РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ - 1

 

  Главная       Учебники - Право       РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ -2001 р

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница  0 1  2  3

 

 

РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ - 1

 

 

Частина І

 

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

 

Ви

трати

труда маши-

ністів,

 

 

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

 

 

 

 

 

Бен-

зин,

Дизе-льне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

 

 

ремонті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

перебазуванні,

 

 

 

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

 

 

 

 

год.

 

 

год.

 

 

 

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ 01  Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні

Раздел 01  Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные

201-0101

Автоцементовози

вантажопідйом-ність 13 т

Автоцементовозы,

грузоподъемность

13 т

3,6

1

-

9,79

-

-

0,61

0,15

0,17

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0201

Причіпи трактор-ні, вантажопід-йомність 2 т

Прицепы трактор- ные, грузоподъем-

ность 2 т

3

-

-

-

-

-

0,03

-

0,08

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактори на гусе-ничному ходу при роботі:

Тракторы  на гусе-

ничном ходу  при

работе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на водогоспо-дарському будів-ництві, потуж-ність, кВт (к.с.):

- на водохозяйст-

венном строитель-

стве, мощность, кВт (л.с.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0301

до 59 (80)

до 59 (80)

4,8

1

-

6,43

-

-

0,39

0,03

0,28

0,02

201-0302

79 (108)

79 (108)

5,8

1

-

7,34

-

-

0,44

0,09

0,34

0,03

201-0303

96 (130)

96 (130)

5,7

1

-

10,50

-

-

0,65

0,05

0,36

0,04


 

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименованиемашин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

 

Ви

трати

труда маши-

ністів,

 

 

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати тру-

да робітників,

зайнятих на:

 

 

 

 

 

Бен-

зин,

Дизе-льне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

 

 

ремонті та техніч-

ному обслу-

гову-

ванні,

перебазуванні,

 

 

 

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

 

 

 

 

год.

 

 

год.

 

 

 

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

201-0304

121 (165)

121 (165)

5,7

1

-

10,70

-

-

0,70

0,09

0,39

0,04

201-0305

132 (180)

132 (180)

5,6

1

-

11,40

-

-

0,70

0,14

0,52

0,05

201-0306

228 (310)

228 (310)

5,4

1

-

22,00

-

-

1,34

0,16

0,90

0,11

201-0307

103 (140)

103 (140)

5,7

1

-

10,70

-

-

0,70

0,12

0,38

0,05

 

- на інших  видах будівництва,потужність, кВт (к.с.):

- на  других   видах строительства,   мощность,кВт(л.с.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0311

до 59 (80)

до 59 (80)

4,8

1

-

6,43

-

-

0,39

0,03

0,21

0,03

201-0312

79 (108)

79 (108)

5,6

1

-

7,34

-

-

0,44

0,09

0,29

0,03

201-0313

96 (130)

96 (130)

5,7

1

-

10,50

-

-

0,65

0,05

0,32

0,04

201-0314

121 (165)

121 (165)

5,7

1

-

11,40

-

-

0,70

0,09

0,40

0,04

201-0315

132 (180)

132 (180)

5,7

1

-

10,70

-

-

0,70

0,14

0,43

0,04

201-0316

228 (310)

228 (310)

5,4

1

-

22,00

-

-

1,34

0,16

0,75

0,09

 

Трактори    на    пневмоколісному       ходу при роботі:

Тракторы   на   пневмоколесном         ходу при работе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   на водогоспо-дарському   будів-ництві, потуж-ність, кВт (к.с.):

- на водохозяйст-

венном строитель-стве,    мощность,    кВт (л.с.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0401

18 (25)

18 (25)

3,9

1

-

1,84

-

-

0,11

0,01

0,12

0,02

201-0402

29 (40)

29 (40)

3,9

1

-

3,16

-

-

0,20

0,02

0,15

0,02

201-0403

40 (55)

40 (55)

3,9

1

-

4,49

-

-

0,28

0,04

0,18

0,03

201-0404

59 (80)

59 (80)

4,8

1

-

6,00

-

-

0,37

0,04

0,34

0,03

201-0405

158 (215)

158 (215)

5,7

1

-

18,00

-

-

1,12

0,18

0,45

0,06

                                       

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

на інших видах

будівництва,  поту

жність, кВт (к.с.):        

на  других   видах

строительства,   мощность,кВт(л.с.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0407

18 (25)

18 (25)

3,9

1

-

1,84

-

-

0,11

0,01

0,10

0,02

 

201-0408

29 (40)

29 (40)

3,9

1

-

3,16

 

-

0,20

0,02

0,19

0,03

 

201-0409

40 (55)

40 (55)

3,9

1

-

4,49

-

-

0,28

0,04

0,22

0,03

 

201-0410

59 (80)

59 (80)

4,8

1

-

6,00

-

-

0,37

0,04

0,28

0,03

 

201-0411

158 (215)

158 (215)

5,7

1

-

18,00

-

-

1,12

0,18

0,42

0,05

 

201-0501

Трактори лісогос-подарські на гусе-ничному ходу, потужність

58,8 кВт (80 к.с.)

Тракторы лесохо-зяйственные   на   гусеничном ходу, мощность

58,8 кВт (80 л.с.)

4,2

1

0,17

5,19

-

-

0,40

-

0,40

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0601

Візки  тракторні,

вантажопідйом-ність  20 т

Тележки трактор-

ные, грузоподъем-

ность 20 т

2,8

-

-

-

-

-

-

-

0,21

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-0701

Те саме, саморо-звантажні,    вантажопід-

йомність 9 т

То же, саморазгру-

жающиеся, грузо-

подъемность 9 т

2,7

-

-

-

-

-

-

-

0,33

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница  0 1  2  3