Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 38

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 38

 

 

"Výfukový filtr je plný. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

Toto hlášení se může objevit,
když jedete při vysoké zátěži s
nahromaděním pevných částic.

Výkon motoru (otáčky motoru) je
omezen, když se nashromáždí určité
množství pevných částic, je však
možné s vozidlem jezdit, dokud se
nerozsvítí indikátor poruchy.

Pevné částice se mohou hromadit
rychleji, pokud vozidlo často jezdí
krátké trasy nebo pomalou rychlostí,
nebo pokud je motor pravidelně
startován v extrémně chladném
prostředí. Nadměrnému hromadění
pevných částic je možné předcházet
občasnou nepřetržitou jízdou na
dlouhou vzdálenost s přerušovaným
uvolňováním plynového pedálu, např.,
když jedete na rychlostních silnicích
nebo dálnicích.

"Nutná údržba motoru. Navštivte svého prodejce."

Příčina

Náprava

Množství nashromážděných
částic překročilo určitou
úroveň.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv
spolehlivým servisem.

"Režim EV není k dispozici"

Příčina

Náprava

Jízdní režim EV není dostupný.
Může se zobrazit důvod, proč není dostupný jízdní
režim EV (vozidlo běží na volnoběh, akumulátor je
vybitý, rychlost vozidla je vyšší než rychlostní rozsah
jízdního režimu EV, nebo je plynový pedál sešlápnut
příliš).

Použijte jízdní
režim EV, když
bude opět
dostupný.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

629

9

Když nastanou potíže

"Režim EV deaktivován"

Příčina

Náprava

Jízdní režim EV není dostupný.
Může se zobrazit důvod, proč není dostupný
jízdní režim EV (akumulátor je vybitý, rychlost
vozidla je vyšší než rychlostní rozsah jízdního
režimu EV, nebo je plynový pedál sešlápnut
příliš).

Chvíli s vozidlem
jeďte předtím, než
se pokusíte znovu
zapnout jízdní režim
EV.

"Porucha systému řazení. Řazení není možné. Jeďte na
bezpečné místo a zastavte."

Příčina

Náprava

V systému ovládání
řazení se vyskytla
porucha.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

"Porucha systému řazení Jízda není dostupná"

Příčina

Náprava

V systému ovládání
řazení se vyskytla
porucha.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým
servisem.

Pokud se zobrazí hlášení o potřebě ovládání řadicí páky

Příčina

Náprava

Aby se zabránilo nesprávnému ovládání řadicí
páky nebo neočekávanému pohybu vozidla,
na multiinformačním displeji se může zobrazit
hlášení požadující přeřazení zařazené polohy.

Postupujte podle
instrukcí v hlášení
a přeřaďte zařazenou
polohu.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

630

"Porucha systému řazení. Bezpečně zabrzděte parkovací
brzdu při parkování. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Porucha spínače P. Bezpečně zabrzděte parkovací brzdu při
parkování. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Systém řazení není k dispozici. Bezpečně zabrzděte
parkovací brzdu při parkování. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Porucha systému řazení. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Porucha systému řazení Zastavte na bezpečném místě Viz
uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

631

9

Když nastanou potíže

"Nízká baterie Řazení nedostupné Viz uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv
autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

"Baterie v klíči je vybitá. Vyměňte baterii v klíči."

Příčina

Náprava

Baterie v elektronickém klíči je vybitá.

Vyměňte baterii elektronického
klíče.

"Porucha systému Navštivte svého prodejce"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících systémů je
vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Upozornění při opouštění jízdního
pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních
pruzích)

 LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková světla)

AHS (Adaptivní systém dálkových světel)

Systém adaptivního tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

 RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

*

 BSM (Sledování slepého úhlu)

*

 RCTA (Výstraha pohybu za vozidlem)

*

 Automatická blikající zadní varovná světla

*

 Asistent bezpečného vystupování (s

ovládáním otevírání dveří)

*

Parkovací asistent Lexus

*

Nechte vozidlo
ihned zkontrolovat
kterýmkoliv
autorizovaným
prodejcem nebo
servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv
spolehlivým
servisem.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

632

Příčina

Náprava

 PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

*

 RCD (Detekce zadní kamerou)

*

Nechte vozidlo
ihned zkontrolovat
kterýmkoliv
autorizovaným
prodejcem nebo
servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv
spolehlivým
servisem.

