Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 41

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     39      40      41      42     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 41

 

 

A Exclusive jump starting terminal (your vehicle)
B Positive (+) battery terminal (second vehicle)
C Negative (-) battery terminal (second vehicle)
D Solid, stationary, unpainted metallic point away from the exclusive jump

starting terminal and any moving parts as shown in the illustration

UPOZORNĚNÍ

When handling jumper cables

When connecting the jumper cables, ensure that they do not become
entangled in the cooling fan or belt.

Exclusive jump starting terminal

The exclusive jump starting terminal is intended to charge the 12-volt battery
on your vehicle from another vehicle in an emergency.
Do not use the exclusive jump starting terminal to jump start another vehicle.

5

Start the engine of the second vehicle. Increase the engine speed
slightly and maintain at that level for approximately 5 minutes to
recharge the 12-volt battery of your vehicle.

6

Open and close any of the doors of your vehicle with the power
switch off.

7

Maintain the engine speed of the second vehicle and start the
hybrid system of your vehicle by turning the power switch to ON.

8

Make sure the "READY" indicator comes on.

If the indicator light does not come on, contact any authorized Lexus retailer or
Lexus authorized repairer, or any reliable repairer.

9

Once the hybrid system has started, remove the jumper cables in
the exact reverse order from which they were connected.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

677

9

Když nastanou potíže

Once the hybrid system starts, have the vehicle inspected at any authorized
Lexus retailer or Lexus authorized repairer, or any reliable repairer as soon as
possible.

VÝSTRAHA

After recharging the 12-volt battery, have the 12-volt battery inspected by any
authorized Lexus retailer or Lexus authorized repairer, or any reliable repairer
as soon as possible.
If the 12-volt battery is deteriorating, continued use may cause the 12-volt
battery to emit a malodorous gas, which may be detrimental to the health of
passengers.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

678

Pokud nelze otevřít dveře pomocí spínače otevření dveří

Pokud nelze otevřít dveře pomocí spínače otevření dveří, lze je otevřít
dveře pomocí ruční uvolňovací kliky.

Ovládání ruční uvolňovací kliky

UPOZORNĚNÍ

Za normálních okolností nelze k otevření dveří použít ruční uvolňovací kliky. Pro
povolení ovládání ruční uvolňovací kliky proveďte následující. Pokud neprovedete
následující a/nebo je ruční uvolňovací klika ovládána silou, může se deformovat
nebo poškodit.

▶ 

Zvenku vozidla

Zatáhněte ruční uvolňovací kliku 

 , abyste dveře otevřeli.

Za normálních okolností nelze k otevření dveří použít ruční uvolňovací kliky.
Abyste dveře otevřeli, povolte ovládání ruční uvolňovací kliky.

→ S.681

▶ 

Zevnitř vozidla

Zatáhněte ruční uvolňovací kliku 

 dvakrát, abyste dveře otevřeli.

Jedním zatažením za kliku bude povoleno ovládání. Opětovným zatažením za kliku
se otevřou dveře.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

679

9

Když nastanou potíže

INFORMACE

Provozní podmínky ruční uvolňovací kliky

Pokud dojde k vážnému čelnímu nebo zadnímu nárazu vozidla, bude u všech
dveří povoleno ovládání ruční uvolňovací kliky.
Ruční uvolňovací klika však nemusí být ovladatelná v závislosti na síle nárazu
a podmínkách kolize.

Když napětí 12V akumulátoru pomalu klesá, když byly dveře odemknuty
V závislosti na tom, jak napětí pokleslo, nemusí fungovat.

Když je ovládání ruční uvolňovací kliky povoleno zevnitř vozidla

Když je ovládání ruční uvolňovací kliky povoleno zvenku vozidla použitím
mechanického klíče

Podmínky, za kterých je ovládání ruční uvolňovací kliky zakázáno

Za normálních okolností je ovládání vnějších ručních uvolňovacích klik
zakázáno a nelze je použít k otevření dveří.
Když je ovládání povoleno ovládáním ruční uvolňovací kliky nebo pomocí
mechanického klíče, ovládání bude automaticky zakázáno, pokud jsou dveře
otevřeny pomocí spínače otvírače dveří nebo uzamknuty.

Ovládání vnitřních ručních uvolňovacích klik je zakázáno, když je spínač
POWER v ZAPNUTO a nelze je použít k otevření dveří.
Když je ovládání povoleno ovládáním ruční uvolňovací kliky nebo pomocí
mechanického klíče, ovládání bude automaticky zakázáno, pokud jsou dveře
otevřeny pomocí spínače otvírače dveří nebo uzamknuty.

Aby se předešlo neúmyslnému otevření dveří, když je spínač POWER v
ZAPNUTO, poté, co je jedenkrát ovládána ruční uvolňovací klika, ovládání
bude automaticky zakázáno po přibližně 1 sekundě.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

680

 Související informace 

Použití mechanického klíče(S. 673)

Povolení ovládání vnější ruční uvolňovací kliky použitím
mechanického klíče

Ovládání vnější ruční uvolňovací kliky může být povoleno odemknutím
dveří mechanickým klíčem.

