Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 12

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 12

 

 

INFORMACE

Při montáži, demontáži a manipulaci se sněhovými řetězy dodržujte následující
pokyny.

Montujte a demontujte sněhové řetězy na bezpečném místě.

Montujte sněhové řetězy pouze na přední pneumatiky.
Nemontujte sněhové řetězy na zadní pneumatiky.

Montujte sněhové řetězy dle pokynů dodaných k sněhovým řetězům.

Montujte sněhové řetězy na přední pneumatiky co nejtěsněji. Dotáhněte řetězy
po ujetí 0,5 - 1,0 km (1/4 - 1/2 míle).

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, když jsou na vozidle namontovány sněhové řetězy.
Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že vozidlo nebude možné bezpečně řídit.

Nepřekračujte rychlostní limit určený pro vámi použité sněhové řetězy nebo 50
km/h (30 mph), podle toho, který je nižší.

Vyhýbejte se jízdě po nerovných površích vozovek nebo přes díry.

Vyhýbejte se náhlé akceleraci, prudkému zatáčení, náhlému brzdění a řazení,
které způsobí náhlé brzdění motorem.

Před nájezdem do zatáčky dostatečně zpomalte, abyste zajistili ovladatelnost
vozidla.

Nepoužívejte LTA (Asistent sledování jízdy v jízdních pruzích).

Nepoužívejte systém LDA (Výstraha při opuštění pruhu).

UPOZORNĚNÍ

Nasazení sněhových řetězů

Ventilky a vysílače výstražného systému tlaku pneumatik nemusí fungovat
správně, když jsou nasazeny sněhové řetězy.

Volba sněhových řetězů

Při montáži sněhových řetězů použijte správný rozměr řetězů. Rozměr
řetězu je upraven pro každý rozměr pneumatiky.

Vozidla s pneumatikami 235/60R18

3-5. Jízda, když je chladno

208

 

A

Boční řetěz (průměr 3 mm [0.12 in])

B

Boční řetěz (šířka 10 mm [0.39 in])

C

Boční řetěz (délka 25 [0.98 in] mm)

D

Příčný řetěz (průměr 4 mm [0.16 in])

E

Příčný řetěz (šířka 14 mm [0.55 in])

F

Příčný řetěz (délka 25 mm [0.98 in])

Vozidla s pneumatikami 235/50R20
Sněhové řetězy nemohou být montovány na pneumatiky 235/50R20.
Místo nich by měly být použity zimní pneumatiky.

Předpisy při použití sněhových řetězů

Omezení, týkající se použití řetězů, se liší podle míst a typů silnice. Vždy
se seznamte s místními předpisy, než nainstalujete řetězy.

3-5. Jízda, když je chladno

209

3

Jízda podle podmínek

Tipy pro jízdu v chladném počasí

Co musíte zkontrolovat před jízdou v chladném počasí

Podle jízdních podmínek proveďte následující:

Nepokoušejte se násilím otevírat okna nebo pohybovat stěrači, pokud
jsou zamrzlé. Abyste rozpustili led, polijte zamrzlou oblast teplou vodou.
Vodu ihned utřete, aby nezamrzla.

Odstraňte sníh nashromážděný na otvorech pro přívod vzduchu před
čelním sklem, abyste zajistili správnou činnost ventilátoru systému
klimatizace.

Pravidelně kontrolujte a odstraňujte nadbytek ledu nebo sněhu, který
se může nashromáždit na vnějších světlech, střeše vozidla, podvozku,
okolo pneumatik nebo na brzdách.

Před nastoupením do vozidla odstraňte veškerý sníh nebo bláto z
podrážek svých bot.

Pokyny pro jízdu v chladném počasí

Zrychlujte s vozidlem pomalu, udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a
vozidlem vpředu, a jeďte sníženou rychlostí odpovídající stavu vozovky.

Pokyny pro parkování v chladném počasí

Vypněte automatický režim parkovací brzdy. Jinak může parkovací brzda
zamrznout a nebude možné ji automaticky uvolnit.
Vyvarujte se použití následujících činností, protože parkovací brzda
může fungovat automaticky, i když je automatický režim vypnutý.

