РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ  - 2

 

  Главная       Учебники - Право      РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ -2001 р

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница  0 1  2  3

 

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ  - 2

 

 

Розділ 02  Крани

 

Раздел 02  Краны

 

 

Крани   баштові   при роботі :

Краны  башенные

при работе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на монтажі технологічного      устаткування,    вантажопід-

йомність, т:

- на монтаже техно

логического     оборудования,   грузоподъ-

емность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0101

5

5

4,9

1

-

-

8,80

-

0,03

-

0,16

0,22

 

202-0102

8

8

4,8

1

-

-

10,40

-

0,03

-

0,28

0,28

 

202-0103

10

10

4,8

1

-

-

10,20

-

0,03

-

0,32

0,31

 

202-0104

12,5

12,5

4,8

1

-

-

13,55

-

0,05

-

0,41

0,64

 

202-0105

25

25

5,3

1

-

-

34,60                     

-

0,06

-

0,52

0,39

  

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименованиемашин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

 

Ви

трати

труда маши-

ністів,

 

 

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

 

 

 

 

 

 

Бен-

зин,

Дизе-льне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

 

 

ремонті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

перебазуванні,

 

 

 

 

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

 

 

 

 

 

год.

 

 

год.

 

 

 

год.

год.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

- на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т:

на гидроэнергети-ческом строитель-стве, грузоподъем-ность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0120

16-50

16-50

5,1

1

-

-

10,40

-

0,03

-

0,43

0,30

 

202-0121

25-75

25-75

5,3

1

-

-

13,20

-

0,05

-

0,44

0,34

 

 

- на інших   видах

- на других   видах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництва,    вантажопідйом-ність, т:

строительства,     грузоподъемность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0128

5

5

4,5

1

-

-

8,80

-

0,03

-

0,16

0,20

 

202-0129

8

8

4,5

1

-

-

10,40

-

0,03

-

0,28

0,25

 

202-0130

10

10

4,5

1

-

-

10,20

-

0,03

-

0,32

0,29

 

202-0131

12,5

12,5

4,5

1

-

-

13,55

-

0,05

-

0,41

0,56

 

202-0132

25

25

5,3

1

-

-

34,60

-

0,06

-

0,52

0,35

 

 

Крани баштові бетоноукладальні       при роботі на гідроенергетичному будівництві,   вантажопідйом-

ність, т:

Краны  башенные

бетоноукладочные

при работе на гидроэнергетичес-ком строительстве,     грузоподъемность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0201

10-25

10-25

5,1

1

-

-

10,60

-

0,15

-

0,39

0,27

 

202-0202

25-50

25-50

5,4

1

-

-

62,70

-

0,33

-

0,47

0,47

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

202-0301

Крани баштові приставні,    вантажопід-

йомність 4-10 т, висота підйому гака до 150 м

Краны  башенные

приставные,     грузоподъемность  4-10 т, высота           подъема

крюка до 150 м

5

1

-

-

31,60

-

0,02

-

0,33

0,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крани   козлові   при роботі:

Краны козловые при работе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на монтажі технологічного      устаткування,     вантажопід-

йомність, т:

- на монтаже технологического     оборудования,   грузоподъ-

емность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0401

12,5

12,5

4,9

1

-

-

12,10

-

0,04

-

0,37

0,13

 

202-0402

20

20

5,5

1

-

-

22,90

-

0,06

-

0,39

0,14

 

202-0403

32

32

5,5

1

-

-

31,70

-

0,07

-

0,40

0,16

 

202-0404

120

120

5,4

1,5

-

-

43,60

-

0,09

-

0,71

0,64

 

202-0405

200

200

5,3

1,5

-

-

59,20

-

0,10

-

1,33

1,09

 

 

на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т:

- на гидроэнергети-

ческом строитель-стве, грузоподъем-

ность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0415

12,5

12,5

5

1

-

-

12,10

-

0,04

-

0,37

0,12

 

202-0416

20

20

5,6

1

-

-

22,90

-

0,06

-

0,39

0,12

 

202-0417

32

32

5,6

1

-

-

31,70

-

0,07

-

0,40

0,15

 

202-0418

120

120

5,6

1,5

-

-

43,60

-

0,09

-

0,71

0,23

 

202-0419

200

200

5,4

1,5

-

-

59,20

-

0,10

-

1,33

0,35

 

 

на  будівництві

теплових  і атом-них електростан-цій, вантажопід-йомність, т:

