Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 2

 

  Index      Manuals     Lexus NX (2022). Návod k obsluze

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

 

Lexus NX (2022). Návod k obsluze - 2

 

 

Volba vhodného dětského zádržného systému

Pokyny pro volbu dětského zádržného systému

Aby byla zajištěna bezpečnost, dodržujte následující, když používáte
dětský zádržný systém.

Ujistěte se, že dodržujete tyto pokyny týkající se dětských zádržných
systémů.

Vyberte si dětský zádržný systém odpovídající věku a velikosti dítěte.

Zkontrolujte kompatibilitu dětského zádržného systému s každým místem
k sezení. V závislosti na dětském zádržném systému nemusí být možné
ho nainstalovat.

Podrobnosti o používání dětského zádržného systému najdete v
uživatelské příručce k dětskému zádržnému systému.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda lze správně zapnout bezpečnostní pás sedadla vedle
dětského zádržného systému. V závislosti na typu dětského zádržného
systému nemusí být možné ho bezpečnostní pás správně zapnout. V tom
případě použijte jiné sedadlo.

Pokud se při seřizování sedadla řidiče dotýká sedadlo dítěte nebo dětského
zádržného systému, nainstalujte dětský zádržný systém na zadní sedadlo za
sedadlo spolujezdce vpředu.

Seřiďte sedadlo spolujezdce vpředu tak, aby nepřekáželo dítěti nebo dětskému
zádržnému systému.

Když instalujete dětský zádržný systém se základnou, pokud se dětský zádržný
systém dotýká opěradla, když ho instalujete do základny, seřiďte opěradlo
dozadu, až se nebudou dotýkat.

Pokud je úchyt ramenního pásu před
vodítkem bezpečnostního pásu dětského
zádržného systému, posuňte sedadlo
dopředu.

Když instalujete sedačku pro větší dítě, pokud je dítě ve vašem dětském
zádržném systému ve velmi vzpřímené poloze, seřiďte úhel opěradla do
nejpohodlnější polohy.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

45

1

Před jízdou

Selecting a child restraint system

Use a child restraint system that conforms to UN (ECE) R44 or UN (ECE)
R129. UN (ECE) R44 and UN (ECE) R129 are U.N. regulations for child
restraint systems.

Example

"UN

ECE

 R44"

"UN

ECE

 R129"

UPOZORNĚNÍ

The displayed mark may differ depending on the product.

If the category of a child restraint system is unclear, refer to the user's manual
of the child restraint system or check with the manufacturer.

Recommended child restraint systems information (except for
India)

Mass group

Recommended

child restraint

system

Fixation

fixed with a seat

belt

fixed with lower

anchorages

Group 0 or 0+
Up to 10 kg or 13
kg (Up to 22 lb. or
28 lb.)

LEXUS
G0+, BABY SAFE
PLUS

Yes

Not
Applicable

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

46

Mass group

Recommended

child restraint

system

Fixation

fixed with a seat

belt

fixed with lower

anchorages

Group I
9 to 18 kg (20 to
39 lb.)

LEXUS
DUO PLUS

Yes

Yes

Group II and III
15 to 25 kg and 22
to 36 kg (34 to 55
lb. and 48 to 79 lb.)

LEXUS

KIDFIX 2S

(1)

 

(2)

Yes

Yes

LEXUS
MAXI PLUS

Yes

Yes

(1)

Adjust the restraint system headrest, so that it does not interfere with the

vehicle interior.

(2)

Be sure to attach the seat belt through the SecureGuard.

 

The child restraint systems mentioned in the table may not be available
outside the EU countries and United Kingdom.

When using the child restraint system with
SecureGuard, be sure to guide the lap
belt into SecureGuard 

 as shown in the

illustration.

Recommended child restraint systems information (for India)

Mass group

Recommended

child restraint

system

Fixation

fixed with a seat

belt

fixed with lower

anchorages

Group 0 or 0+
Up to 10 kg or 13
kg (Up to 22 lb. or
28 lb.)

