Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 25

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     23      24      25      26     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 25

 

 

Středový displej: 

"BRZDĚTE!"

Indikátor informací asistenta řízení: Nesvítí

Bzučák: Krátké pípnutí

Ovládání brzd je v činnosti

Systém rozhodl, že je nutné nouzové brzdění.

Multiinformační displej a průhledový displej

*

"BRZDĚTE!"

Středový displej: 

"BRZDĚTE!"

Indikátor informací asistenta řízení: Nesvítí

Bzučák: Krátké pípnutí

Vozidlo je zastaveno pomocí činnosti systému

Vozidlo bylo zastaveno pomocí činnosti ovládání brzd.

Multiinformační displej: 

"Plynový pedál je sešlápnutý Sešlápněte

brzdový pedál"

 (Pokud plynový pedál není sešlápnut, zobrazí se

"Sešlápněte brzdový pedál"

.)

Projekční displej

*

"Plynový pedál je sešlápnutý Sešlápněte brzdový

pedál"

 (Pokud plynový pedál není sešlápnut, zobrazí se 

"Sešlápněte

brzdový pedál"

.)

Středový displej: 

"Sešlápněte pedál brzdy"

Indikátor informací asistenta řízení: Svítí

Bzučák: Zní opakovaně

Statické objekty před a za vozidlem 

*

Pokud senzory detekují statický objekt, např. zeď, ve směru jízdy vozidla a
systém vyhodnotí, že může dojít ke kolizi z důvodu náhlého pohybu vozidla
vpřed vlivem nechtěného ovládání plynového pedálu, pohybu vozidla
nezamýšleným směrem vlivem volby nesprávné zařazené polohy, nebo při
parkování nebo jízdě nízkou rychlostí, systém bude fungovat, aby zmenšil
náraz do detekovaného statického objektu a snížil tak výsledné poškození.

INFORMACE

Systém bude fungovat, když

Tato funkce bude fungovat, když indikátor indikátor informací asistenta řízení
nesvítí nebo nebliká a jsou splněny všechny z následujících podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je povolen.

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h (9 mph) nebo nižší.  

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

418

Ve směru jízdy vozidla se nachází statický objekt (přibližně 2 až 4 m [6 až 13
ft] před vozidlem).   

Podpůrná parkovací brzda rozhodne, že je nutné silnější než normální
brzdění, aby se zabránilo kolizi.

Ovládání brzd

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

PKSB rozhodne, že je nutné okamžité brzdění, aby se zabránilo kolizi.

Systém zastaví činnost, když

Tato funkce přestane fungovat, pokud jsou splněny některé z následujících
podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Systém rozhodne, že kolizi je možné se vyhnout normálním ovládáním brzd.

Statický objekt se již ve směru jízdy vozidla nebo přibližně 2 až 4 m (6 až 13
ft) od vozidla nenachází.

Ovládání brzd

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Uplynuly přibližně 2 sekundy od zastavení vozidla pomocí ovládání brzd.

Je sešlápnut brzdový pedál poté, co je vozidlo zastaveno pomocí ovládání
brzd.

Statický objekt se již ve směru jízdy vozidla nebo přibližně 2 až 4 m od
vozidla nenachází.

Rozsah detekce

Rozsah detekce systému se liší od rozsahu detekce parkovacího asistenta Lexus.  
Proto, i když parkovací asistent Lexus detekuje statický objekt a poskytuje
výstrahu, systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) nemusí začít fungovat.

Bzučák parkovacího asistenta Lexus

Nezávisle na tom, zda je bzučák parkovacího asistenta Lexus povolen nebo
není, pokud je systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) povolen, když přední
nebo zadní senzory detekují objekt a je prováděno ovládání brzd, zazní bzučák
parkovacího asistenta Lexus, aby upozornil řidiče na přibližnou vzdálenost k
objektu.  

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

→ S.392

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí
možnost kolize

→ S.391

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

419

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Pokud je systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) v činnosti zbytečně,
např. na železničním přejezdu

→ S.414

Senzory statických objektů před a za vozidlem

→ S.395

VÝSTRAHA

Abyste zajistili správnou funkci systému

→ S.391

Při mytí vozidla

→ S.395

Příklady činnosti statických objektů před a za vozidlem

Systém funguje v následujících situacích, když je detekován statický objekt
ve směru jízdy vozidla.