"Systém je zastaven. Viz uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících systémů je
vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Upozornění při opouštění jízdního
pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních
pruzích)

 LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková světla)

AHS (Adaptivní systém dálkových světel)

Systém adaptivního tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

 RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

*

 BSM (Sledování slepého úhlu)

*

 RCTA (Výstraha pohybu za vozidlem)

*

 Automatická blikající zadní varovná světla

*

 Asistent bezpečného vystupování (s

ovládáním otevírání dveří)

*

Parkovací asistent Lexus

*

 PKSB (Brzda usnadňující parkování)

*

Postupujte podle
následujících
způsobů nápravy.

Zkontrolujte napětí
12V akumulátoru

Odstraňte všechny
nečistoty nebo cizí
látky z předních/
zadních bočních
radarových senzorů

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

633

9

Když nastanou potíže

Příčina

Náprava

 RCD (Detekce zadní kamerou)

*

Postupujte podle
následujících
způsobů nápravy.

Zkontrolujte napětí
12V akumulátoru

Odstraňte všechny
nečistoty nebo cizí
látky z předních/
zadních bočních
radarových senzorů

"Systém je zastaven. Nízká viditelnost přední kamery. Viz
uživatelská příručka."

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících
systémů je vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Upozornění při opouštění
jízdního pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v
jízdních pruzích)

 LCA (Asistent změny jízdního

pruhu)

*

AHB (Automatická dálková světla)

AHS (Adaptivní systém dálkových
světel)

Systém adaptivního tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

 RSA (Rozpoznávání dopravních

značek)

*

Postupujte podle
následujících způsobů
nápravy.

Použitím stěračů čelního skla
odstraňte nečistoty nebo cizí
látky z čelního skla.

Použitím systému klimatizace
odmlžování odmlžte čelní
sklo.

Zavřete kapotu, odstraňte
jakékoliv nálepky atd., abyste
se zbavili překážek před
přední kamerou.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

634

"Systém zastaven Přední kamera mimo teplotní rozsah
Vyčkejte norm. tep."

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z
následujících systémů je vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Upozornění při opouštění
jízdního pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v
jízdních pruzích)

 LCA (Asistent změny

jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková
světla)

AHS (Adaptivní systém
dálkových světel)

Systém adaptivního
tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

 RSA (Rozpoznávání

dopravních značek)

*

Postupujte podle následujících
způsobů nápravy.

Pokud je přední kamera horká, např.
po parkování na slunečném místě,
použijte systém klimatizace, abyste
snížili teplotu v okolí přední kamery

Pokud byla použita sluneční clona,
když bylo vozidlo zaparkováno, v
závislosti na jejím typu, sluneční
světlo odražené od povrchu sluneční
clony může způsobit, že teplota
přední kamery bude nadměrně
vysoká

Pokud je přední kamera studená,
např. po parkování v extrémně
chladném prostředí, použijte systém
klimatizace, abyste zvýšili teplotu v
okolí přední kamery

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

635

9

Když nastanou potíže

"Systém zastaven Snímač předního radaru zablokován
Vyčistěte snímač radaru"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z
následujících systémů je
vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Výstraha při opuštění
pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy
v jízdních pruzích)

 LCA (Asistent změny

jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková
světla)

AHS (Adaptivní systém
dálkových světel)

Systém adaptivního
tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

Postupujte podle následujících
způsobů nápravy.

Zkontrolujte, zda se na radarovém
senzoru nebo krytu radarového
senzoru nenacházejí cizí látky a v
případě potřeby je vyčistěte.

→ S.331

Toto hlášení se může zobrazit při jízdě
na otevřeném prostranství s několika
okolními vozidly nebo strukturami, jako
jsou pouště, pastviny, předměstí atd.
Hlášení je možné odstranit jízdou
vozidla v blízkosti oblasti se
strukturami, vozidly atd.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

636

"Systém zastaven Snímač předního radaru mimo tepl. rozsah
Vyčkejte normální teploty"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících systémů je
vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních
pruzích)

 LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková světla)

AHS (Adaptivní systém dálkových světel)

Systém adaptivního tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

Teplota radarového
senzoru je mimo
provozní rozsah.
Počkejte, až bude
teplota přiměřená.

"Systém zastaven Přední radar v auto kalibraci Viz uživatelská
příručka"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z
následujících systémů je vypnut.

PCS (Předkolizní systém)

LDA (Výstraha při opuštění
pruhu)

LTA (Asistent sledování jízdy v
jízdních pruzích)

 LCA (Asistent změny

jízdního pruhu)

*

AHB (Automatická dálková
světla)

AHS (Adaptivní systém
dálkových světel)

Systém adaptivního tempomatu

Systém omezovače rychlosti

*

Postupujte podle následujících
způsobů nápravy.