Systém přidržení brzdy

Advanced Park (Dálkově ovládaný)

*

Zaparkujte vozidlo a přeřaďte zařazenou polohu do P bez zabrzdění
parkovací brzdy. Parkovací brzda může zamrznout, což zabrání jejímu
uvolnění. Pokud parkujete vozidlo bez zabrzdění parkovací brzdy, vždy
zaklínujte kola.

Jinak to může být nebezpečné, protože to může způsobit neočekávaný pohyb
vozidla s následkem nehody.

Když je parkovací brzda v automatickém režimu, uvolněte parkovací
brzdu po přeřazení zařazené polohy do P.

Pokud je vozidlo zaparkováno bez zabrzdění parkovací brzdy, ověřte, že
řadicí páku není možné přesunout z P.

* : 

Je-li ve výbavě

3-5. Jízda, když je chladno

210

Zaparkujte vozidlo a přeřaďte zařazenou polohu do P bez zabrzdění
parkovací brzdy.
Pokud parkujete vozidlo bez zabrzdění parkovací brzdy, vždy zaklínujte
kola. Jinak to může být nebezpečné, protože to může způsobit
neočekávaný pohyb vozidla s následkem nehody.

Pokud je vozidlo zaparkováno s mokrými brzdami při nízkých teplotách,
brzdy mohou zamrznout.

INFORMACE

Funkce vazby zrcátek při couvání

Při používání v chladném počasí při couvání by mohlo zrcátko na dveřích
zamrznout a nemusí automaticky naklopit povrch zrcátka směrem dolů. V tom
případě odstraňte námrazu a sníh z povrchu zrcátka.

Zahřívání čelního skla, aby byl možný pohyb stěračů

*

Použijte odmrazovač stěračů čelního skla, abyste zabránili zamrznutí
gumiček stěračů na čelním skle.
Zvolte spínač [

Odmrazovač

] na obrazovce možností.

Odmrazovač stěračů čelního skla se automaticky vypne po uplynutí určité doby.

VÝSTRAHA

Nedotýkejte se spodní části čelního skla nebo částí podél předních sloupků, když
je zapnut odmrazovač stěračů čelního skla, protože ty se extrémně zahřívají a
mohou způsobit popáleniny.

* : 

Je-li ve výbavě

3-5. Jízda, když je chladno

211

3

Jízda podle podmínek

Jízda v mlze nebo na horské silnici a při špatné viditelnosti

Svícení mlhovými světly

Když jedete v nepříznivém počasí, např. v dešti a mlze, zapněte přední
mlhová světla, abyste zabezpečili viditelnost dopředu, a zapněte zadní
mlhová světla, aby bylo vaše vozidlo lépe viditelné pro vozidla za vámi.

Používání mlhových světel

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili vybití 12V akumulátoru, nenechávejte osvětlení zapnuté déle,
než je nutné, když je hybridní systém vypnutý.

 

▶ 

Spínač zadního mlhového světla

1

 Vypnutí zadního mlhového světla

2

 Zapnutí zadního mlhového světla

Uvolněním se spínací kroužek vrátí do 

.

Opětovným otočením spínacího kroužku se
zadní mlhové světlo vypne.

INFORMACE

Mlhová světla je možné použít, když

Jsou zapnuty světlomety.

3-6. Jízda v mlze nebo na horské silnici a při špatné viditelnosti

212

 

▶ 

Spínač předních a zadních mlhových světel

1

 Vypnutí předních a zadních

mlhových světel

2

 Zapnutí předních mlhových světel

3

 Zapnutí předních mlhových světel a

zadního mlhového světla

Uvolněním se spínací kroužek vrátí do 

.

Opětovným otočením spínacího kroužku se
vypne pouze zadní mlhové světlo.

INFORMACE

Mlhová světla je možné použít, když

Přední mlhová světla: Jsou zapnuta přední obrysová světla.
Zadní mlhové světlo: Jsou zapnuta přední mlhová světla.

