Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 33

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 33

 

 

Plán plánované údržby (pro Ázerbájdžán a Indii)

Plánovaná údržba by se měla provádět v určených intervalech podle
plánu údržby.
Interval pro plánovanou údržbu je určován podle odečtu počítadla
kilometrů nebo podle časového intervalu uvedených v plánu, podle toho,
co nastane dříve.
Údržba po poslední periodě by měla být vykonávána ve stejných
intervalech.

Kam jet do servisu pro provedení údržby?
Má smysl zavézt vaše vozidlo k vašemu místnímu prodejci Lexus, aby
provedl údržbu, stejně jako jiné prohlídky a opravy.
Technici Lexus jsou dobře vyškolení specialisté, kteří čerpají nejnovější
servisní informace pomocí technických příruček, servisních doporučení a
školicích programů pro prodejce. Naučí se pracovat na všech modelech
Lexus dříve, než začnou pracovat na vašem vozidle, dříve než když na
něm pracují. Nevypadá to jako nejlepší způsob?
Váš prodejce Lexus investuje spoustu peněz do speciálního nářadí
Lexus a servisního vybavení. To jim pomáhá dělat tuto práci lépe a za
nižší cenu.
Servisní oddělení vašeho prodejce Lexus provede všechny úkony
uvedené v plánu údržby vašeho vozidla spolehlivě a hospodárně.
Gumové hadice například pro systém chlazení a topení, brzdový systém
a palivový systém, by měly být kontrolovány kvalifikovaným technikem
podle plánu údržby Lexus.
Gumové hadice jsou zvláště důležité položky údržby. Porušené nebo
poškozené hadice nechte ihned vyměnit. Pamatujte, že stav gumových
hadic se zhoršuje věkem, což vede k vyboulení, prodření nebo prasknutí.

Resetování hlášení o výměně motorového oleje

Po výměně motorového oleje by měly být údaje o údržbě motorového oleje
vynulovány. Proveďte následující postup:

1

Zvolte 

 na středovém displeji.

2

Zvolte [Přizpůsobení vozu].

3

Zvolte [Další nastavení].

4

Zvolte [Výměna oleje].

5

Zvolte [Vynulovat].

"Údaje byly vynulovány."

 se zobrazí na multiinformačním displeji, když je

vynulování dokončeno.

8-3. Údržba

548

Údržba svépomocí

A co údržba svépomocí?
Mnoho úkonů údržby můžete snadno provést sami, pokud máte alespoň
malé technické schopnosti a základní automobilové nářadí.
Vezměte však v úvahu, že některé údržbové činnosti vyžadují speciální
nářadí a znalosti. Tyto činnosti provedou nejlépe kvalifikovaní technici. I
přesto, že jste zkušený mechanik, doporučujeme, aby opravy a údržba byly
provedeny kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem. Kterýkoliv autorizovaný prodejce
nebo servis Lexus provede záznam o údržbě, což může být důležité
v případě uplatňování záruky. Pokud dáte při servisu a údržbě vašeho
vozidla přednost jinému kvalifikovanému a vybavenému odborníkovi, než
autorizovanému servisu Lexus, doporučujeme, abyste si vyžádali záznam o
provedení údržby.

INFORMACE

Potřebuje vaše vozidlo opravu?

Povšimněte si všech změn ve výkonu, zvuku a vzhledu, které naznačují, že je
potřeba vozidlo opravit. Důležitými příznaky jsou:

Vynechávání, zadrhávání nebo zvonění motoru

Znatelná ztráta výkonu

Zvláštní zvuky motoru

Únik kapaliny pod vozidlem
Odkapávání vody ze systému klimatizace je však po jejím použití normální.

Změna zvuku výfuku
To může signalizovat nebezpečný únik kysličníku uhelnatého. Jeďte s
otevřenými okny a nechte okamžitě zkontrolovat výfukový systém.

