Главная      Учебники - Транспорт     Лекции по транспорту - часть 1

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  39  40  41   ..

 

 

Вантажопідйомна транспортуюча техніка

Вантажопідйомна транспортуюча техніка

 

. Призначення, класифікація підйомних машин

Потужність двигуна

Умови відсутності буксування за допомогою ейлера

Мінімальний допустимий натяг стрічки на ведучому барабані

f = 0,1…0,5


Максимальний кут отвору однобарабанного типу =

Для двохбарабанного приводу, приводу з натяжним роликом привода зведучою стрічною див. Иванченко с. 302–304

Тяговий розрахунок конвеєра незалежно від складності траси виконують методом обхходу контура коли всю довжину траси конвеєра поділяють на характерні відрізки і постідовно визначають натяг стрічки.

Si = Si 1 ± Wi 1

Si 1 – натяг у попередній точці траси і – 1 точка

Wi 1 – опір на відрізку між точками і – 1 то і + підйом; – спуск

Опір в завантажувальному пристрої

υ – швидкість стрічки;

υ0 – складова швидкість матеріалу вздовж стрічки (що падає);

Кб = 1,5 – коефіцієнт, що враховує опір рухові від тертя матеріалу по бокових стінках воронки;

f с – коефіцієнт тертя матеріалу стрічки;

h – висота падіння матеріалу.

При проміжному розвантаженні

W п = К0 qB

К0 – коефіцієнт опору. К0 = 2,7 – зернисті і пораховані; К0 = 3,6 – дрібнокускові

Для поштучних матеріалів

W п = Gtc sin (αn φn )

G вага вантажу

αn – кут встановлення плужка

φn – кут тертя вантаж. Плужок

Опори очисних пристроїв

W ек = Рек В- для скрипкового

Рек = 300…500н/м сила опору для очищення 1 м ширини стрічки

W щ = Рщ В V щ – щіткового

Рщ = 210–250 сухі

Рщ = 300–350 липкі

Після визначення всіх опорів на трасі знаходимо натяг набіжної та збіжної віток стрічки приводного барабана

S нб = S зб е

По відомим значенням будуєм діаграму мінімальний натяг (S 1 ) повинен бути таким, щоб прогин стрічки під дією вантажу, що транспортується дорівнював (1,25…3)% Рр

Максимальний прогин стрічки

Ø барабана D = ci c = 125…200, для синтетики с = 150…300

і – кількість прокладок в стрічці і = 3…6

Ø кінцевого і відхильного барабанів

Дк = (0,7…0,85) Дп

Визначені Ø округляють до прийнятного ряду 160–2500 мм

Розрахунок натяжного ряду

Сила натягу для переміщення візка з барабану

Q нат = S1 + S2 + WB

S1 = Sn , S2 = S зб

Зусилля натягу в канаті натяжної лебідки

U – кратність полістпасти;

WB – опір руху візка.

Динаміка стрічкових конвеєрів

Динаміка залежить від характеру вантажу падінню стрічки від великих кусків, удару кусків по стрічці і інших факторів. В період пуску в приводі конвеєра крім статичних навантажень виявляються інежрційні навантаження. В приводі виникають автоколивальні навантаження внаслідок пружного видовження стрічки при пуску не всі маси рухаються одночасно.

Максимальне тягове зусилля на барабані

Wmax = W ст п + F д

W ст п – статична тягова сила в період пуску,

W ст п – 1,5 Wc т ;

F д – динамічна сила.

Статичний момент при пуску зведений до вала двигуна

η = 1 – (1 η ) Кп С0 ;

ηп – к.к.д. при сталому режимі;

С0 = 0,55…0,6 – коефіцієнт можливого зменшення опору руху конвеєра

Кп = 1,5 – коефіцієнт кратності статичних опорів від тертя при пуску

m зв – зведена маса рухомих частин конвеєра і вантажу

m зв = Кс [(m в + Г m с ) L + Кш m об ]

m в і m с – лінійні маси вантажу та стрічки

m об – маса обертових деталей

Кш = 0,7…0,9; враховує зменшення колової швидкості частин рухомих мас

Кс – 0,5…0,7; враховує видовження стрічки.

