннән) җөмләсендә нокталар урынында кайсы рәттәге рәвешләр булырга тиеш?

 

1.     аска, өскә

2.     уңга, сулга

3.     ары, бире

4.     якынга, еракка

 

37.       Бер соры куянның үзе төсле зур колаклы, бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. (“Куян кызы” әкиятеннән) җөмләсендә исем сүзтезмә кайсы рәттә?

 

1.     бер куян

2.     үзе төсле

3.     кадерле кызы

4.     куянның кызы

 

38.      “Кем нәрсә ярата?” әкиятендә Эт, Әтәч һәм Кәҗә тагын кем белән яшәгән?

 

1.     Төлке белән

2.     Сарык белән

3.     Үгез белән

4.     Песи белән

 

39.      Сандугачлар, каргалар

Очып китте еракка.

Торналар да ялга китте,

Җылы якка, көньякка. (К.Нәҗми) шигырендә максат хәле ...

 

1.     еракка

2.     җылы якка

3.     ялга

4.     көньякка

 

40.       Иң кадерле нәрсәне искә алганда я иң әһәмиятле нәрсә турында уйлаганда, яисә тормышта иң кирәкле мәсьәләне хәл иткәндә, ничек сөйләшәләр?

 

1.     кычкырып, уйламыйча гына

2.     бер-берсен игътибар белән тыңлап, көлешеп

3.     берәү дә кычкырып сөйләшми, акрын гына, шыпырт кына сөйләшкәләп алалар

4.     көлемсерәп, елмаеп, көлә-көлә

 

41.      Ул (Акбай) үзе дә нәкъ ...

Сөйләшә минем белән. (Р.Миңнуллин) җөмләсендә кайсы рәттәге сүз төшеп калган?

 

1.     синеңчә

2.     безнеңчә

3.     эт кебек

4.     кешечә

 

42.         Күрәсеземе ... кыз бала

Тагаракка су сала. (М.Мазунов) җөмләсендә кайсы рәттәге тыныш билгесе куела?

 

1.     өтер

2.     сызык

3.     ике нокта

4.     өндәү билгесе

 

43.        Чәчәкләр ... матурлар,

Сарысы бар, агы бар (С.Шакир) җөмләсендә кайсы рәттәге сүз төшеп калган?

 

1.     нинди

2.     шундый

3.     бигрәк

4.     үтә

 

44.         Бу малай – ул бабайның

Улының улы икән. (Ә.Бикчәнтәева) җөмләсендә сүз кем турында бара?

 

1.     малай һәм бабай

2.     бабайның оныгы

3.     малайның әнисе

4.     бабайның улы

 

45.        Физзарядка ясамасаң

Тотып булмый куянны. (Ш.Галиев) җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән кисәк ...

1.     гади хәбәр

2.     тезмә хәбәр

3.     фигыль

4.     кушма хәбәр

 

46.       Су җем-җем итеп тора. (А.Алиш)  җөмләсендә җөмлә кисәкләре ничәү?

 

1.     берәү

2.     икәү

3.     өчәү

4.     дүртәү

 

47.       Фу, нигә кирәк булды инде бу җил?! җөмләсе ...

 

1.     сорау җөмлә

2.     тойгылы җөмлә

3.     өндәү җөмлә

4.     тойгылы сорау җөмлә

 

48.         Ләйлә чанасын өстерәп

Чыгып китте өеннән. (Һ.Такташ) җөмләсендә калын хәрефләр белән бирелгән кисәк ...

 

1.     ялгыз аныклагыч

2.     җәенке аныклагыч

3.     аерымланган хәл

4.     ия

 

49.         Әни нәсрә китерсә -

Ялт иттердем барын да. (Х.Халиков) җөмләсе ничә компоненттан тора?

 

1.     дүрт

2.     өч

3.     ике

4.     бер

 

50.        Ул салган яңа йортларда

Балкып торалар утлар. (Ә.Ерикәй) җөмләсе ...

 

1.     гади җөмлә

2.     тезмә кушма җөмлә

3.     хикәя җөмлә

4.     синтетик иярчен аергыч җөмләле кушма җөмлә

 

51.         Бик тырышып укыта ул дәресләрне –

Балалар да әйбәт укый шуңа күрә. (Ә.Бикчәнтәева) җөмләсе ...