Když vozidlo jede nízkou rychlostí a
není sešlápnut brzdový pedál, nebo je
sešlápnut pozdě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

420

Když je nepřiměřeně sešlápnut plynový
pedál

Když se vozidlo se pohybuje vpředu
z důvodu nesprávně zvolené zařazené
polohy

Pohybující se vozidla za vozidlem 

*

Pokud zadní radarové senzory detekují vozidlo blížící se z pravé nebo
levé strany k zádi vozidla a systém rozhodne, že pravděpodobnost kolize
je vysoká, tato funkce bude ovládat brzdy, aby snížila možnost srážky s
blížícím se vozidlem.

INFORMACE

Systém bude fungovat, když

Tato funkce bude fungovat, když indikátor indikátor informací asistenta řízení
nesvítí nebo nebliká a jsou splněny všechny z následujících podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je povolen.

Rychlost vozidla je 15 km/h (9 mph) nebo nižší.

Vozidla se blíží z pravé nebo levé strany k zádi vozidla rychlostí přibližně 8
km/h (5 mph) nebo vyšší.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

421

6

Podpůrné jízdní systémy

Zařazená poloha je v R.

PKSB (Podpůrná parkovací brzda) rozhodne, že je nutné silnější než
normální ovládání brzd, aby se zabránilo kolizi s blížícím se vozidlem.

Ovládání brzd

Je v činnosti ovládání omezení výkonu hybridního systému.

PKSB (Podpůrná parkovací brzda) rozhodne, že je nutné nouzové ovládání
brzd, aby se zabránilo kolizi s blížícím se vozidlem.

Systém zastaví činnost, když

Tato funkce přestane fungovat, pokud jsou splněny některé z následujících
podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Kolizi je možné se vyhnout normálním ovládáním brzd.

Vozidlo se dále nepřibližuje z pravé nebo levé strany k zádi vozidla.

Ovládání brzd

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Uplynuly přibližně 2 sekundy od zastavení vozidla pomocí ovládání brzd.

Je sešlápnut brzdový pedál poté, co je vozidlo zastaveno pomocí ovládání
brzd.

Vozidlo se dále nepřibližuje z pravé nebo levé strany k zádi vozidla.

Rozsah detekce

Rozsah detekce systému se liší od oblasti detekce funkce RCTA. 

→ S.407

Proto, i když funkce RCTA detekuje vozidlo a poskytuje výstrahu, systém PKSB
(Podpůrná parkovací brzda) nemusí začít fungovat.

Bzučák RCTA

Nezávisle na tom, zda je funkce RCTA zapnuta nebo vypnuta, pokud není systém
PKSB (Podpůrná parkovací brzda) zakázán,když je v činnosti ovládání brzd, bude
znít bzučák, aby řidiče varoval.

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

→ S.402

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv nehrozí
možnost kolize

→ S.402

Příklady činnosti pohybujících se vozidel za vozidlem

Tato funkce bude v činnosti v následujících situacích, pokud je detekováno
vozidlo ve směru jízdy vozidla.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

422

Když se při couvání vozidlo blíží a není sešlápnut brzdový pedál,
nebo je sešlápnut pozdě

Senzory pohybujících se vozidel za vozidlem

→ S.378

VÝSTRAHA

Abyste zajistili správnou funkci systému

→ S.378

Chodci za vozidlem

*

Pokud zadní kamerový senzor detekuje chodce za vozidlem při couvání a
systém vyhodnotí, že pravděpodobnost kolize s detekovaným chodcem je
vysoká, zazní bzučák. Pokud systém vyhodnotí, že pravděpodobnost kolize
s detekovaným chodcem je extrémně vysoká, automaticky se zabrzdí
brzdy, aby pomohly snížit náraz při kolizi.

