Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 4

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  2  3  4  5   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 4

 

 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
4.5. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом
за видами економічної діяльності
(на 1 січня 2010 року)
У тому числі
Усього
із статусом
без статусу
юридичної особи
юридичної особи
Усього
1258513
1200904
57609
Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство
85471
84049
1422
Рибальство, рибництво
2064
2013
51
Промисловість
125303
119270
6033
добувна промисловість
4921
4542
379
переробна промисловість
114726
110204
4522
виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
5656
4524
1132
Будівництво
90402
87628
2774
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
313257
299094
14163
Діяльність готелів та ресторанів
22340
21046
1294
Діяльність транспорту та зв’язку
40608
36583
4025
Фінансова діяльність
18629
12991
5638
Операції з нерухомим майном,
оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям
167626
159108
8518
Державне управління
51888
48833
3055
Освіта
45541
43168
2373
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
33202
31314
1888
Надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність
у сфері культури та спорту
170186
166019
4167
Україна у цифрах у 2009 році
65
Державний комітет статистики України
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності
(відсотків до попереднього року)
1
1
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Промисловість
113
114
107
116
113
103
106
108
95
78
Добувна промисловість
106
103
102
106
104
104
106
103
96
89
Переробна промисловість
117
117
109
118
115
103
106
110
94
74
у тому числі
виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
123
118
108
120
112
114
110
108
98
94
легка промисловість
136
114
100
104
114
100
98
97
89
74
оброблення деревини
та виробництво виробів з
деревини, крім меблів
156
128
123
124
126
120
114
112
98
75
целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
132
118
108
126
126
113
110
112
100
81
виробництво коксу, продук-
тів нафтоперероблення
92
154
125
109
103
87
88
102
87
97
хімічна та нафтохімічна
промисловість
109
111
106
117
114
110
103
108
91
77
виробництво іншої
неметалевої мінеральної
продукції
108
111
105
118
119
114
113
112
97
62
металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
121
105
104
114
112
99
109
107
88
73
машинобудування
115
119
111
136
128
107
112
119
100
55
Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
98
103
101
105
99
103
107
102
98
89
1 Індекс промислової продукції розраховується відповідно до міжнародних стандартів.
Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором
товарів-представників на структурі валової доданої вартості за базисний рік
(за базисний
прийнято
2007 рік). Індекс визначається без урахування діяльності з розподілення газу,
теплоенергії, води, оброблення відходів і брухту та видавничої діяльності. До 2007 року індекс
по Україні
(до
2009 року за регіонами) розрахований ланцюговим методом на підставі
помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за
місяць у порівнянних цінах.
66
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.2. Індекси промислової продукції за регіонами
(відсотків до попереднього року)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
Україна
113
114
107
116
113
103
106
1081
951
78
Автономна
Республіка Крим
112
109
93
119
128
114
103
112
103
83
області
Вінницька
113
109
104
112
112
113
106
109
99
84
Волинська
144
121
112
122
123
122
119
144
90
52
Дніпропетровська
116
109
104
110
110
107
108
107
91
79
Донецька
112
106
104
119
112
92
106
108
92
78
Житомирська
114
114
104
122
119
113
105
109
106
79
Закарпатська
144
122
112
144
127
108
127
120
103
51
Запорізька
120
102
101
121
119
104
110
119
98
69
Івано-Франківська
102
125
123
128
111
105
91
96
79
77
Київська
115
110
105
117
116
118
114
108
104
83
Кіровоградська
123
114
104
124
134
110
112
110
104
78
Луганська
130
130
104
112
111
102
102
116
94
80
Львівська
112
143
114
114
109
93
108
113
101
80
Миколаївська
109
110
103
112
115
107
106
108
100
86
Одеська
90
130
108
118
97
99
91
117
128
78
Полтавська
90
133
138
109
110
98
107
103
86
84
Рівненська
104
110
101
121
115
113
109
112
99
69
Сумська
103
107
103
117
108
113
104
108
106
83
Тернопільська
116
119
103
135
102
109
118
109
110
85
Харківська
106
117
105
111
116
113
106
110
104
80
Херсонська
128
125
105
116
98
88
81
109
101
92
Хмельницька
110
111
103
114
113
119
113
115
99
76
Черкаська
107
112
108
128
112
114
104
125
133
71
Чернівецька
111
112
103
127
106
110
108
121
104
75
Чернігівська
119
113
105
110
110
111
103
106
100
84
міста
Київ
126
118
108
114
119
115
110
109
99
71
Севастополь
138
114
106
108
126
117
136
106
96
74
1 Див. виноску до табл. 5.1.