Podhuštěné pneumatiky, nadměrné hvízdání při zatáčení, nerovnoměrné
opotřebení pneumatik

Při přímé jízdě na rovné vozovce vozidlo táhne ke straně

Zvláštní zvuky při pérování

Snížená účinnost brzd, příliš měkký brzdový pedál, pedál má chod až k
podlaze, vozidlo při brzdění táhne ke straně

Teplota chladicí kapaliny motoru je neustále vyšší než normální

Pokud zjistíte nějaký z uvedených příznaků, nechte vozidlo co nejdříve
zkontrolovat u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo
v kterémkoliv spolehlivém servisu. Vaše vozidlo může potřebovat seřízení nebo
opravu.

8-3. Údržba

549

8

Údržba a péče

Plánovaná údržba (pro Ázerbájdžán a Indii)

Požadavky plánu údržby

Provádějte údržbu podle plánu následovně:
Údržba vašeho vozidla by se měla provádět podle normálního plánu
údržby. (Viz 

→ S.550

)

Pokud provozujete vaše vozidlo převážně při jedné nebo více z níže
uvedených speciálních provozních podmínek, u některých položek plánu
údržby bude potřeba provést údržbu častěji, abyste vozidlo udrželi v
dobrém stavu. (Viz 

→ S.553

)

A. Stav silnic

1. Provoz na nerovných nebo bahnitých silnicích, nebo na silnicích s

rozbředlým sněhem nebo podmáčených silnicích.

2. Provoz na prašných silnicích. (Silnice v oblastech, kde je míra jejich

zpevnění nízká, nebo se tam často vyskytují oblaka prachu a vzduch je
suchý.)

B. Jízdní podmínky

1. Silně zatížené vozidlo. (Např. používání střešního nosiče atd.)
2. Používání volnoběhu na delší dobu a/nebo pomalá jízda na dlouhou

vzdálenost, např. při použití u policie, profesionální/soukromé použití
jako taxi nebo rozvážkové služby.

3. Nepřetržitá jízda vysokou rychlostí (80% nebo více maximální rychlosti

vozidla) více než 2 hodiny.

Maintenance schedule

Maintenance operations:
I = Inspect, correct or replace as necessary
R = Replace, change or lubricate
C = Cleaning

SERVICE
INTERVAL:

ODOMETER READING

MONTH

S

(Odometer reading
or months,
whichever comes
first.)

x1000 km

10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 miles

6 12 18 24 30 36 42 48

BASIC ENGINE COMPONENTS

1

Engine oil

Replace when the maintenance reminder
appears.

(1)

8-3. Údržba

550

SERVICE
INTERVAL:

ODOMETER READING

MONTH

S

(Odometer reading
or months,
whichever comes
first.)

x1000 km

10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 miles

6 12 18 24 30 36 42 48

2

Engine oil filter

Replace when the maintenance reminder
appears. 

(1)

3

Cooling and heater
system

(2)

I

I

24

4

Engine coolant 

(3)

I

I

-

5

Power control unit coolant

(4)

I

I

-

6

Exhaust pipes and
mountings

I

I

I

I

12

IGNITION SYSTEM

7

Spark plugs

Replace every 100000 km (60000 miles)

8

12-volt battery

I

I

I

I

I

I

I

I

12

FUEL AND EMISSION CONTROL SYSTEMS

9

Fuel filter

(5)

R

96

10

Fuel injection system

(6)(7)

Add injector cleaner to the fuel

tank every 10000 km (6000

miles)

-

11

Air cleaner filter

I

R

I

R

I: 24

R:48

12

Fuel tank cap, fuel lines,
connections and fuel vapor
control valve

(2)

I

I

24

13

Charcoal canister

I

I

24

14

Hybrid battery (traction
battery) air intake vent
filter

(8)

I

I

C

I

I

C

I

I

-

CHASSIS AND BODY

15

Brake pedal and parking
brake

(9)