INFORMACE

Systém bude fungovat, když

Tato funkce bude fungovat, když indikátor indikátor informací asistenta řízení
nesvítí nebo nebliká a jsou splněny všechny z následujících podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je povolen.

Rychlost vozidla je přibližně 15 km/h (9 mph) nebo nižší.

Zařazená poloha je v R.

Zadní kamerový senzor detekuje chodce za vozidlem při couvání a systém
rozhodne, že pravděpodobnost kolize s detekovaným chodcem je vysoká.

PKSB (Podpůrná parkovací brzda) rozhodne, že je nutné silnější než
normální brzdění, aby se zabránilo kolizi.

Ovládání brzd

Je v činnosti ovládání omezení výkonu hybridního systému.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

423

6

Podpůrné jízdní systémy

PKSB (Podpůrná parkovací brzda) rozhodne, že je nutné nouzové ovládání
brzd, aby se zabránilo kolizi s chodci.

Systém zastaví činnost, když

Tato funkce přestane fungovat, pokud jsou splněny některé z následujících
podmínek:

Ovládání omezení výkonu hybridního systému

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Kolizi je možné se vyhnout normálním ovládáním brzd.

Chodec za vaším vozidlem už není dále detekován.

Ovládání brzd

Systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) je zakázán.

Uplynuly přibližně 2 sekundy od zastavení vozidla pomocí ovládání brzd.

Je sešlápnut brzdový pedál poté, co je vozidlo zastaveno pomocí ovládání
brzd.

Chodec za vaším vozidlem už není dále detekován.

Rozsah detekce

Oblast detekce systému se liší od oblasti detekce funkce RCD. 

→ S.412

 Proto,

i když funkce RCD detekuje chodce a poskytuje výstrahu, PKSB (Podpůrná
parkovací brzda) nemusí začít fungovat.

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

→ S.409

Situace, ve kterých systém může fungovat neočekávaně

→ S.409

Když je za vozidlem detekováno nějaké vozidlo

Když je při couvání za vozidlem detekován chodec, není sešlápnut brzdový
pedál nebo je sešlápnut pozdě.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

424

Zobrazení chodců za vozidlem

Zobrazí se hlášení, aby vyzvalo řidiče k vyhýbací akci, když je detekován
chodec v oblasti detekce za vozidlem. (Na středovém displeji se také
zobrazí hlášení.)

 

A

Ikona detekce chodce

B

Upozornění na brzdění

Statické objekty okolo vozidla (vozidla s Advanced Park)

*

Pokud senzor během parkování detekuje okolní nepohyblivý objekt, jako je
zeď, se kterým je pravděpodobná kolize, systém bude fungovat tak, aby
pomohl zabránit kolizi nebo snížil náraz při kolizi.
Systém bude v činnosti v následujících situacích, když je detekován
statický objekt v okolní oblasti.

Když se pohybujete vpřed a je pravděpodobná kolize s nepohyblivým
objektem na vnitřní straně zatočení

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

425

6

Podpůrné jízdní systémy

Když couváte a je pravděpodobná kolize s nepohyblivým objektem na
vnější straně zatočení

Provozní podmínky

Tato funkce funguje tehdy, když jsou splněny některé z následujících
podmínek, kromě provozních podmínek pro statické objekty okolo vozidla.

Po nastartování hybridního systému vozidlo ujelo přibližně 7 m (23.0 ft)
nebo méně

Je zvolena zařazená poloha R

Po přeřazení zařazené polohy z R do D vozidlo ujelo přibližně 7 m (23.0
ft) nebo méně

Systém zastaví činnost, když

→ S.418

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

426

Informace o detekci senzorů

Rozsah detekce systému se liší od rozsahu detekce parkovacího asistenta
Lexus.  
Proto, i když parkovací asistent Lexus detekuje statický objekt a
poskytuje výstrahu, systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda) nemusí
začít fungovat.

Objekty, které senzor nemusí správně detekovat

→ S.391

Bzučák parkovacího asistenta Lexus

Nezávisle na tom, zda je bzučák parkovacího asistenta Lexus povolen
nebo není (

→ S.396

), pokud je systém PKSB (Podpůrná parkovací brzda)

povolen (

→ S.417

), když přední nebo zadní senzory detekují objekt a je

prováděno ovládání brzd, zazní bzučák parkovacího asistenta Lexus, aby
upozornil řidiče na přibližnou vzdálenost k objektu.  

