Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 18

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 18

 

 

Špička otáček

Když otáčky motoru dosáhnou nebo překročí 4 000 ot/min, na přibližně 1
sekundu se zobrazí doznívání obrazu otáčkoměru na nejvyšších otáčkách
motoru.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

5-1. Funkce a zobrazení přístroje

304

Funkce displejů

Multiinformační displej (vozidla bez průhledového displeje)

Je možné zobrazit různé informace týkající se jízdy. V závislosti na situaci
se také zobrazují výstražná nebo návrhová vyskakovací okna.

Oblast zobrazení

 

A

Oblast zobrazení obsahu

B

Oblast zobrazení informací o
podpůrných jízdních systémech

Pokud je vybrána jiná ikona menu než

 , a pokud je podpůrný jízdní

systém v činnosti, zobrazí se provozní stav
systému.

Položky zobrazené v oblasti zobrazení obsahu

Volbou ikon menu na multiinformačním displeji je možné zobrazit
následující položky.

Zobrazení informací o jízdě

Zobrazení s vazbou na navigační systém

*

Zobrazení s vazbou na audiosystém

Zobrazení informací o podpůrných jízdních systémech

Výstražné hlášení

INFORMACE

Displej z tekutých krystalů

Na displeji se mohou objevit malé nebo světlé skvrny. Tento jev je charakteristický
pro displeje z tekutých krystalů a takový displej můžete nadále bez problémů
používat.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

305

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

VÝSTRAHA

Výstraha pro používání během jízdy

Když ovládáte multiinformační displej během jízdy, věnujte zvláštní pozornost
bezpečnosti oblasti v okolí vozidla.

Nedívejte se během jízdy nepřetržitě na multiinformační displej, protože
můžete přehlédnout chodce, objekty na vozovce atd. před vozidlem.

Informační displej při nízkých teplotách

Nechte interiér vozidla ohřát před používáním informačního displeje z tekutých
krystalů. Při extrémně nízkých teplotách může monitor informačního displeje
reagovat pomaleji a změny zobrazení mohou být opožděné.
Například, mezi přeřazením řidičem a zobrazením nového čísla převodového
stupně na displeji bude prodleva. Tato prodleva by mohla způsobit, že řidič znovu
podřadí, což způsobí nadměrné brzdění motorem a eventuálně nehodu, mající za
následek smrt nebo zranění.

Výstrahy pro nastavování zobrazení

Protože je potřeba, aby během nastavování zobrazení byl v činnosti hybridní
systém, ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na místě s adekvátním větráním.
V uzavřeném prostoru, např. v garáži, se mohou výfukové plyny, obsahující
kysličník uhelnatý (CO), hromadit a vniknout do vozidla. To může způsobit smrt
nebo vážné ohrožení zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru, ujistěte se, že při nastavování funkcí
zobrazení je hybridní systém v činnosti.

 Související informace 

Zobrazený obsah(S. 311)
Změna jasu osvětlení přístrojového panelu(S. 321)

5-2. Funkce displejů

306

Multiinformační displej (vozidla s průhledovým displejem)

Je možné zobrazit různé informace týkající se jízdy. V závislosti na situaci
se také zobrazují výstražná nebo návrhová vyskakovací okna.

Oblast zobrazení

 

A

Oblast zobrazení informací o
podpůrných jízdních systémech

Když zobrazení informací o podpůrných
jízdních systémech není zobrazeno v oblasti
zobrazení obsahu, pokud je podpůrný jízdní
systém v činnosti, zobrazí se provozní stav
systému.

B

Oblast zobrazení s vazbou na navigační
systém

*

Pokud zobrazení s vazbou na navigační
systém není zobrazeno v oblasti zobrazení
obsahu, zobrazí se navigace trasy.

C

Oblast zobrazení obsahu

Položky zobrazené v oblasti zobrazení obsahu

Mohou být zobrazeny následující položky.

