Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 21

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 21

 

 

Podpora vyhýbání se kolizím na křižovatce (pro vozidla odbočující vlevo/
vpravo) nebude fungovat, když nebudou blikat směrová světla.

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Rychlost

blížícího se

vozidla

Relativní rychlost

mezi vaším

vozidlem a

objektem

1

Protijedoucí
vozidla

Přibližně 5 až
40 km/h (3 až
25 mph)

Přibližně 5 až
75 km/h (3
až 45 mph)

Přibližně 10 až
115 km/h (7 až 70
mph)

1

Chodci

Přibližně 5 až
30 km/h (3 až
20 mph)

-

Přibližně 5 až 40
km/h (3 až 25
mph)

1

Jízdní kola

Přibližně 5 až
30 km/h (3 až
20 mph)

-

Přibližně 5 až 50
km/h (3 až 30
mph)

1

Protijedoucí
motocykly

Přibližně 5 až
40 km/h (3 až
25 mph)

Přibližně 5 až
75 km/h (3
až 45 mph)

Přibližně 10 až
115 km/h (7 až 70
mph)

Podpora vyhýbání se kolizím na křižovatce (křižující vozidla)

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost

vozidla

Rychlost

křižujícího vozidla

Relativní

rychlost mezi

vaším

vozidlem a

objektem

1

Vozidla (ze
strany)

Přibližně 5 až
60 km/h (3 až
38 mph)

Rychlost vašeho
vozidla nebo
nižší

Přibližně 40
km/h nebo nižší
(25 mph nebo
nižší)

Přibližně 5 až
60 km/h (3 až
38 mph)

1

Motocykly (ze
strany)

Přibližně 5 až
60 km/h (3 až
38 mph)

Rychlost vašeho
vozidla nebo
nižší

Přibližně 40
km/h nebo nižší
(25 mph nebo
nižší)

Přibližně 5 až
60 km/h (3 až
38 mph)

Potlačení zrychlení při nízké rychlosti

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

354

Funkce potlačení zrychlení při nízké rychlosti nebude fungovat, když blikají
směrová světla.

Verze

PCS

Detekovatelné

objekty

Rychlost vozidla

Relativní rychlost mezi

vaším vozidlem a

objektem

1

Vozidla před vámi,
stojící vozidla

Přibližně 0 až 15
km/h (0 až 9 mph)

Přibližně 0 až 15 km/h
(0 až 9 mph)

1

Jízdní kola

Přibližně 0 až 15
km/h (0 až 9 mph)

Přibližně 0 až 15 km/h
(0 až 9 mph)

1

Chodci

Přibližně 0 až 15
km/h (0 až 9 mph)

Přibližně 0 až 15 km/h
(0 až 9 mph)

PCS verze 1: Pokud provedete některou z následujících činností, když je v
činnosti funkce potlačení zrychlení při nízké rychlosti, potlačení zrychlení při
nízké rychlosti bude zrušeno.

Je uvolněn plynový pedál

Volant je silně nebo náhle ovládán

Detekce detekovatelných objektů

Objekty jsou detekovány na základě jejich velikosti, tvaru a pohybu. V závislosti
na okolním jasu, pohybu, polohy a směru detekovatelného objektu nemusí být
objekt detekován a systém nemusí správně fungovat. Systém detekuje následující
tvary jako detekovatelné objekty.

PCS verze 1

PCS verze 3

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

355

6

Podpůrné jízdní systémy

Situace, ve kterých může systém fungovat, i když pravděpodobnost
kolize není vysoká

V určitých následujících situacích může systém rozhodnout, že
pravděpodobnost kolize je vysoká a uvede se v činnost:

Když míjíte detekovatelný objekt

Když měníte jízdní pruhy při předjíždění detekovatelného objektu

Když se náhle přiblížíte k detekovatelnému objektu

Když se přibližujete k detekovatelnému objektu nebo jinému objektu na
okraji vozovky, jako jsou zábradlí, sloupy, stromy, zdi atd.

