Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 4

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 4

 

 

▶ 

Zevnitř vozidla

Dveře řidiče:

I když jsou dveře zamknuté, stisknutím přední strany spínače otvírače dveří 

 se

dveře otevřou.
Dveře se odemknou a indikátor zámku dveří zhasne.
Dveře spolujezdce:
Stiskněte spínač zámku dveří, abyste odemkli dveře, a poté stisknutím přední
strany spínače otvírače dveří 

 otevřete dveře.

Dveře se odemknou a indikátor zámku dveří zhasne.

INFORMACE

Provozní podmínky vnitřního spínače otvírače dveří

Když je splněna některá z následujících podmínek:

Rychlost vozidla je nižší než 4 km/h (2 mph) a parkovací brzda je zabrzděna

Rychlost vozidla je nižší než 4 km/h (2 mph) a brzdový pedál je sešlápnut

Zařazená poloha je v P

Když otevíráte dveře zevnitř vozidla

Otevřete dveře stisknutím spínače otvírače dveří.
Pokud dveře nejsou zcela odjištěné, stiskněte dvakrát spínač otvírače dveří, aby
se dveře otevřely.

Ruční uvolňovací kliky uvnitř vozidla

Spínače otvírače dveří uvnitř vozidla lze také použít k ručnímu otevření dveří.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

77

1

Před jízdou

Dveře lze otevřít elektronickým ovládáním stisknutím spínače otvírače dveří nebo
je lze otevřít použitím spínače otvírače dveří jako ruční uvolňovací kliky a dvakrát
za něj zatáhnout.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

78

Zamykání/odemykání dveří

INFORMACE

Systém uvolnění zámků dveří s detekcí nárazu

Pokud dojde k vážnému čelnímu nebo zadnímu nárazu vozidla, bude u všech
dveří povoleno ovládání ruční uvolňovací kliky.

Signalizace činnosti

Odemknutí je indikováno bliknutím varovných světel. (2krát)
Zamknutí je indikováno bliknutím varovných světel. (1krát)

Zabezpečovací funkce

Pokud nejsou otevřeny dveře během přibližně 30 sekund po odemknutí vozidla,
zabezpečovací funkce automaticky vozidlo opět zamkne.

Používání systému Smart Entry & Start (vozidla s funkcí
nastupování)

Locking/unlocking the doors using smart entry & start system

The driver should always carry an electronic key (or the card key) on their
person, for example in their pocket.

 

1

Grip the door handle to unlock the
doors.

*1

Make sure to touch the sensor on the
back of the handle.
The doors cannot be unlocked for 3
seconds after the doors are locked.

2

Touch the lock sensor (the indentation
on the surface of the door handle) to
lock the doors.

Check that the door is securely locked.

Locking the doors will set the alarm

*

 system.

INFORMACE

When the door cannot be locked even though the lock sensor has been
touched with a finger

Touch the lock sensor with the palm of your hand.
When gloves are being worn, remove the gloves.

*1 : 

The door unlock settings can be changed.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

79

1

Před jízdou

Přepínání funkce odemykání dveří

Je možné nastavit, které dveře funkce nastupování odemkne použitím
bezdrátového dálkového ovládání.

1

Vypněte spínač POWER.

2

Zrušte senzor vniknutí

*

 a senzor náklonu

*

 systému alarmu, abyste

předešli nechtěnému spuštění alarmu, když měníte nastavení.

3

Když indikátor na povrchu klíče nesvítí, stiskněte a držte 

nebo

 přibližně 5 sekund při současném stisknutí a držení 

.

Nastavení se změní pokaždé, když je provedena nějaká činnost, viz níže.
(Když měníte nastavení nepřetržitě, uvolněte tlačítka, vyčkejte nejméně 5
sekund a opakujte krok 3.)

Multiinformační displej/Pípnutí

Funkce odemykání

Venku: Pípne 3krát
Uvnitř: Cinkne 1krát

Uchopením kliky dveří řidiče se
odemknou pouze dveře řidiče.

Uchopením kterékoliv kliky dveří
spolujezdce se odemknou všechny
dveře.

Venku: Pípne 2krát
Uvnitř: Cinkne 1krát

Uchopením kliky dveří se odemknou
všechny dveře.