Україна у цифрах у 2009 році
67
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
1
5.3. Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
(млн.т)
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Вугілля
63,3
66,9
65,9
63,9
70,6
71,0
70,4
63,0
Газ природний, млрд.м3
68,4
71,2
71,1
71,5
70,6
66,8
63,5
50,1
Нафта (включаючи газовий
конденсат)
9,4
22,5
22,4
18,8
14,9
14,3
10,8
11,3
Бензин моторний
2,9
3,6
3,7
3,7
4,42
4,82
5,12
4,72
Газойлі (паливо дизельне)
4,9
5,2
5,6
5,1
5,62
6,12
6,22
5,32
Мазути топкові важкі
1,2
0,8
0,7
0,7
1,1
1,2
1,2
2,1
Гас
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,3
0,4
0,2
Торф неагломерований паливний,
млн. т умовної вологості
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4
Дрова для опалення, млн.м3 щільних
2,6
3,3
3,0
2,7
2,7
2,5
2,7
2,7
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата-
ційні та комунально-побутові потреби, включаючи обсяги енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти, реалізованих населенню.
2 З урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції.
5.4. Використання найважливіших видів вторинної сировини
і відходів виробництва
(тис.т)
Видалено, знешкоджено
Використано
та захоронено відходів
2000
2007
2008
2009
20001
2007
2008
2009
Сировина полімерна
вторинна
5,3
28,0
33,5
21,4
0,2
2,0
3,2
2,4
Матеріали текстильні
вторинні
11,7
9,0
9,9
7,8
0,9
1,0
1,0
1,0
Шини зношені
6,8
8,0
13,8
13,7
1,6
1,6
1,7
1,5
Склобій
67,2
263,4
236,1
264,8
0,5
1,6
1,8
1,0
Шлаки доменного
виробництва
7643,7 11625,2 9286,3 6190,0
78,1
0,0
― 234,8
Шлаки сталеплавильного
виробництва
1948,8
4711,9 4997,8 5560,0
140,2
961,9
726,8
681,8
Зола і золошлакові відходи
теплових електростанцій
і місцевих котелень
1026,2
1286,6 1079,6
819,0
481,5
858,5 1055,0
996,1
Відходи паперу та картону2
292,3
644,0
652,3
519,1
0,9
3,7
3,5
4,8
Відходи шкіряні3
5,2
5,0
3,8
2,3
1,1
2,7
2,2
3,5
Відходи вуглевидобутку
і вуглезбагачення, млн.т
2,7
2,7
2,9
2,4
38,6
4,9
5,4
3,0
Відходи тверді побутові
31,5
140,5
152,1
142,2 1811,3 7212,4 7595,1 7891,5
Відходи деревини,
тис.м3 щільних
356,8
1132,0 1198,2 1581,6
152,8
536,8
483,0
376,8
1 Знищено або вивезено на звалище.
2 У 2000 році - макулатура.
3 У 2000 році - матеріали шкіряні вторинні.