Informace o jízdě 1

Informace o jízdě 2

Monitor energie/Jízdní poměr EV

Zobrazení s vazbou na audiosystém

Zobrazení s vazbou na navigační systém

**1

Přetížení

Zobrazení informací o podpůrných jízdních systémech

*1

Prázdné (žádné položky)

INFORMACE

Displej z tekutých krystalů

Na displeji se mohou objevit malé nebo světlé skvrny. Tento jev je charakteristický
pro displeje z tekutých krystalů a takový displej můžete nadále bez problémů
používat.

* : 

Je-li ve výbavě

*1 : 

Zobrazí se na průhledovém displeji, když je režim zobrazení nastaven tak, aby

zobrazoval maximum.

5-2. Funkce displejů

307

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

VÝSTRAHA

Výstraha pro používání během jízdy

Když ovládáte multiinformační displej během jízdy, věnujte zvláštní pozornost
bezpečnosti oblasti v okolí vozidla.

Nedívejte se během jízdy nepřetržitě na multiinformační displej, protože
můžete přehlédnout chodce, objekty na vozovce atd. před vozidlem.

Informační displej při nízkých teplotách

Nechte interiér vozidla ohřát před používáním informačního displeje z tekutých
krystalů. Při extrémně nízkých teplotách může monitor informačního displeje
reagovat pomaleji a změny zobrazení mohou být opožděné.
Například, mezi přeřazením řidičem a zobrazením nového čísla převodového
stupně na displeji bude prodleva. Tato prodleva by mohla způsobit, že řidič znovu
podřadí, což způsobí nadměrné brzdění motorem a eventuálně nehodu, mající za
následek smrt nebo zranění.

Výstrahy pro nastavování zobrazení

Protože je potřeba, aby během nastavování zobrazení byl v činnosti hybridní
systém, ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na místě s adekvátním větráním.
V uzavřeném prostoru, např. v garáži, se mohou výfukové plyny, obsahující
kysličník uhelnatý (CO), hromadit a vniknout do vozidla. To může způsobit smrt
nebo vážné ohrožení zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru, ujistěte se, že při nastavování funkcí
zobrazení je hybridní systém v činnosti.

 Související informace 

Zobrazený obsah(S. 311)
Změna jasu osvětlení přístrojového panelu(S. 321)

5-2. Funkce displejů

308

Projekční displej

*

Projekční displej promítá různé informace týkající se jízdy a provozní stav
podpůrných jízdních systémů na čelní sklo.
Zobrazený obsah se bude lišit podle jízdních podmínek a režimu zobrazení
průhledového displeje. V závislosti na situaci se budou také zobrazovat
vyskakovací okna.

A

Oblast hlavního displeje

Zobrazují se následující položky:

Zobrazení informací o podpůrných jízdních systémech

Indikátor hybridního systému/otáčkoměr

Kompas

*

B

Oblast zobrazení informací o jízdě

Zobrazují se následující položky:

Rychloměr

Zařazená poloha/rozsah řazení

C

 : Hlavní výstražná ikona

Zobrazí se, když se zobrazí výstražné hlášení.

INFORMACE

Projekční displej bude v činnosti, když

Spínač POWER je v ZAPNUTO.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

309

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

Když používáte průhledový displej

Když se díváte na průhledový displej přes sluneční brýle, displej se může zdát
tmavý nebo obtížně čitelný, zvláště přes polarizované sluneční brýle. Seřiďte jas
průhledového displeje nebo odložte své sluneční brýle.

VÝSTRAHA

Nedívejte se během jízdy nepřetržitě na průhledový displej, protože můžete
přehlédnout chodce, objekty na silnici atd., před vozidlem.

UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny.

Neumísťujte žádné nápoje do blízkosti
projektoru průhledového displeje. Pokud bude
projektor polit, může to mít za následek
elektrickou poruchu.

Na projektor průhledového displeje nic nepokládejte nebo nelepte nálepky.
Tím by se mohla přerušit indikace průhledového displeje.