Ланцюгові конвеєри

Тяговим органом є один або декілька ланцюгів, до яких прикріплені пластини, що дозволяє збільшити асортимент вантажів і підвищує надійність. В залежності від конструкції робочого органу вони поділяються на: пластинчасті, скрипкові, ківшеві, візкові, підвісні.

Троси таких конвеєрів більш різноманітні і складні і дозволяють транспортувати вантажі на великі відстані.

Пластинчасті конвеєри

Вони використовуються для транспортування важких поштучних матеріалів, крупно-кускову руду, гарячий агломерат, вапняк, гарячі поковки, продукти штампування.

Бувають довжиною до 2-х кілометрів. Продуктивністю до 2 тис. т/год

υ=1,2 м/с

α = 350 -450

α ківшеві 650 , 700

Можуть використовуватися в технологічних лініях складання машин, охолодження сортування термічної обробки.

Вони виготовляються 1.2.3.і 4 ланцюгів

За кількістю приводів: одноприводні і багатоприводні

За схемою: горизонтальні, похилі, комбіновані.

1) приводна зірочка; 2) пластини; 3) катки; 4) напрямні; 5) постав; 6) воронка; 7) натяжна зірочка; 8) натяжний механізм.

В конвеєрах використовують ланцюги.

Використовують ланцюги:

1) прості шарнірні; 2) втулкові роликові (б); 3) катками 3 (в) ребортні; 4) двошарнірні.


Крок ланцюгів t = 100 – 620 мм

Настил буває без бортів (б); бортовий (а) з бортами рухомими; (в) плоский, з нерухомими бортами; (г) лотковий.

В залежності від форми пластин: д) безбортові плоскі розімкнені; е) безбортові хвилясті; є) бортові хвилясті; ж) коробчасті.

Привод складається: з двигуна, редуктора, зірочок а) приводних; б) натяжних); в) відхідних для них Z = 5…8

Натяжні механізми бувають і гвинтові, і пружинно-гвинтові рис. 168

Хід натяжного механізму S нм (1,6…2) t

Розрахунок пластинчатих конвеєрів

1. Визначаємо тип тягового органу;

2. Обираємо швидкість руху настилу , пластинчаті зварні круглороликові.

3. Ширина настилу визначається взалежності від характеру вантажу, площа поперечного перерізу

визначається, якщо β ≤300

На настилі без бортів

На настилі з бортами

А1 = А23 = 0,25 Вб + gU + B б

Для крупнокускових

А2 = 0 і А = Вб ψ = 0,8…0,9

Вб – ширина настилу

Більш детально Иванченко 327 ст.

Тяговий розрахунок виконують за універсальним методоб обходу контура. При цьому задаються найтяжчим натягом в т. 1

Smin = S 1 = 1…3 кн

Тягове зусилля на приводних зірочках:

F = S 1 г S 1 (К – 1) (S 1 +S 1 г )

К – коефіцієнт рухливості сипкого матеріалу

φ0 20 25 30 35 40
К 0,49 0,41 0,33 0,25 0,22

Потужність двигуна

N = К3 10-3 /η

Руйнівне зусилля на 1 ланцюг

n = 6…10 коефіцієнт запасу міцності ланцюга

Кн = 1…1,8 коефіцієнт нерівномірності навантаження

Скрипкові конвеєри

Призначені для транспортування пороховидних, зернистих, кускових, насипних, гарячих матеріалів, а також матеріалів в хімічній, сільськогосподарській, харчовій, металургійній промисловості.

Принцип дії: волочіння вантажу по жолобу.

Вони бувають стаціонарні, пересувні, підвісні і розбіжні. За конструктивним використанням: з однією робочою віткою та двома робочими вітками.

– По формі скрипків: з трапецієвидною і круглою

– По напрямку транспортування:

1. горизонтальні

2. похилі

3. вертикальні

4. комбіновані

– За способом переміщення:

1. порційного

2. суцільного

– За кількістю ланцюгів: 1) одноланцюгові; 2) дволанцюгові

– По контуру: 1) з вертикальним; 2) з горизонтальним замкненням ланцюга.

Будова: 1) ведуча зірочка; 2) ланцюг; 3) екребас; 4) напрямна зірочка; 5) натяжна зірочка; 6) ролик; 7) завантажувальний пристрій; 8) жолоб; 9) люк вивантаження.


Переваги: простота конструкції, простота завантаження і розвантаження.