68
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.5. Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти за регіонами у 2009 році1
Газойлі
Мазути
Газ
Бензин
Дрова
Вугілля,
2
(паливо
топкові
природний,
моторний
,
для опалення,
тис.т
3
дизельне)
2,
важкі,
млн.м
тис.т
тис.м3 щільних
тис.т
тис.т
Україна
62995,5
50143,5
4696,1
5289,6
2100,5
2656,8
Автономна
Республіка Крим
138,9
1405,1
215,3
178,1
27,9
64,9
області
Вінницька
1929,5
1296,8
144,9
191,5
19,9
76,7
Волинська
71,6
602,6
86,7
131,6
2,1
148,4
Дніпропетровська
9586,5
5693,7
369,5
467,2
65,3
23,6
Донецька
27432,8
6359,4
325,0
372,3
165,9
48,1
Житомирська
30,1
920,0
106,8
115,3
0,7
351,3
Закарпатська
45,5
842,9
130,4
139,2
2,2
163,0
Запорізька
3910,4
1851,2
197,5
188,8
26,8
26,5
Івано-Франківська
3851,2
1789,6
107,4
119,3
30,2
38,5
Київська
1934,2
2366,2
312,6
274,3
91,9
112,2
Кіровоградська
102,2
593,1
99,7
131,1
21,8
48,5
Луганська
8026,6
3221,5
159,3
160,0
816,0
71,9
Львівська
1160,0
2437,7
241,7
287,1
9,2
108,8
Миколаївська
31,4
1203,6
108,5
173,2
77,0
26,6
Одеська
101,0
2041,8
292,4
325,9
60,5
40,0
Полтавська
42,5
2780,7
156,7
463,4
115,7
40,0
Рівненська
51,8
1043,6
73,2
115,9
0,4
128,4
Сумська
90,1
1416,4
97,1
104,4
5,4
143,6
Тернопільська
23,9
809,3
79,8
114,9
0,0
45,9
Харківська
2822,7
3145,7
243,0
239,2
152,8
140,9
Херсонська
62,2
540,7
125,0
152,5
10,8
185,3
Хмельницька
346,5
981,1
119,1
145,0
1,5
96,6
Черкаська
394,5
2246,1
148,9
165,3
0,9
98,3
Чернівецька
34,3
460,3
76,0
89,3
0,5
149,3
Чернігівська
462,8
992,4
97,0
97,5
2,8
242,8
міста
Київ
303,5
2899,1
544,3
321,0
378,8
35,3
Севастополь
9,3
202,9
38,2
26,1
13,2
1,3
1 Див. першу виноску до табл. 5.3.
2 Див. другу виноску до табл. 5.3.
Україна у цифрах у 2009 році
69
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.6. Виробництво промислової продукції за видами діяльності1
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Добування паливно-енергетичних корисних копалин
Вугілля готове, млн.т
59,8
60,4
61,7
58,9
59,5
55,0
Нафта сира, млн.т
2,8
3,1
3,3
3,3
3,2
2,9
Газовий конденсат, млн.т
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
Газ нафтовий попутний, млрд.м3
0,7
0,9
1,0
0,9
0,9
0,7
Газ природний, млрд.м3
18,6
19,9
20,1
20,2
20,6
20,7
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
Руди і концентрати залізні неагломеровані,
млн.т
63,0
69,5
74,0
77,9
72,7
66,5
Руди і концентрати залізні агломеровані, млн.т
58,9
65,0
68,8
72,8
64,1
55,9
Сіль і хлорид натрію чистий, тис.т
3863
4811
5996
5548
4425
5395
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи
охолоджені, тис.т
186
143
156
160
128
94,3
Яловичина і телятина, морожені, тис.т
97,9
50,1
43,9
61,5
39,4
26,9
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, тис.т
80,2
81,4
130
179
157
130
Свинина морожена, тис.т
18,9
18,0
25,4
24,0
14,2
5,4
Баранина свіжа (парна) чи охолоджена, тис.т
0,8
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
Баранина морожена, тис.т
0,5
0,1
0,05
0,01
М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці,
свіжі чи охолоджені, тис.т
131
274
327
458
572
649
М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці,
морожені, тис.т
38,5
57,9
90,5
90,1
82,3
90,1
Вироби ковбасні, тис.т
271
309
301
330
335
272
Продукти готові та консерви з м’яса свійської
птиці, тис.т
4,2
3,9
4,0
4,2
4,6
3,1
Продукти готові та консерви зі свинини, тис.т
3,1
4,7
4,7
5,4
5,3
2,7
Продукти готові та консерви з яловичини і
телятини, тис.т
10,4
17,8
12,8
11,1
10,6
5,2
Напівфабрикати м’ясні (включаючи з м’яса
птиці)2, тис.т
72,5
142
149
178
93,9
73,3
Соки фруктові та овочеві, нектари, тис.т
400
672
744
1077
977
733
Овочі консервовані натуральні, тис.т
92,9
150
158
101
140
147
Джеми, желе фруктові, пюре та пасти фруктові