Abyste zabránili nechtěnému spuštění alarmu, odemkněte dveře použitím
bezdrátového dálkového ovládání a otevřete a zavřete dveře poté, co bylo
nastavení změněno. (Pokud nebudou dveře otevřeny během 30 sekund po

stisknutí 

, dveře se opět zamknou a nastaví se automaticky alarm.) V

případě, že se spustí alarm, ihned alarm zastavte.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

80

Ovládání použitím bezdrátového dálkového ovládání

Zamykání/odemykání dveří použitím bezdrátového dálkového
ovládání

 

1

Zamkne všechny dveře

Zkontrolujte, že jsou dveře bezpečně
zamknuty.

2

Odemkne všechny dveře

Using the door lock switches

Zamknutí/odemknutí dveří spínači centrálního zamykání dveří

 

1

Stiskněte spínač 

.

Všechny dveře se zamknou.

Indikátor 

 se rozsvítí.

2

Stiskněte spínač 

.

Všechny dveře se odemknou.

Indikátor 

 zhasne.

Funkce zavřít & zamknout (walk away) 

*

Když jsou otevřeny elektricky ovládané zadní dveře, všechny dveře se
zamknou, když se elektricky ovládané zadní dveře zavřou.

INFORMACE

Provozní podmínky funkce zavřít & zamknout (walk away)

Tato funkce může fungovat, když jsou splněny všechny z následujících podmínek:

Elektronický klíč není detekován ve vozidle.

Všechny dveře, kromě elektricky ovládaných zadních dveří, jsou zavřeny.

Brzdový pedál není sešlápnutý.

Spínač POWER je vypnutý.

Provozní podmínky funkce zavřít & zamknout (walk away)

*

Tato funkce může fungovat, když jsou splněny všechny z následujících podmínek:

Nastavení hands-free funkce zavřít & zamknout je zapnuto.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

81

1

Před jízdou

Provozní podmínky hands-free elektricky ovládaných zadních dveří jsou
splněny.

Elektronický klíč není detekován ve vozidle.

Všechny dveře, kromě elektricky ovládaných zadních dveří, jsou zavřeny.

Brzdový pedál není sešlápnutý.

Spínač POWER je vypnutý.

Situace, ve kterých nemusí funkce zavřít & zamknout (walk away)
fungovat správně

V následujících situacích nemusí funkce zavřít & zamknout fungovat správně:

Pokud je spínač 

 na spodní části elektricky ovládaných zadních dveří

stisknut rukou, která drží elektronický klíč

Pokud je spínač 

 na spodní části elektricky ovládaných zadních dveří

stisknut, když je elektronický klíč v tašce atd., která je položena na zemi

Pokud je spínač 

 na spodní části elektricky ovládaných zadních dveří

stisknut, když se elektronický klíč nenachází v blízkosti vozidla

Zavření zadních dveří a zamknutí všech dveří

1

Proveďte následující postup bez elektronických klíčů pro toto
vozidlo uvnitř vozidla. Když se zavřou elektricky ovládané zadní
dveře, všechny dveře se zamknou.

Použití spínače:

2

Když máte elektronický klíč u sebe, stiskněte spínač 

 na spodní

části elektricky ovládaných zadních dveří.

Když se vzdálíte od elektricky ovládaných zadních dveří, ty se automaticky
zcela zavřou.
Pokud se přiblížíte k elektricky ovládaným zadním dveřím, když máte
elektronický klíč u sebe, zavírání se zastaví.
Zazní jiný bzučák než normálně. Když jsou elektricky ovládané zadní dveře
zavřeny, signalizace činnosti zámku dveří bude signalizovat, že byly všechny
dveře zamknuty.

Vozidla s hands-free elektricky ovládanými zadními dveřmi:

*2

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

82

3

Pokud jsou elektricky ovládané zadní dveře zavřeny použitím
činnosti hands-free elektricky ovládaných zadních dveří, když
máte u sebe elektronický klíč, všechny dveře se zamknou
současně.

Když se vzdálíte od elektricky ovládaných zadních dveří, ty se automaticky
zcela zavřou.
Pokud se přiblížíte k elektricky ovládaným zadním dveřím, když máte
elektronický klíč u sebe, zavírání se zastaví.

Zazní jiný bzučák než normálně. Když jsou elektricky ovládané zadní dveře
zavřeny, signalizace činnosti zámku dveří bude signalizovat, že byly všechny
dveře zamknuty.

