Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 38

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 38

 

 

608

Beklenmedik Sorunların Çözümü

12-Volt Akü Bitmişse

Akü Takviyesi ile Çalıştırma İşlemi

Müzik sistemi ve lambalar gibi elektrikle çalışan aksesuarları kapatınız. Güç 

sistemini kapatınız, ardından kaputu açınız.

1.

Aracınızın 12-volt aküsünün artı

 

+

 

kutbu

üzerindeki terminal kapağını açınız.

2.

Birinci takviye kablosunu aracınızın

 

12-

volt aküsünün

 

+

 

kutup başına bağlayınız.

3.

Birinci takviye kablosunun diğer ucunu

takviye yapacak akünün

 

+

 

kutup başına 

bağlayınız.

 

u

 

Yalnızca 12 volt bir takviye aküsü 

    kullanınız.

 

u

12-volt akünüze takviye yapmak için

otomotiv akü şarj cihazı kullanıyorsanız, 

15- volttan daha düşük bir şarj voltajı 

seçiniz. Uygun ayarlama için şarj 

cihazının kılavuzuna bakınız.

4.

İkinci takviye kablosunu takviye yapacak

akünün

 

-

 

kutup başına bağlayınız.

5.

İkinci takviye kablosunun diğer ucunu

gösterildiği gibi saplama cıvatasına 

bağlayınız. Bu takviye kablosunu başka 

bir parçaya bağlamayınız.

6.

Eğer takviye yapacak akü başka bir

araçtaysa, bu aracın motorunu 

çalıştırınız ve devrini yavaşça artırınız.

7.

Aracınızı çalıştırmayı deneyiniz. Eğer

marş motoru hala yavaş dönüyorsa, 

takviye kablolarının metallere iyice temas 

ettiğini kontrol ediniz.

1

12-Volt Akü Bitmişse

DİKKAT

12-volt akü aşırı soğuk bir yerde tutulursa, içindeki 

elektrolit donabilir. Donmuş 12-volt aküyle takviye 

ederek motoru çalıştırmaya çalışmak akünün 

patlamasına yol açabilir.

Takviye kablolarının klipslerini, motor titrediğinde 

ayrılmayacak şekilde sabitleyiniz. Takviye 

kablolarını bağlarken veya ayırırken kabloların 

düğümlenmemesine veya kablo uçlarının 

birbirine temas etmemesine dikkat ediniz.

Soğuk havalarda 12-volt akünün performansı 

düşebilir ve motorun çalıştırılmasını engelleyebilir.

3

UYARI

Doğru yöntemi takip etmezseniz, 12-volt akü 

patlayarak etraftakilerin ciddi bir şekilde 

yaralanmalarına neden olabilir.

Kıvılcım, alev ve sigara benzeri malzemeleri 

12-volt aküden uzak tutunuz.

a

 

Takviye Akü

609

u

u

12-Volt Akü Bitmişse

u

Akü Takviyesi ile Çalıştırma İşlemi

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Motor Çalıştırıldıktan Sonra Yapılacaklar

Aracınızın motoru çalıştırıldıktan sonra takviye kablolarını aşağıdaki sırayla 

sökünüz.

1.

Takviye kablosunu aracınızın saplama cıvatasından ayırınız.

2.

Takviye kablosunun diğer ucunu takviye yapacak akünün

 

-

kutup

 

başından ayırınız.

3.

Takviye kablosunu aracınızın 12-volt aküsünün

 

+

 

kutup başından ayırınız.

4.

Takviye kablosunun diğer ucunu takviye yapacak akünün

 

+

 

kutup

başından ayırınız.

Aracınızı bir servis istasyonunda veya yetkili serviste kontrol ettiriniz.

1

Motor Çalıştırıldıktan Sonra Yapılacaklar

12-volt akü yeniden bağlandıktan sonra güç 

modunu ON konumuna ayarladığınızda  Düşük 

Hızda Takip Özellikli Ayarlanabilir Sabit Hız 

Kontrolü (ACC), Araç Denge Destek (VSA) 

Sistemi, VSA OFF, Lastik Basıncı/Lastik Havası 

İnik Uyarı Sistemi ve Güvenlik Desteği (Sarı)  

gösterge lambaları gösterge panelinde bir mesaj 

ile birlikte yanabilir.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir hızla kısa bir 

mesafe sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. 

Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

610

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Vites Kolu Hareket Etmiyorsa

Kilidin Çözülmesi

Eğer vites kolunu

 

(

P

 

konumundan çıkaramıyorsanız aşağıdaki işlemi 

takip ediniz.

1.

Park frenini uygulayınız.

2.

Dahili anahtarı uzaktan kumandadan

çıkarınız.

3.

Küçük düz uçlu tornavidanın ucuna bez

sarınız. Tornavidayı şekilde gösterildiği

gibi yerleştirerek kapağı çıkarınız.

4.

Anahtarı vites kilidi açma yuvasına

yerleştiriniz.

5.

Anahtarı vites kilidi açma yuvasına

yerleştiriniz. Anahtarı iterken vites kolu

açma düğmesine basınız ve vites kolunu

(

N

 konumuna alınız.

u

 

Şimdi kilit açılmıştır. Vites kolunu en

kısa sürede Honda yetkili servisinizde 

kontrol ettiriniz.

a

 

Kapak

a

 

Vites Kilidi Açma Yuvası

b

 

Açma Düğmesi

611

Devam ediyor

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Hararet

Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

Hararetin belirtileri aşağıdaki gibidir:

Sürücü bilgi arayüzünde

 görünür.

Sürücü bilgi arayüzünde       görünür.

Motor bölmesinden buhar veya su püskürür.

Güç sistemi sıcaklığı yüksek olduğunda sürücü bilgi arayüzünde       

simgesi görünür.

2

 

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları

 S.124

1.

Aracı güvenli bir yere park ediniz.

u

 

Vitesi

 

(

P

 konumuna alınız ve park frenini uygulayınız. Tüm aksesuarları 

kapatınız ve dörtlü flaşörleri yakınız.

2.

Güç modunu ON konumunda tutunuz ve mesaj kaybolana kadar bekleyiniz.

u

 

Mesaj kaybolmazsa, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Yapılacak ilk işlem

1.

Aracı hemen güvenli bir yerde durdurunuz.

2.

Tüm aksesuarları kapatınız ve dörtlü flaşörleri yakınız.

u

 

Buhar veya su püskürme yok:

 Motoru çalışır durumda tutunuz ve kaputu

     açınız.

 

u

 

Buhar veya su püskürme var: 

Motoru stop ediniz ve buhar ve püskürme

kaybolana kadar bekleyiniz.

Daha sonra, kaputu açınız.

Sürücü Bilgi Arayüzünde

Sürücü Bilgi Aray

Sürücü Bilgi Arayüzünde      Görünür

1

Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

DİKKAT

Sürücü bilgi arayüzünde        simgesi görünürken 

aracı sürmeye devam etmek motora zarar 

verebilir.

3

UYARI

Hararet yapmış motordan çıkan buhar ve 

fışkıran su ciddi yanmalara neden olabilir.

Eğer buhar çıkıyorsa, kaputu açmayınız.

uu

Hararet

u

Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

612

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Yapılacak sonraki işlem

1.

Soğutma fanının çalıştığını kontrol ediniz

ve sürücü bilgi arayüzündeki        simgesi

kaybolduğunda güç sistemini kapatınız.

u

 

Soğutma fanı çalışmıyorsa, güç

sistemini hemen kapatınız.

2.

Motor soğuduktan sonra, soğutma suyu

seviyesini kontrol ediniz ve soğutma

sistemi parçalarında kaçak kontrolü

yapınız.

u

 

Eğer yedek depodaki soğutma suyu
seviyesi düşük ise, 

MAX

 işaretine 

gelene kadar soğutma suyu ekleyiniz.

u

Eğer yedek depoda soğutma suyu

 

 

yoksa, radyatörün soğuk olup 

olmadığını kontrol ediniz. Radyatör 

kapağını kalın bir bezle sarınız ve 

kapağı açınız. Gerekirse, doldurma 

boğazının tabanına kadar soğutma 

suyu doldurunuz.

Yapılacak son işlem

Motor yeterince soğuduğunda, güç sistemini açınız.

      simgesi görünmezse, aracı sürmeye başlayınız. Eğer simge görünürse, 

tamir için yetkili servise başvurunuz.