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

→ S.392

Situace, ve kterých se systém může uvést v činnost, ačkoliv
nehrozí možnost kolize

Kromě situací, ve kterých nemusí být detekovány statické objekty okolo
vozidla (

→ S.418

), nemusí být pomocí senzorů detekovány objekty v

následujících situacích:

Při pohybu do stran, například při podélném parkování 

→ S.391

Detekce objektů podél stran vozidla

Objekty podél stran vozidla nejsou okamžitě detekovány. Poloha objektů
ve vztahu k vozidlu je odhadována poté, co jsou poprvé detekovány
předními nebo zadními bočními senzory nebo bočními kamerami. Proto
poté, co je spínač POWER přepnut do ZAPNUTO, i v případě, že je
předmět podél strany vozidla, nemusí být detekován, dokud vozidlo
nepopojede o malý kousek a boční senzory nebo boční kamery zcela
neprozkoumají oblasti podél stran vozidla.

Pokud je bočními senzory nebo bočními kamerami detekováno vozidlo,
osoba, zvíře atd., ale poté opustí oblast detekce bočních senzorů nebo
bočních kamer, systém předpokládá, že se objekt nepohnul.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

427

6

Podpůrné jízdní systémy

Asistence při parkování pomocí ovládání hlavního spínače
Advanced Park

*

Účel Lexus Teammate Advanced Park

Advanced Park je systém, který pomáhá bezpečně a plynule zaparkovat
na cílové parkovací místo zobrazením mrtvých úhlů kolem vozidla a
parkovacího místa z ptačí perspektivy, poskytováním pokynů k ovládání
prostřednictvím zobrazení a bzučáku, a změnou zařazené polohy,
ovládáním volantu, plynového pedálu a brzdového pedálu.Kromě toho
může panoramatický monitor zobrazovat oblast před vozidlem, za vozidlem
a nadhled, což pomáhá ověřit stav oblasti v okolí vozidla. Podrobnosti
o panoramatickém monitoru, viz "Příručka pro uživatele multimediálního
systému".V závislosti na stavu povrchu vozovky nebo vozidla, vzdálenosti
mezi vozidlem a parkovacím místem atd. nemusí být asistence při
parkování na cílové místo možná.

Účel Funkce dálkového ovládání 

*

Funkce dálkového ovládání je systém, který pomáhá při parkování
nebo při vyjíždění z parkovacího místa zvoleného na středovém displeji
tím, že umožňuje změnu zařazené polohy, ovládání volantu, plynového
pedálu a brzdového pedálu z vnějšku vozidla prostřednictvím chytrého
telefonu.

Příprava před použitím

→ S.463

Funkce Advanced Park

Funkce kolmého parkování (vpřed/vzad)

Asistence je poskytována od polohy, kdy je vozidlo zastaveno blízko
cílového parkovacího místa, do okamžiku, kdy je vozidlo na parkovacím
místě.

→ S.441

Funkce výjezdu při kolmém parkování (vpřed/vzad)

Asistence je poskytována od parkovací polohy do polohy, ze které můžete
snadno vyjet z parkovacího místa.

→ S.444

Funkce podélného parkování

Asistence je poskytována od polohy, kdy je vozidlo zastaveno blízko
cílového parkovacího místa, do okamžiku, kdy je vozidlo na parkovacím
místě. 

→ S.447

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

428

Funkce výjezdu při podélném parkování

Asistence je poskytována od parkovací polohy do polohy, ze které můžete
snadno vyjet z parkovacího místa.

→ S.450

Funkce paměti

Asistence je poskytována, dokud není vozidlo navedeno na dříve
registrované parkovací místo. 

→ S.453

Funkce dálkového ovládání

*

Ovládáním chytrého telefonu je poskytována asistence při vjezdu nebo
výjezdu z blízkého cílového parkovacího místa, potvrzeného na obrazovce
chytrého telefonu, zvenčí vozidla.