VÝSTRAHA

Když zavíráte elektricky ovládané zadní dveře použitím funkce zavřít &
zamknout, před zahájením činnosti zazní jiný bzučák než ten normální.
Abyste ověřili, že byla činnost zahájena správně, zkontrolujte, že zazněl jiný
bzučák než ten normální.
Kromě toho, když jsou elektricky ovládané zadní dveře úplně zavřeny a
zamknuty, signalizace činnosti bude signalizovat, že byly všechny dveře
zamknuty.
Před opuštěním vozidla se ujistěte, že signalizace činnosti proběhla a že jsou
všechny dveře zamknuty.

*2 : 

Toto nastavení musí být přizpůsobeno u kteréhokoliv autorizovaného prodejce

nebo v servisu Lexus, nebo v kterémkoliv spolehlivém servisu.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

83

1

Před jízdou

Systém ochrany před krádeží

*

Toto vozidlo je vybaveno systémem imobilizéru a systémem alarmu, které
pomáhají předcházet krádeži vozidla. Imobilizér je systém, který pomáhá
zabránit vniknutí do vozidla a nastartování hybridního systému pomocí
jiných klíčů, než je klíč registrovaný k tomuto vozidlu. Prostřednictvím čipu
transpondéru zabudovaného v klíčích lze registrované klíče rozpoznat od
neautorizovaných kopií. Alarm používá světla a zvuk, aby spustil poplach,
když je detekováno vniknutí.

INFORMACE

Poznámky k funkci nastupování

Systém imobilizéru je určen k tomu, aby pomohl zabránit krádeži vozidla, ale
nezaručuje absolutní bezpečnost proti veškerým krádežím vozidla.

Údržba systému

Systém imobilizéru a systém alarmu jsou bezúdržbové.

Spuštění alarmu

Alarm se může spustit v následujících situacích:

Dveře jsou odemknuty mechanickým klíčem.

Osoba uvnitř vozidla otevře dveře nebo kapotu, nebo odemkne vozidlo
použitím páčky zámku na vnitřní klice dveří.

12V akumulátor je dobíjen nebo vyměňován, když je vozidle zamknuto.

Zamknuté dveře jsou odemknuty nebo otevřeny jakýmkoliv jiným způsobem,
než pomocí funkce nastupování, bezdrátovým dálkovým ovládáním nebo
mechanickým klíčem. (Dveře se opět automaticky uzamknou.)

Kapota je otevřena zvenčí vozidla.

Senzor vniknutí

*

 detekuje nějaký pohyb uvnitř vozidla. (Příklad: narušitel rozbije

okno a vnikne do vozidla.)

Senzor náklonu

*

 detekuje změnu naklonění vozidla.

Provozní podmínky funkce alarmem ovládaného zámku dveří

V následujících případech se v závislosti na situaci mohou dveře automaticky
uzamknout, aby se zabránilo nesprávnému nástupu do vozidla:

Když osoba zůstávající ve vozidle odemkne dveře a je aktivován alarm.

Jakmile je aktivován alarm, osoba zůstávající ve vozidle odemkne dveře.

Když dobíjíte nebo měníte 12V akumulátor.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

84

Zapnutí systému imobilizéru

UPOZORNĚNÍ

Neupravujte ani neodstraňujte systém. Pokud je systém upravován nebo
odstraněn, řádná funkce systému nemůže být zaručena.

Vypněte spínač POWER.

Když je systém imobilizéru zapnutý, indikátor
zabezpečení bliká aby signalizoval, že je systém
v činnosti.
Nikdy nenechávejte klíče uvnitř vozidla, když
vozidlo opouštíte.

INFORMACE

Zrušení systému imobilizéru

Když máte u sebe registrovaný klíč, přepněte spínač POWER do
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO. Systém imobilizéru bude zrušen a indikátor
zabezpečení zhasne.

Systém dvojitého zamykání a jeho výkon

*

Systém dvojitého zamykání pomáhá zabránit vniknutí do vozidla tím, že
deaktivuje odemykání dveří zevnitř i zvenčí vozidla.

VÝSTRAHA

Nikdy neaktivujte systém dvojitého zamykání, pokud jsou ve vozidle osoby,
protože žádné dveře nelze otevřít zevnitř vozidla.

Vozidla vybavená tímto systémem mají na
skle oken obou předních dveří štítky.

Nastavení systému dvojitého zamykání

Vypněte spínač POWER, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a
zajistěte, aby byly všechny dveře zavřeny.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

85

1

Před jízdou

Použití funkce nastupování: Během 5 sekund se dotkněte dvakrát oblasti
senzoru na vnější klice dveří.
Použití bezdrátového dálkového ovládání: Během 5 sekund stiskněte
dvakrát 

.