Když je detekovatelný objekt nebo jiný
objekt u okraje vozovky v nájezdu do
zatáčky

Když jsou před vozidlem obrazce nebo malba, které mohou být mylně
považovány za detekovatelný objekt

Když míjíte detekovatelný objekt, který
mění jízdní pruh nebo odbočuje vlevo/
vpravo

Když míjíte detekovatelný objekt, který stojí,
aby odbočil vlevo/vpravo

Když se detekovatelný předmět zastaví bezprostředně před vstupem do
dráhy vozidla

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

356

Když projíždíte místem s konstrukcí nad
vozovkou (dopravní značka, billboard atd.)

Když se přiblížíte k závoře elektrické mýtné brány, závoře na parkovišti nebo
jiné závoře, která se otevírá a zavírá

PCS verze 1: Když odbočujete vlevo/vpravo a protijedoucí vozidlo nebo
chodec zkříží dráhu před vozidlem

PCS verze 1: Když se pokoušíte odbočit vlevo/vpravo před protijedoucím
vozidlem nebo chodcem

PCS verze 1: Když odbočujete vlevo/vpravo a protijedoucí vozidlo nebo
chodec zastaví bezprostředně před vstupem do dráhy vozidla

PCS verze 1: Když odbočujete vlevo/vpravo
a protijedoucí vozidlo zatočí vlevo/vpravo
před vozidlem

PCS verze 1: Když je volant ovládán směrem k dráze protijedoucího vozidla

Situace, ve kterých nemusí systém fungovat správně

V určitých situacích, jako jsou následující, nemusí být detekovatelný objekt
detekován předními senzory a systém nemusí fungovat správně:

Když se detekovatelný objekt přibližuje k vašemu vozidlu

Když se vaše vozidlo nebo detekovatelný objekt kymácí

Když detekovatelný objekt učiní prudký manévr (např. náhlé zatočení,
zrychlení nebo zpomalení)

Když se náhle přiblížíte k detekovatelnému objektu

Když je detekovatelný objekt blízko zdi, plotu, zábradlí, krytu kanálu, ocelové
desky na povrchu vozovky, nebo jiného vozidla

Když je nad detekovatelným objektem nějaká konstrukce

Když je část detekovatelného objektu skryta jiným objektem (velké
zavazadlo, deštník, zábradlí atd.)

Když se detekovatelné objekty překrývají

Když se od detekovatelného objektu odráží jasné světlo, například slunce

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

357

6

Podpůrné jízdní systémy

Když je detekovatelný objekt bílý a vypadá extrémně jasně

Když barva nebo jas detekovatelného objektu způsobí, že splyne s okolím

Když detekovatelný objekt skočí nebo se náhle objeví před vaším vozidlem

Když se přibližujete k vozidlu, které je v diagonální poloze

PCS verze 3: Pokud je vozidlo před vámi motocykl nebo jízdní kolo

PCS verze 1: Pokud je vozidlem vpředu jízdní kolo dětské velikosti, nese
velký náklad, přepravuje dalšího cestujícího nebo má neobvyklý tvar (jízdní
kola vybavená dětskou sedačkou, tandemová jízdní kola atd.)

PCS verze 1: Pokud je chodec nebo jízdní kolo menší než přibližně 1 m (3.2
ft) nebo vyšší než přibližně 2 m (6.5 ft)

PCS verze 1: Když je silueta chodce nebo jízdního kola nejasná (např. když
má na sobě pláštěnku, dlouhou sukni atd.)

PCS verze 1: Když se chodec nebo jízdní kolo naklání nebo se skrčí

PCS verze 1: Když se chodec nebo jízdní kolo pohybuje vysokou rychlostí

PCS verze 1: Když chodec tlačí kočárek, kolečkové křeslo, jízdní kolo nebo
jiné vozidlo

Když detekovatelný objekt splyne s okolím, například když je šero (za úsvitu
nebo za soumraku) nebo tma (v noci nebo v tunelu)

Když s vozidlem nebylo po určitou dobu po nastartování hybridního systému
ježděno