чи горіхові, тис.т
70,5
93,9
80,7
84,7
92,2
62,2
Олія соняшникова нерафінована, тис.т
1257
1382
2080
2228
1867
2796
Маргарин і продукти аналогічні, тис.т
250
302
311
317
316
353
Молоко оброблене рідке, тис.т
645
864
820
863
808
770
Вершки жирністю більше 8%, тис.т
9,9
21,2
14,0
14,6
18,4
16,0
Молоко і вершки сухі, тис.т
88,5
113
106
125
94,8
66,7
Масло вершкове, тис.т
1373
120
104
100
84,8
74,7
Спреди та суміші жирові, тис.т
80,3
71,1
83,8
81,8
72,3
70
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продовження табл. 5.6
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Сир свіжий неферментований та сир
кисломолочний, тис.т
57,7
83,5
93,2
92,6
91,9
84,8
Сири жирні, тис.т
173
274
217
246
236
228
Продукти кисломолочні, тис.т
427
499
524
532
532
492
Борошно, тис.т
2827
2944
2696
2908
3030
2735
Крупи, тис.т
294
342
322
318
363
395
Крохмалі, крім модифікованих, тис.т
20,1
32,8
37,4
37,6
44,1
38,8
Вироби хлібобулочні, тис.т
2335
2264
2160
2034
1978
1826
Цукор білий кристалічний, тис.т
2486
2139
2592
1867
1571
1275
у тому числі буряковий
1456
1900
2574
1867
1571
1275
Шоколад та інші продукти харчові готові з
вмістом какао, в брикетах, пластинах чи
плитках, тис.т
205
283
303
329
346
330
Вироби кондитерські з цукру (включаючи
білий шоколад), без вмісту какао, тис.т
293
285
241
256
250
266
Вироби макаронні без начинки, не піддані
тепловому обробленню, тис.т
110
104
108
107
113
107
Коньяк, млн.дал
1,6
2,4
2,8
3,6
3,9
3,1
Горілка, інші міцні спиртові напої, млн.дал
26,74
35,1
35,5
37,2
40,0
42,3
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки,
інші спиртові напої, млн.дал
5,7
23,14
23,74
25,44
21,74
13,14
Вино виноградне, млн.дал
15,3
16,4
17,1
19,5
21,0
23,1
Вино “Шампанське”, млн.дал
3,3
4,4
4,5
4,5
4,0
4,2
Пиво, млн.дал
170
238
268
316
320
300
Води натуральні мінеральні негазовані,
млн.дал
6,5
14,8
15,7
30,5
35,4
28,5
Води натуральні мінеральні газовані, млн.дал
79,3
100
115
130
120
102
Напої безалкогольні, млн.дал
125
169
176
196
173
147
у тому числі води, включаючи мінеральні і
газовані, з доданням цукру і речовин підсо-
лоджувальних чи ароматизуючих інших
120
162
169
185
162
136
Сигарети, які містять тютюн, або суміші
тютюну з замінниками тютюну, млрд.шт.
96,8
120
120
129
130
114
Легка промисловість
Тканини, млн.м2
76,3
113,5
99,9 114,3 109,1
86,8
у тому числі
бавовняні
34,4
53,0
42,7
52,1
48,3
34,5
вовняні
5,2
8,3
8,1
7,0
6,6
4,0
лляні
0,5
2,0
1,8
1,6
0,5
...5
ворсові, махрові і тканини спеціальні інші
6,7
6,2
2,5
1,7
2,8
1,1
з волокон хімічних
29,5
44,1
44,8
51,8
49,5
46,8
Україна у цифрах у 2009 році
71
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продовження табл. 5.6
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Полотна трикотажні машинного чи ручного
в’язання, т
5283
5935
5689
4741
2958
2833
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні
машинного чи ручного в’язання, млн.пар
43,3
55,5
53,8
60,3
61,7
59,5
Светри, джемпери, пуловери, жилети та
вироби аналогічні трикотажні машинного чи
ручного в’язання, млн.шт.
6,3
5,0
4,8
3,8
2,3
1,5
Одяг верхній трикотажний, млн.шт.
3,8
4,5
5,9
4,2
4,4
3,1
Трикотаж спідній, млн.шт.
18,8
26,9
30,7
31,2
22,7
16,8
Пальта, напiвпальта, накидки, плащі, куртки
теплі типу “парки” чи “аляски” та вироби
аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
875
649
630
534
376
399
Пальта, напiвпальта, накидки, плащі, куртки
теплі типу “парки” чи “аляски” та вироби
аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт.
3277
3346
2675
2541
2512
1783
Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт.
1567
1608
1344
1107
1000
632
Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт.
604
893
730
524
496
317
Сукні та сарафани, жіночі та дівчачі, тис.шт.