Systém dvojitého zamykání bude nastaven.

Zrušení systému dvojitého zamykání

Použití funkce nastupování: Uchopte vnější kliku dveří, stiskněte spínač
elektricky ovládaných zadních dveří nebo pohněte nohou pod střední částí
zadního nárazníku (vozidla s hands-free elektricky ovládanými zadními
dveřmi).

Použití bezdrátového dálkového ovládání: Stiskněte 

.

Nastavení systému alarmu

*

Před nastavením alarmu se ujistěte o následujícím:

Ve vozidle nikdo není.

Okna, včetně střešního okna, jsou zavřena předtím, než je nastaven
alarm.

Žádné cenné nebo osobní předměty nejsou ponechány ve vozidle.

UPOZORNĚNÍ

Neupravujte ani neodstraňujte systém. Pokud je systém upravován nebo
odstraněn, řádná funkce systému nemůže být zaručena.

Zavřete dveře a kapotu, a zamkněte
všechny dveře pomocí funkce nastupování.

*

nebo bezdrátovým dálkovým ovládáním.
Systém se automaticky nastaví po 30
sekundách.

Když je systém nastaven, indikátor přestane svítit
a začne blikat.
Pokud jsou zavřeny všechny dveře s otevřenou
kapotou, systém alarmu je možné nastavit.

Zrušení/zastavení systému alarmu

Pro deaktivaci nebo zastavení alarmů proveďte jednu z následujících
činností:

Odemkněte dveře použitím funkce nastupování

*

 nebo

bezdrátovým dálkovým ovládáním.

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

86

Nastartujte hybridní systém.

Alarm bude deaktivován nebo zastaven po několika sekundách.

Senzor vniknutí a senzor náklonu

*

Senzor vniknutí detekuje narušitele nebo pohyb ve vozidle.Senzor náklonu
detekuje změny naklonění vozidla, např., když je vozidlo odtahováno.Tento
systém je určen k tomu, aby odstrašil zloděje a zabránil krádeži, ale
nezaručuje absolutní bezpečnost proti veškerým vniknutím.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zajistili správnou funkci senzoru vniknutí, dodržujte následující.

Nerozprašujte osvěžovače vzduchu nebo jiné
výrobky přímo do otvorů senzoru.

Nedotýkejte se ani nezakrývejte senzory.

Neinstalujte jiné než originální příslušenství Lexus ani nenechávejte předměty
mezi sedadlem řidiče a sedadlem spolujezdce vpředu. Jinak se může snížit
výkon detekce.

Senzor vniknutí může být zrušen, když je elektronický klíč blízko vozidla.

INFORMACE

Pokyny pro senzor vniknutí

Senzor může spustit alarm v následujících situacích:

Ve vozidle jsou osoby nebo zvířata.

Okna nebo střešní okno jsou otevřeny. V tom případě může senzor detekovat
následující:

Vítr nebo pohyb předmětů, např. listí a hmyzu uvnitř vozidla

* : 

Je-li ve výbavě

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

87

1

Před jízdou

Ultrazvukové vlny vysílané ze zařízení, např. senzoru vniknutí jiných vozidel

Pohyb osob vně vozidla

Ve vozidle je drobný hmyz, např. moli nebo mouchy

Ve vozidle jsou pohyblivé předměty, například závěsné příslušenství nebo
oděvy zavěšené na háčcích na oděvy.

Vozidlo je zaparkováno na místě, kde se vyskytují extrémní vibrace nebo hluk,
jako např. v parkovací garáži.

Z vozidla je odstraňován led nebo sníh, což způsobí, že vozidlo je vystaveno
opakovaným nárazům nebo vibracím.

Vozidlo je uvnitř automatické nebo vysokotlaké myčky vozidel.

Vozidlo je vystaveno nárazům, jako jsou krupobití, údery blesku a jiné druhy
opakovaných nárazů nebo vibrací.

Pokyny pro senzor náklonu

Senzor může spustit alarm v následujících situacích:

Vozidlo je přepravováno trajektem, přívěsem, vlakem atd.

Vozidlo je zaparkováno v parkovací garáži.

Vozidlo je uvnitř myčky vozidel, která posouvá vozidlo.

V kterékoliv pneumatice poklesne tlak vzduchu.

Vozidlo je zvedáno.

Nastane zemětřesení nebo propad půdy pod vozovkou.