Nedotýkejte se vnitřku projektoru průhledového displeje nebo nestrkejte ostré
nebo podobné předměty do projektoru.
Tím by mohlo dojít k mechanickému poškození.

 Související informace 

Indikátor hybridního systému(S. 297)
Přepínání mezi zobrazením otáčkoměru/indikátoru hybridního systému/
rychloměru(S. 298)
Zobrazený obsah(S. 311)
Změna nastavení průhledového displeje(S. 322)
Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

5-2. Funkce displejů

310

Zobrazený obsah

Ovládání přístrojů/zobrazení

 

▶ 

Vozidla bez průhledového displeje

A

 /

 : Volba ikon menu

 /

 : Změna zobrazeného obsahu,

posun obrazovky nahoru/dolů a posun
kurzoru nahoru/dolů

B

Zadat/Nastavit

C

Návrat na předchozí obrazovku

D

Zahájení/příjem hovoru

Zobrazí se odchozí nebo přijímaný
hovor s vazbou na hands-free systém.
Podrobnosti týkající se hands-free systému,
viz "Multimedia owner's manual".

▶ 

Vozidla s průhledovým displejem

A

Funkce každého spínače se liší v závislosti na podmínkách a
nastavení.

Když se spínače dotknete, funkce každého spínače se zobrazí na průhledovém
displeji. Pokud je průhledový displej vypnutý, funkce se zobrazí na
multiinformačním displeji.
Na středovém displeji lze také nastavit preferované funkce pro každý spínač.

B

Každým stisknutím spínače se funkce změní.

C

Zobrazení ikony spínače

Zobrazí se ikona každého spínače. Spínač, kterého se dotknete, se zvýrazní.
(

 )

5-2. Funkce displejů

311

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

D

Zobrazení průvodce funkcemi spínače

Zobrazí se průvodce funkcemi pro spínač, kterého jste se dotkli.

INFORMACE

Pokud spínače na volantu při dotyku nereagují

Je snazší přimět spínače na volantu reagovat pohybem palce, když se jich
dotýkáte.

Pokud je povrch spínače na volantu znečištěný, vypněte spínač POWER a pak
spínače očistěte.

Zapnutím režimu zimních rukavic lze citlivost senzorů spínačů zvýšit.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Přepínání zobrazení na multiinformačním displeji (vozidla bez
průhledového displeje)

Stiskněte 

 nebo 

 na spínačích ovládání přístroje.

Přepínání informací o jízdě (vozidla bez průhledového displeje)

Stiskněte 

 nebo 

 na spínačích ovládání přístroje pro volbu

 . Pak stiskněte 

 nebo 

 .

Přepínání zobrazení na multiinformačním displeji (vozidla s
průhledovým displejem)

INFORMACE

Přepínání pomocí spínačů na volantu

Pokud je 

 /

 nastaveno jako oblíbená funkce spínače na volantu,

zobrazení lze přepínat stisknutím 

 nebo 

 .

1

Zvolte 

 na středovém displeji.

2

Zvolte [Přizpůsobení vozu].

3

Zvolte [Metr].

4

Zvolte 

 nebo 

 u "Přepínání zobrazení".

Zobrazení se mění při každé volbě spínače.

5-2. Funkce displejů

312

Zobrazení informací o jízdě

Informace týkající se jízdy jsou zobrazeny na následujících displejích.

Multiinformační displej

Projekční displej

*

Středový displej

Zobrazené položky se budou lišit v závislosti na displeji.

Informace o jízdě 1

Následující položky mohou být zobrazeny na multiinformačním displeji.
Používejte zobrazené hodnoty pouze jako referenční.

Okamžitá spotřeba paliva

Zobrazuje okamžitou spotřebu paliva

Průměrná spotřeba paliva

Informace o jízdě 2

Následující položky mohou být zobrazeny na multiinformačním displeji.