G0+, BABY SAFE
PLUS

Yes

Not
Applicable

Group I
9 to 18 kg (20 to
39 lb.)

DUO PLUS

Yes

Yes

The child restraint systems mentioned in the table may not be available
outside India.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

47

1

Před jízdou

INFORMACE

Lexus recommends the use of a Lexus genuine child restraint system, as they
meet strict quality standards.
Lexus genuine child restraint systems are made specifically for Lexus vehicles.
For details, refer to the Lexus web site or contact any authorized Lexus retailer or
Lexus authorized repairer, or any reliable repairer.

Child restraint system compatibility with each seating position
(except for India)

Left-hand drive vehicles:

Right-hand drive vehicles:

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

Seating
position
suitable for
universal
belted
(Yes/No)

(4)

Yes
Forward-
facing only

Yes

Yes

Yes

Yes

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

48

Left-hand drive vehicles:

Right-hand drive vehicles:

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

i-Size
seating
position
(Yes/No)

No

No

Yes

No

Yes

Seating
position
suitable for
lateral
fixture
(L1/L2/No)

No

No

No

No

No

Suitable
rearward
facing
fixture
(R1/R2X/R2
/R3/No)

No

No

R1, R2X,
R2, R3

No

R1, R2X,
R2, R3

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

49

1

Před jízdou

Left-hand drive vehicles:

Right-hand drive vehicles:

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

Suitable
forward
facing
fixture
(F2X/F2/F3/
No)

No

No

F2X, F2, F3 No

F2X, F2, F3

Suitable
junior seat
fixture
(B2/B3/No)

No

No

B2, B3

No

B2, B3

(1)

Move the front seat fully rearward. If the passenger seat height can be

adjusted, move it to the upper most position.

(2)

Raise the seatback to be as upright as possible and reduce the gap between

the child restraint system and seatback.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

50

(3)

If the head restraint interferes with your child restraint system, and the head

restraint can be removed, remove the head restraint. Otherwise, put the head

restraint in the upper most position.

(4)

All universal categories (group 0, 0+, I, II and III).

 

Lexus suggests the users to use 

 and 

 seating positions.

Activation of front passenger airbag.
Never use a rear-facing child restraint system on the front
passenger seat when the airbag manual on-off switch is on.

Deactivation of front passenger airbag.

Suitable for "universal" category child restraint system fixed
with the seat belt.

Suitable for forward-facing "universal" category child
restraints system fixed with the seat belt.

Suitable for recommended child restraint systems given on
recommended child restraint systems information.

(→ S.46)

Suitable for i-Size and ISOFIX child restraint system.

Includes a top tether anchorage point.

In the following situations, refer to the "vehicle compatibility list" from the
manufacturer of the child restraint system, or contact your Lexus dealer or
the retailer of the child restraint system.

When the child restraint system is not a "universal" category child
restraint system

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

51

1

Před jízdou

When it is unknown if the child restraint system is a "universal" category
child restraint system or not

Child restraint system compatibility with each seating position (for
India)

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

Seating
position
suitable for
universal
belted
(Yes/No)

(4)

Yes
Forward-
facing only

Yes

Yes

Yes

Yes

i-Size
seating
position
(Yes/No)

No

No

Yes

No

Yes

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

52

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

Seating
position
suitable for
lateral
fixture
(L1/L2/No)

No

No

No

No

No

Suitable
rearward
facing
fixture
(R1/R2X/R2
/R3/No)

No

No

R1, R2X,
R2, R3

No

R1, R2X,
R2, R3

Suitable
forward
facing
fixture
(F2X/F2/F3/
No)

No

No

F2X, F2, F3 No

F2X, F2, F3

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

53

1

Před jízdou

Seating position

Seat

position
number

 

(1)(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

 

(2)(3)

Airbag manual on-off

switch

ON

OFF

Suitable
junior seat
fixture
(B2/B3/No)

No

No

B2, B3

No

B2, B3

(1)

Move the front seat fully rearward. If the passenger seat height can be

adjusted, move it to the upper most position.