Na střešní nosič je nakládán nebo ze střešního nosiče je vykládán náklad.

 Související informace 

Přizpůsobitelné funkce(S. 735)

Nastavení senzoru vniknutí a senzoru náklonu

Senzor vniknutí a senzor náklonu bude automaticky nastaven, když je
nastaven alarm.

Zrušení senzoru vniknutí a senzoru náklonu

Když ponecháváte domácí zvířata nebo jiné pohybující se předměty uvnitř
vozidla, zrušte senzor vniknutí a senzor náklonu před nastavením alarmu,
protože ty reagují na pohyb uvnitř vozidla.
Alarm bude stále nastaven, i když jsou senzor vniknutí a senzor náklonu
zrušeny.

1

Dotkněte se spínače obrazovky zkratek.

2

Dotkněte se 

.

Činnost senzoru vniknutí a senzoru náklonu bude zrušena a na
multiinformačním displeji na přístrojové desce se zobrazí hlášení.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

88

Dotkněte se spínače znovu, abyste senzor vniknutí / náklonu opětovně
nastavili.
Na multiinformačním displeji v přístrojové desce se zobrazí hlášení.

INFORMACE

Automatické obnovení funkce senzoru vniknutí a senzoru náklonu

Poté, co byly senzor vniknutí a senzor náklonu zrušeny, odemknutím dveří
pomocí funkce nastupování nebo bezdrátovým dálkovým ovládáním se
funkce senzoru vniknutí a senzoru náklonu opět obnoví.

Funkce senzoru vniknutí a senzoru náklonu bude automaticky obnovena,
když bude systém alarmu reaktivován.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

89

1

Před jízdou

Naložení vozidla zavazadly

Pokyny pro naložení zavazadel do zavazadlového prostoru

VÝSTRAHA

Pokyny pro nakládání

Dodržujte následující pokyny.
Jinak to může bránit správnému sešlápnutí pedálů, může to blokovat výhled
řidiče, nebo to může mít za následek, že předměty narazí do řidiče nebo
cestujících, což by mohlo způsobit nehodu.

Následující věci mohou způsobit požár, pokud jsou uloženy v zavazadlovém
prostoru:

Nádoby obsahující benzín

Spreje

Pokud je to možné, ukládejte náklad a zavazadla do zavazadlového prostoru.

Nepokládejte žádný náklad nebo zavazadla na sebe v zavazadlovém prostoru
výše než jsou opěradla.

Když sklopíte zadní sedadla, dlouhé předměty by neměly být umístěny přímo
za přední sedadla.

Nikdy nedovolte nikomu jezdit v zavazadlovém prostoru.
Ten není určen pro cestující.
Ti by měli sedět ve svých sedadlech, řádně připoutáni svými bezpečnostními
pásy.

Neumísťujte náklad nebo zavazadla na následující místa.

K nohám řidiče

Na sedadlo spolujezdce vpředu nebo na zadní sedadla (při ukládání
předmětů na sebe)

Na kryt zavazadel

Na přístrojovém panelu

Na palubní desku

Zajistěte všechny předměty v prostoru pro cestující.

Pokyny pro hmotnost a rozmístění zavazadel

Nepřetěžujte vozidlo.  

Naložte vozidlo co nejrovnoměrněji.
Pokud je vozidlo zatíženo nerovnoměrně, zatížení každé pneumatiky se bude
lišit. To povede ke snížení ovladatelnosti a účinnosti brzd, což může vést k
nehodě.

Když používáte střešní nosič zavazadel (vozidla se střešními podélníky)

Dodržujte následující pokyny:

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

90

VÝSTRAHA

Umístěte náklad tak, aby jeho hmotnost byla rozložena rovnoměrně mezi
přední a zadní nápravu.

Když nakládáte dlouhý nebo široký náklad, nikdy nepřekročte celkovou délku
nebo šířku vozidla.

Před jízdou se ujistěte, že je náklad na střešním nosiči zavazadel bezpečně
upevněn.

Zavazadla, která přepravujete na střešním nosiči zavazadel, posouvají těžiště
vozidla více nahoru.
Vyhněte se vysokým rychlostem, náhlým rozjezdům, prudkým zatáčkám,
náhlému brzdění nebo prudkému manévrování. Vozidlo nemusí být možné
správně ovládat a může se převrátit.

Pokud jedete na dlouhou vzdálenost, po nerovných silnicích nebo vysokými
rychlostmi, zastavte příležitostně vozidlo během cesty, abyste se ujistili, že
náklad zůstává na místě.