→ S.459

VÝSTRAHA

Výstrahy týkající se používání systému

Schopnosti rozpoznávání a ovládání tohoto systému jsou omezené. Řidič by měl
vždy jezdit bezpečně s tím, že bude vždy zodpovědný, aniž by se příliš spoléhal
na systém, a měl by chápat situace v okolí.

Stejně jako u běžného vozidla dávejte pozor, abyste sledovali okolí, když se
vozidlo pohybuje.

Vždy věnujte pozornost okolí vozidla, když je systém v činnosti a sešlápněte
brzdový pedál podle potřeby, abyste vozidlo zpomalili nebo zastavili.

Když parkujete, před započetím činnosti se ujistěte, že vozidlo může být
zaparkováno v cílovém parkovacím místě.

V závislosti na stavu povrchu vozovky nebo vozidla, vzdálenosti mezi vozidlem
a parkovacím místem atd., nemusí být možné detekovat parkovací místo nebo
systém nemusí být schopen poskytnout asistenci do bodu, kdy je vozidlo plně
zaparkováno.

Tento systém bude navádět vozidlo do vhodných poloh pro změnu směru jízdy,
pokud však máte pocit, že se vozidlo kdykoliv blíží příliš blízko k přilehlému
zaparkovanému vozidlu, sešlápněte brzdový pedál a změňte zařazenou
polohu. Pokud to však provedete, může se počet změn směru vozidla zvýšit
a vozidlo může být zaparkováno pod určitým úhlem.

Protože následující předměty nemusí být detekovány, zkontrolujte bezpečnost
okolí vozidla a sešlápněte brzdový pedál, abyste vozidlo zastavili, pokud by
mohlo dojít ke kolizi s objektem.

Dráty, ploty, lana atd.

Bavlna, sníh a jiné materiály, které pohlcují zvukové vlny

Ostře tvarované objekty

Nízké objekty (obrubníky, parkovací bloky atd.)

Vysoké objekty s vyčnívající horní částí směrem k vašemu vozidlu

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

429

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

I když se na cílovém parkovacím místě nachází nějaký objekt, nemusí být
detekován a může být provedena asistence.

Když je systém v činnosti a pokud je pravděpodobné, že vaše vozidlo narazí do
blízkého vozidla, parkovacího bloku, objektu nebo osoby, sešlápněte brzdový
pedál, abyste vozidlo zastavili, a stiskněte hlavní spínač Advanced Park,
abyste.systém vypnuli.

Nikdy nepoužívejte pouze středový displej k zobrazení pohledu na oblast
za vozidlem. Zobrazený obraz se může lišit od skutečné situace. Používání
pouze obrazovky při couvání může vést k nehodě, například ke kolizi s jiným
vozidlem. Při couvání se ujistěte, že se díváte přímo nebo pomocí zrcátek
kontrolujete bezpečnost okolí vašeho vozidla, zejména za vozidlem.

Když je okolní teplota extrémně nízká, obrazovka může být tmavá nebo
zobrazený obraz může být nejasný. Protože se pohybující se objekty mohou
jevit zkresleně nebo nemusí být na obrazovce vidět, nezapomeňte přímo
zkontrolovat bezpečnost okolí vozidla.

V následujících situacích, kdy je vozidlo zastaveno a drženo pomocí Advanced
Park, může dojít ke zrušení funkce a vozidlo se může dát do pohybu.
Sešlápněte ihned brzdový pedál. Jinak to může vést k nehodě.

Když jsou dveře řidiče otevřeny

Když činnosti podle pokynů systému nejsou provedeny během určité doby

Když je sešlápnut brzdový pedál a vozidlo je na určitou dobu zastaveno

Když má systém poruchu

Protože se během činnosti tohoto systému bude otáčet volantem, věnujte
pozornost následujícímu.

Buďte opatrní, aby nebyly zachyceny kravata, šátek nebo paže. Udržujte
horní část těla v dostatečné vzdálenosti od volantu. Také nenechte přiblížit
malé děti k volantu.

Při otáčení volantu by se mohly zachytit dlouhé nehty a by mohlo dojít ke
zranění.