1

Motorun Hararet Yapması Durumunda Yapılacaklar

Soğutma suyu kaçağı varsa, tamir için yetkili 

servise başvurunuz.

Suyu sadece acil/geçici bir önlem olarak 

kullanınız. Sistemi en kısa zamanda yetkili 

serviste uygun antifrizle yıkayınız.

3

UYARI

Motor sıcakken radyatör kapağının 

çıkarılması soğutma suyunun fışkırmasına 

ve ciddi şekilde yanmanıza sebep olabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce mutlaka 

motorun ve radyatörün soğumasını bekleyiniz.

a

 

MAX

b

 

MIN

c

 

Yedek Depo

613

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

Düşük Yağ Basıncı Uyarısı Görünürse

Sembolün görünmesinin sebepleri

Motor yağı basıncı düşük olduğunda görünür.

Uyarı görünür görünmez yapılacaklar

1.

Aracı hemen güvenli bir yerde düz bir zeminde durdurunuz.

2.

Gerekirse, dörtlü flaşörleri yakınız.

Araç park edildikten sonra yapılacaklar

1.

Güç sistemini durdurunuz ve yaklaşık 3 dakika kadar bekleyiniz.

2.

Kaputu açınız ve yağ seviyesini kontrol ediniz.

u

 

Gerekiyorsa, yağ ilave ediniz.

2

 

Yağ Kontrolü 

S. 54

7

3.

Motoru çalıştırarak yağ basıncı uyarısını kontrol ediniz.

u

 

Uyarı kaybolursa: Aracı tekrar sürmeye başlayınız.

u

 

Uyarı 10 saniye içinde kaybolmazsa: Güç sistemini hemen 

    durdurunuz ve tamir için yetkili servise başvurunuz.

12-Volt Akü Şarj Sistemi İkaz Lambası Yanarsa

Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

12-volt akü şarj olmuyorsa yanar.

Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Aracınızı güvenli bir yerde durdurunuz ve derhal bir servise 

kontrol ettiriniz.

1

Düşük Yağ Basıncı Uyarısı Görünürse

DİKKAT

Motoru düşük yağ basıncıyla çalıştırmak, hemen 

ciddi bir mekanik arızaya yol açabilir.

1

12-Volt Akü Şarj Sistemi İkaz Lambası Yanarsa

Eğer geçici olarak durmanız gerekiyorsa, güç 

sistemini kapatmayınız. Güç sistemi, çalışmak için 

12 volt akü kullanır. Bu uyarı lambası açıkken güç 

sistemini kapattıysanız, güç sistemini yeniden 

açamayabilirsiniz.

614

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

İkaz lambasının yanmasının veya yanıp sönmesinin sebepleri

Emisyon kontrol sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

Motor teklediğinde yanıp söner.

İkaz lambası yandığı zaman yapılacaklar

Yüksek devirlerden kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili servise 

kontrol ettiriniz.

İkaz lambası yanıp söndüğü zaman yapılacaklar

Aracınızı yanıcı maddelerin olmadığı güvenli bir yere park ederek 

motoru stop ediniz ve motor soğuyuncaya kadar en az 10 dakika 

veya daha uzun süre bekleyiniz.

1

Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

DİKKAT

Aracı arıza ikaz lambası yanık olarak sürerseniz, 

emisyon kontrol sistemi ve motor hasar görebilir.

Motoru yeniden çalıştırdığınızda arıza ikaz 

lambası tekrar yanıp sönerse, aracınızı 50 km/s 

veya daha düşük bir hızla en yakın yetkili servise 

götürünüz. Aracınızı kontrol ettiriniz.

615

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor veya 

Yanıp Sönüyorsa

Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

Fren hidroliği düşüktür.

Fren sisteminde bir arıza vardır.

Sürüş esnasında uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Pedal basıncını kontrol etmek için fren pedalına hafif basınız.

Normal ise, aracı daha sonra ilk durdurduğunuzda fren hidrolik

seviyesini kontrol ediniz.

Seviye uygun değilse, hemen önlem alınız. Gerekirse, aracı

yavaşlatmak için rejeneratif frenlemeyi kullanarak vitesi

küçültünüz.

