Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 33

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 33

 

 

528

Bakım

Servis Hatırlatma Sistemi*

Yapılacak bakım maddeleriyle ilgili bilgi sunar. Bakım maddeleri bir kod ve 

simge ile belirtilir. Sistem, aracınızı ne zaman servise götürmeniz gerektiğini 

kalan gün şeklinde söyleyecektir.

Sonraki bakımın zamanı yaklaştığında, geldiğinde veya geçtiğinde güç 

modunu her ON konumuna aldığınızda sürücü bilgi arayüzünde bir uyarı 

simgesi görünür.

1

Servis Hatırlatma Sistemi

*

Sürücü bilgi arayüzünde uyarı simgesi ile 

birlikte ilgili bir uyarı mesajının da görünmesini 

seçebilirsiniz.

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Devam ediyor

529

uu

Servis Hatırlatma Sistemi*

u

Bakım

Servis Hatırlatma Bilgilerinin Gösterilmesi

1.

Güç modunu ON konumuna getiriniz.

2.

(Giriş Ekranı) düğmesine basınız.

3.

görüntüleninceye kadar sol seçim düğmesini döndürünüz.

4.

Servis hatırlatma bilgi ekranına gitmek için sol seçim düğmesine basınız.

Sürücü bilgi ekranında bakım zamanı yaklaşan maddelerle birlikte bakım

maddesi/maddeleri görünür.

Sistem mesaj göstergesi (    ), servis hatırlatma bilgisi ile birlikte görünür.

1

Servis Hatırlatma Bilgilerinin Gösterilmesi

Sistem, motorun çalışma koşullarına ve motorun 

yağ durumuna göre, sonraki bakımın yapılması 

için kalan gün sayısını hesaplar.

a

 

      (Giriş Ekranı) Düğmesi

b

 

Kalan Gün Sayısı

c

 

Gün Simgesi

d

 

Bakım Maddesi Kodu/Kodları

e

 

Sol Seçme Düğmesi

530

uu

Servis Hatırlatma Sistemi

*

u

Bakım

Sürücü Bilgi Arayüzündeki Uyarı Simgeleri ve

Servis Hatırlatma Bilgisi

Uyarı Simgesi

Servis Hatırlatma 

Bilgisi

Açıklama

Bilgi

Servis Zamanı Yakın

30 günden daha az zaman içinde 

bakım maddelerinden bir veya 

birden fazlasının yapılması gerekir. 

Kalan gün sayısı sürüş koşullarına 

göre tahmin edilir.

Kalan gün sayısı, her gün geriye 

doğru sayılacaktır.

Servis Zamanı Gelmiş

10 günden daha az zaman içinde 

bakım maddelerinden bir veya 

birden fazlasının yapılması gerekir. 

Kalan gün sayısı sürüş koşullarına 

göre tahmin edilir.

Belirtilen bakımı en kısa zamanda

yapınız.

Servis Zamanı Geçti

Kalan süre 0’a ulaştığı halde 

belirtilen bakım işlemi henüz 

yapılmamış.

Aracınız gerekli bakım noktasını

geçmiştir. Servis işlemini derhal 

yaptırınız ve servis hatırlatma 

sistemini sıfırladığınızdan emin 

olunuz.

Devam ediyor

531

uu

Servis Hatırlatma Sistemi

*

u

Bakım

Servis Hatırlatma Maddeleri

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Sürücü bilgi arayüzünde görünen bakım maddeleri kod ve simge şeklindedir. 

Servis hatırlatma kodları ve simgelerinin açıklaması için aracınızla birlikte 

verilen Bakım Kitabına bakınız.

Servis Hatırlatma Sisteminin Bulunabilirliği

      (Giriş Ekranı) düğmesine basıldığında sürücü bilgi arayüzünde servis 

hatırlatma bilgisi göründüğü halde, bu sistem bazı ülkelerde bulunmamaktadır. 

Servis hatırlatma sistemini kullanıp kullanmayacağınızı öğrenebilmek için 

aracınızla birlikte verilen Bakım Kitabına* bakınız veya yetkili servise 

başvurunuz.

1

Servis Hatırlatma Sisteminin Bulunabilirliği

Aracınızı servis hatırlatma sisteminin uygulandığı 

ülkelerin dışına çıkarmayı planladığınızda, servis 

hatırlatma bilgilerinin nasıl kaydedildiği ile ilgili 

bilgi için yetkili servisinize başvurunuz ve 

bakımınızı gideceğiniz ülkenin koşullarına göre 

programlayınız.

uu

Servis Hatırlatma Sistemi

*

u

532

Bakım

Ekranın Sıfırlanması

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Bakımı yaptıktan sonra servis hatırlatma bilgi ekranını sıfırlayınız.