V případě nouze sešlápněte brzdový pedál, abyste vozidlo zastavili, a pak
stiskněte hlavní spínač Advanced Park, abyste systém vypnuli.

Během činnosti tohoto systému nedovolte nikomu vystrčit ruce z okna.

Pokyny pro kamery a senzory

Díky vlastnostem objektivu kamery se poloha a vzdálenost osob nebo objektů
zobrazená na obrazovce může lišit od skutečné situace. Podrobnosti - viz
Panoramatický monitor [Vozidla vybavená Lexus Teammate Advanced Park
(systém parkovacího asistenta)] v "Příručka pro uživatele multimediálního
systému".

Dodržujte pokyny pro používání parkovacího asistenta Lexus, jinak senzor
nemusí fungovat správně, což může vést k nehodě. 

→ S.391

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

430

VÝSTRAHA

V následujících situacích nemusí senzory fungovat správně, což může vést k
nehodě: Postupujte opatrně.

Když je vedle cílového parkovacího místa zaparkované vozidlo a
pokud je zobrazené cílové parkovací místo daleko od skutečného
cílového parkovacího místa, senzor může být vyosen. Nechte vozidlo
zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo servisem Lexus,
nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Neinstalujte žádné příslušenství do blízkosti oblasti detekce senzorů.

Abyste zajistili správnou činnost Advanced Park

Dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může způsobit, že vozidlo
nebude možno řídit bezpečně a může tak dojít k nehodě.

Nepoužívejte tento systém v následujících situacích:

V jiných oblastech než běžných parkovacích místech

Když je povrch parkovacího místa písek nebo štěrk a místo není jasně
vymezeno čarami parkovacího místa

Když parkovací místo není rovné, například na svahu nebo má výškové
rozdíly

Mechanický parkovací systém

Parkoviště se zařízením, které se zvedne, aby kontaktovalo spodní část
vozidla

Když je povrch vozovky namrzlý, kluzký nebo je pokryt sněhem

Když je extrémně horko a asfalt měkne

Když je před vozidlem nějaký objekt

Když se mezi vozidlem a cílovým parkovacím místem nebo v cílovém
parkovacím místě (v zobrazeném modrém rámečku) nachází nějaký objekt

Když se mezi vozidlem a cílovým parkovacím místem nebo v cílovém
parkovacím místě (v zobrazeném modrém rámečku) nachází nějaký příkop

Když je ve směru výjezdu díra nebo příkop

V oblastech se silným provozem chodců nebo vozidel

Když je parkovací místo na místě, kde je obtížné zaparkovat (příliš úzké pro
vaše vozidlo atd.)

Když jsou snímky nejasné z důvodu nečistot nebo sněhu na objektivu
kamery, světla zářícího do kamery nebo stínů

Když jsou na vozidle nasazeny sněhové řetězy nebo kompaktní rezervní
kolo

Když nejsou dveře nebo zadní dveře úplně zavřeny

Když je ven z okna držena ruka

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

431

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Během nevlídného počasí, jako je prudký déšť nebo sníh

Ujistěte se, že používáte pouze pneumatiky standardních rozměrů, například
ty, které byly namontovány na vozidle, když bylo odesláno z továrny. Jinak
Advanced Park nemusí fungovat správně. Po výměně pneumatik se také může
zobrazit nesprávná poloha čar nebo rámečku zobrazených na obrazovce. Když
měníte pneumatiky, kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo
servis Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

V následujících situacích nemusí být systém schopen poskytnout asistenci na
zaregistrované parkovací místo:

Když jsou pneumatiky nadměrně opotřebené nebo je tlak huštění nízký

Když vezete těžký náklad

Když je vozidlo nakloněno z důvodu převáženého nákladu

Když je v povrchu parkovacího místa instalován ohřev (ohřev zabraňující
zamrznutí povrchu vozovky)

Když jsou kola špatně vyrovnána, například poté, co byla vystavena silnému
nárazu

Když je během asistence detekován chodec nebo projíždějící vozidlo

Když je něco nesprávně detekováno jako parkovací čára (světlo, odrazy od
budovy, výškový rozdíl na parkovací ploše, příkop, namalované silniční čáry,
překreslené čáry atd.)