1167
1264
916
961
1046
1340
Шкіра дублена, без подальшої обробки, тис.т
32,7
32,0
35,2
35,9
30,7
19,9
Шкіра, оброблена після дублення чи
оброблена під пергамент, тис.м2
3859
4287
4242
3794
4398
2859
Взуття, млн. пар
20,3
20,5
21,2
22,5
22,2
20,4
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота,
завтовшки більше 6 мм, млн.м3
2,2
2,4
2,4
2,5
2,3
1,7
Фанера клеєна, тис.м3
114
173
164
178
171
109
Плити деревостружкові необроблені,
тис. умовних м3
732
1150
1329
1641
1622
1295
Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, млн.м2
1,1
2,4
3,1
3,7
3,8
2,2
Целюлозно-паперове виробництво; поліграфічна діяльність
Папір та картон для графічних робіт
некрейдовані, тис.т
25,9
44,0
47,0
46,4
39,1
29,2
Папір побутового та санітарно-гігієнічного
призначення, тис.т
93,4
111
112
122
125
120
Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір
сигаретний, не розрізаний за розмірами, тис.т
249
318
318
385
388
363
Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу
та картону, млн.м2
437
657
742
857
856
783
Шпалери та аналогічні покриття з паперу,
млн. умовних кусків
128
165
160
170
178
163
Зошити, млн.шт.
358
490
687
841
663
344
72
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продовження табл. 5.6
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного, млн.т
20,8
18,9
19,2
20,6
19,5
17,4
Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і
менше, млн.т
4,3
4,6
3,9
4,2
3,2
3,3
Паливо дизельне для транспорту
автомобільного і залізничного, млн.т
6,3
5,3
4,3
4,1
3,7
3,9
Мазути паливні важкі, млн.т
8,0
5,9
3,8
3,5
2,5
2,6
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Кислота сірчана, тис.т
1133
1606
1493
1657
1479
890
Гідроксид натрію (сода каустична), тис.т
160
209
183
135
87,8
77,9
Аміак синтетичний, тис.т
4775
5214
5147
5139
4890
3033
Добрива азотні мінеральні чи хімічні, тис.т
2470
2633
2566
2840
2689
2166
Добрива калійні мінеральні чи хімічні, тис.т
...5
11,0
6,4
7,4
14,3
4,4
Пластмаси у первинних формах, тис.т
305
397
458
516
439
313
Препарати лікарські на основі антибіотиків, т
1324
1331
805
863
797
857
Препарати лікарські на основі гормонів, т
77,2
105
89,1
122
115
98,7
Інші лікарські препарати (на основі алкалоїдів,
які містять вітаміни чи провітаміни тощо), тис.т
22,3
28,2
28,9
30,4
27,4
28,3
Сироватки імунні та інші фракції крові, т
15,4
15,1
14,1
16,0
17,2
16,0
Препарати контрастні для рентгенівських
досліджень, реактиви діагностичні і т. ін., т
13,8
21,2
21,9
27,5
28,0
27,7
Мило і препарати поверхнево-активні органічні
для використання в якості мила, тис.т
66,9
60,1
54,6
53,8
52,8
52,6
Пасти зубні та порошки для чищення зубів, т
522
390
327
335
278
383
Волокна хімічні, тис.т
30,7
40,1
39,9
40,3
34,8
15,7
Шини - усього, тис.шт.
6594
7531
9245
7411
6631
4805
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Скло виливане, прокатне, видувне чи тягнуте,
листове чи профільоване, млн.м2
7,6
8,7
...5
...5
...5
...5
Плити та плитки керамічні, млн.м2
12,9
20,6
22,1
28,6
41,3
44,3
Цегла керамічна невогнетривка будівельна,
млрд.шт. умовної цегли
1,6
1,9
2,1
2,3
2,2
1,1
Цемент, млн.т
8,9
12,2
13,7
15,0
14,9
9,5
Вапно, тис.т
4962
5342
5450
5688
5128
4101
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи
бетону для будівництва, млрд.шт. умовної цегли
1,5
1,8
2,0
2,2
2,1
1,1
Україна у цифрах у 2009 році
73
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продовження табл. 5.6
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Елементи конструкцій збірні для будівництва з
цементу, бетону чи штучного каменю, млн.м3
2,5
3,2
3,7
4,6
3,8
1,8
Листи гофровані, шифер та аналогічні вироби
з азбестоцементу, млн. умовних плит
733
811
748
632
599
389
Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу
в рулонах, млн.м2
46,2
56,2
56,6
55,5
50,4
33,9
Металургійне виробництво
Чавун, млн.т
29,5
30,7
32,9
35,6
31,0
25,7
Феросплави, млн.т
1,7
1,7
1,8
2,0
1,7
1,2
Сталь без напівфабрикатів, отриманих
безперервним литтям, млн.т
28,9
27,9
27,9
29,0
23,3
15,7
Напівфабрикати, отримані безперервним
литтям, млн.т
8,7
11,4
13,7
14,7
14,8
14,6
Прокат готовий чорних металів, млн.т
22,5
22,7
22,4
24,5
20,5
16,1
у тому числі
прокат плоский гарячекатаний зі сталі
нелегованої та легованої (крім нержавіючої та
швидкорізальної)
9,4
10,5
10,2
10,8
9,1
7,2
прутки і стержні інші (не в бухтах), кутики
та профілі фасонні і спеціальні гарячекатані
зі сталі нелегованої та легованої (крім
нержавіючої та швидкорізальної)
5,8
5,5
5,8
6,4
5,5
3,8
Труби великого та малого діаметрів, профілі
пустотілі, з металів чорних, млн.т
2,1
2,4
2,8
2,8
2,5
1,7
Машинобудування
Hасоси відцентрові для перекачки рідин та
пiдйомники рідин, тис.шт.
