Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 32

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 32

 

 

V závislosti na automatické myčce vozidel se může zadní spoiler
zachytit, což může zabránit jeho umytí nebo způsobit jeho poškození.

Když je nezbytné přepnout spínač POWER do PŘÍSLUŠENSTVÍ se
zařazenou polohou drženou v N, viz 

S.163

.

Použití vysokotlaké myčky k umytí vozidla

UPOZORNĚNÍ

Když myjete vozidlo, nestříkejte na žádnou z kamer nebo na jejich okolí přímo.
Náraz vysokotlaké vody může způsobit poruchu kamery.

Nedávejte hrot trysky do blízkosti konektorů nebo těsnění (gumový nebo
pryskyřicový kryt) následujících součástí.
Součásti mohou být poškozeny, pokud je na ně stříkána voda pod vysokým
tlakem.

Součásti pohonu

Součásti řízení

Součásti odpružení

Součásti brzd

Držte hrot trysky nejméně 30 cm (11.9 in) od karoserie vozidla. Jinak části z
pryskyřice, např. lišty, nárazníky atd., mohou být deformovány a poškozeny.
Nestříkejte také nepřerušovaně vodu na stejné místo.

Nestříkejte nepřerušovaně na spodní část čelního skla. Pokud se voda dostane
do sání systému klimatizace umístěného poblíž spodní části čelního skla,
systém klimatizace nemusí fungovat správně.

Neumývejte spodní stranu vozidla pomocí vysokotlaké myčky.

Když používáte vysokotlakou myčku, protože voda může vniknout do
kabiny, nedávejte hrot trysky do blízkosti mezer okolo dveří nebo obvodu
oken, nebo na tato místa nestříkejte nepřetržitě.

Čištění kol a ozdobných krytů kola

Proveďte následující:

Odstraňte ihned veškeré nečistoty použitím neutrálního čisticího
prostředku.

Čisticí prostředek opláchněte vodou ihned po jeho použití.

Abyste ochránili povrch před poškozením, dodržujte následující
pokyny.

Nepoužívejte kyselé, zásadité nebo abrazivní čističe

Nepoužívejte hrubé kartáče

8-1. Údržba exteriéru a péče

532

Nepoužívejte čisticí prostředek na kola, když jsou horká, např. po jízdě nebo
parkování v horkém počasí.

Čištění nárazníků

VÝSTRAHA

Pokud je lak zadního nárazníku poškozen nebo poškrábán, následující systémy
nemusí fungovat správně. Pokud k tomu dojde, obraťte se na kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, nebo na kterýkoliv spolehlivý servis.

Lexus Safety System +

BSM

*

ARFHL (Automatická blikající zadní varovná světla)

*

Asistent bezpečného vystupování (s ovládáním otevírání dveří)

*

RCTA

*

PKSB

*

Nedrhněte je abrazivními čističi.

Čištění a ochrana povlakovaných částí

Pokud nelze odstranit nečistotu, očistěte součásti následovně:

Použijte jemný hadřík navlhčený přibližně 5 % roztokem
neutrálního čisticího prostředku a vody, abyste nečistotu
odstranili.

Otřete povrch suchým jemným hadříkem, abyste odstranili
veškerou zbývající vlhkost.

Abyste odstranili mastné skvrny, použijte utěrky vlhčené lihem
nebo podobný výrobek.

INFORMACE

Černé okenní lišty z nerezové oceli

*

Okenní lišty z nerezové oceli jsou vyrobeny z nerezové oceli s vrstvou
černého oxidu.
Když vozidlo čistíte, nedrhněte lišty abrazivním čističem, protože může dojít k
poškození jejich povrchu nebo ke změně barvy,

* : 

Je-li ve výbavě

8-1. Údržba exteriéru a péče

533

8

Údržba a péče

Čistění vnějších světel

UPOZORNĚNÍ

Myjte je opatrně. Nepoužívejte organické látky nebo je nedrhněte hrubým
kartáčem.
Tím může dojít k poškození povrchu světel.

Na světla nenanášejte vosk.
Vosk může čočky poškodit.