I

I

I

I

I

I

I

I

6

16

Brake pads and discs

I

I

I

I

I

I

I

I

6

8-3. Údržba

551

8

Údržba a péče

SERVICE
INTERVAL:

ODOMETER READING

MONTH

S

(Odometer reading
or months,
whichever comes
first.)

x1000 km

10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 miles

6 12 18 24 30 36 42 48

17

Brake fluid

I

I

I

R

I

I

I

R

I: 6

R:24

18

Brake pipes and hoses

I

I

I

I

12

19

Steering wheel, linkage and
steering gear box

I

I

I

I

12

20

Drive shaft boots

I

I

I

I

24

21

Suspension ball joints and
dust covers

I

I

I

I

12

22

Hybrid transmission fluid
(including front differential)

I

I

24

23

Rear differential oil

(10)

I

I

24

24

Front and rear suspension

I

I

I

I

12

25

Tires and inflation pressure

I

I

I

I

I

I

I

I

6

26

Lights, horns, wipers and
washers

I

I

I

I

I

I

I

I

6

27

Air conditioner filter

R

R

R

R

R

R

R

R

12

28

Air conditioner condenser
dryer

(11)

Replace every 80000 km (48000 miles) or
48 months

(1)

Replace both the engine oil and oil filter, even when the maintenance reminder

does not appear, after 12 months have passed, or when driven over 10000

km (6000 miles) since the last oil change. This may cause the maintenance

reminder appear even when driven less than 10000 km (6000 miles).
Replace both engine oil and oil filter every 5000 km (3000 miles) or 6

months, in which the vehicle is mainly driven in dirt or dusty roads, when the

maintenance reminder does not appear.

(2)

After 80000 km (48000 miles) or 48 months inspection, inspect every 20000

km (12000 miles) or 12 months.

(3)

First replace at 160000 km (100000 miles), then replace every 80000 km

(50000 miles).

(4)

First replace at 240000 km (150000 miles), then replace every 80000 km

(50000 miles).

(5)

Including the filter in fuel tank.

(6)

Toyota genuine fuel injector cleaner or equivalent.

(7)

For Azerbaijan only

8-3. Údržba

552

(8)

Visually check the hybrid battery (traction battery) cooling intake filter for dirt or

dust every 10000 km (6000 miles) and clean if necessary.
Clean every 30000 km (18000 miles).

(9)

Parking brake inspection is not necessary.

(10)

Integrated in rear transaxle.

(11)

For India only.

 

Doplňkový plán údržby

Viz následující tabulku pro položky normálního plánu údržby vyžadující
častější servis určený podle typu ztížených podmínek. (Přehled - viz

→ S.550

.)

A-1: Provoz na nerovných nebo bahnitých silnicích, nebo na silnicích s rozbředlým
sněhem nebo podmáčených silnicích.

Kontrola

(1)

 brzdových destiček a

kotoučů

Každých 5 000 km (3000 mil) nebo 3
měsíce

Kontrola

(1)

 brzdového potrubí a hadic

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 6
měsíců

Kontrola

(1)

 kulových čepů zavěšení kol

a prachových krytů

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 6
měsíců

Kontrola

(1)

 manžet hnacích hřídelů

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 12
měsíců

Kontrola

(1)

 volantu, táhel a převodovky

řízení

Každých 5 000 km (3000 mil) nebo 3
měsíce

Kontrola

(1)

 předního a zadního

odpružení

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 6
měsíců

Dotažení šroubů a matic na podvozku a
karoserii

(2)

Každých 10 000 km nebo 6 měsíců

(1)

Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby.

(2)

Pro šrouby připevnění sedadel, upevňovací šrouby ramen předního a zadního

zavěšení kol.

 

A-2: Provoz na prašných silnicích. (Silnice v oblastech, kde je míra jejich zpevnění
nízká, nebo se tam často vyskytují oblaka prachu a vzduch je suchý.)