544
464
455
443
273
235
Крани мостові на нерухомих опорах, шт.
95
102
232
235
200
89
Крани інші (козлові і мостові пересувні,
портальні, дерик-крани суднові), шт.
285
322
311
352
372
164
Конвеєри та елеватори, шт.
3074
5203
5679
6550
5495
3689
Трактори для сільського та лісового
господарства, шт.
4556
5543
3703
5282
6339
1445
Борони дискові, шт.
2090
4520
4421
5751
5517
1084
Борони зубові, тис.шт.
10,0
20,4
13,8
18,6
26,4
5,0
Розпушувачі та культиватори, тис.шт.
7,7
8,0
11,5
9,2
10,4
4,6
Сівалки, тис.шт.
8,0
11,3
9,0
7,1
9,9
2,5
Косарки, тис.шт.
1,5
3,8
3,2
3,1
3,4
1,6
Комбайни зернозбиральні, шт.
101
308
...5
137
309
56
Машини та механізми для приготування
кормів, тис.шт.
47,2
107
101
72,8
87,4
166
74
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Продовження табл. 5.6
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Верстати токарні, розточувальні,
свердлувальні, фрезерувальні, шт.
378
409
289
336
307
97
Преси та машини кувальні, шт.
298
99
161
160
116
44
Верстати для оброблення дерева, шт.
3743
3722
3554
3160
2466
1419
Екскаватори, шт.
378
584
813
1044
921
143
Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі, шт.
1567
2861
62481028611314
4773
Холодильники-морозильники побутові комбіно-
вані з окремими зовнішніми дверцями, тис.шт.
504
711
731
824
557
325
Холодильники побутові, тис.шт.
284
242
338
310
222
157
Машини пральні, тис.шт.
251
322
208
173
230
164
Пилососи побутові, тис.шт.
66,4
37,5
9,2
1,2
...5
Електропраски побутові, тис.шт.
138
49,8
...5
...5
Електродвигуни та генератори постійного
струму, тис.шт.
140
148
290
327
91,8
53,0
Електродвигуни та генератори змінного
струму, електродвигуни універсальні, тис.шт.
873
913
706
670
602
460
Апаратура електрична високовольтна, тис.шт.
350
682
613
573
399
529
Апаратура електрична низьковольтна, млн.шт.
82,9
69,5
78,5
75,9
67,4
51,2
Лампи електричні, млн.шт.
219
254
255
240
203
165
Телевізори, тис.шт.
415
651
431
507
558
238
Автомобілі легкові, тис.шт.
98,3
192
267
380
402
65,7
Автомобілі вантажні, тис.шт.
4,7
14,0
12,1
11,4
11,8
2,5
Автобуси, шт.
2558
4655
7660
912710188
1502
Тролейбуси, шт.
35
58
121
241
154
24
Локомотиви залізничні і тендери для
локомотивів, шт.
61
107
73
90
147
47
Велосипеди, тис.шт.
281
312
392
373
381
162
Виробництво та розподілення електроенергії
Електроенергія, млрд.кВт·год
180
186
193
196
193
174
1 Тут і надалі (табл. 5.7-5.15) інформацію надано відповідно до Номенклатури продукції
промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)
та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА,
2002).
2 Без продукції підприємств ресторанного господарства та торгівлі.
3 Включаючи суміші вершкового масла та рослинних олій.
4 Включаючи слабоградусні напої.