Při odbočování vlevo/vpravo nebo několik sekund po odbočení vlevo/vpravo

Když projíždíte zatáčkou a několik sekund po projetí zatáčky

PCS verze 1: Když jedete v jízdním pruhu odděleném více než jedním
pruhem, kde jedou protijedoucí vozidla, přičemž zatáčejí vpravo/vlevo

PCS verze 1: Když při zatáčení vpravo/
vlevo míříte z velké části mimo opačným
směrem směřující blížící se vozidlo

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

358

PCS verze 1: Při zatáčení vpravo/vlevo,
když se chodec přiblíží zezadu nebo z boku
vašeho vozidla

PCS verze 1: Kromě výše uvedeného, v určitých situacích, např. následujících,
nemusí funkce nouzové asistence řízení fungovat správně:

Když je detekovatelný objekt příliš blízko vozidla

Když není dostatek prostoru pro provádění vyhýbacích manévrů řízení nebo
existuje překážka ve směru vyhýbání

Když je v protisměru nějaké vozidlo

Změny předkolizního nastavení

Předkolizní systém lze zapnout/vypnout prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení.

→ S.745

Systém se zapne pokaždé, když je spínač POWER zapnut do ZAPNUTO.

Pokud je systém vypnut, výstražná kontrolka PCS se rozsvítí a na
multiinformačním displeji se zobrazí hlášení.

Předkolizní nastavení lze změnit pomocí přizpůsobeného
nastavení.

→ S.745

Když se změní časování předkolizního varování, změní se také časování
nouzového asistenta řízení (s výjimkou funkce aktivního řízení). Když je
zvoleno [

Pozdější

] , nouzový asistent řízení (s výjimkou funkce aktivního

řízení) nebude ve většině případů fungovat.
Když je v činnosti adaptivní tempomat, předkolizní varování bude
fungovat při časování [

Dřívější

] , nezávisle na uživatelském nastavení.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

359

6

Podpůrné jízdní systémy

Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)

Funkce LTA

Když jedete po silnici s jasnými čárami
jízdního pruhu s adaptivním tempomatem
v činnosti, jsou čáry jízdního pruhu
a vozidla před vámi a okolní vozidla
detekována pomocí přední kamery a
radarového senzoru, a volant je ovládán
tak, aby udržoval polohu vozidla v jízdním
pruhu.

Tuto funkci používejte pouze na dálnicích a
rychlostních silnicích.
Když adaptivní tempomat není v činnosti, tato
funkce nebude fungovat.
V situacích, kdy jsou čáry jízdních pruhů
špatně viditelné nebo nejsou viditelné,
například v dopravní zácpě, bude podpora
poskytována pomocí dráhy vozidel před vámi
a okolních vozidel.
Pokud systém rozhodne, že volant nebyl po určitou dobu ovládán nebo že volant
není držen pevně, řidič bude upozorněn prostřednictvím zobrazení a tato funkce
bude dočasně zrušena.
Pokud je volant pevně uchopen, tato funkce začne znovu fungovat.

Když je tato funkce v činnosti, pokud
je pravděpodobné, že vozidlo vyjede
ze svého jízdního pruhu, bude řidič
upozorněn prostřednictvím zobrazení a
bzučáku.

Když zazní bzučák, zkontrolujte oblast v okolí
vozidla a opatrně ovládejte volant, abyste
vozidlo bezpečně umístili zpět do středu
jízdního pruhu.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

360

VÝSTRAHA

Před použitím systému LTA

Nespoléhejte se příliš na systém LTA. Systém LTA je systém, který poskytuje
automatizovanou asistenci při řízení. Nejedná se však o systém, který by
snižoval pozornost potřebnou pro bezpečnou jízdu. Řidič je plně zodpovědný
za to, že věnuje pozornost svému okolí a ovládá volant tak, aby byla zajištěna
bezpečnost. Řidič je také zodpovědný za to, aby dělal adekvátní přestávky,
když je unaven, např. při jízdách trvajících dlouhou dobu.
Nedodržení příslušných činností při jízdě a nepozornost by mohly vést k
nehodě.

Když systém LTA nepoužíváte, vypněte ho pomocí spínače LTA.