Kontrola

(1)

 nebo výměna čističe

vzduchu

I: Každých 2 500 km (1500 mil) nebo 3
měsíce
R: Každých 40 000 km (24000 mil) nebo
48 měsíců

8-3. Údržba

553

8

Údržba a péče

A-2: Provoz na prašných silnicích. (Silnice v oblastech, kde je míra jejich zpevnění
nízká, nebo se tam často vyskytují oblaka prachu a vzduch je suchý.)

Kontrola

(1)

 brzdových destiček a

kotoučů

Každých 5 000 km (3000 mil) nebo 3
měsíce

(1)

Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby.

 

B-1: Silně zatížené vozidlo. (Např. používání střešního nosiče atd.)

Kontrola

(1)

 brzdových destiček a

kotoučů

Každých 5 000 km (3000 mil) nebo 3
měsíce

Kontrola

(1)

 nebo výměna kapaliny

hybridní převodovky (včetně předního
diferenciálu)

I: Každých 40 000 km (1500 mil) nebo
24 měsíců
R: Každých 80 000 km (48000 mil) nebo
48 měsíců

Kontrola

(1)

 nebo výměna oleje zadního

diferenciálu 

(2)

I: Každých 40 000 km (24000 mil) nebo
24 měsíců
R: Každých 80 000 km (48000 mil) nebo
48 měsíců

Kontrola

(1)

 předního a zadního

odpružení

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 6
měsíců

Dotažení šroubů a matic na podvozku a
karoserii

(3)

Každých 10 000 km (6000 mil) nebo 6
měsíců

(1)

Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby.

(2)

Integrovaný v zadní transaxle převodovce.

(3)

Pro šrouby připevnění sedadel, upevňovací šrouby ramen předního a zadního

zavěšení kol.

 

B-2: Používání volnoběhu na delší dobu a/nebo pomalá jízda na dlouhou
vzdálenost, např. při použití u policie, profesionální/soukromé použití jako taxi
nebo rozvážkové služby.

Kontrola

(1)

 brzdových destiček a

kotoučů

Každých 5 000 km (3000 mil) nebo 3
měsíce

Kontrola

(1)

 nebo výměna oleje zadního

diferenciálu 

(2)

I: Každých 40 000 km (24000 mil) nebo
24 měsíců
R: Každých 80 000 km (48000 mil) nebo
48 měsíců

(1)

Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby.

(2)

Integrovaný v zadní transaxle převodovce.

 

8-3. Údržba

554

B-3: Nepřetržitá jízda vysokou rychlostí (80% nebo více maximální rychlosti
vozidla) více než 2 hodiny.

Kontrola

(1)

 nebo výměna kapaliny

hybridní převodovky (včetně předního
diferenciálu)

I: Každých 40 000 km (24000 mil) nebo
24 měsíců
R: Každých 80 000 km (48000 mil) nebo
48 měsíců

Kontrola

(1)

 nebo výměna oleje zadního

diferenciálu 

(2)

I: Každých 40 000 km (24000 mil) nebo
24 měsíců
R: Každých 80 000 km (48000 mil) nebo
48 měsíců

(1)

Proveďte opravu nebo výměnu dle potřeby.

(2)

Integrovaný v zadní transaxle převodovce.

 

8-3. Údržba

555

8

Údržba a péče

Kontrola spotřebního materiálu

Pokyny pro údržbu svépomocí

Pokud provádíte údržbu sami, dodržujte správný postup uvedený v těchto
kapitolách pro každou součást.

VÝSTRAHA

Motorový prostor obsahuje mnoho mechanismů a kapalin, které se mohou náhle
pohybovat, silně se ohřát nebo být elektricky nabité. Dodržujte následující pokyny.

Když pracujete v motorovém prostoru

Ujistěte se, že jak 

"ZAPAL.ZAP."

 na multiinformačním displeji, tak indikátor

"READY"

 nesvítí.

Nedávejte ruce, oděv a nářadí do blízkosti pohybujícího se ventilátoru a
hnacího řemene motoru.