3-6. Jízda v mlze nebo na horské silnici a při špatné viditelnosti

213

3

Jízda podle podmínek

Zaznění klaksonu

Stiskněte značku 

 nebo její okolí.

3-6. Jízda v mlze nebo na horské silnici a při špatné viditelnosti

214

Pokyny pro užitková vozidla

Pokyny pro užitková vozidla

Toto vozidlo patří do kategorie užitkových vozidel, které mají vyšší světlou
výšku a menší rozchod kol v poměru k výšce svého těžiště.

Vlastnosti užitkových vozidel

Specifické vlastnosti konstrukce mu dávají vyšší těžiště než mají běžná
osobní vozidla. Tato konstrukční vlastnost způsobuje, že tento typ vozidla
je více náchylný k převrácení. Užitková vozidla mají podstatně vyšší
koeficient převrácení než jiné typy vozidel.

Výhodou vyšší světlé výšky je lepší rozhled na silnici, umožňující
předcházet problémům.

Toto vozidlo není konstruováno tak, aby zatáčelo stejnou rychlostí jako
běžná osobní vozidla, stejně jako sportovní nízká vozidla nelze použít
pro jízdu v terénu. Proto ostré zatáčení při nadměrné rychlosti může
způsobit převrácení vozidla.

VÝSTRAHA

Pokyny pro užitková vozidla

Vždy dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali riziko smrti nebo
vážného zranění osob nebo poškození vašeho vozidla:

Nepřipoutané osoby mohou být při havárii, kde se vůz převrátí, snadněji
usmrceny, než osoby, které jsou připoutány bezpečnostními pásy. Proto by měl
být řidič a všichni spolujezdci připoutáni svými bezpečnostními pásy.

Pokud možno, vyvarujte se ostrých odbočení a prudkého manévrování.
Nesprávné ovládání tohoto vozidla může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem
nebo k jeho převrácení s následkem smrti nebo vážného zranění.

Náklad na střešním nosiči zavazadel (je-li ve výbavě) posouvá těžiště vozidla
více nahoru. Vyvarujte se vysokých rychlostí, prudkých rozjezdů, ostrého
zatáčení, náhlého brzdění nebo jiných prudkých manévrů, jinak by mohlo dojít
ke ztrátě kontroly nad vozidlem nebo k jeho převrácení vlivem nesprávného
ovládání vozidla.

Při nárazovém větru ze strany vždy zpomalte. Vozidlo je vzhledem k bočnímu
profilu a vyššímu těžišti citlivější na boční vítr, než běžné osobní automobily.
Zpomalení vám usnadní lépe ovládat vozidlo.

V prudkých kopcích nejezděte horizontálně po vrstevnicích. Je bezpečnější
jet po spádnici přímo nahoru nebo dolů. Vaše vozidlo (stejně jako i jiná
srovnatelná terénní vozidla) se může snadněji převrátit na stranu než dopředu
nebo dozadu.

3-7. Pokyny pro užitková vozidla

215

3

Jízda podle podmínek

Jízda v terénu

Vaše vozidlo není určeno k jízdě v terénu. Avšak v případě, kdy se
nemůžete vyhnout jízdě v terénu, dodržujte následující pokyny, abyste se
vyhnuli oblastem zakázaným pro provoz vozidel.

Jezděte pouze v oblastech, kde je provoz terénních vozidel povolen.

Respektujte soukromý majetek. Před vjezdem na soukromý pozemek si
vyžádejte souhlas majitele.

Nejezděte do uzavřených oblastí. Respektujte brány, závory a značky
zakazující provoz.

Zůstávejte na řádných silnicích. Když je mokro, způsob jízdy by se měl
změnit nebo by se měla jízda zpomalit, aby se předešlo poškození
vozovek.

Modely AWD: Vyhněte se prudkým, kluzkým vozovkám a jiným
povrchům, např. písku, kde jsou pneumatiky náchylné ke ztrátě trakce.
Na těchto površích se vaše vozidlo nemůže chovat stejně, jako
konvenční vozidla AWD.

