( ǻ) - 

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

( ǻ) - 

 

 

Ņ

1.

1.1. .

1.2 ...

2. - ߅

2.1. ..

2.2. .

2.3. ..

3. - ȅ

3.1. 充..

3.2. ..

3.3 텅

Ņ.

…