Dejte pozor, abyste se ihned po jízdě nedotkli motoru, řídicí jednotky pohonu,
chladiče, výfukového potrubí atd., protože mohou být horké. Olej a ostatní
kapaliny mohou být také horké.

V motorovém prostoru nenechávejte žádné hořlavé předměty, jako jsou papíry
nebo hadry.

Nekuřte, zabraňte vzniku jisker a nepřibližujte se s otevřeným ohněm k palivu.
Výpary paliva jsou hořlavé.

Dávejte pozor, protože brzdová kapalina může ublížit vašim rukám nebo očím
a poškodit lakované povrchy. Pokud se dostane kapalina na ruce nebo do
očí, ihned opláchněte zasažené místo čistou vodou. Pokud potíže přetrvávají,
poraďte se s lékařem.

Když pracujete v blízkosti elektrického ventilátoru chlazení nebo mřížky
chladiče

Ujistěte se, že je spínač POWER vypnutý.
Pokud je spínač POWER v ZAPNUTO, elektrický ventilátor chlazení se může
automaticky rozběhnout, když je zapnutá klimatizace a/nebo je teplota chladicí
kapaliny vysoká.

Bezpečnostní brýle

Noste bezpečnostní brýle, abyste zabránili vniknutí odlétávajícího nebo
padajícího materiálu, vystříknutí kapaliny atd. do očí.

UPOZORNĚNÍ

Pokud vyjmete filtr čističe vzduchu

Jízda s vyjmutým filtrem čističe vzduchu může způsobit nadměrné opotřebení
motoru díky nečistotám ve vzduchu.

Pokud je hladina kapaliny nízká nebo vysoká

Je normální, že hladina brzdové kapaliny mírně klesne, když se opotřebují
brzdové destičky, nebo když hladina kapaliny v nádržce je vysoká.
Pokud je nutné časté doplňování nádržky, může to signalizovat vážný problém.

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

556

Údržba

Položky, které vyžadují údržbu, a nezbytné součásti a nástroje k provádění
údržby těchto položek jsou následující:

Stav 12V akumulátoru

Mazací tuk

Běžný klíč (na šrouby pólových svorek)

Hladina chladicí kapaliny motoru/řídicí jednotky pohonu

"Toyota Super Long Life Coolant" nebo podobná vysoce kvalitní
bezsilikátová, bezaminová, bezdusitanová a bezboritanová chladicí
kapalina na bázi etylénglykolu s technologií trvanlivých hybridních
organických kyselin
"Toyota Super Long Life Coolant" je směsí 50 % chladicí kapaliny a 50 %
deionizované vody.

Trychtýř (pouze pro doplňování chladicí kapaliny)

Hladina motorového oleje

"Toyota Genuine Motor Oil" nebo ekvivalentní

Hadr nebo papírová utěrka

Trychtýř (používaný pouze pro doplňování motorového oleje)

Pojistky

Pojistka stejné proudové hodnoty jako je originální

Žárovky

Žárovka se stejným číslem a proudovou hodnotou jako je originální

Chladič a kondenzátor

-

Tlak huštění pneumatik

Tlakoměr

Zdroj stlačeného vzduchu

Kapalina ostřikovačů

Voda nebo nemrznoucí kapalina do ostřikovačů (pro použití v zimě)

Trychtýř (používaný pouze pro doplnění vody nebo kapaliny ostřikovačů)

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

557

8

Údržba a péče

Otevření kapoty

1

Zatáhněte za uvolňovací páčku zámku
kapoty.

Kapota mírně povyskočí nahoru.

2

Posuňte pomocnou páčku západky
doleva a zvedněte kapotu.

INFORMACE

Zavření kapoty

Když zavíráte kapotu, uvolněte ji z mírně zvýšené polohy (přibližně 20 cm),
abyste ji zavřeli.
Pokud kapotu zatlačíte rukou, aby se zavřela, nemusí se na obou stranách
uzamknout.