1.

Güç modunu ON konumuna getiriniz.

2.

(Giriş Ekranı) düğmesine basınız.

3.

görüntüleninceye kadar sol seçim düğmesini döndürünüz.

4.

Servis hatırlatma bilgi ekranına gitmek için sol seçim düğmesine basınız.

5.

Sıfırlama modu görüntülenene kadar sol seçim düğmesine basınız ve basılı

tutunuz.

6.

Sol seçim düğmesini döndürünüz ve 

Sıfırla

 öğesini seçiniz

(İşlemi sonlandırmak için 

İptal

 öğesini de seçebilirsiniz).

7.

Seçilen öğeyi sıfırlamak için sol seçim düğmesine basınız.

8.

Sıfırlamak istediğiniz diğer öğeler için 5. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

1

Ekranın Sıfırlanması

2

 

Ayarlar*

 S. 15

5

2

 

Değiştirilebilir Özellikler

 S.345

Yetkili servis, gerekli bakım işlemini yaptıktan 

sonra servis hatırlatma bilgi ekranını 

sıfırlayacaktır. Eğer yetkili servis dışındaki birisi 

bakım işlemini gerçekleştirirse, servis hatırlatma 

bilgi ekranını kendiniz sıfırlayınız.

a

 

      (Giriş Ekranı) düğmesi

b

 

Sol Seçme Düğmesi

DİKKAT

Bir bakım işlemi yapıldıktan sonra servis 

hatırlatma bilgisinin sıfırlanmaması sistemin yanlış 

bakım aralıklarını göstermesine sebep olarak ciddi 

mekanik sorunlara yol açabilir.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Ayrıca, sürücü bilgi arayüzünü kullanarak

servis hatırlatma sistemi bilgi ekranını 

sıfırlayabilirsiniz.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Ayrıca, ses/bilgi ekranını kullanarak servis

hatırlatma sistemi bilgi ekranını 

sıfırlayabilirsiniz.

533

Devam ediyor

Bakım

Bakım Programı*

Eğer aracınızla birlikte Bakım Kitabı verilmişse, aracınızın bakım programını 

bu kitapta bulabilirsiniz. Bakım Kitabı bulunmayan araçlarda, aşağıdaki bakım 

programına bakınız.

Bu bakım programı, aracınızın sorunsuz bir şekilde çalışması için 

gerçekleştirilmesi gereken asgari bakım işlemlerini gösterir. Bölgesel 

farklılıklara ve iklim farklılıklarına bağlı olarak bazı ilave bakım işlemleri 

gerekebilir. Ayrıntılı açıklama için garanti kitapçığına bakın.

Bakım işlemi, eğitilmiş ve uygun aletleri olan teknisyenler tarafından 

yapılmalıdır. Yetkili servisiniz bütün bu özelliklere sahiptir.

*

Tüm modellerde bulunmuyor

534

uu

Bakım Programı

*

u

Bakım

*

1:Duyusal Yöntem

Gürültülü ise, 120.000 km'deki bakımda sırasında supapları ayarlayınız.

Belirtilen kilometre ya da süreden 

hangisi önce dolarsa bakımı ona 

göre yapın

km x 1000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

mil x 1000

12.5

25.0

37.5

50.0

62.5

75.0

87.5 100.0 112.5 125.0

ay

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Motor yağı değişimi

Her 10

.

000 km'de veya yılda bir

Her 10.000 km'de veya yılda bir

Motor yağ filtresi değişimi

Hava filtresi değişimi

Her 

1

0

.

000 km'de bir

Supap boşluğu kontrolü

*1

Her 120

.

000 km'de bir

Buji değişimi

Her 120.000 km'de bir

Türkiye modelleri

Motor soğutma suyu değişimi

Her 200.000 km'de ya da 10 yılda bir, 

ardından her 100.000 km'de ya da 5 yılda bir

Şanzuman yağı değişimi

535

uu

Bakım Programı

*

u

Devam ediyor

Bakım

*

1:

Eğer yakıt filtresinin tozla vs. kirlendiğinden şüphe ediyorsanız, filtreyi değiştirmeniz önerilir.

   Çünkü filtre kısa süre içinde tıkanabilir.

Belirtilen kilometre ya da 

süreden hangisi önce dolarsa 

bakımı ona göre yapın

km x 1000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

mil x 1000

12.5

25.0

37.5

50.0

62.5

75.0

87.5 100.0 112.5 125.0

ay

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Toz ve polen filtresi değişimi

Her 10

.