- на строительстве

тепловых и атом-ных электростан-ций, грузоподъем-ность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0429

30

30

5,4

1,5

-

-

3,30

-

0,05

0,10

0,40

0,16

 

202-0430

50

50

5,6

1,5

-

-

6,20

-

0,07

0,11

0,52

0,20

 

202-0435

на  будівництві

мостів, вантажо-підйомність 65 т

- на строительстве

мостов, грузоподъ-

емность 65 т

4,4

1,5

-

-

16,00

-

0,23

-

0,70

0,40

 
 

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименованиемашин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

 

Ви

трати

труда маши-

ністів,

 

 

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

 

 

 

 

 

Бен-

зин,

Дизе-льне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

 

 

ремонті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

перебазуванні,

 

 

 

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

 

 

 

 

год.

 

 

год.

 

 

 

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

202-0501

Крани напівкозло-ві при роботі на будівництві  теплових   та

атомних електро-станцій,  вантажо-підйомність 30 т

Краны полукозло-вые при работе на строительстве тепловых и атом-ных  электростан-ций, грузоподъ-

емность 30 т

4,1

1,5

-

-

2,20

-

0,05

0,09

0,31

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крани консольні, вантажопідйом-ність, т:

Краны консольные,

грузоподъемность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0601

80

80

4,9

5

-

6,50

-

-

0,03

-

0,65

1,03

202-0602

130

130

4,7

5

-

11,40

-

-

0,06

-

2,11

1,77

 

Крани монтажні, вантажопідйом-ність, т:

Краны монтажные,

грузоподъемность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0701

25

25

4,4

1

-

-

6,89

-

0,07

-

0,12

0,65

202-0702

65

65

5,5

1

-

-

12,90

-

0,12

-

0,33

0,27

 

Крани мостові електричні при роботі на гідро-енергетичному

будівництві,     вантажопідйом-ність, т:

Краны  мостовые

электрические     при работе на гид-роэнергетическом       строительстве,  грузоподъ-

емность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0801

30/5

30/5

4,3

1

-

-

2,68

-

0,05

-

0,26

-

202-0802

50/10

50/10

5,7

1

-

-

9,34

-

0,10

-

0,28

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

202-0807

Крани мостові електричні на будівництві теп-лових та атомних електро-станцій, прогін 34,5 м, вантажопідйом-ність 100 т х 2

Краны мостовые электрические   на   строительстве тепловых и

атомных  электро-

станций,  пролет

34,5 м,   грузоподъ-

емность 100 т х 2

5,6

1,5

-

-

22,50

-

0,11

0,34

0,34

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крани мостові електричні при роботі на

монтажі технологічного устаткування:

Краны  мостовые

электрические     при работе   на   монтаже техноло-гического

оборудования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загального  при-

значення, ванта-жопідйомність, т:

- общего назначе-

ния, грузоподъем-

ность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0810

5

5

4

1

-

-

11,00

-

0,03

-

0,11

-

202-0811

10

10

5

1

-

-

13,70

-

0,03

-

0,15

-

202-0812

16

16

5

1

-

-

28,00

-

0,04

-

0,17

-

202-0813

20

20

4,9

1

-

-

28,00

-

0,04

-

0,19

-

202-0814

32

32

4,9

1

-

-

35,00

-

0,05

-

0,21

-

202-0815

50

50

5,8

1

-

-

35,00

-

0,05

-

0,26

-

202-0816

80

80

5,6

1

-

-

56,80

-

0,07

-

0,55

-

202-0817

100

100

5,6

1

-

-

56,80

-

0,07

-

0,55

-

202-0818

125

125

5,6

1

-

-

56,80

-

0,07

-

0,61

-

202-0819

160

160

5,6

1

-

-

61,50

-

0,07

-

0,67

-

202-0820

200

200

5,6

1

-

-

63,00

-

0,07

-

0,69

-

202-0821

250

250

5,6

1

-

-

63,00

-

0,07

-

0,73

-

202-0822

320

320

5,6

1

-

-

61,50

-

0,07

-

0,77

-

 

-спеціальні,ванта-

-специальные, гру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жопідйомність, т:

зоподъемность, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202-0826

5

5

5

1,5

-

-

12,70

-

0,03

-

0,16

-

202-0827

10

10

5

1,5

-

-

18,90

-

0,03

-

0,18

-

202-0828

16

16

5

1,5

-

-

32,70

-

0,05

-

0,20       

-

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница  0 1  2  3