INFORMACE

Provozní podmínky funkce

Tato funkce funguje tehdy, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

Systém LTA detekuje čáry jízdního pruhu nebo dráhu vozidel před vámi
nebo v okolí (kromě situace, kdy je vozidlo před vámi malé, např. motocykl).

Adaptivní tempomat je v činnosti.

Šířka jízdního pruhu je přibližně 3 až 4 m (10 až 13 ft).

Není ovládána páčka směrových světel.

Vozidlo neprojíždí prudkou zatáčkou.

Vozidlo nezrychluje ani nezpomaluje více než o určitou hodnotu.

Volantem se neotáčí velkou silou.

Není zobrazena výstraha při nedržení volantu 

(→ S.362)

.

Vozidlo jede ve středu jízdního pruhu.

Dočasné zrušení funkcí

Když nejsou nadále splněny provozní podmínky, funkce může být dočasně
zrušena. Když jsou však opět provozní podmínky splněny, činnost funkce se
automaticky obnoví. 

(→ S.361)

Pokud nejsou nadále splněny provozní podmínky funkce, když je funkce
v činnosti, může zaznít bzučák, aby signalizoval, že funkce byla dočasně
zrušena.

Činnost asistence řízení této funkce lze potlačit ovládáním volantu řidičem.

Funkce varování při opouštění jízdního pruhu, když je v činnosti LTA

I když je způsob varování LDA změněn na vibrace volantu, pokud vozidlo
vybočí z jízdního pruhu, když je LTA v činnosti, rozezní se výstražný bzučák,
aby řidiče upozornil.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

361

6

Podpůrné jízdní systémy

Pokud je detekován pohyb volantu odpovídající pohybu potřebnému pro změnu
jízdního pruhu, systém rozhodne, že vozidlo nevybočuje z jízdního pruhu, a
výstraha nebude fungovat.

Činnost výstrahy při nedržení volantu

V následujících situacích se na multiinformačním
displeji zobrazí hlášení vyzývající řidiče, aby
uchopil volant a ikona zobrazená na obrázku,
aby byl řidič varován. Pokud systém detekuje,
že volant držíte, výstraha bude zrušena. Když
používáte tento systém, nezapomeňte pevně
držet volant, bez ohledu na to, zda je výstraha
v činnosti nebo ne.

Když systém rozhodne, že řidič nedrží volant,
když je funkce v činnosti
Pokud nejsou po určitou dobu detekovány žádné činnosti, zazní bzučák,
výstraha bude v činnosti a funkce bude dočasně zrušena. Tato výstraha může
být také v činnosti, pokud řidič nepřetržitě ovládá volant pouze o malé hodnoty
natočení.

V závislosti na stavu vozidla, stavu ovládání řízení a povrchu vozovky nemusí
výstražná funkce fungovat.
Vozidla s LCA:V následujících situacích systém nemusí být schopen detekovat,
kdy jsou ruce řidiče mimo volant.

Když je nasazen obal volantu

Když má řidič nasazeny rukavice

Když se na volant přichytí cizí látka

Když řidič drží dřevěné obložení, šev kůže, ramena nebo jiné části volantu,
které nemají senzory.

Vozidla s LCA: V následujících situacích nemusí fungovat výstraha při nedržení
volantu a funkce LTA může pokračovat v činnosti, i když jsou ruce řidiče mimo
volant:

Když se volantu dotýká něco jiného než ruka

Když je přes volant držen nějaký široký objekt nebo paže

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

362

Zapnutí/vypnutí systému

Při každém stisknutí spínače LTA se bude
LTA přepínat mezi zapnuto/vypnuto.

Když je LTA zapnuto, indikátor LTA bude svítit.

VÝSTRAHA

Situace, ve kterých funkce nemusí fungovat správně

V následujících situacích funkce nemusí fungovat správně a vozidlo může vybočit
ze svého jízdního pruhu. Nespoléhejte se příliš na tyto funkce. Řidič je plně
zodpovědný za to, že věnuje pozornost svému okolí a ovládá volant tak, aby byla
zajištěna bezpečnost.

