Бізнес-план іКомп'ютерного клубу.

Главная    Рефераты     Бизнес-план 

 

 

 

 

Бізнес-план іКомп'ютерного клубу.

 

Резюме.......................................................... .. .......................................3 стр.

Розділ І. Юридичний статус підприємства......... .. .............................5 стр.

Розділ 2. Стисла довідка  діяльності підприємства.......... ................10 стр.

Розділ 3. Характеристика послуг, що пропонується виробляти підприємством, та ринків збуту.............................. .....................................12 стр.

Розділ 4. Характеристика конкурентного  середовища....... ............15 стр.

Розділ 5. План маркетингової  діяльності........................ .................17 стр.

Розділ 6. Організаційна структура  керування підприємством і планування трудових ресурсів.................................................. ...................21 стр.

Розділ 7. Фінансовий план та програма інвестицій ТОВ «PingWin»................................................................................... ...... ............24 стр.

Розділ 8. План охорони навколишнього  середовища.......................30 стр.

Розділ 9. Аналіз можливих ризиків та страхування........ ...................31 стр.

Висновок..................................................................... .............................33 стр.

Список використаної літератури.............................. ............................35 стр.

 

       Скачать работу