VÝSTRAHA

Kontrola před jízdou

Zkontrolujte, zda je kapota úplně zavřená a zamknuta.
Pokud kapota není řádně zamknuta, může se během jízdy náhle otevřít.

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

558

Motorový prostor

Komponenty motorového prostoru

A

Pojistkové skříňky 

→ S.713

B

Uzávěr plnicího hrdla motorového oleje 

→ S.561

C

Měrka hladiny motorového oleje 

→ S.560

D

Chladič 

→ S.563

E

Elektrický ventilátor chlazení

F

Kondenzátor 

→ S.563

G

Nádržka kapaliny ostřikovačů 

→ S.565

H

Nádržka chladicí kapaliny řídicí jednotky pohonu 

→ S.563

I

Nádržka chladicí kapaliny motoru 

→ S.562

Kontrola a doplnění motorového oleje

INFORMACE

Spotřeba motorového oleje

Během jízdy se spotřebuje určité množství motorového oleje. V následujících
situacích se může spotřeba oleje zvýšit a může být nutné doplnit motorový olej
mezi intervaly údržby.

Když je motor nový, například přímo po koupi vozidla nebo po výměně motoru

Pokud je použit olej nízké kvality nebo olej neodpovídající viskozity

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

559

8

Údržba a péče

Když jedete při vysokých otáčkách motoru nebo s těžkým nákladem, při tažení
(pouze vozidla s tažným zařízením), nebo při jízdě s častým zrychlováním a
zpomalováním

Když necháváte motor běžet dlouhou dobu na volnoběh, nebo když jezdíte
často v hustém provozu

VÝSTRAHA

Použitý motorový olej obsahuje potenciálně škodlivé látky, které mohou
způsobit onemocnění pokožky, jako je zánět a rakovina kůže. Vyvarujte se
proto dlouhého a opakovaného kontaktu s olejem. Důkladně se umyjte mýdlem
a vodou, abyste odstranili použitý motorový olej z vaší pokožky.

Zlikvidujte použitý olej a filtry pouze bezpečným a přijatelným způsobem.
Nevyhazujte použitý olej a filtry do domácího odpadu, nevylévejte ho do
kanalizace ani na zem. Kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis, servisní středisko nebo obchod
s náhradními díly a informujte se o možnosti recyklace nebo likvidace.

Nenechávejte použitý olej v dosahu dětí.

UPOZORNĚNÍ

Když vyměňujete motorový olej

Když vyměňujete motorový olej, dodržujte následující pokyny:

Dejte pozor, abyste nerozlili motorový olej na součásti vozidla.

Zabraňte přeplnění, neboť by mohlo dojít k poškození motoru.

Při každém doplnění oleje zkontrolujte hladinu oleje na měrce.

Ujistěte se, že je uzávěr plnicího hrdla oleje dotažen.

Pokud je olej rozlit na kryt motoru

Abyste předešli poškození krytu motoru, odstraňte co nejdříve veškerý motorový
olej z krytu motoru použitím neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte
organická rozpouštědla, jako je čistič brzd.

Kontrola motorového oleje

Když je motor ohřátý na provozní teplotu a je vypnutý, proveďte kontrolu
hladiny oleje pomocí měrky.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vážnému poškození motoru, pravidelně kontrolujte hladinu oleje.

1

Zaparkujte vozidlo na rovném podkladu. Po zahřátí motoru a
vypnutí hybridního systému vyčkejte více než 5 minut, až olej
steče zpět na dno motoru.

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

560

2

Vytáhněte měrku ven, přičemž držte
hadr pod jejím koncem.

3

Utřete měrku do sucha.

4

Zasuňte měrku znovu na doraz.

5

Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje, přičemž pod
koncem měrky držte hadr.

 

A Nízká
B Normální
C Nadměrná

Tvar měrky se může lišit podle typu vozidla
nebo motoru.

6

Utřete měrku a zasuňte ji na doraz.