(2)

Raise the seatback to be as upright as possible and reduce the gap between

the child restraint system and seatback.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

54

(3)

If the head restraint interferes with your child restraint system, and the head

restraint can be removed, remove the head restraint. Otherwise, put the head

restraint in the upper most position.

(4)

All universal categories (group 0, 0+, I, II and III).

 

Lexus suggests the users to use 

 and 

 seating positions.

Activation of front passenger airbag.
Never use a rear-facing child restraint system on the front
passenger seat when the airbag manual on-off switch is on.

Deactivation of front passenger airbag.

Suitable for "universal" category child restraint system fixed
with the seat belt.

Suitable for forward-facing "universal" category child
restraints system fixed with the seat belt.

Suitable for recommended child restraint systems given on
recommended child restraint systems information.

(→ S.46)

Suitable for i-Size and ISOFIX child restraint system.

Includes a top tether anchorage point.

In the following situations, refer to the "vehicle compatibility list" from the
manufacturer of the child restraint system, or contact your Lexus dealer or
the retailer of the child restraint system.

When the child restraint system is not a "universal" category child
restraint system

When it is unknown if the child restraint system is a "universal" category
child restraint system or not

Installation fixture list

ISOFIX child restraint systems are divided into different "fixture" types.
Select a fixture type according to the position where the child restraint
system is to be installed. Refer to the following table for the "fixture" types.

To check the "fixture" type of a child restraint system, check the user's
manual included with it.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

55

1

Před jízdou

If the child restraint system has no "fixture" type (or if the information
is not in the table), refer to the "vehicle compatibility list" from the
manufacturer of the child restraint system or contact the retailer of the
child restraint system.

Mass group

Child weight

Size class

Fixture

Description

0

Up to 10 kg (22
lb.)

E

R1

Rearward-facing
infant seat

F

L1

Left lateral-facing
infant seat
(Carrycot)

G

L2

Right lateral-
facing infant seat
(Carrycot)

0

Up to 13 kg (28
lb.)

C

R3

Full-size,
rearward-facing
child restraint
systems

D

R2

Reduced-size,
rearward-facing
child restraint
systems

R2X

Reduced-size,
rearward-facing
child restraint
systems

E

R1

Rearward-facing
infant seat

I

9 to 18 kg (20 to
39 lb.)

A

F3

Full-height,
forward-facing
child restraint
systems

B

F2

Reduced-height
forward-facing
child restraint
systems

B1

F2X

Reduced-height
forward-facing
child restraint
systems

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

56

Mass group

Child weight

Size class

Fixture

Description

I

9 to 18 kg (20 to
39 lb.)

C

R3

Full-size,
rearward-facing
child restraint
systems

D

R2

Reduced-size,
rearward-facing
child restraint
systems

15 to 25 kg (34
to 55 lb.)

B2, B3

Junior seat

22 to 36 kg (48
to 79 lb.)

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

57

1

Před jízdou

Instalace dětského zádržného systému

Lexus doporučuje, aby byly dětské zádržné systémy instalovány na zadní
sedadlo. Při použití dětského zádržného systému ho z bezpečnostních
důvodů nainstalujte na zadní sedadlo.
Pokud je instalace dětského zádržného systému na sedadlo spolujezdce
vpředu nevyhnutelná, viz 

Instalace dětského zádržného systému na

sedadlo spolujezdce vpředu(→ S.63)

.

Použijte dětský zádržný systém odpovídající velikosti dítěte. Nikdy
nepoužívejte dětský zádržný systém nesprávné velikosti.

UPOZORNĚNÍ

Před instalací dětského zádržného systému si přečtěte přiloženou uživatelskou
příručku.

Installing an ISOFIX/i-Size compatible child restraint system

This vehicle is equipped with ISOFIX lower anchorages. Therefore, ISOFIX
compatible child restraint systems can quickly and easily be installed.