 

1.     аналитик иярчен сәбәп җөмләле кушма җөмлә

2.     гади җөмлә

3.     теркәгечле тезмә кушма җөмлә

4.     хикәя җумлә

 

52.        Һавасы да, җиле дә, салават күпере дә,

Яңгыры да, кары да – безгә якын бары да. (Ә.Рәшитов) җөмләсендә бары да сүзе ...

 

1.     кереш сүз

2.     эндәш сүз

3.     аныклагыч

4.     гомумиләштерүче сүз

 

53.       Йортны саклау, малай, җиңел түгел (Һ.Такташ) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүз ...

 

1.     исем

2.     эндәш сүз

3.     кереш сүз

4.     ымлык

 

54.      Тәрбиялиләр сүзенең мәгънәле кисәкләргә дөрес бүленешен күрсәтегез:

 

1.     тәр-би-я-ли-ләр

2.     тәрбия-ли-ләр

3.     тәрби-я-ли-ләр

4.     тәрбия-лә-и-ләр

 

55.         Айгөл белән Наилә

Шкафларны сөртеште. (Д.Гарифуллин) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүздә басым кайсы иҗеккә төшә?

 

1.     беренче

2.     икенче

3.     өченче

4.     барысы да дөрес

 

56.        Тургайсыз нинди болын,

Ялгыз уйнармы колын?! җөмләсендә язылышы белән әйтелеше туры килмәгән ничә сүз бар?

 

1.     дүрт

2.     өч

3.     ике

4.     бер

 

57.      “Гармунчы аю белән җырчы маймыл” әкиятеннән алынган өзектә кайсы рәттәге сүз булырга тиеш?

 

Ачуыннан җиңнәрен

Сызганырга уйлаган,

Тик ... булмаган.

 

1.     кофтасы

2.     пәлтәсе

3.     бишмәте

4.     күлмәге

 

58.         Күгәрченнең мыгырдавын,

Май сорап шыгырдавын

Бик кызык эш дип белеп

Бара, ди, кет-кет көлеп! (Ф.Кәрим) җөмләсендә калын хәреф белән бирелгән сүзләр кайсы сүз төркеменнән ясалган?

 

1.     исемнәрдән

2.     аваз ияртемнәреннән

3.     рәвешләрдән

4.     исем фигыльдән

 

59.         Хәйдәр атка утырган,

Үрәчәгә тотынган

Рәхмәт әйткән ... кат. (Ф.Кәрим) җөмләсендә кайсы рәттәге сан булырга тиеш?

 

1.     30

2.     40

3.     50

4.     60

 

60.       Аларның чувар тавыклары бар икән. (әкият) җөмләсендә  кайсы рәттәге хәреф берничә авазны белдерә?

 

1.     ч

2.     р

3.     в

4.     а

61. Какое из требований к организации предметно-развивающей среды выделено   В.А. Петровским

 

1. соответствие половым и возрастным особенностям;

2. соответствие целям и задачам образовательной программы;

3. удовлетворение потребностей ребенка в новизне, в преобразовании и самоутверждении;

4. уважение к мнению ребенка.

 

62. Развитие объяснительной речи как специальный вид описательной связной речи рассматривается в исследовании

 

1. Н.И. Кузиной;

2. О.С. Ушаковой;

3. Ф.А. Сохина;

4. Н.Ф. Виноградовой.

 

63. Укажите генетически более раннюю и легкую для ребенка форму звукового анализа слов

 

1. вычленение согласного звука из положения конца слова;

2. вычленение первого гласного звука в ударной позиции;

3. вычленение гласного звука в безударной позиции;

4. вычленение согласного звука из положения начала слова.

 

 

64  Игры, входящие в новую классификацию С.Л. Новоселовой

 

    1. развивающие игры;

    2. игры, возникающие по инициативе взрослого;

    3. игры - эксперименты;

    4. игры, возникающие по совместной инициативе взрослого и ребенка.

 

 

65.  Установлено, что материал запоминается лучше, если он

 

    1.  включается в условия достижения цели;

    2. входит в содержание основной цели деятельности;

    3. включается в способ достижения цели;

    4. предъявляется в самостоятельной деятельности.