VÝSTRAHA

Pokyny pro jízdu v terénu

Vždy dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali riziko smrti nebo
vážného zranění osob nebo poškození vašeho vozidla:

V terénu jezděte opatrně. Nepodstupujte zbytečné riziko jízdou v
nebezpečných místech.

Při jízdě v terénu nedržte volant za jeho ramena. Najetí na překážku by mohlo
trhnout volantem a poranit vám ruce. Mějte obě ruce a zvláště palce na vnější
straně obvodu volantu.

Po každé jízdě pískem, blátem, vodou nebo sněhem zkontrolujte ihned
účinnost brzd.

Po jízdě vysokou trávou, blátem, kamenitým povrchem, pískem, vodou apod.,
zkontrolujte, zda se na podvozek vozidla nepřichytily tráva, větve, papír, hadry,
kamení, písek, apod. Odstraňte takové materiály z podvozku. Pokud je vozidlo
používáno s takovýmito materiály zachycenými nebo ulpěnými na podvozku,
hrozí nebezpečí poruchy nebo požáru.

Když jedete mimo vozovku nebo hrbolatým terénem, nejezděte nadměrnou
rychlostí, neskákejte, nezatáčejte prudce, nenarážejte do předmětů atd. To by
mohlo způsobit ztrátu ovladatelnosti nebo převrácení vozidla s následkem smrti
nebo vážného zranění. Riskujete také drahé poškození odpružení a podvozku
vašeho vozidla.

3-7. Pokyny pro užitková vozidla

216

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili poškození vodou

Učiňte všechna potřebná bezpečností opatření, abyste zajistili, že nedojde k
poškození hybridního (trakčního) akumulátoru, hybridního systému nebo jiných
součástí vodou.

Pokud se dostane voda do motorového prostoru, může způsobit vážné
poškození hybridního systému. Pokud se dostane voda do interiéru, může
způsobit zkrat hybridního akumulátoru uloženého pod zadními sedadly.

Pokud se dostane voda do hybridní převodovky a zadního elektrického
(trakčního) motoru, způsobí zhoršení kvality převodovky. Indikátor poruchy se
může rozsvítit a vozidlo se může stát nepojízdným.

Voda může smýt mazivo z ložisek kol a způsobit korozi i předčasné selhání,
může rovněž vniknout do skříně hybridní převodovky a snížit kvalitu mazání
oleje převodů.

Když jedete přes vodu

Při jízdě vodou, např. při přejíždění mělkých potoků, nejdříve zkontrolujte hloubku
vody a pevnost dna vodního toku. Jeďte pomalu a vyhýbejte se hluboké vodě.

Kontrola po jízdě v terénu

Písek a bláto, nahromaděné v okolí disků brzd, může snížit účinnost brzd a
může poškodit díly brzdového systému.

Vždy proveďte údržbovou prohlídku po každém dni jízdy v terénu, při které jste
projížděli těžkým terénem, pískem, bahnem nebo vodou.

3-7. Pokyny pro užitková vozidla

217

3

Jízda podle podmínek

Přepínání jízdních vlastností

Jízdní režimy

Podle jízdních/provozních podmínek lze použít následující jízdní režimy.

Vlastnosti jednotlivých jízdních režimů

Vozidla bez systému adaptivního variabilního odpružení:

Režim Normal

Vhodný pro jízdu ve městě, pro dobrou spotřebu paliva, tichý chod a dobré
jízdní vlastnosti.

Režim Eco

Oproti režimu Normal, nástup krouticího momentu je pomalejší, když
šlápnete na plynový pedál, činnost klimatizace (topení/chlazení) je
omezena a jízda je vhodná ke zlepšení spotřeby paliva.

Režim Sport

Pomáhá zlepšit pocit z řízení a odezvu akcelerátoru ovládáním hybridního
systému a převodovky. Je vhodný pro sportovní, zábavnou jízdu, například
při jízdě po horských silnicích.
Vozidla se systémem adaptivního variabilního odpružení:

Režim Normal/Custom

Režim Normal
Vhodný pro jízdu ve městě, pro dobrou spotřebu paliva, tichý chod a
dobré jízdní vlastnosti.