Instalace použitím spodních úchytů ISOFIX

Instalujte dětský zádržný systém podle přiložené uživatelské příručky.
V následujících situacích nahlédněte do "seznamu kompatibility vozidla"
od výrobce dětského zádržného systému, nebo kontaktujte svého prodejce
Lexus nebo dodavatele dětského zádržného systému.

Když dětský zádržný systém není dětským zádržným systémem
kategorie "universal"

Když není známo, zda je dětský zádržný systém dětským zádržným
systémem kategorie "universal" nebo není

VÝSTRAHA

Když instalujete dětský zádržný systém, dodržujte následující.

Po instalaci dětského zádržného systému neseřizujte sedadlo.

Když používáte spodní úchyty, ujistěte se, že kolem úchytů nejsou žádné
cizí objekty a že bezpečnostní pás nebude zachycen za dětským zádržným
systémem.

Bezpečně instalujte dětský zádržný systém podle uživatelské příručky dětského
zádržného systému.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

58

Pokud opěrka hlavy překáží dětskému zádržnému systému

Pokud opěrka hlavy překáží dětskému zádržnému systému, když
instalujete dětský zádržný systém, opěrku hlavy vyjměte nebo seřiďte její
polohu.

Vyjměte opěrku hlavy.

Pokud opěrku hlavy vyjmou nelze, posuňte ji do nejvyšší polohy.

Instalace dětského zádržného systému se spodními úchyty ISOFIX

Zapojte připojovací držáky dětského
zádržného systému kompatibilního s ISOFIX
do spodních úchytů ISOFIX ve vozidle.
Instalujte dětský zádržný systém podle
přiložené uživatelské příručky.

1

Zkontrolujte umístění spodních úchytů.

2

Instalujte dětský zádržný systém na sedadlo.

3

Zapojte připojovací držáky dětského zádržného systému do
spodních úchytů.

4

Instalujte dětský zádržný systém podle přiložené uživatelské
příručky.

5

Zatřeste nainstalovaným dětským zádržným systémem všemi
směry.

Ujistěte se, že je dětský zádržný systém bezpečně instalován.

Používání úchytu horního řemenu

VÝSTRAHA

Když instalujete dětský zádržný systém, dodržujte následující.

Ujistěte se, že horní řemen není překroucený.

Ujistěte se, že horní řemen je zapojen do úchytu horního řemenu.

Ujistěte se, že je horní řemen bezpečně uchycen.

Po instalaci dětského zádržného systému neseřizujte sedadlo.

Po instalaci dětského zádržného systému neseřizujte opěrku hlavy.

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

59

1

Před jízdou

VÝSTRAHA

Bezpečně instalujte dětský zádržný systém podle uživatelské příručky dětského
zádržného systému.

Připojte horní řemen dětského zádržného systému do úchytu horního
řemenu vozidla.
Instalujte dětský zádržný systém podle přiložené uživatelské příručky.

A

Úchyty horního řemenu

B

Horní řemen

C

Háček

1

Vyjměte opěrku hlavy.

Pokud opěrku hlavy nelze vyjmout, posuňte ji do nejvyšší polohy.
Veďte horní řemen pod opěrkou hlavy.

2

Zahákněte háček do úchytu horního řemenu.

3

Dotáhněte horní řemen, abyste háček zajistili.

Ujistěte se, že je horní řemen dotažen a že je háček bezpečně zaháknut.

Instalace dětského zádržného systému pomocí
bezpečnostního pásu

Instalujte dětský zádržný systém podle přiložené uživatelské příručky.
V následujících situacích nahlédněte do "seznamu kompatibility vozidla"
od výrobce dětského zádržného systému, nebo kontaktujte svého prodejce
Lexus nebo dodavatele dětského zádržného systému.

Když dětský zádržný systém není dětským zádržným systémem
kategorie "universal"

Když není známo, zda je dětský zádržný systém dětským zádržným
systémem kategorie "universal" nebo není

1-3. Přípravy na bezpečnou jízdu s dětmi ve vozidle

60

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..