Čištění čelního skla

VÝSTRAHA

Posuňte páčku stěračů do polohy vypnutí.
Pokud je páčka stěračů v poloze AUTO, mohou stěrače v následujících situacích
fungovat neočekávaně, což může vést k vážnému zranění zachycením ruky, nebo
k poškození lišt stěračů.

 

A

Vypnuto

B

AUTO

Když se dotknete rukou horní části čelního skla, kde je umístěn senzor
dešťových kapek

Když držíte mokrý hadr nebo podobný předmět blízko senzoru dešťových
kapek

Pokud něco udeří do čelního skla

Pokud se přímo dotknete tělesa senzoru dešťových kapek nebo něco udeří do
senzoru dešťových kapek

8-1. Údržba exteriéru a péče

534

INFORMACE

Vodoodpudivý povlak předních bočních oken (vozidla s vodoodpudivým
povlakem)

Účinnost vodoodpudivého povlaku lze zvýšit, když budete věnovat pozornost
následujícímu.

Odstraňujte pravidelně nečistoty atd. z předních bočních oken.

Nedovolte hromadění nečistot a prachu na oknech.
Pokud jsou špinavé, očistěte okna měkkým, vlhkým hadrem co nejdříve.

Nepoužívejte vosk nebo čističe na sklo, které obsahují abrazivní látky, když
čistíte okna.

Nepoužívejte žádné kovové předměty pro odstranění vzniklé kondenzace.

Když je vodoodpudivý účinek nedostatečný, povlak může být opraven.
Pro podrobnosti kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Voskování vozidla

Vozidlo navoskujte, když se zhorší odpudivost vody.
Pokud voda netvoří na čistém povrchu kapky, naneste vosk, když je
karoserie vozidla chladná.

8-1. Údržba exteriéru a péče

535

8

Údržba a péče

Čištění a ochrana interiéru vozidla

Čištění interiéru vozidla

VÝSTRAHA

Voda ve vozidle

Nestříkejte nebo nerozlijte tekutinu ve vozidle, např. na podlahu, do průduchů
hybridního (trakčního) akumulátoru a do zavazadlového prostoru. To by mohlo
způsobit poruchu hybridního akumulátoru, elektrických součástí, atd. nebo
požár.

Nenamáčejte žádnou ze součástí SRS nebo kabeláž v interiéru vozidla.
Elektrická porucha může způsobit nafouknutí airbagů nebo jejich poruchu, což
může mít za následek smrt nebo vážná zranění.

Čistění interiéru (zvláště přístrojového panelu)

Na přístrojový panel nepoužívejte voskovou leštěnku nebo lešticí přípravek.
Přístrojový panel by se mohl odrážet v čelním skle, bránit výhledu řidiče, a to
by mohlo vést tak k nehodě s následky smrti nebo vážného zranění.

UPOZORNĚNÍ

Čisticí rozpouštědla

Nepoužívejte následující čisticí rozpouštědla, protože mohou změnit barvu
interiéru vozidla, nebo způsobit čmouhy nebo poškodit lakované povrchy:

Jiné oblasti než sedadla: Organické látky, jako jsou technický benzín nebo
benzín, alkalické nebo kyselinové roztoky, barviva a bělidla

Sedadla: ředidlo, technický benzín, alkohol nebo alkalické či kyselinové
roztoky

Nepoužívejte voskovou leštěnku nebo lešticí přípravek. Může dojít k poškození
lakovaných povrchů přístrojového panelu nebo jiných částí interiéru.

Voda na podlaze

Neumývejte podlahu vozidla vodou.
Pokud se voda dostane do kontaktu s audiosystémem nebo jinými elektrickými
součástmi pod kobercem podlahy, může to způsobit poruchu vozidla. Voda může
také způsobit korozi karoserie.

Když čistíte vnitřní stranu čelního skla

Zabraňte kontaktu čističe skla s objektivem přední kamery. Také se nedotýkejte
objektivu.

Čistění vnitřní strany čelního skla a zadního okna

Na zadní okno nepoužívejte čističe skla, protože by to mohlo poškodit topné
drátky odmlžování zadního okna nebo anténu. Použijte hadřík navlhčený ve
vlažné vodě a jemně okno otřete. Utírejte okno tahy rovnoběžnými s topnými
drátky nebo anténou.

