Агрессивность и методы ее исследования - реферат

Главная    Рефераты   Психология

 

 

 

 

 

 

 

Агрессивность и методы ее исследования - реферат

 

Вступ 

Розділ 1  

1.Теоретичне дослідження природи агресивності та міжособових стосунків у середовищі підлітків. 
1.1 Аналіз психологічних понять агресія, агресивність.  
1.2 Підходи до вивчення агресивності  
1.2.1.Теорія потягів ( Психоенергетична модель ). 
1.2.2.Теорія К.Лоренца ("психогідравлічна модель "). 
1.2.3.Концепція А.Адлера. 
1.2.4. Фрустраційна теорія ( Гоміостатича модель ). 
1.2.5.Теорія соціального научання ( Біхевіоральна модель ). 

2. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки. 

3. Формування агресивності в процесі соціалізації  

4. Методи дослідження  агресії.

Висновок з теоритичної частини

 

Розділ 2

Висновок з  практичної частини

Література 
 

 

Скачать работу