1

Zasuňte plastovou kartu atd. do
mezery v klice dveří a sejměte kryt.

Abyste zabránili poškození, netlačte na kryt
velkou silou.

2

Použitím mechanického klíče otočte
zámek na stranu odemknutí, abyste
povolili ruční uvolňovací kliku.

Mechanický klíč může být zasunut pouze v
jednom směru, protože klíč má drážku pouze
na jedné straně.
Pokud nejde zasunout klíč do zámku, otočte
ho a znovu ho zasuňte.

Ovládání ruční uvolňovací kliky bude povoleno.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

681

9

Když nastanou potíže

Pokud nelze zadní dveře otevřít zevnitř

Může být zapnuta dětská pojistka
Otevřete dveře zvenku vozidla a vypněte dětskou pojistku.

 Související informace 

Zabránění otevření zadních dveří zevnitř vozidla (dětská pojistka)(S. 43)

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

682

Pokud nelze otevřít zadní dveře

Zadní dveře mohou být odemknuty zevnitř.

1

Použitím plochého šroubováku
odstraňte kryt.

Abyste ochránili kryt, dejte mezi plochý
šroubovák a kryt hadřík, viz obrázek.

Vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří:

2

Otočte kryt.

3

Použitím šroubováku stlačte
páčku..

Vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi:

4

Povolte šroub a otočte kryt dozadu.

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

683

9

Když nastanou potíže

5

Použitím šroubováku stlačte
páčku..

9-5. Pokud nelze otevřít nebo zamknout dveře

684

Pokud střešní okno nebo elektronická sluneční clona nefungují správně

Pokud střešní okno nefunguje správně

Pokud se střešní okno zavře a pak se znovu mírně otevře

1

Zastavte vozidlo.

2

Stiskněte a držte spínač 

.

*1

Střešní okno se zavře, znovu se otevře a pozastaví se na přibližně 10
sekund.

*2

Pak se opět zavře, vyklopí se a pozastaví na přibližně 1 sekundu. Nakonec
se sklopí, otevře a zavře.

3

Zkontrolujte střešní okno, abyste se ujistili, že je úplně
zastaveno a pak spínač uvolněte.

Pokud se střešní okno obrátí a úplně nezavře ani po provedení předchozího
postupu, nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Pokud se střešní okno sklopí, ale pak se opět vyklopí

1

Zastavte vozidlo.

2

Stiskněte a držte spínač 

, až se střešní okno pohne do

polohy vyklopení, a zastaví se.

*3

3

Uvolněte spínač a pak stiskněte a držte spínač 

 znovu.

*3

Střešní okno se zastaví na přibližně 10 sekund ve vyklopené poloze.

*4

4

Zkontrolujte střešní okno, abyste se ujistili, že je úplně zavřeno
a pak spínač uvolněte.

Pokud se střešní okno obrátí a úplně nezavře ani po provedení předchozího
postupu, nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

*1 : 

Pokud je spínač uvolněn v nesprávném okamžiku, postup musí být proveden

znovu od začátku.

*2 : 

Pokud je spínač uvolněn po výše uvedené 10sekundové pauze, automatická
činnost bude zrušena. V tom případě stiskněte a držte spínač 

 nebo 

, a

střešní okno se vyklopí a pozastaví se na přibližně 1 sekundu. Pak se sklopí,

otevře a zavře. Zkontrolujte střešní okno, abyste se ujistili, že je úplně zavřeno

a pak spínač uvolněte.

*3 : 

Pokud je spínač uvolněn v nesprávném okamžiku, postup musí být proveden

znovu od začátku.

*4 : 

Pokud je spínač uvolněn po výše uvedené 10sekundové pauze, automatická
činnost bude zrušena. V tom případě stiskněte a držte spínač 

 nebo 

, a

střešní okno se vyklopí a pozastaví se na přibližně 1 sekundu. Pak se sklopí,

otevře a zavře. Zkontrolujte střešní okno, abyste se ujistili, že je úplně zavřeno

a pak spínač uvolněte.

9-6. Pokud střešní okno nebo elektronická sluneční clona nefungují správně

685

9

Když nastanou potíže

Pokud panoramatické střešní okno/elektronická sluneční
clona nefungují správně

Inicializace panoramatického střešního okna / elektronické
sluneční clony

1

Zastavte vozidlo.

2

Přepněte spínač POWER do ZAPNUTO.

3

Posuňte dopředu a držte spínač 

 nebo spínač 

. Držte stále

spínač stisknutý přibližně 10 sekund poté, co se panoramatické
střešní okno nebo elektronická sluneční clona zavřou a znovu
otevřou. Panoramatické střešní okno a elektronická sluneční
clona se začnou zavírat.

*1

4

Ověřte si, že jsou panoramatické střešní okno a elektronická
sluneční clona úplně zavřeny a uvolněte spínač.