Uyarı lambasının yanıp sönmesinin sebepleri

Elektrikli park freni sisteminde bir sorun vardır.

İkaz lambası yanıp söndüğü zaman yapılacaklar

Park frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili

serviste kontrol ettiriniz.

1

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Yanıyor 

   veya Yanıp Sönüyorsa

Aracınızı derhal tamir ettiriniz.

Aracı düşük fren hidroliği ile sürmek tehlikelidir. 

Fren pedalında direnç yoksa, aracı hemen güvenli 

bir yere alarak motoru stop ediniz. Gerekirse, 

vitesi küçültünüz.

Eğer Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) ve 

ABS

 uyarı lambası aynı anda yanarsa, elektronik 

fren dağıtım sistemi çalışmamaktadır. Bu, ani 

frenlemede aracın dengesinin bozulmasına yol 

açabilir.

Aracınızı derhal bir serviste kontrol ettiriniz.

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren 

Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıp 

sönüyorsa park freni çalışmayabilir.

Park frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı 

derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.

2

 

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı)

 

Yanarken Fren Sistemi İkaz Lambası 

(Kırmızı) aynı anda yanarsa veya yanıp 

sönerse 

S.6

17

616

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarı 

Lambası Yanıyorsa

Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

EPS sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Aracı güvenli bir yerde durdurunuz ve güç sistemini yeniden açınız. 

Uyarı lambası yanıyor ve yanık kalıyorsa, aracınızı derhal servise 

kontrol ettiriniz.

617

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Aynı Anda Yanıyorsa veya Yanıp Sönüyorsa

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı 

Lambası (Kırmızı) Aynı Anda Yanıyorsa veya Yanıp Sönüyorsa

(Kırmızı)

(Sarı)

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi

Uyarı Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyorsa veya yanıp

sönüyorsa

 

Park frenini manuel veya otomatik olarak

devreden çıkarınız

2

 

Park Freni 

S.496

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren Sistemi Uyarı

Lambası (Kırmızı) aynı anda yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa

aracı emniyetli bir yerde durdurunuz ve derhal servise kontrol

ettiriniz.

u

 

Aracın hareket etmesini önleme

Vitesi

 

(

P

 konumuna alınız.

Eğer sadece Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı)  sönerse, park

frenini kullanmaktan kaçınınız ve aracınızı derhal servise kontro

l

ettiriniz.

1

Fren Sistemi Uyarı Lambası (Sarı) Yanarken Fren 

Sistemi Uyarı Lambası (Kırmızı) Aynı Anda 

Yanıyorsa veya Yanıp Sönüyorsa 

Sönüyorsa Park frenini uygularsanız,

devreden çıkaramayabilirsiniz.

Fren sistemi uyarı lambası (sarı) ve fren sistemi 

uyarı lambası (kırmızı) aynı anda yanarsa park 

freni çalışıyor demektir.

Fren sistemi uyarı lambası (sarı) yanarken fren 

sistemi uyarı lambası (kırmızı) aynı anda yanıp 

sönüyorsa park freni çalışmayabilir çünkü sistemi 

kontrol ediyor.

Eğer kısa bir süre içinde elektrikli park frenini art 

arda kullanırsanız fren, sistemin ısınmasını 

önlemek için çalışmayı durdurur ve uyarı lambası 

yanıp söner.

Yaklaşık 1 dakika sonra eski durumuna geri 

döner.

618

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı 

Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

Uyarı lambasının yanmasının veya yanıp sönmesinin sebepleri

Lastik basıncı belirgin şekilde düşük veya lastik havası inik uyarı 

sistemi henüz kalibre edilmemiş. Lastik havası inik uyarı sisteminde 

bir problem varsa uyarı lambası yaklaşık bir dakika boyunca yanıp 

söner ve ardından yanık kalır.

Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Aracı dikkatli sürünüz ve ani dönüşlerden ve sert frenlemeden 

kaçınınız.

Aracı güvenli bir yerde durdurunuz. Lastik basıncını kontrol ediniz ve 

gerekliyse basıncı belirtilen seviyeye ayarlayınız. Belirtilen lastik 

basıncı, sürücü kapı pervazında bulunan bir etikette yazılıdır.

u

 

Lastik basıncı ayarlandıktan sonra lastik havası inik uyarı 

sistemini kalibre ediniz.