Režim Custom
Je možná jízda s nastavením požadovaných funkcí pro ovládání pohonu,
ovládání podvozku nebo činnosti klimatizace. Nastavení režimu Custom
mohou být změněna pouze v zobrazení přizpůsobení jízdního režimu na
středovém displeji.

Režim Eco

Oproti režimu Normal, když šlápnete na plynový pedál, nástup krouticího
momentu je pomalejší, činnost klimatizace (topení/chlazení) je omezena a
jízda je přizpůsobena zlepšení spotřeby paliva.

Režim Sport

Režim Sport S
Ovládáním hybridního systému a převodovky se zvyšuje generovaný
krouticí moment při sešlápnutí plynového pedálu. Díky tomu je tento
režim vhodný pro případy, kdy je požadována silná akcelerace.

Režim Sport S+
Ovládáním hybridního systému a převodovky se dále zvyšuje
generovaný krouticí moment při sešlápnutí plynového pedálu, a

3-8. Přepínání jízdních vlastností

218

komplexním ovládáním řízení a odpružení je zajištěna vynikající stabilita.
Díky tomu je tento režim vhodný pro sportovní jízdu.

INFORMACE

Činnost systému klimatizace v režimu Eco

V režimu Eco je systém klimatizace ovládán následujícím způsobem tak, aby
byla upřednostněna nízká spotřeba paliva.

Otáčky motoru a činnost kompresoru jsou ovládány tak, aby omezily výkon
topení/chlazení

Rychlost ventilátoru je omezena, když je zvolen automatický režim

Pro zvýšení výkonu klimatizace proveďte následující činnosti.

Seřiďte rychlost ventilátoru

Seřiďte nastavení teploty

Vypněte režim Eco

Když je jízdní režim nastaven do jízdního režimu Eco, systém klimatizace se
může automaticky přepnout do režimu Eco. Pro zrušení režimu Eco stiskněte
[

Eco heat/cool

].

3-8. Přepínání jízdních vlastností

219

3

Jízda podle podmínek

Přepínání jízdního režimu

 

▶ 

Vozidla bez Systému adaptivního variabilního odpružení

1

Režim Eco
Když není zvolen režim Eco, otočte
spínač volby jízdního režimu doleva,
abyste přepnuli jízdní režim do režimu
Eco. Na multiinformačním displeji se
zobrazí indikátor jízdního režimu Eco.

2

Režim Sport
Když není zvolen režim Sport, otočte
spínač volby jízdního režimu doprava,
abyste přepnuli jízdní režim do režimu
Sport. Na multiinformačním displeji se
zobrazí indikátor režimu Sport.

3

Režim Normal
Stiskněte spínač volby jízdního režimu
pro přepnutí jízdního režimu na režim
Normal, když je zvolen jízdní režim Eco
nebo režim Sport.

 

▶ 

Vozidla se Systémem adaptivního variabilního odpružení

1

Režim Eco
Když není zvolen režim Eco, otočte
spínač volby jízdního režimu doleva,
abyste přepnuli jízdní režim do režimu
Eco. Na multiinformačním displeji se
zobrazí indikátor jízdního režimu Eco.

2

Režim Sport

Režim Sport S
Když není zvolen režim Sport
S, otočte spínač volby jízdního
režimu doprava, abyste přepnuli
jízdní režim do režimu Sport S. Na
multiinformačním displeji se zobrazí
indikátor režimu Sport S.

Režim Sport S+
Když je zvolen režim Sport S, otočte
spínač volby jízdního režimu doprava,
abyste přepnuli jízdní režim do režimu
Sport S+. Na multiinformačním
displeji se zobrazí indikátor režimu
Sport S+.