Průměrná rychlost vozidla

Celkový čas jízdy

Informace o jízdě 3 (vozidla bez průhledového displeje)

Následující položky mohou být zobrazeny na multiinformačním displeji.

Vzdálenost dojezdu

Zobrazuje jízdní dosah se zbývajícím palivem.

Průměrná spotřeba paliva od nastartování

Zobrazuje průměrnou spotřebu paliva od nastartování.

INFORMACE

Vzdálenost dojezdu

Tato vzdálenost je vypočítána na základě vaší průměrné spotřeby paliva. V
důsledku toho může být skutečná vzdálenost, kterou můžete ujet, odlišná od té
zobrazené.

Když je do nádrže přidáno pouze malé množství paliva, zobrazení se nemusí
aktualizovat. Když tankujete, vypněte spínač POWER. Pokud je vozidlo
natankováno bez vypnutí spínače POWER, displej se nemusí aktualizovat.

Přetížení

Zobrazuje boční přetížení vozidla na multiinformačním displeji.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

313

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

Kolem zobrazení přetížení se zobrazuje natočení volantu doleva a
doprava, sešlápnutí plynového pedálu a tlak brzdové kapaliny.

 

A

Akcelerační přetížení vozidla

B

Aktuální hodnota přetížení (vypočtená
hodnota z předního/zadního a levého/
pravého přetížení)

C

Záznam maximálních přetížení

Zobrazení je resetováno při každém
nastartování hybridního systému.

D

Sešlápnutí plynového pedálu

E

Tlak brzdové kapaliny

F

Natočení doleva

G

Natočení doprava

Pokud jsou vyvinuta boční přetížení 0,5 G nebo větší, zobrazení hodnoty
přetížení se zbarví oranžově a bude podrženo 2 sekundy. (Funkce
podržení špiček)
Toto zobrazení slouží pouze jako vodítko. V závislosti na faktorech, např.
stav povrchu vozovky, teplota a rychlost vozidla, nemusí displej ukazovat
aktuální stav vozidla.

INFORMACE

Hodnoty přetížení nemusí být nulové, i když je vozidlo zaparkováno, např.,
když je zaparkováno ve svahu.

V závislosti na podmínkách používání vozidla nemusí zobrazení tlaku brzdové
kapaliny dosáhnout maximální hodnoty, i když je brzdový pedál úplně
sešlápnut.

Pokud je pólový vývod akumulátoru odpojen a znovu připojen, zobrazení
natočení volantu může být dočasně vypnuto. Po chvíli jízdy s vozidlem bude
zobrazení zapnuto.

Monitor energie/Jízdní poměr EV

*

Monitor energie a EV mohou být zobrazeny na multiinformačním displeji.
Obrazovka monitoru energie může být zobrazena na středovém displeji.

Jízdní poměr EV od nastartování

*

Zobrazuje procento jízdy EV od nastartování.
To je resetováno při každém vypnutí hybridního systému.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

314

Monitor energie

Monitor energie může být použit pro kontrolu stavu pohonu vozidla,
provozního stavu hybridního systému a stavu regenerace energie.
Šipky se budou zobrazovat podle toku energie. Když tok energie
neprobíhá, šipky se zobrazovat nebudou.
Barva šipek se mění následovně

Modrá: Když je hybridní (trakční) akumulátor regenerován nebo nabíjen.

Oranžová: Když je hybridní (trakční) akumulátor používán.

Červená: Když je používán benzínový motor.

 

▶ 

Multiinformační displej

Tento obrázek ukazuje všechny šipky jako
příklad. Skutečné zobrazení se bude lišit v
závislosti na podmínkách.

A

Benzínový motor

B

Kola

C

Hybridní (trakční) akumulátor

Tento obrázek slouží pouze pro vysvětlení
a může se lišit v závislosti na specifikacích
vozidla.

