Бизнес жоспар   реферат.

Главная    Рефераты     Бизнес-план 

 

 

 

 

Бизнес жоспар   реферат.

 

 

Мазмұны

Резюме 

Кіріспе 

1. Жобаның тұжырымдамасы 

2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы 

3. Өндірістер бағдарламасы 

4. Маркетингтік жоспар 

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы 

4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер 

4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағалары, күтілетін өзгерістер 

4.4 Маркетинг стратегиясы 

5. Техникалық жоспарлау 

5.1 Технологиялық процесс 

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 

5.3 Жабдық және инвентарь (техника) 

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 

6. Ұйымдастыру, басқару және құрам 

7. Жобаны іске асыру 

7.1 Іске асыру жоспары 

7.2 Жобаны іске асыру шығындары 

8. Пайдалану шығыстары 

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 

10. Қаржыландыру қажеттілігі 

11. Жобаның тиімділігі 

11.1 Cash-flow проекциясы 

11.2 Пайда мен залалдардың есептері 

11.3 Баланс проекциясы 

11.4 Қаржы индикаторлары 

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер 

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні 

12.2 Қоршаған ортаға әсер 

 

 

       Скачать работу