5 Згідно з Законом України “Про державну статистику” інформація конфіденційна, оскільки
виробниками були одне-два підприємства.
Україна у цифрах у 2009 році
75
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.7. Виробництво виробів ковбасних за регіонами
( тис.т)
2003
2005
2006
2007
2008
2009
1
Україна
271,0
308,8
300,8
330,3
335,5
272,2
Автономна
Республіка Крим
2,6
3,7
5,3
7,7
14,4
16,7
області
Вінницька
7,4
4,9
7,9
8,5
8,8
4,7
Волинська
13,4
13,9
15,1
17,3
21,3
16,9
Дніпропетровська
30,3
46,0
52,9
56,3
55,4
43,1
Донецька
59,2
67,7
31,3
34,7
31,7
30,6
Житомирська
3,1
4,2
5,1
5,6
6,5
7,2
Закарпатська
1,2
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
Запорізька
13,3
9,4
8,0
7,3
7,3
8,5
Івано-Франківська
2,4
3,2
3,9
4,0
3,4
2,4
Київська
17,9
23,7
25,1
28,3
23,8
15,0
Кіровоградська
11,2
14,6
16,4
19,0
20,0
17,3
Луганська
19,6
19,6
22,1
23,9
22,6
17,6
Львівська
3,3
3,6
3,6
3,9
4,3
3,7
Миколаївська
2,7
2,6
3,1
3,1
3,5
2,6
Одеська
7,0
8,6
10,4
11,1
10,3
7,9
Полтавська
16,4
20,3
21,8
24,2
26,8
25,8
Рівненська
2,4
3,0
4,3
5,2
5,9
3,9
Сумська
6,1
5,0
4,2
4,5
4,2
1,8
Тернопільська
7,0
1,2
3,1
3,3
2,0
1,2
Харківська
11,1
12,9
19,3
24,3
27,3
22,9
Херсонська
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Хмельницька
5,5
6,0
6,4
7,8
8,2
6,1
Черкаська
6,3
5,1
5,1
5,2
5,0
2,4
Чернівецька
6,8
6,5
8,0
8,4
9,4
6,4
Чернігівська
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,2
міста
Київ
10,6
16,4
10,6
8,2
6,5
3,0
Севастополь
0,7
2,5
3,6
4,2
3,1
2,0
1 Тут і надалі (табл. 5.8-5.12, 5.14) розходження між підсумком та сумою доданків пояснюються
округленням даних.
76
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.8. Виробництво олії соняшникової нерафінованої за регіонами
(тис.т)
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
1256,9
1382,4
2079,8
2228,4
1867,3
2795,7
у тому числі
Автономна
Республіка Крим
2,3
1,4
2,2
1,2
0,4
0,5
області
Вінницька
61,7
37,7
66,3
77,9
65,4
106,8
Волинська
0,0
0,0
0,0
...1
...1
...1
Дніпропетровська
126,8
96,5
175,0
190,0
181,6
202,5
Донецька
293,5
296,6
374,3
406,6
240,4
414,2
Житомирська
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
Закарпатська
0,2
0,0
0,0
0,0
Запорізька
233,7
240,0
307,3
290,9
279,4
370,3
Івано-Франківська
...1
...1
...1
...1
...1
...1
Київська
0,7
51,0
71,3
89,6
94,8
123,1
Кіровоградська
109,5
160,2
216,1
226,1
213,9
309,3
Луганська
63,9
56,2
75,6
96,7
81,7
113,8
Львівська
0,3
...2
...1
...1
...1
...1
Миколаївська
3,6
29,8
59,7
59,6
25,4
69,1
Одеська
99,1
128,1
192,9
184,9
147,6
320,2
Полтавська
78,9
88,4
126,2
123,9
117,8
128,0
Рівненська
...1
1,1
0,3
0,1
...1
0,0
Сумська
0,8
2,1
3,8
5,1
3,0
4,9
Тернопільська
...1
...2
...1
...1
...1
Харківська
134,8
133,6
191,9
244,2
277,7
335,1
Херсонська
5,6
33,8
168,3
177,2
111,4
197,7
Хмельницька
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,2
Черкаська
4,4
4,5
4,3
2,8
2,5
20,0
Чернівецька
31,7
15,7
38,3
41,1
18,5
51,4
Чернігівська
4,6
3,4
3,3
4,4
1,3
4,3
місто
Севастополь
...1
— ...1
...1
...1
1 Див. п’яту виноску до табл. 5.6.