 

66. Выберите ведущее средство формирования положительных черт характера детей третьего года жизни:

 

1. рассказ воспитателя с определенным нравственным содержанием;

2.  положительный пример другого ребенка;

3. похвала взрослого при хороших поступках ребенка;

4. совместная деятельность взрослого с детьми.

 

 

67.  Содержанием сюжетно-ролевой игры является

 

      1. отношения между людьми, осуществляемые через действия с предметами;

      2. действие с предметом, его замещение;

      3. воспроизведение детьми знаний об окружающем мире;

      4. воспроизведение между сверстниками тех отношений, которые существуют в    обществе.

 

68. В каком инструктивно – методическом письме МО РФ говорится о том, что в  программах должен соблюдаться светский характер образования?

 

1. «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

2. «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»;

3. «Рекомендации по экспертизе образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования»;

4. Федеральный закон  «Об образовании в РФ».

 

69. Игры, направленные на развитие наглядно-образного мышления для ребенка 4 лет:

 

1. театрализованные игры;

2. режиссерские игры;

3. игры с разрезными картинками, состоящие из 3-4 частей;

4. сюжетно-отобразительные игры.

 

70  Кто из педагогов обосновал принципы обучения дошкольников?

 

      1. А.П. Усова

      2. Л.Г. Петерсон

      3. М.А. Васильева

      4. В.И.  Ядешко

5. К.Д. Ушинский

 

71.              Какое из требований к организации предметно-развивающей среды выдвигается М.Н. Поляковой

 

     1. соответствие возрастным особенностям;

     2. соответствие целям и задачам образовательной программы;

     3. соответствие познавательным интересам ;

удовлетворение потребностей ребенка в новизне, в преобразовании и   самоутверждении;

5.     уважение к мнению ребенка.

 

72. Что отличает комплексную программу от парциальной:

 

1. структура построения программы;

2. содержание образовательных областей;

3. формы организации образовательного процесса;

4. условия реализации программы;

Д) наличие показателей развития ребенка. 

    

73. Положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития лежит в основе программы

 

1. «Детский сад 2100»;

2. «Одаренный ребенок»;

3. «Истоки»;

4. «Развитие».

 

74. Для какого возраста характерны отобразительные игры?

 

 1. 2 г. 6 мес.

 2. 1 г. 6 мес.

 3. 2 г.

 4. 1г. 9 мес.

 

75. В каком возрасте мозг ребенка подготовлен к идентификации букв?

 

 1. в 4 года;

 2. в 5 лет;

 3. в 6 лет;

 4. в 3 года.

 

76. Структура педагогической технологии целостного развития личности как субъекта детской деятельности (М.В. Крулехт) состоит из

 

 1. трех компонентов;

 2. четырех компонентов;

 3. пяти компонентов;

 4. семи компонентов.

 

77. Кто из выдающихся ученых утверждал, что начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация:

 

1. С.Л. Рубинштейн ;

2.  Л.А. Венгер;

3. А.В. Запорожец;

4.  Н.Н. Поддъяков.

 

78. Что характеризует зону ближайшего развития:

 

1. обученность, воспитанность, развитость;

2. обучаемость, воспитуемость, развиваемость;

3. обучение, воспитание, развитие;

4. развитость.

 

79. На каком году жизни ребенок начинает самостоятельно систематизировать сенсорные эталоны:

 

1. на седьмом году жизни;

2. на четвертом году жизни;

3.  на пятом году жизни;

4. на шестом году жизни.

 

80. В какой возрастной группе предусмотрено установление количественных отношений: больше, меньше, поровну с помощью наглядной модели из двух групп фишек, расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия:

 

1. в младшей группе;

2. в средней группе;

3.  в старшей группе;

4. в подготовительной к школе группе.

 

81. Наглядная модель, используемая в старшем дошкольном возрасте, для пересказа сказки

 

1. пространственно-временная;

2. двигательная модель;

3.  сериационная модель;

4. все ответы верны.

