-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Ņ..3

1. ۅ....7

2. - ...14

      2.1 ...14

       2.2 􅅅.......16

      2.3 ....18

      2.4 ..21

3. ߅. .24

      3.1 ....24

      3.2  ......24

      3.2.1 腅..24

      3.2.2 腅...26

      3.2.2 ...27

4.

ȅ...30

       4.1 ..30

       4.2 .....30

  4.2.1. ......30

  4.2.2. .....32

  4.2.3. ....33

  4.2.4. .....35

               4.2.5. .38

               4.2.6. 셅 39

5. - ܅...41

..43

..44

Ņ.45