2 Дані вилучено, зважаючи на їхню незначну величину, з метою забезпечення виконання Закону
України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
Україна у цифрах у 2009 році
77
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.9. Виробництво молока обробленого рідкого за регіонами
(тис.т)
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
645,2
863,6
819,6
863,3
808,1
769,6
Автономна
Республіка Крим
10,3
8,4
9,4
11,0
12,1
10,6
області
Вінницька
179,4
291,2
253,3
290,7
265,9
235,3
Волинська
15,5
26,6
9,9
14,8
14,9
15,4
Дніпропетровська
44,2
47,7
39,1
45,2
48,8
57,0
Донецька
26,8
37,8
39,1
44,8
47,0
43,6
Житомирська
6,2
4,8
5,7
12,9
13,9
12,8
Закарпатська
2,9
3,3
3,0
2,3
1,4
...2
Запорізька
10,7
11,1
13,7
15,7
18,3
13,6
Івано-Франківська
4,4
8,9
8,6
12,9
9,1
6,3
Київська
62,5
69,1
62,9
54,9
74,9
86,0
Кіровоградська
...1
...1
...1
...2
...2
...2
Луганська
24,6
55,6
47,7
11,6
9,9
7,8
Львівська
14,2
26,3
34,1
31,7
31,2
27,7
Миколаївська
13,7
15,7
15,1
15,4
14,9
9,8
Одеська
29,8
15,2
18,6
18,6
23,1
21,3
Полтавська
25,7
36,8
31,9
31,5
36,3
38,8
Рівненська
8,1
6,7
5,7
5,9
...1
4,0
Сумська
24,6
32,7
48,7
45,5
28,7
39,7
Тернопільська
7,1
16,9
21,6
22,9
17,0
35,9
Харківська
37,4
35,1
32,9
48,1
46,9
40,6
Херсонська
4,3
11,2
13,2
9,4
7,7
8,5
Хмельницька
9,8
20,8
30,4
45,7
19,9
11,5
Черкаська
15,4
13,7
16,1
13,1
12,1
11,0
Чернівецька
...1
...1
...2
...2
...2
...2
Чернігівська
12,3
17,1
11,4
11,7
9,9
9,3
міста
Київ
49,4
47,6
45,1
44,4
37,4
22,5
Севастополь
...2
...2
...2
...2
1 Див. другу виноску до табл. 5.8.
2 Див. п’яту виноску до табл. 5.6.
78
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
ПРОМИСЛОВІСТЬ
5.10. Виробництво сирів жирних за регіонами
(тис.т)
2003
2005
2006
2007
2008
2009
Україна
172,9
273,8
217,4
245,7
236,3
228,1
Автономна
Республіка Крим
...1
...1
...1
...1
...1
1,1
області
Вінницька
15,5
17,1
14,0
15,2
16,2
14,5
Волинська
6,4
8,5
5,5
8,2
5,2
...2
Дніпропетровська
3,1
3,3
2,2
2,1
1,9
0,9
Донецька
1,3
1,6
1,4
1,4
1,4
1,1
Житомирська
9,8
23,6
16,7
17,1
7,3
4,1
Закарпатська
...1
...2
...2
...2
...2
...2
Запорізька
11,3
21,7
16,6
17,9
19,2
13,9
Івано-Франківська
3,4
4,8
3,3
3,9
4,2
4,3
Київська
1,8
3,6
1,4
1,2
1,1
1,2
Кіровоградська
1,1
13,5
4,8
7,8
3,1
1,5
Луганська
3,7
4,1
3,2
2,1
2,5
1,7
Львівська
2,6
3,9
2,9
2,4
1,2
0,8
Миколаївська
7,5
10,0
8,8
10,4
12,3
11,6
Одеська
2,2
2,7
2,7
3,1
2,9
1,7
Полтавська
22,0
38,6
38,0
48,8
50,4
49,5
Рівненська
5,0
11,3
6,4
3,8
8,8
14,9
Сумська
19,2
20,6
16,5
19,3
20,4
21,7
Тернопільська
4,9
5,4
3,0
3,6
5,2
5,2
Харківська
7,6
13,2
10,0
9,8
5,8
8,2
Херсонська
9,1
15,6
15,8
16,5
17,9
16,7
Хмельницька
9,2
11,5
11,7
10,4
10,8
12,4
Черкаська
13,8
19,2
14,0
22,6
22,0
22,0
Чернівецька
1,2
...1
...1
...1

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  2  3  4  5   ..