Buďte opatrní, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili topné drátky nebo anténu.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

536

Čistění provádějte způsobem vhodným pro jednotlivou součást a její
materiál.

Odstraňte nečistoty a prach vysavačem. Otřete špinavé povrchy
hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě.

Pokud nelze nečistoty odstranit, setřete je měkkým hadříkem
navlhčeným v čisticím prostředku naředěném na přibližně 1 %.

Vyždímejte veškerou přebytečnou vodu z hadříku a opatrně setřete všechny
zbývající stopy čisticího prostředku a vody.

INFORMACE

Šamponování koberců

Nejlepších výsledků lze dosáhnout, když budete udržovat koberec co nejvíce
suchý. Při čištění používejte běžně dostupný čistič pěnového typu.
Pro nanesení pěny použijte houbu nebo kartáč a rozetřete ji v překrývajících
se kruzích. Nepoužívejte vodu. Otřete povrch, abyste odstranili čistič a
nečistoty, a nechte jej uschnout.

Zacházení s bezpečnostními pásy

Čistěte je jemným mýdlem a vlažnou vodou pomocí hadříku nebo houbičky.
Pravidelně kontrolujte také nadměrné opotřebení, roztřepení nebo natržení
bezpečnostních pásů.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

537

8

Údržba a péče

Čistění oblastí s kovovými ozdobami se saténovým povrchem

Nečistoty odstraňte použitím měkkého hadříku nebo jelenice
namočených ve vodě.

Otřete povrch suchým jemným hadříkem, abyste odstranili
veškerou zbývající vlhkost.

INFORMACE

Čistění oblastí s kovovými ozdobami se saténovým povrchem

Kovové oblasti používají na povrchu vrstvu skutečného kovu. Je nezbytné
je čistit pravidelně. Pokud jsou znečistěné oblasti ponechány delší dobu
nevyčištěné, může být obtížné je vyčistit.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

538

Čistění kožených povrchů

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili poškození a zhoršení stavu
kožených povrchů:

Ihned odstraňte z kožených povrchů veškerý prach nebo nečistoty.

Nevystavujte vozidlo na dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu.
Parkujte vozidlo ve stínu, zvláště během léta.

Nepokládejte předměty z vinylu, plastu nebo předměty obsahující vosk na
čalounění, protože se mohou na kožený povrch přilepit, pokud stoupne značně
teplota v interiéru vozidla.

Odstraňte nečistoty a prach vysavačem.

Otřete příliš špinavé povrchy a prach měkkým hadříkem
navlhčeným ve zředěném čisticím prostředku.

Použijte vodou ředěný 5% roztok neutrálního čisticího prostředku na vlnu.

Vyždímejte veškerou přebytečnou vodu z hadříku a opatrně
setřete všechny zbývající stopy čisticího prostředku.

Otřete povrch suchým jemným hadříkem, abyste odstranili
veškerou zbývající vlhkost. Nechte kůži vyschnout ve stinném a
větraném prostoru.

INFORMACE

Péče o kožené povrchy

Lexus doporučuje čistění interiéru vozidla přinejmenším dvakrát ročně, aby
se zachovala kvalita interiéru vozidla.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

539

8

Údržba a péče

Čistění povrchů ze syntetické kůže

Odstraňte nečistoty a prach vysavačem.

Setřete je měkkým hadříkem navlhčeným v čisticím prostředku
naředěném na přibližně 1 %.

Vyždímejte veškerou přebytečnou vodu z hadříku a opatrně
setřete všechny zbývající stopy čisticího prostředku a vody.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

540

Čištění větracího otvoru přívodu vzduchu a filtru

INFORMACE

Plánovaná údržba větracího otvoru přívodu vzduchu je nezbytná, když

V některých situacích, např., když je vozidlo používáno často v hustém provozu
nebo prašných oblastech, může být zapotřebí častější čistění větracího otvoru
přívodu vzduchu.
Kromě Ázerbájdžánu a Indie: Podrobnosti, viz "Servisní knížka Lexus" nebo
"Záruční knížka Lexus".
Pro Ázerbájdžán a Indii: Podrobnosti - viz plán údržby.