3-8. Přepínání jízdních vlastností

220

3

Režim Normal/Custom
Stiskněte spínač pro volbu režimu
Normal nebo režimu Custom. Každým
stisknutím spínače se jízdní režim
přepne mezi režimem Normal a
režimem Custom.
Když je zvolen režim Custom, na
multiinformačním displeji se zobrazí
indikátor režimu Custom.
Pokud je spínač stisknut, když je zvolen
režim Eco nebo režim Sport, systém se
vrátí do režimu Normal.

INFORMACE

Zrušení systému Sport/Custom

Zvolte jiný jízdní režim. Režim Sport a režim Custom budou také automaticky
zrušeny, když je spínač POWER vypnut.

Režim Normal a režim Eco však automaticky zrušeny nebudou, dokud nebude
zvolen jiný jízdní režim, i když je spínač POWER vypnut.

Zobrazení multiinformačního displeje podle zvoleného jízdního režimu.

Přístroje zobrazené na multiinformačním displeji se mohou změnit podle
zvoleného jízdního režimu.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

3-8. Přepínání jízdních vlastností

221

3

Jízda podle podmínek

Režim Trail (vozidla AWD)

Režim Trail je navržen pro řízení protáčení hnacích kol integrovaným
ovládáním systémů 4WD, brzd a hnací síly. Režim Trail použijte, když
jedete po nerovných silnicích atd.

Stiskněte spínač režimu Trail.

Pro zapnutí režimu Trail stiskněte spínač
režimu Trail. Na multiinformačním displeji se
rozsvítí indikátor režimu Trail. Pro vypnutí
systému stiskněte spínač režimu Trail znovu.
Pokud se kola protáčí, indikátor skluzu bliká
aby signalizoval, že režim Trail ovládá
protáčení kol.

INFORMACE

Režim Trail

Režim Trail ovládá vozidlo tak, aby mohlo využít maximální hnací sílu, když
jede na nerovných vozovkách. Ve výsledku se může spotřeba paliva zvýšit
ve srovnání s jízdou při vypnutém režimu Trail.

Pokud je režim Trail nepřetržitě používán dlouhou dobu, v závislosti na
jízdních podmínkách se zátěž příslušných součástí zvyšuje a systém nemusí
fungovat správně. V tom případě se na multiinformačním displeji zobrazí

"Ovládání trakce je vypnuté"

, ale vozidlo může normálně pokračovat v

jízdě. 

"Ovládání trakce je vypnuté"

 na multiinformačním displeji po krátké

chvíli zhasne a systém bude fungovat řádně.

Když je režim Trail zrušen

V následujících situacích bude režim Trail automaticky zrušen, i když je zvolen.

Když je přepnut jízdní režim.

Když je hybridní systém znovu nastartován.

Zvuky a vibrace při jízdě v režimu Trail

Kterákoliv z následujících situací může nastat, když je režim Trail v činnosti.
Žádná z nich nesignalizuje poruchu:

Můžete pocítit vibrace celého vozidla nebo řízení

Z motorového prostoru mohou být slyšet zvuky

3-8. Přepínání jízdních vlastností

222

Když indikátor režimu Trail nesvítí

Když indikátor režimu Trail nesvítí, i když je spínač režimu Trail stisknut,
systém může mít poruchu.
Nechte vozidlo ihned zkontrolovat kterýmkoliv autorizovaným prodejcem nebo
servisem Lexus, nebo kterýmkoliv spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA

Před používáním režimu Trail

Dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek
nečekanou nehodu.

Režim Trail je určen pro použití, když jedete po nerovných vozovkách.

Před jízdou zkontrolujte, že indikátor režimu Trail svítí.

Režim Trail není určen k tomu, aby rozšířil limity vozidla. Důkladně
kontrolujte stav vozovky a jezděte opatrně.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zajistili, že režim Trail funguje správně

Nepoužívejte režim Trail nepřetržitě dlouhou dobu. V závislosti na jízdních
podmínkách se zátěž na příslušné součásti zvyšuje a systém nemusí správně
fungovat.

 Související informace 

Přepínání jízdního režimu(S. 220)

3-8. Přepínání jízdních vlastností

223

3

Jízda podle podmínek

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..