 

82.             Указать программу воспитания и обучения детей в детском саду  в возрасте от 3 до 10 лет:

-         "Истоки"

-         "Детство"

-         "Радуга"

-         "Золотой ключик"

-          

83. «Чувствовать – Познавать – Творить» - ведущий принцип программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста

-         «Развитие»

-         «Детство»

-         «Радуга»

-         «Истоки»

-          

84.. Автор теории игры, противопоставивший ее биогенетической концепции Г.С. Холла

 

1.     К. Грос;

2.     В.Г. Плеханов;

3.     Д.Б. Эльконин;

  1. М. Монтессори.

 

85. Дидактический принцип развивающего обучения, обоснованный Л.В. Занковым

а) принцип осознания процесса обучения

б) принцип обучения на высоком уровне сложности 

в) принцип научности

г) принцип наглядности

 

86. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком является каждое человеческое существо до достижения:

а.         16-летнего возраста.

б.       18-летнего возраста.

В   14-летнего возраста

Г   12-летнего возраста

 

        87.  Пособие Ф.Фребеля для развития навыков конструирования в единстве с познанием формы, величины, размеров, пространственных отношений называется

 

1.     «Дидактическое пособие»,

2.     «Дидактический материал»

3.     «Дары»;

           4. «Дары природы».

 

   88.  Являются ли информационная  компетентность, знание современных педагогических технологий  продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения обязательными требованиями  квалификационной характеристики  по должности «воспитатель»?

         1)   Да

2.                  Нет

3.                 Требование предъявляется дифференцированно от направления образовательной деятельности  и квалификации работника

4.                  Единый квалификационный справочник по должностям работников образования  данного требования не содержит

 

 

89. Директор медресе «Хусаиния», одного из самых известных инновационных учебных заведений России прошлого века:

 

1.     М.А. Фазлуллин;

2.     Р. Фахретдин;

3.     М.Х. Курбангалиев;

4.     К. Насыри.

 

90. Участник реформ татарской письменности, автор первого букваря на основе латинского алфавита (1929)

 

1.     М.А. Фазлуллин;

2.     Р. Фахретдин;

3.     М.Х. Курбангалиев;

4.     Р.Х. Ягафарова.

 

91. На какие виды подразделяется образование в Российской Федерации по ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»:

1.     общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование);

2.     общее образование и профессиональное образование;

3.     профессиональное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование);

4.     общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

 

92. По ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

 

1.     дошкольное образование; начальное общее образование; неполное общее образование; среднее (полное) общее образование.

2.     дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование.

 

3.     начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; профессиональное общее образование.

4.     дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование.

 

93. По ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

1.     высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, магистратура.

2.     среднее образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

3.     среднее профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

4.     среднее профессиональное образование; высшее образование - специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

 

94. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:

1.     единство образовательного пространства Российской Федерации;

2.     преемственность основных образовательных программ;

3.     вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения;

4.     все ответы верны.

 

95. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:

1.     структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам освоения основных образовательных программ.

2.     знаниям, умениям и навыкам; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

3.     планируемым результатам обучения, целевым ориентирам, требования к программам.

 

96. Образовательные программы определяют:

1.     содержание образования;

2.     цели и задачи образования;

3.     условия организации образовательного процесса;

4.     требования к педагогам.

 

97. В Российской Федерации реализуются основные образовательные программы по следующим уровням:

1.     общего и профессионального образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию;

2.     общего и профессионального образования и по профессиональному обучению;

3.     общего образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию;

4.     профессионального образования, по профессиональному обучению, по дополнительному образованию.

 

98. Кто может разрабатывать и утверждать образовательную программу:

1.     образовательные программы разрабатываются и утверждаются учредителем образовательной организации;

2.     образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

3.     образовательные программы разрабатываются образовательной организацией, а утверждаются районным отделом образования;

4.     образовательная программа разрабатывается Федеральным институтом развития образования, а утверждается образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

 

99. К обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в образовательной организации относятся:

 

1.   воспитанники;

2.   учащиеся;

3.   студенты (курсанты);

4.   слушатели.

 

100. Определите системообразующий фактор педагогического процесса:

1.   Методы обучения;

2.   Средства обучения;

3.   Цель обучения;

4.   Содержание обучения.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..