2

 

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi 

S.423

Uyarı lambasının yanıp söndüğü ve daha sonra yanık kaldığı

zaman yapılacaklar

Lastiği en kısa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz.

1

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı 

Sistemi Lambası Yanıyor veya Yanıp Sönüyorsa

DİKKAT

Hava basıncı çok düşük bir lastikle sürüş lastiğin 

ısınmasına neden olabilir. Isınan lastik patlayabilir. 

Daima lastiklerinizi belirtilen seviyeye şişiriniz.

619

uu

Uyarı Lambası Yanıyor/Yanıp Sönüyorsa 

u

Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse

Sembolün görünmesinin sebepleri

Güç Sistemi Uyarı Lambası Yanıyorsa

Motor yağı seviyesi düşük olduğunda görünür.

Sembol görünür görünmez yapılacaklar

1.

Aracı hemen güvenli bir yerde düz bir zeminde durdurunuz.

2.

Gerekirse, dörtlü flaşörleri yakınız.

Araç park edildikten sonra yapılacaklar

1.

Güç sistemini durdurunuz ve yaklaşık 3 dakika kadar bekleyiniz.

2.

Kaputu açınız ve yağ seviyesini kontrol ediniz.

u

 

Gerekiyorsa, yağ ilave ediniz.

2

 

Yağ Kontrolü

 S. 549

Uyarı lambasının yanmasının sebepleri

Hibrid sisteminde herhangi bir sorun olduğunda yanar.

Uyarı lambası yandığı zaman yapılacaklar

Yüksek devirlerden kaçınınız ve aracınızı derhal yetkili servise 

kontrol ettiriniz.

1

Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse

DİKKAT

Motoru düşük yağ seviyesiyle çalıştırmak, 

hemen ciddi bir mekanik arızaya yol açabilir.

Bu sistem motor ısındıktan sonra devreye girer. 

Eğer dış ortam sıcaklığı aşırı düşükse, sistemin 

motor yağı seviyesini algılaması için aracı uzun 

süre sürmeniz gerekebilir.

Sembol yeniden belirirse, motoru stop ediniz 

ve tamir için derhal bir servise başvurunuz.

620

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Sigortalar

Sigorta Yerleri

1

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Elektrikli cihazlardan birisi çalışmıyorsa, 

güç modunu VEHICLE OFF (LOCK) 

konumuna ayarlayınız ve atmış bir 

sigorta olup olmadığını kontrol ediniz.

Sigorta Kutusu A

12-Volt akünün yakınlarında bulunur. 

Kutuyu açmak için tırnakları itiniz.

İlgili sigortayı sigorta numarası ve kutu 

kapağı numarası ile bulunuz.

Motor Bölmesi Sigorta Kutusu

a

 

Tırnaklar

Korunan devre ve sigorta değeri

   Korunan Devre     Amper

1

30 A

2

3

10 A

4

10 A

5

15 A

6

(20 A)

7

10 A

8

15 A

9

(15 A)

10

15 A

11

40 A

12

30 A

13

14

30 A

15

7.5 A

16

17

10 A

18

10 A

19

(7.5 A)

20

Silecek

Dörtlü Flaşör

Stop

PCU EWP

 

EVTC

IMG

IGP

Ateşleme Bobini 

DBW

ABS/VSA MTR

 

Ana Fan

Devridaim Pompası

 

Akü Sensörü

 

Yedek FI-ECU

 

Korna

Yedek, Müzik Sistemi

*

 

Ön Sis Farları

*

(10 A)

   Korunan Devre      Amper

21

Yedek  Ana

(15 A)

22

Yedek

10 A

23

Yardımcı Fan

(30 A)

24

ABS/VSA FSR

40 A

25

IGP2 Sub

7.5 A

26

LAF

10 A

27

28

29

30

31

32

33

621

uu

Sigortalar

u

Sigorta Yerleri

Devam ediyor

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Sigorta Kutusu B

12-Volt akünün

 

+

 

kutup başının 

yakınlarında bulunur.

Aracı yetkili servise kontrol ettiriniz ve 

sigortayı değiştiriniz.

Korunan devre ve sigorta değeri

1

a

.