Nepřekračujte hmotnost nákladu 80 kg (176.3 lb) na střešním nosiči zavazadel.

UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte zavazadla na střešní okno nebo panoramatickou střechu. Jinak to
může způsobit poškození.

Funkce a ovládání zadních dveří

Zadní dveře mohou být zamknuty/odemknuty a otevřeny/zavřeny
následujícími postupy.

VÝSTRAHA

Před jízdou s vozidlem

Dodržujte následující pokyny.
Před jízdou se ujistěte, že jsou zadní dveře úplně zavřeny. Pokud nesou zadní
dveře úplně zavřené, mohly by se během jízdy neočekávaně otevřít a způsobit tak
nehodu.

Výstraha během jízdy

Během jízdy mějte zadní dveře zavřené.
Pokud jsou zadní dveře ponechány otevřené, mohou během jízdy narazit
do okolních předmětů nebo zavazadla mohou vypadnout ven a způsobit tak
nehodu.
Kromě toho mohou do vozidla vnikat výfukové plyny a zapříčinit tak smrtelné
nebo vážné ohrožení zdraví. Před jízdou se ujistěte, že jste zadní dveře zavřeli.

Nikdy nenechávejte nikoho sedět v zavazadlovém prostoru.

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

91

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

V případě náhlého zabrzdění, náhlého vybočení nebo nehody by se tyto osoby
mohly smrtelně nebo vážně zranit.

Když jsou ve vozidle děti

Dodržujte následující pokyny.

Nedovolte dětem hrát si v zavazadlového prostoru.
Pokud je dítě nechtěně uzamknuto v zavazadlovém prostoru, mohlo by dojít k
jeho vyčerpání horkem nebo jiným zraněním.

Nedovolte dětem otevírat nebo zavírat zadní dveře.
Tím by mohlo dojít k nečekanému pohybu zadních dveří, nebo ke skřípnutí
rukou, paží, hlavy nebo krku dítěte zavírajícími se zadními dveřmi.

Ovládání zadních dveří

Dodržujte následující pokyny.

Odstraňte veškerou těžkou zátěž, jako je sníh a led, ze zadních dveří předtím,
než je otevřete. Jinak se může stát, že se zadní dveře po jejich otevření opět
náhle zavřou.

Když otevíráte nebo zavíráte zadní dveře, důkladně zkontrolujte, zda je okolní
prostor bezpečný.

Pokud jsou v okolí nějaké osoby, ujistěte se, že jsou v bezpečí a oznamte jim,
že otevíráte nebo zavíráte zadní dveře.

Když otevíráte nebo zavíráte zadní dveře při větrném počasí, buďte opatrní,
protože zadní dveře se při silném větru mohou prudce pohnout.

Vozidla bez elektricky ovládaných zadních dveří: Zadní dveře se mohou náhle
zavřít, pokud nejsou úplně otevřeny. Na nakloněném povrchu je obtížnější
zavírat nebo otevírat zadní dveře než na rovném povrchu, takže dávejte
pozor, aby se zadní dveře nečekaně samy neotevřely nebo nezavřely. Před
používáním zavazadlového prostoru se ujistěte, že jsou zadní dveře úplně
otevřené a zajištěné.

Vozidla s elektricky ovládanými zadními dveřmi: Zadní dveře se mohou náhle
zavřít, pokud nejsou úplně otevřeny. Na nakloněném povrchu je obtížnější
zavírat nebo otevírat zadní dveře než na rovném povrchu, takže dávejte
pozor, aby se zadní dveře nečekaně samy neotevřely nebo nezavřely. Před
používáním zavazadlového prostoru se ujistěte, že jsou zadní dveře úplně
otevřené a zajištěné.

Když zavíráte zadní dveře, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli skřípnutí
prstů atd.

Když zavíráte zadní dveře, zatlačte lehce na jejich vnější povrch. Pokud je
pro úplné zavření zadních dveří použito madla zadních dveří, může to vést k
zachycení prstů nebo rukou.

Netahejte za vzpěru tlumiče zadních dveří (vozidla bez elektricky ovládaných
zadních dveří) nebo vřetenový pohon zadních dveří (vozidla s elektricky
ovládanými zadními dveřmi) při zavírání zadních dveří a nezavěšujte nic

1-4. Nástup/výstup z vozidla a naložení zavazadel

92

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..