Недоліки: подрібнення матеріалів, зношування скрибків і жолобків, велика енергоємність.

Тяговим органом є пластинчасті втулочно-коткові ланцюги.

Жолоб може бути металевий, кам’яний бетонний або дерев’яний

Розрахунок

Площа заповнення

А = В Кв м2 /год

В-ширина жолоба

h – висота жолоба

ψ коефіцієнт заповнення.ψ = 0,05…0,06 сипкі вантажі; ψ = 0,7…0,8кускові вантажі

Кв коефіцієнт, що враховує зменшення об’єму матеріалу перед скрипком при збільшенні кута β. Кв = 0,55 β= 100 ; Кв = 0,5 β= 400

Продуктивність

П = 3600В Кв υЅ :т/год

В- ширина шолобу

, м

Висота скрибка

h ск = h + (25…50 мм)

крок скрибка

Рс = (2…4) h ск

Перевіряємо параметри на відповідність розміру куска

Рс ≥ 1,5 а max

В Кк а max

Кк – коефіцієнт конструкції конвеєра

Кк = (3…4) дволанцюгові матеріали сортовані

Кк = (5…7) одноланцюгові матеріали сортовані

Кк = (3…3,5) одноланцюгові несортовано

Тяговий розрахунок виконується універсальним методом обходу за контуром опір переміщенню вантажа і робочих органів

W = ( ж + q 1 ω 1 ) L cosβ ± (q + q 1 ) L sinβ

ω 1 коефіцієнт опору руху ланцюга з ходовими катками

ω ж коефіцієнт опору руху матеріалу в жолобі

f ж – коефіцієнт тертя вантажа по жолобу;

h ср – середня висота вантажу;

пб – коефіцієнт бокового тиску вантажу

Кб – коефіцієнт, що залежить від конструкції конвеєра

Кб = 1 стаціонарні; Кб = 1,1…1,2 – пересувні

f 1 = 0,3…0,95 коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу.

Мінімальний допустимий натяг, який забезпечує відхилення скрибка на кут α = 2,30 визначається:

h 1 – плече сили

р – крок ланцюга

Визначаємо потужність двигуна

Конвеєри суцільного волочіння і трубчасті див. Иванченка ст. 334–335

Ківшеві конвеєри

Застосовуються для транспортування вантажів по складній замкненій трасі з можливим розвантаженням в декількох пунктах.


1) натяжна зірочка; 2) розвантажувальний пристрій; 3) приводна зірочка; 4) ковші; 5) ланцюги; 6) натяжний; 7) напрямні; 8) завантажувальний пристрій.

П – до 400 т/год, υ = 0,4 м/с

Переміщають вапняк, кокс, вугілля, цемент

Переваги: безперевантажувальне пересування по складній трасі, нема подрібнення, простота навантаження і розвантаження можливість автоматизації.

Недоліки: велика маса рухаючих частин, висока вартість

Підвісні конвеєри

Використовуються на підприємствах серійного і масового виробництва для безперевантажувального перевантаження вантажів протягом всього циклу. Приводи бувають з зірочками або гусеничні

1) привод; 2) ланцюг; 3) каретки з підвісками; 4) замкнута колія;

5) натяжний механізм.

Підвісні конвеєри залежно від способу руху поділяють на вантажотягнучі (рис. 179 а ), вантажоштовхаючі (рис. 179 б ) і вантажоведучі (рис. 179 в ).

1) вантаж; 2) підвіска; 3) ланцюг; 4) підвісна колія; 5) каретки; 6) упор; 7) каретки; 8) візок; 9) штанги

Каретки бувають одинарні і спарені (рис. 181 )

Приводи бувають: кутові і гусеничні (рис. 182 )


Елеватори

Елеваторами називають машини безперервної дії для вертикального або крутопохилого (більше 600 ) переміщення насипних або поштучних вантажів.

Класифікація

Елеватори класифікують за ознаками:

– За типом робочого органу:

1. ківшеві

2. поличні

3. колискові

– За типом тягового органу:

1. стрічкові

2. ланцюгові

– За кутом встановлення:

1. вертикальні

2. похилі

– За швидкістю руху ковшів:

1. тихохідні до 1,25 м/с

2. швидкохідні до 4 м/с

3. спеціальні до 7 м/с

– За розміщенням ковшів

1. з розставленими ковшами

2. з зімкнутими ковшами

Технічні показники

Продуктивність до 600м3 /год

Висота підйому – до 60 м


Переваги: невеликі габаритні розміри в перерізі і плані, велика висота підйому, простота і можливість герметизації.