Sigorta Kutusu

   Korunan Devre      Amper

a

Akü, Ana

170 A

b

Akü, Ana (Fan)

60 A

c

  Akü, Ana (ENG)

 

  

80 A

d

Akü, Ana (HEV)

60 A

e

70 A

f

EPS 

ESB

40 A

622

uu

Sigortalar

u

Sigorta Yerleri

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Tip A

Sürücü Tarafı İç Sigorta Kutusu

Soldan direksiyonlu tip

1

2

Sağdan direksiyonlu tip

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Ön göğüs altında bulunur.

a

 

Sigorta Kutusu

b

 

Sigorta Etiketi

a

 

Sigorta Kutusu

b

 

Sigorta Etiketi

Sigorta yerleri, direksiyon kolonunun 

altındaki etikette gösterilmiştir.

İlgili sigortayı sigorta numarası ve etiket 

numarası ile bulunuz.

Korunan devre ve sigorta değeri

Korunan Devre

Amper

1
2

Aksesuar

7.5 A

Kontak Anahtarı Kilidi

7.5 A

3

4

5

Opsiyonel

10 A

6

Opsiyon

el

 2

10 A

7

Seviye Ölçme

10 A

8

Yakıt Pompası

15 A

9

AIRCON

10 A

10

11

MON

5 A

12
13

  Sağ Yan Kapı Kilitleme

     

10 A

 

Sol Yan Kapı Kilidini Açma

   

10 A

14

Sol Arka Elektrikli 

20 A

15

Camı

Ön Yolcu Tarafı

20 A

Elektrikli Cam

 

16

Kapı Kilidi

20 A

17

(10 A)

18

19

Şanzıman


(20 A)

20

Marş Kesme Rölesi

7.5 A

21
22

ACG

10 A

Gündüz Seyir Lambaları

 

(7.5 A)

23

Arka Sis Lambası

24
25

Opsiyonel

(10 A)

7.5 A

(10 A)

26

Sağ Yan Kapı Kilidini Açma

 

10 A

27

Sağ Arka Elektrikli 

20 A

28

29

   Cam

 Sürücü Elektrikli Camı

    

20 A

 

30

Prizi

Anahtarsız Giriş Sistemi

(10 A)

31

(10 A)

32

(20 A)

33

34

10 A

35

10 A

36

37

(10 A)

38

10 A

39

USB Şarj

*

 

Ön Koltuk Isıtıcısı

*

ABS/VSA

SRS


Sol Yan Kapı Kilitleme

(10 A)

Korunan Devre

Amper

Ön Aksesuar Güç

 

(20 A)

 

623

uu

Sigortalar

u

Sigorta Yerleri

Devam ediyor

Beklenmedik Sorunların Çözümü

Tip B

Soldan direksiyonlu tip

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Ön göğüs altında bulunur.

Sadece 1 numaralı sigorta

,

 

sigorta kutusunun dışındadır.

Bu sigortanın değiştirilmesi servis 

tarafından yapılmalıdır.

a

 

Sigorta No. 1

b

 

Sigorta No. 2-25

Sigorta yerleri torpido gözü etiketinin 

altında gösterilmiştir.

İlgili sigortayı

,

 sigorta numarası ve 

etiket numarası ile bulunuz.

a

 

Sigorta Etiketi

Korunan Devre

Amper

1

Ana Sigorta Kutusu

60A

2

IG Main

30A

3

IG Main 2

30A

4

Röle Modülü 1

30A

5

Röle Modülü 2

30A

6
7

Ana Sigorta Kutusu 2

(40A)

Ana Sigorta Kutusu 3

(40A)

8

A/C PTC1

(40A)

9

10

11

A/C PTC2

(40A)

12

Isıtıcı Motoru

30A

13

Arka Rezistans

(30A)

14

SRS

10A

15

IGB

(10A)

16

IGA

(10A)

17

Anahtarsız Giriş Sistemi

(10A)

18

(20A)

19

(10A)

20

Müzik Sistemi Amplifikatörü*

(20A)

21
22

Yıkama

15A

Isıtmalı Direksiyon Simidi*

(15A)

23
24

IGA2

(15A)

Isıtmalı Kapı Aynası

  

 

 

(10A)

25

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     36      37      38      39     ..