Pokud se střešní okno obrátí a úplně nezavře ani po provedení předchozího
postupu, nechte vozidlo zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

*1 : 

Pokud je spínač uvolněn v nesprávném okamžiku, postup musí být proveden

znovu od začátku.

9-6. Pokud střešní okno nebo elektronická sluneční clona nefungují správně

686

Pokud zadní sedadla nefungují správně

Inicializace zadních sedadel (vozidla s elektricky ovládanými
zadními dveřmi)

1

Zkontrolujte, že sedadlu nic nepřekáží.

2

Sklopte sedadlo, které chcete inicializovat.

3

Stiskněte a držte spínač 

 v zavazadlovém prostoru pro

sedadlo, které chcete inicializovat.

4

Během 10 sekund stiskněte 5krát spínač 

 druhého sedadla.

5

Po 10 sekundách, poté, co 3krát zazní bzučák, uvolněte spínač

 v zavazadlovém prostoru.

6

Stiskněte spínač 

 v zavazadlovém prostoru nebo spínač 

 v

zavazadlovém prostoru, nebo spínač druhého sedadla, abyste
opěradlo vrátili.

Během vracení opěradla se opěradlo bude pohybovat automaticky a bude
znít bzučák.
Když je tato činnost dokončena, bzučák zazní dvakrát.
Pokud bzučák nepřestane znít poté, co jste provedli výše uvedený postup,
nechte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

9-7. Pokud zadní sedadla nefungují správně

687

9

Když nastanou potíže

Pokud nelze provést tankování

Pokud nelze dvířka palivové nádrže otevřít

Pokud spínač otvírače dvířek palivové nádrže nelze ovládat, kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis. V případě, kdy je doplnění paliva nezbytně nutné,
může být pro otevření dvířek palivové nádrže použit následující postup.

1

Vyjměte kryt uvnitř zavazadlového
prostoru zasunutím šroubováku.

Když vyjímáte kryt, překryjte špičku
šroubováku hadříkem, abyste zabránili
poškození.

2

Zatáhněte za páčku.

9-8. Pokud nelze provést tankování

688

Pokud indikátor na vybavení interiéru svítí nebo bliká

Když indikátor činnosti bezdrátové nabíječky (na nabíjecí
přihrádce) bliká

*

Když indikátor bezdrátové nabíječky nepřetržitě bliká
jedenkrát za sekundu (oranžová / zelená)

Příčina

Náprava

Špatná komunikace
mezi vozidlem
a bezdrátovou
nabíječkou.

Pokud je hybridní systém v činnosti, vypněte
hybridní systém a pak ho znovu nastartujte.
Pokud je spínač POWER v PŘÍSLUŠENSTVÍ,
nastartujte hybridní systém.
Pokud je také na přenosném zařízení nasazeno
pouzdro nebo kryt, sejměte ho.

Když indikátor bezdrátové nabíječky nepřetržitě bliká 3krát
rychleji (oranžová)

Příčina

Náprava

Jsou možné následující příčiny.

Je detekována cizí látka: Pokud
je v oblasti nabíjení detekován
kovový cizí předmět, bude v
činnosti funkce prevence přehřátí
nabíjecí cívky

Přenosné zařízení není správně
umístěno. Pokud není nabíjecí
cívka přenosného zařízení správně
umístěna na oblasti nabíjení, bude
v činnosti funkce prevence přehřátí
nabíjecí cívky

Odstraňte cizí předmět z
nabíjecí oblasti.

Odstraňte přenosné zařízení z
nabíjecí přihrádky, zkontrolujte,
zda indikátor činnosti svítí opět
zeleně a pak položte přenosné
zařízení tak, aby bylo blízko
středu nabíjecí přihrádky.
Pokud je také na přenosném
zařízení nasazeno pouzdro
nebo kryt, sejměte ho.

* : 

Je-li ve výbavě

9-9. Pokud indikátor na vybavení interiéru svítí nebo bliká

689

9

Když nastanou potíže

Když indikátor bezdrátové nabíječky nepřetržitě bliká 4krát
rychleji (oranžová)

Příčina

Náprava

Teplota uvnitř bezdrátové
nabíječky může být příliš
vysoká.

Zastavte nabíjení, odstraňte přenosné
zařízení z nabíjecí přihrádky a předtím,
než se pokusíte znovu nabíjet, počkejte, až
teplota klesne.

9-9. Pokud indikátor na vybavení interiéru svítí nebo bliká

690

Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

Když se zobrazí výstražné hlášení hybridního systému a
vozidlo se nepohybuje

Může být problém s hnacím ústrojím.
Před tažením kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis nebo komerční odtahovou
službu.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

691

9

Když nastanou potíže

Pokud hybridní převodovka vydává neobvyklé zvuky

Může být problém s hnacím ústrojím.
Před tažením kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis nebo komerční odtahovou
službu.

9-10. Pokud se vozidlo nemůže pohybovat

692

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     39      40      41      42     ..