000 km'de veya yılda bir

Ön ve arka frenlerin kontrolü

Her 10.000 km'de veya yılda bir

Yakıt filtresi değişimi*

1

Her 110.000 km’de veya 6 yılda bir

Fren hidroliği değişimi

Her 3 yılda bir

Her yıl

Lastik rotasyonu (Lastik havasını ve durumunu ayda en az 

bir kez kontrol edin)

Her 10.000 km'de bir

Aşağıdaki parçaları gözle kontrol ediniz

Her 10.000

 

km'de ya da yılda bir

Rot başları, direksiyon dişli kutusu ve toz lastikleri

Süspansiyon parçaları

Aks mili körükleri

Fren hortumları ve boruları (ABS dahil)

Tüm sıvı seviyeleri ve durumları

Egzoz sistemi

Yakıt boruları ve bağlantıları

Geçici lastik tamir kiti tüpünün son kullanım tarihini kontrolü

(bazı modellerde)

536

uu

Bakım Programı

*

u

Bakım

*

1:Duyusal Yöntem

Gürültülü ise, 120

.

000 km’lik bakım sırasında subapları ayarlayınız.

*

2:Eğer yakıt filtresinin tozla vs. kirlendiğinden şüphe ediyorsanız, filtreyi değiştirmeniz önerilir, çünkü filtre kısa zamanda tıkanabilir.

Belirtilen kilometre ya da süreden hangisi 

önce dolarsa bakımı ona göre yapın 

km X 1000

15

30

45

60

75

90

105 120 135 150 165 180 195

ay

12

24

36

48

60

72

84

96

108 120 132 144 156

Motor yağı değişimi

Normal

Ağır

Her 7

.

500 km'de ya da 6 ayda bir

Motor yağ filtresi değişimi

Normal

Ağır

Her 7

.

500 km ya da yılda bir

Hava filtresinin değişimi

Her 30

.

000 km'de

Subap boşluğu kontrolü

*1

Her 120

.

000 km'de

Buji değişimi

Her 120

.

000 km'de (Kontrol: 15000 km)

Motor soğutma suyu değişimi

200

.

000 km'de ya da 10 yılda bir, ardından her 100

.

000 km'de ya da 5 yılda bir

Şanzıman yağı değişimi

Her 80

.

000 km'de veya 4 yılda bir

Toz ve polen filtresinin değişimi

Ön ve arka frenlerin kontrolü

Yakıt filtresinin değişimi

Normal

Her 180

.

000 km'de

Ağır

Her 105

.

000 km’de

*2

Fren hidroliği değişimi

Her 3 yılda bir

Lastik tamir kiti tüpünün son kullanım tarihini kontrol edin

Her yıl

Lastik rotasyonu (Lastik havasını ve durumunu ayda 

en az bir kez kontrol edin)

Her 15

.

000 km'de

Lambaların ayarını kontrol edin.

Ukrayna modelleri

537

uu

Bakım Programı

*

u

Devam ediyor

Bakım

Belirtilen kilometre ya da süreden hangisi 

önce dolarsa bakımı ona göre yapın 

km X 1000

15

30

45

60

75

90

105 120 135 150 165 180 195

ay

12

24

36

48

60

72

84

96

108 120 132 144 156

Test sürüşü (gürültü, denge, kumandaların çalışması)

Aşağıdaki parçaları gözle kontrol ediniz:

Aks mili körükleri

Rot başları, direksiyon dişli kutusu ve körükler 

Süspansiyon parçaları

Fren hortumları ve boruları (ABS/VSA dahil) 

Egzoz sistemi

Yakıt boruları ve bağlantıları

Tüm sıvı seviyeleri ve durumları

uu

Bakım Programı

*

u

Bakım

538

 

*

 

Tüm modellerde bulunmuyor

Maddeler 

Durum

Motor yağı ve filtresi

A, B, C, D ve E 

Şanzıman yağı

B*ve D*

1

Bakım Programı

*

Aşağıdaki durumlarda çalışma koşulu ağır olarak 

düşünülür:

A. Araç 8 km’den daha kısa ya da sıfırın altındaki 

sıcaklıklarda 16 km’den daha kısa mesafelerde 

kullanılıyorsa.

B. 35°C’nin üstündeki çok sıcak havalarda 

kullanılıyorsa.

C. Uzun süre rölantide bırakılıyor ya da sürekli dur-

kalklı trafikte kullanılıyorsa.

D. Portbagaj taşıyorsa ya da dağlık yollarda 

kullanılıyorsa.