Viz Příručka pro uživatele.), vyčistěte větrací otvor přívodu vzduchu
použitím následujících postupů: Čistění větracího otvoru přívodu
vzduchu

Při čištění větracího otvoru přívodu vzduchu zkontrolujte následující.

Prach ve větracím otvoru přívodu vzduchu může bránit chlazení hybridního
(trakčního) akumulátoru. Pokud je nabíjení/vybíjení hybridního (trakčního)
akumulátoru omezeno, vzdálenost, kterou může vozidlo ujet použitím
elektrického (trakčního) motoru, se může zkrátit a spotřeba paliva se může
zvýšit. Kontrolujte a čistěte větrací otvor přívodu vzduchu pravidelně.

Nesprávné zacházení s krytem větracího otvoru přívodu vzduchu a filtrem
může způsobit jejich poškození. Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně
čistění filtru, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo servis
Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Čištění větracího otvoru přívodu vzduchu a filtru

VÝSTRAHA

Když čistíte větrací otvor přívodu vzduchu, dodržujte následující:

Na čištění větracího otvoru přívodu vzduchu nepoužívejte vodu nebo jiné
tekutiny. Pokud se na hybridní (trakční) akumulátor nebo jiné součásti dostane
voda, může to způsobit poruchu nebo požár.

Když odstraňujete kryt větracího otvoru přívodu vzduchu, dejte pozor, abyste
se nedotkli madla servisní zástrčky v blízkosti větracího otvoru přívodu
vzduchu.

Před čištěním větracího otvoru přívodu vzduchu se ujistěte, že je vypnut spínač
POWER, aby byl hybridní systém vypnutý.

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poruše hybridního (trakčního) akumulátoru nebo vozidla,
dodržujte následující pokyny.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

541

8

Údržba a péče

UPOZORNĚNÍ

Když čistíte větrací otvor přívodu vzduchu, dbejte na to, abyste k vysávání
prachu a nečistot používali pouze vysavač.
Pokud je pro vyfoukání prachu a nečistot použito pistole se stlačeným
vzduchem, prach nebo nečistoty mohou být zatlačeny do větracího otvoru
přívodu vzduchu, což může ovlivnit výkon hybridního (trakčního) akumulátoru a
způsobit poruchu.

Nedovolte, aby se do větracího otvoru přívodu vzduchu dostala tekutina nebo
cizí látky, když je vyjmut kryt.

S vyjmutým filtrem zacházejte opatrně, abyste jej nepoškodili.
Pokud je filtr poškozen, nechte ho vyměnit za nový filtr u kteréhokoliv
autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém
servisu.

Ujistěte se, že po vyčistění jsou filtr a kryt bezpečně nasazeny v jejich původní
poloze.

Nemontujte do větracího otvoru přívodu vzduchu jiný než speciálně určený filtr
pro toto vozidlo, ani nepoužívejte vozidlo bez nasazení filtru.

1

Odstraňte prach z větracího otvoru a
filtru pomocí vysavače.

Dbejte na to, abyste k vysávání prachu a
nečistot používali pouze vysavač. Vyfoukání
prachu a nečistot použitím vzduchové pistole
atd. může zatlačit prach a nečistoty do
větracího otvoru přívodu vzduchu.

Pokud prach a nečistoty nelze úplně odstranit s nasazeným krytem
větracího otvoru přívodu vzduchu, vyjměte kryt a vyčistěte filtr.

2

Vypnutí spínače POWER.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

542

3

Použitím křížového šroubováku
vyjměte příchytku.

4

Zatáhněte kryt podle obrázku, abyste
rozpojili 8 úchytů, počínaje úchytem v
pravém horním rohu a zatáhněte kryt
směrem k předku vozidla, abyste ho
vyjmuli.

5

Odpojte 4 střední úchyty od filtru.

6

Odpojte úchyty v pořadí 

 a 

 ,

abyste vyjmuli filtr z krytu.

7

Odstraňte prach a nečistoty z filtru
použitím vysavače atd. Nezapomeňte
také odstranit prach a nečistoty z
vnitřku krytu větracího otvoru přívodu
vzduchu.

Nezapomeňte také odstranit prach a
nečistoty z vnitřní strany krytu větracího
otvoru přívodu vzduchu.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

543

8

Údržba a péče

8

Zapojte úchyty v pořadí 

 a 

 .