Zkontrolujte, zda se na radarovém
senzoru nebo krytu radarového
senzoru nenacházejí cizí látky
a v případě potřeby je
vyčistěte.

→ S.331

Radarový senzor může být vyosen
a bude automaticky seřízen během
jízdy. Pokračujte chvíli v jízdě.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

637

9

Když nastanou potíže

"Asistent parkování není dostupný Nízká viditelnost Viz
uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících
systémů je vypnut.

RCD (Detekce zadní kamerou)

*

PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

*

Odstraňte všechny
nečistoty nebo cizí látky z
přední/zadní kamery.

"Zkontrolujte motor"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

"Porucha hybridního systému"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

"Porucha systému pedálu plynu"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

638

"Porucha systému trakční baterie"

Příčina

Náprava

To může signalizovat
poruchu.

Ihned zastavte vozidlo a kontaktujte
kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý
servis.

"Hybridní systém se vypnul"

Příčina

Náprava

Vozidlu mohlo dojít
palivo.

Zastavte vozidlo na bezpečném místě a pokud
je hladina paliva nízká, natankujte vozidlo.

"Motor zastaven Není palivo"

Příčina

Náprava

Vozidlu mohlo dojít
palivo.

Zastavte vozidlo na bezpečném místě a pokud
je hladina paliva nízká, natankujte vozidlo.

"není dostupný Nejsou splněny podm. aktivace Viz uživatel.
příručka"

*

Příčina

Náprava

 Funkci LCA nelze použít,

protože nebyly splněny provozní
podmínky.

→ S.365

Po splnění všech provozních
podmínek znovu použijte
páčku směrových světel.

"Tempomat není dostupný Viz uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

Signalizuje, že jeden z následujících systémů je
vypnut.

Adaptivní tempomat

Tempomat

Hlášení se zobrazí, když je spínač asistenta
řízení stisknut opakovaně.

Stiskněte spínač
asistenta řízení
krátce a pevně.

* : 

Je-li ve výbavě

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

639

9

Když nastanou potíže

"Omezovač rychlosti není dostupný Viz uživatelská příručka"

Příčina

Náprava

Toto hlášení se může zobrazit, když je
zařazená poloha v R.

Přeřaďte zařazenou
polohu do D.

Hlášení se zobrazí, když je spínač
asistenta řízení stisknut opakovaně.

Stiskněte spínač asistenta
řízení krátce a pevně.

9-2. Pokud se rozsvítí/bliká kontrolka nebo se zobrazí výstražné hlášení na přístroji

640

Pokud hybridní systém nestartuje

Když nelze hybridní systém nastartovat, ačkoliv postupujete
správným postupem při startování

Příčina

Náprava

Pokud byl systém Smart
Entry & Start vypnut pomocí
nastavení, elektronický klíč
nemusí fungovat normálně.

Ujistěte se, že systém Smart Entry &
Start nebyl vypnut pomocí přizpůsobeného
nastavení. Pokud byla tato funkce
zakázána, povolte ji.

Pokud byl elektronický klíč
nastaven do režimu šetření
energie baterie, nemusí
fungovat normálně.

Zkontrolujte, zda byl elektronický klíč
nastaven do režimu šetření energie baterie.
Pokud je nastaven, režim zrušte.

V nádrži vozidla může být
nedostatek paliva.

Natankujte vozidlo.

Systém imobilizéru může
mít poruchu.

Pokud se klíč dotýká nebo je zakryt
kovovým předmětem, přesuňte klíč
od předmětu.

Pokud je klíč v blízkosti nebo se
dotýká klíče od zabezpečovacího
systému (klíč s vestavěným
čipem transpondéru) jiného vozidla,
přesuňte klíč od jiného klíče.

Systém zámku řízení může
mít poruchu.

Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

Hybridní systém může
mít poruchu z důvodu
elektrického problému, např.
vybití baterie elektronického
klíče nebo přepálená
pojistka.

V závislosti na typu poruchy však lze
pro nastartování hybridního systému použít
dočasné opatření.

Systém ovládání řazení
může mít poruchu.

*1

Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv
spolehlivý servis.

*1 : 

Nemusí být možné zařadit jinou zařazenou polohu z P.

9-3. Pokud hybridní systém nestartuje

641

9

Když nastanou potíže

Příčina

Náprava

Je možné, že teplota
hybridního (trakčního)
akumulátoru je extrémně
nízká (přibližně pod -30 °C
[-22 °F]).