E. Çamurlu, tozlu ya da tuzlanmış yollarda 

kullanılıyorsa.

Bakım Kitabı bulunmayan modeller

Aracınızı ağır koşullar altında kullanıyorsanız, aşağıda belirtilen noktalarda Ağır 

koşullar için bakım programına göre bakım çalışması yapılması gerekir.

539

uu

Bakım Programı

*

u

Bakım Kaydı (Bakım Kitabı Bulunmayan Araçlarda)

Devam ediyor

Bakım

Bakım Kaydı (Bakım Kitabı Bulunmayan Araçlarda)

Servisinizin tüm gerekli bakımları aşağıdaki forma kaydetmesi gerekir. Yapılan bütün çalışmaların makbuzlarını aracınızda saklayınız.

km veya ay

Tarih

İmza ve mühür

20000 km

12500 Mi. (veya 12 ay)

40000 km

25000 Mi. (veya 24 ay)

60000 km

37500 Mi. (veya 36 ay)

80000 km

50000 Mi. (veya 48 ay)

100000 km

62500 Mi. (veya 60 ay)

120000 km

75000 Mi. (veya 72 ay)

140000 km

87500 Mi. (veya 84 ay)

160000 km

100000 Mi. (veya 96 ay)

180000 km

112500 Mi. (veya 108 ay)

200000 km

125000 Mi. (veya 120 ay)

Ukrayna modelleri hariç

540

uu

Bakım Programı

*

u

Bakım Kaydı (Bakım Kitabı Bulunmayan Araçlarda)

Bakım

Km 

veya

 

Ay

Tarih

İmza ve mühür

15000 km

 (veya 12 ay) 

30000 km 

(veya 24 ay) 

45000 km 

(veya 36 ay) 

60000 km

 (veya 48 ay) 

75000 km 

(veya 60 ay) 

90000 km

 (veya 72 ay)

105000 km

 (veya 84 ay) 

120000 km

 (veya 96 ay) 

135000 km

 (veya 108 ay) 

150000 km

 (veya 120 ay) 

165000 km 

(veya 132 ay) 

180000 km

 (veya 144 ay) 

195000 km (

veya 156 ay)

Ukrayna modelleri

541

Bakım

Kaput Altında Bakım

Kaputun Altındaki Parçaların Bakımı

a

  

Fren Hidroliği (Siyah Kapak)

(Sağdan Direksiyonlu Tip)

b

  

Fren Hidroliği (Siyah Kapak)

(Soldan Direksiyonlu Tip)

c

 

12-volt Akü

d

 

Motor Soğutma Suyu Yedek Deposu

e

 

Radyatör Kapağı

f

 

Motor Yağ Çubuğu (Turuncu)

 

g

 

Yıkama Suyu (Mavi Kapak)

h

 

Motor Yağı Doldurma Kapağı

542

uu

Kaput Altında Bakım

u

Kaputun Açılması

Bakım

Kaputun Açılması

1.

Aracı düz bir zemine park ediniz ve park

frenini çekiniz.

2.

Ön göğsün sürücü tarafı alt dış

köşesinde bulunan kaput açma

kolunu çekiniz.

u

 

Kaput hafifçe açılacaktır.

3.

Kaput mandalı kolunu yana (kaputun ön

kenarının altındaki kolu ortaya doğru)

itiniz ve kaputu kaldırınız. Kaputu hafifçe

kaldırdıktan sonra kolu bırakabilirsiniz.

1

Kaputun Açılması

DİKKAT

Silecek kolları havada iken kaputu açmayınız. 

Kaput, sileceklere çarparak kaputta ve/veya 

sileceklerde hasara yol açacaktır.

Kaputu kapatırken kilitlenip kilitlenmediğini 

kontrol ediniz.

Kaput mandal kolu zor hareket ediyor ya da kol 

yukarı kaldırılmadan kaput açılabiliyorsa, mandal 

mekanizması temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

a

 

Kaput Açma Kolu

b

 

Çekin

a

 

Kol

543

uu

Kaput Altında Bakım

u

Kaputun Açılması

Bakım

4.

Tutamağı kullanarak destek çubuğunu

klipsten sökünüz. Destek çubuğunu

kaputa takınız.

Kapatırken, destek çubuğunu çıkarıp 

klipse oturtunuz ve daha sonra kaputu 

yavaşça indiriniz. Elinizi yaklaşık 30 cm 

yükseklikte iken çıkarınız ve kaputun 

kapanmasına izin veriniz.

a

 

Tutamak

b

 

Destek Çubuğu

c

 

Klips

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     31      32      33      34     ..