Умовами роботи елеватора є правильний вибір параметрів ковшів, швидкості руху, розміру барабанів і зірочок, форми і розмірів верхньої і нижньої (башмак) частин елеватора.

У вертикальних елеваторах використовуються ковші: 1) глибокі; 2) а. з циліндричним днищем для сипких сухих вантажів, б. гострокутові в. скруглені для важких абразивних вантажів, г) спеціальні для великих швидкостей. Мілкі з циліндричним днищем для вологих малосипких вантажів.

Параметри ковшів

Ємкість від 0,2 до 45 літрів (до 130 л), ширина від 0,1 м до 1 м. Ø приводного барабана стрічкового елеватора.

Дб = (1,25…150)і і – кількість прокладок

Завантаження і розвантаження елеваторів

Сухі, дрібні, пороховидні, зернисті матеріали завантажуються зебперервним потоком (швидкість подачі ковшів до 1 м/с). Продуктивність елеватора залежить від способу розвантаження.

Розвантаження буває відцентрове (137 а), самопливне вільне, самопливне спрямоване відцентрове розвантаження використовується для дрібносипких матеріалів.

Самопливне вимагає відхиляючих роликів і швидкості руху ковшів 0,6–08 м/с (для поганосипких навантаження у ковші на прямолінійній ділянці діє сила вати mg), а на криволінійній ділянці додається відцентрова сила.

і рівнодійна


Змінюється за модулем і напрямом але в любому відрізку напрям сили F перетинається з вертикаллю, яка проходить через центр барабану в одній і тій самій точці е , яка називається полюсом подібності.

∆ОАС±∆ FF в4 А маємо

звідки

Із збільшеннямl швидкість зменшується, при цьому зменшується відцентрова сила, що діє на барабан l r б

Відцентрова сила F б4 >> mg , що є умовою відцентрового розвантаження при l = r к . mg значно більшаF б4 розвантаження самоплинне при r б <l <r к – розвантаження змішане.

Вантаж у ковші розміщується під кутом природного укосу до паралелі, проведеної до лінії АС і його вільна поверхня є логарифмічною спіраллю рівняння якої

Де R – змінний радіус вектор;

R 0 – початковий радіус;

φ – змінний полярний кут;

t 1 – коефіцієнт внутрішнього тертя матеріалу.

Логарифмічна спіраль визначає ту частину вантажу, яка залишиться в спіралі (відсічена спіраллю).

При відцентрованому розвантаженні, коли 1

Øбор = 0,204υ2

При самопливному розвантаженні >3

Øбор = 0,6υ2

Вибір основних параметрів елеватора

Продуктивність П = 3,6 т/год

ік – ємність ковша;

р – крок ковша;

υ – швидкість;

ρ – густина;

ψ – коефіцієнт заповнення.

За заданою продуктивністю визначаємо лінійну місткість ковшів.

Параметри ковша перевіряємо на відповідність максимальному куску

А = К Q max

К = 2…2,5 для рядових вантажів, К = 4…5 для сортованих сипких.

Тяговий розрахунок виконується методом обхода контура визначивши натяги стрічки S зб і S нб в точках 1.4 з урахуванням опору зачерпування ковшами.

F заг = П (К1 υ2 + К 2 )

К1 і К 2 – коефіцієнти, які залежать від крупності кусків матеріалу

К1 = 1,5…3

К2 = 1,5…3 Для кусків малої і середньої крупності

К1 = 0,2…1,2

К2 = 1…2 Для зернистих матеріалів

Тягове зусилля на приводному барабані або зірочці

F 0 = S нб S зб (К' – 1) (S нб S зб )

К' – коефіцієнт, що враховує опір обертанню приводного барабана або зірочки.

Статична потужність двигуна

К3 – коефіцієнт запасу

В подальшому визначається потужність з урахуванням динамічних навантажень і гальмівний момент привода, який виключає зворотній рух довантажувального елеватора. Иванченко 5.13…5.14

Гвинтові конвеєри

Застосовуються на невеликі відстані пороховидних, зернистих, тістоподібних і в’язких матеріалів в горизонтальному, похилому або вертикальному напрямках.