 

▶ 

Středový displej

Tento obrázek ukazuje všechny šipky jako
příklad. Skutečné zobrazení se bude lišit v
závislosti na podmínkách.

A

Benzínový motor

B

Přední elektrický (trakční) motor

C

Hybridní (trakční) akumulátor

D

Zadní elektrický (trakční) motor

E

Zadní kola

F

Přední kola

INFORMACE

Barva hybridního (trakčního) akumulátoru na středovém displeji

Když je hybridní (trakční) akumulátor nabíjen, bude zelený, a když je hybridní
(trakční) akumulátor používán, bude žlutý.

Výstraha zbývajícího nabití hybridního (trakčního) akumulátoru

Bzučák zní přerušovaně, když hybridní (trakční) akumulátor zůstává bez
nabíjení při zařazené poloze v N, nebo zbývající hodnota nabití poklesne
pod určitou úroveň. Pokud hodnota zbývajícího nabití klesá dále, bzučák zní
nepřerušovaně.

5-2. Funkce displejů

315

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

Když se na multiinformačním displeji zobrazí výstražné hlášení a zní
bzučák, postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce, abyste problém
odstranili.

Barva benzínového motoru na středním displeji

Když se motor zahřívá, bude modrý, a když je zahřátí dokončeno, zbarví se do
červena.

Zobrazení obrazovky monitoru energie na středovém displeji

1

Zvolte 

 na hlavním menu.

2

Zvolte [Tok energie].

Prázdné (žádné položky)

Nezobrazuje žádný obsah informací o jízdě na multiinformačním displeji.

Obrazovka okamžité spotřeby paliva/historie

Informace o spotřebě paliva mohou být zobrazeny na středovém displeji.

Obrazovka okamžité spotřeby paliva

 

A

Resetování údajů o historii

B

Spotřeba paliva za posledních 15 minut

C

Okamžitá spotřeba paliva

D

Průměrná rychlost vozidla od okamžiku,
kdy byl hybridní systém nastartován.

E

Jízdní dosah

F

Uplynulý čas od okamžiku, kdy byl
hybridní systém nastartován.

Zobrazenou hodnotu průměrné spotřeby paliva používejte jako
referenční. Tento obrázek je pouze příklad a může se mírně lišit od
aktuálního stavu.

Obrazovka historie spotřeby paliva

 

A

Nejnovější spotřeba paliva

B

Nejlepší zaznamenaná spotřeba paliva

C

Předchozí záznam spotřeby paliva

D

Resetování údajů o historii

E

Aktualizace údajů o nejnovější spotřebě
paliva

Zobrazenou hodnotu průměrné spotřeby paliva používejte jako referenční.
Tento obrázek je pouze příklad a může se mírně lišit od aktuálního stavu.

5-2. Funkce displejů

316

INFORMACE

Aktualizace údajů o historii

Aktualizujte průměrnou spotřebu paliva volbou [

Aktualizovat

], abyste měřili opět

aktuální spotřebu paliva.

Resetování dat

Data o spotřebě paliva mohou být vymazány volbou [

Vymazat data

]

Jízdní dosah

Zobrazuje odhadovanou maximální vzdálenost, kterou můžete ujet se zbývajícím
množstvím paliva. Tato vzdálenost je vypočítána na základě vaší průměrné
spotřeby paliva. V důsledku toho může být skutečná vzdálenost, kterou můžete
ujet, odlišná od té zobrazené.

Zobrazení obrazovky spotřeby paliva/historie na středovém displeji

1

Zvolte 

 na hlavním menu.

2

Zvolte [Informace o jízdě].

3

Zvolte [Aktuální] nebo [Historie].

Zobrazení provozního stavu AWD (modely AWD)

Zobrazení provozního stavu AWD může být
zobrazeno na středovém displeji.
Použitý obrázek je zamýšlen jako příklad a
může se lišit od obrazu, který je aktuálně
zobrazen na středovém displeji.
Zobrazení rozdělení krouticího momentu:
Zobrazuje stav pohonu jednotlivého kola v 6
stupních od 0 do 5.