Když vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo
změní jízdní pruh (Vaše vozidlo může
následovat vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo
a také změnit jízdní pruh)

Když vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo kličkuje (Vaše vozidlo může
odpovídajícím způsobem kličkovat a vybočit z jízdního pruhu)

Když vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo vyjede z jízdního pruhu (Vaše vozidlo
může následovat vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo a také vyjet z jízdního
pruhu)

Když vozidlo vpředu nebo okolní vozidlo jede extrémně blízko čáry levého/
pravého jízdního pruhu (Vaše vozidlo může shodně následovat vozidlo vpředu
nebo okolní vozidlo a vyjet z jízdního pruhu)

▶ 

Vozidla bez

průhledového displeje

▶ 

Vozidla s průhledovým

displejem

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

363

6

Podpůrné jízdní systémy

VÝSTRAHA

Když jsou v okolí pohybující se objekty nebo konstrukce (V závislosti na poloze
pohybujícího se objektu nebo konstrukce vzhledem k vašemu vozidlu může
vaše vozidlo kličkovat)

Když do vozidla narazí boční vítr nebo turbulence od jiných okolních vozidel

Situace, ve kterých nemusí senzory fungovat správně: 

→ S.334

Situace, ve kterých nemusí být jízdní pruh detekován: 

→ S.336

Kdy je nezbytné systém vypnout: 

→ S.329

Zobrazení činnosti podpory ovládání volantu

Provozní stav systému LTA je indikován.

Indikátor

Zobrazení jízdního

pruhu

Ikona řízení

Situace

Bílá

Šedá

Šedá

LTA je v pohotovostním režimu

Zelená

Zelená

Zelená

LTA je v činnosti

Oranžová
Bliká

Oranžová
Bliká

Zelená

Vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu
směrem ke straně, na které
bliká zobrazení jízdního pruhu

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

364

Asistent změny jízdního pruhu

*

LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

Funkce LCA

Tato funkce má vazbu na LTA a poskytuje asistenci při provádění změn
jízdního pruhu prostřednictvím ovládání volantu, když je páčka směrových
světel držena v mezipoloze.

Když systém LCA nepoužíváte, vypněte ho pomocí spínače LCA.
Tuto funkci používejte pouze na dálnicích a rychlostních silnicích.
Činnost asistence řízení lze potlačit ovládáním volantu řidičem.
Funkce asistenta změny jízdního pruhu není navržena tak, aby fungovala při změně
jízdního pruhu na křižovatce.

VÝSTRAHA

Před použitím systému LCA

Nespoléhejte se příliš na systém LCA.
Systém LCA je systém, který poskytuje automatizovanou asistenci při řízení.
Nejedná se však o systém, který při změně jízdního pruhu snižuje potřebu
kontroly přilehlého jízdního pruhu ohledně jiných vozidel, blížících se vozidel
atd. Řidič je plně zodpovědný za to, že věnuje pozornost svému okolí a ovládá
volant tak, aby byla zajištěna bezpečnost.
Rovněž nepoužívejte LCA ke změně jízdního pruhu, do kterého by změna
jízdního pruhu neměla být provedena (protisměrné jízdní pruhy, krajnice atd.).

Nedodržení příslušných činností při jízdě a nepozornost by mohly vést k
nehodě.

INFORMACE

Provozní podmínky funkce

Tato funkce funguje tehdy, když jsou splněny všechny z následujících
podmínek:

LTA je v činnosti

Funkce Asistenta změny jízdního pruhu je povolena pomocí přizpůsobeného
nastavení.

Rychlost vozidla je mezi přibližně 100 a 140 km/h (60 a 85 mph).

Systém rozpozná aktuální silnici jako dálnici nebo rychlostní silnici.

Systém detekuje přerušovanou bílou čáru na straně, na které má být změna
jízdního pruhu provedena.

* : 

Je-li ve výbavě

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

365

6

Podpůrné jízdní systémy

V jízdním pruhu, pro který jsou ovládána směrová světla, není detekováno
vozidlo.

Mapová data navigačního systému jsou aktuální.

Volantem se neotáčí velkou silou.

Není v činnosti výstraha při nedržení volantu

(→ S.366)

.