9

Zapojte 4 úchyty krytu větracího
otvoru přívodu vzduchu, abyste
nasadili filtr.

Ujistěte se, že filtr není pokřivený nebo
deformovaný, když ho nasazujete.

10

Zasuňte jazýček krytu dle obrázku a
zatlačte kryt, abyste zapojili 8 úchytů.

11

Použitím křížového šroubováku
nasaďte příchytku.

INFORMACE

Po vyčištění větracího otvoru přívodu vzduchu nastartujte hybridní
systém a zkontrolujte, že se výstražné hlášení dále nezobrazuje. Po
nastartování hybridního systému může trvat přibližně 20 minut, než
výstražné hlášení zmizí. Pokud výstražné hlášení nezmizí, nechte vozidlo
prohlédnout kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

8-2. Čištění a ochrana interiéru vozidla

544

Údržba

Požadavky na údržbu (kromě Ázerbájdžánu a Indie)

Pro dosažení bezpečného a ekonomického provozu je nezbytná
každodenní péče a pravidelná údržba. Lexus doporučuje následující
údržbu:

VÝSTRAHA

Pokud není vaše vozidlo řádně udržováno

Nesprávná údržba by mohla způsobit vážné poškození vozidla a případně
smrtelné nebo vážné zranění.

Zacházení s 12V akumulátorem

Desky, póly a související příslušenství 12V akumulátoru obsahují olovo a
sloučeniny olova, o nichž je známo, že způsobují poškození mozku. Po
manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

INFORMACE

Kam jet do servisu pro provedení údržby?

Pro zachování co nejlepšího stavu vašeho vozidla Lexus doporučuje, aby
servisní úkony údržby, stejně jako ostatní kontroly a opravy, byly prováděny
u autorizovaných prodejců nebo v servisech Lexus, nebo v kterýchkoliv
spolehlivých servisech. Pro opravy a servis prováděné v rámci záruky navštivte
autorizovaného prodejce nebo servis Lexus, který používá originální díly Lexus
pro opravy veškerých závad, se kterými se můžete setkat. Je také výhodné
využívat autorizované prodejce nebo servisy Lexus i pro mimozáruční opravy
a servis, protože členové sítě Lexus budou schopni vám zkušeně pomoci s
veškerými problémy, se kterými se můžete setkat.
Váš prodejce nebo servis Lexus, nebo kterýkoliv spolehlivý servis, vykoná
všechny úkony uvedené v plánu údržby vašeho vozidla - spolehlivě a
hospodárně, díky zkušenostem s vozidly Lexus.

8-3. Údržba

545

8

Údržba a péče

Plán plánované údržby (kromě Ázerbájdžánu a Indie)

Plánovaná údržba by se měla provádět v určených intervalech podle plánu
údržby.
Úplné podrobnosti o plánu údržby, viz "Servisní knížka Lexus" nebo
"Záruční knížka Lexus".

Resetování hlášení o výměně motorového oleje

Po výměně motorového oleje by měly být údaje o údržbě motorového oleje
vynulovány. Proveďte následující postup:

1

Zvolte 

 na středovém displeji.

2

Zvolte [Přizpůsobení vozu].

3

Zvolte [Další nastavení].

4

Zvolte [Výměna oleje].

5

Zvolte [Vynulovat].

"Údaje byly vynulovány."

 se zobrazí na multiinformačním displeji, když je

vynulování dokončeno.

8-3. Údržba

546

Požadavky na údržbu (pro Ázerbájdžán a Indii)

Pro dosažení bezpečného a ekonomického provozu je nezbytná
každodenní péče a pravidelná údržba. Lexus doporučuje následující
údržbu:

VÝSTRAHA

Pokud není vaše vozidlo řádně udržováno

Nesprávná údržba by mohla způsobit vážné poškození vozidla a případně
smrtelné nebo vážné zranění.

Zacházení s 12V akumulátorem

Desky, póly a související příslušenství 12V akumulátoru obsahují olovo a
sloučeniny olova, o nichž je známo, že způsobují poškození mozku. Po
manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

8-3. Údržba

547

8

Údržba a péče

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..