Zobrazení provozního stavu AWD na středovém displeji

1

Zvolte 

 na hlavním menu.

2

Zvolte [Pohon všech kol].

Tlak pneumatik

Tlak pneumatik detekovaný pomocí výstražného systému tlaku pneumatik
může být zobrazen na středovém displeji.

Zobrazení tlaku pneumatik na středovém displeji

1

Zvolte 

 na hlavním menu.

2

Zvolte [Tlak v pneumatikách].

5-2. Funkce displejů

317

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

Zobrazení informací o podpůrných jízdních systémech

Provozní stav následujících systémů můžete být zobrazen na
multiinformačním displeji nebo průhledovém displeji.

*

.

Adaptivní tempomat

Omezovač rychlosti

*

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

*

Proaktivní asistent řízení

*

PCS (Předkolizní systém)

INFORMACE

Poloha zobrazení (vozidla s průhledovým displejem)

Když je režim zobrazení průhledového displeje nastaven na zobrazení maxima,
informace o podpůrném jízdním systému se zobrazí na průhledovém displeji, a ne
v oblasti zobrazení obsahu na multiinformačním displeji.

Zobrazení s vazbou na audiosystém

Zobrazení s vazbou na audiosystém zobrazuje provozní stav audiosystému
na multiinformačním displeji.
Lze provádět činnosti, jako je volba zdroje audia nebo skladby atd.

Zobrazení s vazbou na navigační systém

*

Na multiinformačním displeji se zobrazují následující informace.

Navigace trasy do cíle

Název ulice

Kompas

INFORMACE

Poloha zobrazení (vozidla s průhledovým displejem)

V závislosti na nastavení zobrazení na průhledovým displeji se může některý
obsah zobrazit na průhledovém displeji, a ne v oblasti zobrazení obsahu na
multiinformačním displeji.

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

318

Informace ve vyskakovacích oknech

Vyskakovací okna se budou zobrazovat na multiinformačním displeji nebo
průhledovém displeji

*

 v případě potřeby.

Když se zobrazí vyskakovací okno, aktuální zobrazení nemusí být dále zobrazeno.
V tom případě se zobrazení vrátí poté, co vyskakovací okno zmizí.

Podpůrné jízdní systémy

Zobrazí se výstražné/návrhové/sdělovací hlášení nebo provozní stav
příslušného systému.

Adaptivní tempomat

Omezovač rychlosti

*

 (vozidla bez průhledového displeje)

LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích)

LDA (Výstraha při opuštění pruhu)

LCA (Asistent změny jízdního pruhu)

*

Proaktivní asistent řízení

*

PCS (Předkolizní systém)

RSA (Rozpoznávání dopravních značek)

Asistent bezpečného vystupování (s ovládáním otevírání dveří)

FCTA (Výstraha pohybu před vozidlem)

Výstražné hlášení

Podle určitých podmínek se zobrazí některá výstražná hlášení, když je to
nutné.

Stav hands-free systému

Zobrazí se, když je hands-free systém v činnosti.

Návrhová funkce

V následujících situacích zobrazuje řidiči návrhy. Pro volbu odezvy na
zobrazený návrh použijte spínače na volantu.

Návrh na zapnutí systému elektricky ovládaných zadních dveří

*

Pokud je systém elektricky ovládaných zadních dveří zakázán (nastavení
na středovém displeji je nastaveno na vypnuto) a je ovládán spínač
elektricky ovládaných zadních dveří na přístrojovém panelu, zobrazí se
návrhové hlášení, které se zeptá, zda chcete systém elektricky ovládaných
zadních dveří povolit.
Pro povolení systému elektricky ovládaných zadních dveří zvolte [

Ano

].

* : 

Je-li ve výbavě

5-2. Funkce displejů

319

5

Informace o stavu vozidla a indikátory

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..