Фирманың ұйымдастыру құрылуымен басқару нормасы

Главная    Рефераты   Финансы

 

 

 

 

 

 


 

Фирманың ұйымдастыру құрылуымен басқару нормасы

 

 

1.1.     Фирманы үйымдастырудыц негізгі нысандары

 

2.1.      Фирманыц менеджменті

 

ҚОРЬІТЫНДЫ

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

Скачать работу