Pokuste se znovu nastartovat hybridní
systém poté, co se teplota hybridního
akumulátoru zvýší z důvodu zvýšení
venkovní teploty atd.

 Související informace 

Startování hybridního systému v případě nouze(S. 642)
Startování hybridního systému, když elektronický klíč nefunguje normálně
(S. 642)
Když se zobrazí výstražné hlášení(S. 620)
Typy klíčů(S. 67)
Tankování(S. 177)
Startování hybridního systému(S. 148)
Zapnutí systému imobilizéru(S. 85)
Přepínání režimu spínače POWER(S. 150)
Když se zobrazí výstražné hlášení(S. 620)

Startování hybridního systému v případě nouze

Nepoužívejte tento postup startování kromě případů nouze.

1

Zatáhněte spínač parkovací brzdy, abyste zkontrolovali, že je
parkovací brzda zabrzděna.

Indikátor parkovací brzdy se rozsvítí.

2

Zkontrolujte, zda je zařazená poloha v P.

3

Přepněte spínač POWER do PŘÍSLUŠENSTVÍ.

4

Stiskněte a držte spínač POWER cca 15 sekund, přičemž držte
pevně sešlápnutý brzdový pedál.

I když lze hybridní systém pomocí výše uvedených kroků nastartovat,
systém může být vadný.
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem
nebo servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Startování hybridního systému, když elektronický klíč
nefunguje normálně

1

Ujistěte se, že je zařazená poloha v P a sešlápněte brzdový pedál.

9-3. Pokud hybridní systém nestartuje

642

2

Dotkněte se spínače POWER stranou elektronického klíče se
znakem Lexus.

Když je detekován elektronický klíč, zazní bzučák a spínač POWER se přepne
do ZAPNUTO.
Pokud byl systém Smart Entry & Start vypnut pomocí přizpůsobeného
nastavení, režim spínače POWER se přepne do PŘÍSLUŠENSTVÍ.

3

Sešlápněte pevně brzdový pedál a zkontrolujte, zda je na
multiinformačním displeji zobrazeno hlášení.

4

Stiskněte spínač POWER.

V případě, že hybridní systém stále nelze nastartovat, kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

INFORMACE

Vypnutí hybridního systému

Přeřaďte zařazenou polohu do P, zabrzděte parkovací brzdu a stiskněte
spínač POWER, jako to děláte normálně, když vypínáte hybridní systém.

Baterie elektronického klíče

Protože výše uvedený postup je pouze dočasným opatřením, doporučujeme
ihned baterii v elektronickém klíči vyměnit, když se baterie vybije.

Přepínání režimů spínače POWER

Uvolněte brzdový pedál a stiskněte spínač POWER v kroku 

4

 výše. Hybridní

systém se nenastartuje a režimy budou přepínány při každém stisknutí
spínače.

 Související informace 

Vyměňte baterii elektronického klíče(S. 670)

9-3. Pokud hybridní systém nestartuje

643

9

Když nastanou potíže

Když vnitřní lampičky nebo světlomety svítí slabě a hybridní
systém nelze nastartovat

Příčina

Náprava

12V akumulátor může být vybitý.

Nastartujte hybridní systém použitím
startovacích (nebo nabíjecích) kabelů.

Pólové vývody 12V akumulátoru
mohou být povolené nebo
zkorodované.

Zkontrolujte, zda nejsou pólové vývody
12V akumulátoru povolené nebo
zkorodované.

 Související informace 

Restarting the hybrid system when the 12-volt battery is discharged(S.
675)
Pokud se vybije 12V akumulátor vozidla(S. 644)
Pokud se vybije 12V akumulátor vozidla(S. 644)
Typy klíčů(S. 67)
Otevírání/zavírání dveří(S. 75)
Použití mechanického klíče(S. 673)
Pokud nelze otevřít dveře pomocí spínače otevření dveří(S. 679)
Když odpojujete pólové vývody 12V akumulátoru(S. 648)
Položky pro inicializaci(S. 754)

Pokud se vybije 12V akumulátor vozidla

VÝSTRAHA

Když měníte 12V akumulátor

Když jsou větrací zátka a indikátor blízko upevňovací příchytky, kapalina
akumulátoru (kyselina sírová) může unikat.

Pro informace týkající se výměny 12V akumulátoru kontaktujte kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Pokud se 12V akumulátor vybije, nemusí být možné přeřadit zařazenou
polohu do jiných poloh.
V tom případě vozidlo nelze táhnout bez zdvižení obou předních kol,
protože přední kola budou zablokována.

9-3. Pokud hybridní systém nestartuje

644

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..