Переваги: простота конструкції, невеликі розміри, просте обслуговування, герметичність.

Недоліки: підвищена енергоємкість, подрібнення матеріалу, мала довжина транспортування на один привод, невелика продуктивність.

Будова

1) редуктор; 2) опори; 3) кришка; 4) проміжки; 5) завантажувальний отвір; 6) опори; 7) жолоби; 8) вал; 9) спіраль; 10,11) розвантажувальні воронки.

– За кількістю спіралей гвинти бувають: 1, 2, 3-західні, праві і ліві.

Гвинти бувають: а) суцільні; б) стрічкові; в) фасонні; г) лопатеві

Ø гвинта 100–300 мм

Продуктивність

П = 3600

υ – швидкість пересування матеріалу;

ψ – коефіцієнт заповнення

ρ – густина матеріалу

Св – коефіцієнт зменшення продуктивності похилого конвеєра залежно від кута нахилу.


0 8 10 18 20
Св 1 0,9 0,8 0,7 0,6

Швидкість переміщення вантажу

р – крок;

n 2 – частота обертання гвинта

Для термальної роботи конвеєра

n 2 =

К = 65…60 – для легких, неабразивних матеріалів;

К = 45 – важкі неабразивні;

К = 30 – важкі абразивні;

n 2 – до 150 легких сипких до 100 кускових, до 50 – важкі і тістоподібні

П = 47D 3 EnρC в

D ≥ (10…12) α max – сортований вантаж

D ≥ (4…6) α max – рядового, сипкового.

Потужність

Р =

L г – горизонтальна проекція;

Кз – коефіцієнт запасу;

ω0 – коефіцієнт опору руху. ω0 = 4 важкі абразивні матеріали; ω0 = 2,5 сіль, вугілля; ω0 = 1,2…1,6 липкі, насипні матеріали.

Опори переміщення

– Зусилля на горизонтальне переміщення

W 1 = qLr sinβ

– Сила тертя матеріал-жолоб

W 2 = qLf ж cosβ

– Сила тертя гвинт-жолоб

W 3 = (W 1 + W 2 ) f г

– Сила моменту тертя в підвісних підшипниках

W 4 = К4 LD 3 / p К4 = 1500 н/м3

– Зусилля від моменту в упорних підшипниках

W 5 = (W 1 + W 2 )

– Сила від внутрішнього тертя в матеріалі

W 6 = (1-К 2 ) qLnDf / p К2 = (0,6…0,7) враховує реальну швидкість

– Потужність двигуна

P = К3 = 1,15–1,25


Довжина до 250 м

Застосовується як технологічне обладнання

Переваги: суміщення технологічних і транспортних операцій, висока продуктивність, герметичність, простота та надійність.

Недоліки : великі габарити, підвищена енергоємкість, невеликий строк служби.

Продуктивність П = 3600 , ψ = 0,2…0,3. D – внутрішній діаметр труби.

Частота обертання

n = ; D 1 – зовнішній діаметр

Швидкість переміщення

υ = ; р = 0,5D

ω кутова швидкість

– Обертальний момент

M 1 =RZp D б ω

D б діаметр бандажа;

Zp – кількість роликових опор;

R – реакція на ролику;

GG 0 – силові та вантажні труби,

– Моменти сил тертя

M 2 =

F т = Gf в cosα в

– Потужність двигуна

Р = (М1 + М2 )ω ±

Інерційні конвеєри

Вони бувають, вібраційні, хитні, нетальні машини

У віброконвеєрах чистота коливань 450–3000 коливань/хв. Амплітуда – 10–150 мм.

Використовується у хімічній промисловості в виробництві будівельних матеріалів.


Переваги : мале спрацювання, мала енергоємкість, можливість врівнювання системи, герметичність.

Конвеєри бувають горизонтальні, похилі, вертикальні.

Продуктивність до 400 м3 /год

L г – до 100 м; υmax 0,6 м/с кускові, 0,2 м/с порошковидні.

– По конструкції підвіски

1. на підвісці

2. на опорах

Особливість конструкції – наявність амортизаторів

В якості привода використовуються вібратори:

1. інерційні

2. ексцентри

3. електромагнітні

4. поршневі


В вібраторах діє збуджувальна сила

Fi = m0 ω2 r;

m – маси дебалансу;

r – радіус інерції;

ω – кутова швидкість двигуна.