Systém detekoval pohybující se předmět za vozidlem alespoň jednou od
nastartování hybridního systému.

Zrušení funkcí

Pokud nejsou nadále splněny provozní podmínky, když je LCA v činnosti, může
se zobrazit hlášení a zaznít bzučák, aby signalizoval, že LCA byl dočasně
zrušen.

→ S.365

V následujících situacích může být činnost LCA zrušena:

Když systém nemůže dále detekovat čáry jízdního pruhu

Když je páčka směrových světel ovládána do polohy odbočení vlevo/vpravo

Když systém LTA detekuje ovládání volantu, brzdového pedálu nebo plynového
pedálu řidičem

Když systém rozhodne, že řidič nedrží volant, když je funkce v činnosti

Pokud systém detekuje, že se v jízdním pruhu, pro který jsou ovládána směrová
světla, rychle přibližuje vozidlo, zazní bzučák, volant bude vibrovat a zobrazí se
hlášení, které řidiče upozorní. Současně může být mírně ovládán volant, aby se
vozidlo udrželo v dostatečné vzdálenosti od blížícího se vozidla.

Činnost výstrahy při nedržení volantu

V následujících situacích se na multiinformačním
displeji zobrazí hlášení vyzývající řidiče, aby
uchopil volant a ikona zobrazená na obrázku,
aby byl řidič varován. Pokud systém detekuje,
že volant držíte, výstraha bude zrušena. Když
používáte tento systém, nezapomeňte pevně
držet volant, bez ohledu na to, zda je výstraha
v činnosti nebo ne.

Když systém rozhodne, že řidič nedrží volant, když je LCA v činnosti

Ovládání LCA

Pokud je páčka směrových světel držena v poloze pro změnu jízdního
pruhu, zobrazí se směr změny jízdního pruhu a funkce bude v činnosti.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

366

VÝSTRAHA

Situace, ve kterých by se nemělo LCA používat

Když jedete po silnici s jedním jízdním pruhem

Když mezi aktuálním jízdním pruhem a jízdním pruhem, do kterého se má
přejíždět, není přerušovaná bílá čára

Zapnutí/vypnutí systému

LCA lze povolit/zakázat prostřednictvím přizpůsobeného
nastavení.

→ S.745

Zobrazení činnosti podpory ovládání volantu

Je indikován provozní stav systému LCA.

Zobrazení LCA

Ikona řízení

Stav

Modrá šipka a bílá čára

Zelená

LCA je v pohotovosti

Modrá šipka a bílá čára

LCA je v činnosti

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

367

6

Podpůrné jízdní systémy

Zobrazení LCA

Ikona řízení

Stav

Šedá

Při činnosti LCA je detekováno vozidlo

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

368

Výstraha při opuštění pruhu

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

Základní funkce

Systém LDA varuje řidiče, pokud vozidlo může vyjet z aktuálního jízdního
pruhu nebo dráhy

*1

, a také může mírně ovládat volant, aby se vyhnul

vychýlení z jízdního pruhu nebo dráhy

*1

.

K detekci čar jízdního pruhu nebo dráhy se používá přední kamera

*1

.

Funkce výstrahy při opuštění pruhu

Když systém rozhodne, že vozidlo může
vybočit ze svého jízdního pruhu nebo
dráhy

*1

, na displeji se zobrazí výstraha a

buď zazní výstražný bzučák, nebo zavibruje
volant, aby řidiče varoval.

Zkontrolujte oblast kolem vozidla a opatrně
ovládejte volant, abyste vozidlo přesunuli zpět do
středu jízdního pruhu nebo dráhy

*1

.

Vozidla s BSM: Pokud systém rozhodne, že se
vozidlo může srazit s vozidlem v sousedním
jízdním pruhu, bude výstraha při opuštění pruhu
fungovat, i když jsou v činnosti směrová světla.

*1 : 

Hranice mezi asfaltem a trávou, půdou atd. nebo strukturami, jako je obrubník,

zábradlí atd.

6-2. Používání funkcí podpory bezpečné jízdy

369

6

Podpůrné jízdní systémy

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..