Kontrola typu oleje a příprava potřebných pomůcek

Zkontrolujte typ oleje a připravte potřebné pomůcky ještě před doplňováním
oleje.

Volba motorového oleje

Množství oleje (Nízká → Plná)
1,5 litru (1.6 qt., 1.3 Imp.qt.)

Položky
Čistý trychtýř

 Související informace 

Systém mazání(S. 725)

Doplnění motorového oleje

Pokud je hladina oleje pod nebo jen mírně nad značkou nízké hladiny,
doplňte motorový olej stejného typu, který je již v motoru použit.

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

561

8

Údržba a péče

1

Vyjměte uzávěr plnicího hrdla oleje jeho otáčením doleva.

2

Doplňujte motorový olej pomalu, přičemž kontrolujte hladinu
měrkou.

3

Nasaďte uzávěr plnicího hrdla oleje jeho otáčením doprava.

Kontrola chladicí kapaliny

Hladina chladicí kapaliny je uspokojující, pokud je při studeném hybridním
systému mezi ryskami [

FULL

] (plná) a [

LOW

] (nízká) na nádržce.

Nádržka chladicí kapaliny motoru

 

A

Uzávěr nádržky

B

Ryska [

FULL

] (plná)

C

Ryska [

LOW

] (nízká)

Pokud je hladina na nebo pod ryskou [

LOW

], doplňte chladicí kapalinu až k

rysce [

FULL

].

Nádržka chladicí kapaliny řídicí jednotky pohonu

 

A

Uzávěr nádržky

B

Ryska [

FULL

] (plná)

C

Ryska [

LOW

] (nízká)

Pokud je hladina na nebo pod ryskou
[

LOW

], doplňte chladicí kapalinu až k rysce

[

FULL

].

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

562

INFORMACE

Volba chladicí kapaliny

Používejte pouze "Toyota Super Long Life Coolant" nebo podobnou vysoce
kvalitní bezsilikátovou, bezaminovou, bezdusitanovou a bezboritanovou chladicí
kapalinu na bázi etylénglykolu s technologií trvanlivých hybridních organických
kyselin.
"Toyota Super Long Life Coolant" je směsí 50 % chladicí kapaliny a 50 %
deionizované vody. (Minimální teplota: -35 °C [-31 °F])
Pro další podrobnosti o chladicí kapalině kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného
prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Pokud hladina chladicí kapaliny klesne krátce po doplnění

Pohledem zkontrolujte chladič, hadice, uzávěry nádržek chladicí kapaliny motoru/
řídicí jednotky pohonu, výpustný kohout a vodní čerpadlo.
Pokud nezjistíte žádný únik, nechte tlak uzávěru a těsnost chladicího systému
zkontrolovat u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v
kterémkoliv spolehlivém servisu.

VÝSTRAHA

Když je hybridní systém horký, neodstraňujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny
motoru nebo uzávěr nádržky chladicí kapaliny řídicí jednotky pohonu.
Chladicí systém může být pod tlakem a při sejmutí uzávěru může horká chladicí
kapalina vystříknout a způsobit vážná zranění , např. popáleniny.

UPOZORNĚNÍ

Když doplňujete chladicí kapalinu

Chladicí kapalina není ani obyčejná voda, ani čistý nemrznoucí přípravek. Musí
se použít správná směs vody a nemrznoucího přípravku, aby bylo zajištěno řádné
mazání, ochrana proti korozi a chlazení. Přečtěte si údaje na štítku nemrznoucího
přípravku nebo chladicí kapaliny.

Pokud rozlijete chladicí kapalinu

Omyjte ji vodou, abyste zabránili poškození součástí nebo laku.

Kontrola chladiče a kondenzátoru

Zkontrolujte chladič a kondenzátor a odstraňte z nich veškeré nečistoty.
Pokud je některá z výše uvedených součástí extrémně znečistěná, nechte
vozidlo prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem
Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

8-4. Kontrola spotřebního materiálu

563

8

Údržba a péče

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..