Pokud se vozidlo výrazně odchyluje od nastaveného parkovacího místa v
jakékoli jiné situaci než výše uvedené, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat
u kteréhokoliv autorizovaného prodejce nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv
spolehlivém servisu.

Když používáte Funkci dálkového ovládání

Funkce dálkového ovládání je funkcí systému Advanced Park. Při používání
Funkce dálkového ovládání na veřejných komunikacích dodržujte všechny
místní zákony a předpisy o silničním provozu.

Funkci dálkového ovládání lze použít pouze po odsouhlasení odmítnutí
odpovědnosti aplikace pro chytré telefony.

Funkce dálkového ovládání může provádět pouze některé činnosti řízení.
Ovládat by ho měl pouze řidič s platným řidičským průkazem. Při používání
aplikace noste elektronický klíč. Během ovládání se nedívejte upřeně na
obrazovku aplikace a věnujte pozornost okolí vozidla. V případě nouze zrušte
činnost Funkce dálkového ovládání a zastavte vozidlo.

Stejně jako u běžného vozidla dávejte pozor, abyste sledovali okolí vozidla,
když se vozidlo pohybuje.

Vždy věnujte pozornost okolí vozidla, když je systém v činnosti.

Funkce dálkového ovládání je systém, který pomáhá při dálkově ovládaném
parkování nebo výjezdech pomocí chytrého telefonu. Při používání Funkce

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

432

VÝSTRAHA

dálkového ovládání musí mít řidič u sebe elektronický klíč a chytrý telefon a
ověřit bezpečnost oblasti kolem vozidla.

Při používání Funkce dálkového ovládání lze vozidlo zastavit tak, že přestanete
nepřetržitě ovládat chytrý telefon (zastavením pohybu prstu, sejmutím prstu z
obrazovky atd.). Vozidlo lze také zastavit dotykem tlačítka pro zrušení v aplikaci
na chytrém telefonu, odemknutím dveří použitím elektronického klíče nebo
otevřením dveří.

Pokud se zdá, že vaše vozidlo může přijít do kontaktu s překážkou atd.,
přestaňte chytrý telefon ovládat a v případě potřeby Funkci dálkového ovládání
zrušte.

Činnost systému bude prováděna pouze při pevné rychlosti a vozidlo nelze
zrychlit ani zpomalit, i když je rychlost nepřetržitého ovládání chytrého telefonu
zvýšena nebo snížena.

Nikdy neřiďte vozidlo při upřeném pohledu na obrazovku chytrého telefonu.

Při jízdě nezapomeňte přímo zkontrolovat bezpečnost oblasti kolem vašeho
vozidla.

Nepoužívejte Funkci dálkového ovládání, když jsou ve vozidle cestující nebo
domácí zvířata.

V případě nouze lze systém zrušit pomocí spínače na elektronickém klíči nebo
otevřením dveří.

Pro použití Funkce dálkového ovládání je nutné mít chytrý telefon s nejnovější
verzí aplikace Remote Park. Jsou podporovány následující operační systémy:

Android

Apple

®

 iOS

Při registraci vozidla do aplikace pro chytré telefony Remote Park odpojte
všechny ostatní aplikace, které jsou k vozidlu připojeny.

Pro umožnění Funkce dálkového ovládání vypněte připojení Apple CarPlay.

Když parkujete, před započetím činnosti se ujistěte, že vozidlo může být
zaparkováno v cílovém parkovacím místě.

Funkci dálkového ovládání používejte pouze na rovných vozovkách, které
nejsou kluzké. Nepoužívejte Funkci dálkového ovládání na parkovacích
místech na svahu směrem dolů nebo nahoru.

Pokud je během činnosti Funkce dálkového ovládání zjištěna porucha nebo
omezení systému, automaticky dojde k následujícímu:

Funkce dálkového ovládání bude zrušena

Vozidlo bude zastaveno

Zařazená poloha se přeřadí do P a zabrzdí se parkovací brzda

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

433

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     23      24      25      26     ..