Крани

Вантажопідйомні машини

Основні характеристики машин

1. вантажопідйомність Q (т) (0,01–1250) т;

2. проліт крана L к , виліт стріли L ;

3. висота підйому h1 ;

4. вантажний момент М = QL M = ;

5. швидкості механізмів (м/с); υ1 підйому, υ2 пересування візка, υ3 – крана, ω – кутова швидкість повороту;

6. маса крана mк ;

7. загальна потужність двигунів;

8. режими роботи механізмів;

9. продуктивність

П = 3600Q т/год

tц – тривалість цикла;

К в – коефіцієнт використання вантажопідйомності;

К ч – коефіцієнт використання за часом;

Коефіцієнт використання вантажопідйомності Кв = 0,5…1

Кв =

Q мінімальна вантажопідйомність.


Для порівняння техніко-економічних характеристик однотипних машин визначають питомі показники металомісткості енергоємності, вартості.

К G = Кр =

10. стандартизація;

11. уніфікація – зведення до конструктивної одноманітності машин;

12. блочність.

Матеріали для виготовлення кранів

Вуглецеві, леговані та низьколеговані сталі, легкі сплави, полімери, композиційні матеріали: текстоліт, пінопласт, гума, асбест

Режими роботи механізмів і машин

Режим роботи – комплексна характеристика режиму або машини, яка враховує характер навантаження та їхню тривалість, він є основою для розрахунків електросилових параметрів.

Залежно від режиму роботи визначають потужність двигуна, розраховують гальма, канати міцності захоплюючих пристроїв редукторів, визначають строк служби крана.

Нормами передбачено п’ять режимів:

Р – ручний, Л – легкий, С – середній, В-важкий, ДВ – дуже важкий.

Вони визначаються сукупністю коефіцієнта Кв

Кр = – річного використання

D р – кількість робочих днів протягом року

К D = – денного використання

Відносна тривалість вмикання

ТВ =

t р – тривалість роботи механізму за весь цикл;

Тц – тривалість циклу;

Тц ≤ 1 год;

Для двигунів повторно-короткочасного режиму Тц = 10 хв, якщо Тц > 10 хв, то ТВ = 100%.

ТВ =16, 40, 60, 100

В залежності від умов експлуатації передбачено шість груп режимів роботи механізмів, які визначаються сполученням класів використання (10) від С0 до С9 і навантаження і Q 0 до Q 4

Q = 0,6:1

Клас використання визначається загальним числом циклів роботи крана за весь строк його служби. Клас навантаження характеризується коефіцієнтом навантаження.

Кн = Е ( )3

Qi – маса вантажу, який перевищує кран при числі циклів Сі;

Q н – номінальна вантажопідйомність;

Сс – число циклів за строк служби крана.

Під часом роботи механізму розуміють той час, протягом якого механізм перебуває в русі.

Т = 365Кр 24К D

h = (6…12) років строк служби крана

Навантаження підйомних машин

Навантаженням, що діють на кран, поділяються на:

1. корисні сили технологічного опору

2. вагові навантаження крана та його елементів

3. сили шкідливих опорів (тертя, динамічні, вплив нахилів)

4. навантаження від зовнішніх впливів (вітер, сніг, крига, землетрус)

Навантаження поділяються на: нормативні, випадкові (пульсація). Корисними силами технологічного опору вважають:

1. вага вантажу

2. вага захоплюючих пристроїв

Вагові параметри кранів (Иванченко ст. 127 )

Вітрові навантаження

Їх вплив враховують як суму статистичних і динамічних сил. Статистична сила вітру F в = рА

р – розподілене вітрове навантаження на даній висоті;

А – площа металоконструкції.

Площа конструкції

А = Ксуц Аг

Аг – площа ферми

Ксуц = 0,2…0,6 – прокат (кутники), 0,2…0,4 – труби.

Розподілена сила вітру

Р = qp СК

q – динамічний тиск на висоті 10 м.

ρ=1,23 кг/м3 – густина повітря

υ – швидкість вітру м/с

С – аеродинамічний коефіцієнт, С = 0,8…1,2 – труби, С

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  39  40  41   ..