Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 26

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 26

 

 

uu

Sürüş Sırasında

u

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Sürüş

Trafik işareti tanıma sistemi yeni bir hız sınırı işareti algılandığında

1

Hız Sınırını Ayarlamak için

Trafik işareti tanıma sistemi sadece ilave hız sınırı 

işaretleri algıladığında da akıllı hız sınırlayıcı 

duraklayabilir.

Akıllı hız sınırlayıcı trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı yeni hız 

sınırına ayarlanır.

Aşağıdaki durumlarda trafik işareti tanıma sisteminin ekranında hız

sınırı işareti yoksa hız sınırlama fonksiyonu ve uyarı fonksiyonu

duraklayabilir:

Hız sınırının sonu veya başka bir belirlenen sınır algılandığında.

Aracınız otobana veya anayola girdiğinde/çıktığında.

Kavşakta yön değiştirirken sinyal vererek dönüş yaptığınızda.

416

uu

Sürüş Sırasında

u

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Devam ediyor

Sürüş

Akıllı hız sınırlayıcı duraklamışken trafik işareti tanıma sistemi hız

sınırı işareti algıladığında

Hız sınırlama fonksiyonu ve uyarı fonksiyonu otomatik olarak yeniden devreye 

girecektir.

Akıllı hız sınırlayıcı devrede iken trafik işareti tanıma sistemi bir süre hız

sınırı işareti algılamadığında

Sürüş esnasında, trafik işareti tanıma sistemi hız sınırı işareti 

algılamadığında hız sınırı göstermeyebilir. Ancak, akıllı hız sınırlama 

fonksiyonları devam edecektir.

417

uu

Sürüş Sırasında

u

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Sürüş

Hız Sınırını Ayarlamak için

Direksiyon simidindeki 

RES/+

 veya 

SET/−

 düğmelerini kullanarak hız sınırını 

arttırıp azaltabilirsiniz.

Düğmeye her basışınızda, hız sınırı yaklaşık 1 km/s artar veya azalır.

Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına göre hız sınırını

10 km/s’ye kadar arttıramazsınız.

Trafik işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırına göre hız sınırını

-10 km/s’ye kadar düşüremezsiniz.

Ayarlı hıza ulaşılıncaya kadar hızlanabilirsiniz. Eğer aracınızın hızı trafik

işareti tanıma sisteminin algıladığı hız sınırından yüksek ise, aracınız

yavaşça ayarlı hıza yavaşlayabilir.

1

Hız Sınırını Ayarlamak için

Trafik işareti tanıma sistemi yeni bir hız sınırı 

işareti algıladığında hız sınırına uygun pozitif veya 

negatif ayarlama otomatik olarak 

gerçekleştirilecektir.

Hız sınırını 30 km/sa’nın altına düşüremezsiniz.

a

 

Hızı arttırmak için

b

 

Hızı azaltmak için

418

uu

Sürüş Sırasında

u

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Sürüş

Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

İptal Etmek için

1

Hız Sınırının Geçici Olarak Aşılması

1

İptal Etmek için

Hız sınırı gaz pedalına sonuna kadar basılarak aşılabilir.

u

 

Görüntülenen hız sınırı yanıp söner.

Hız sınırı aşılırsa sesli uyarı verilir.

Akıllı hız sınırlayıcıyı iptal etmek için, 

aşağıdakilerden biri yapınız:

CANCEL

 düğmesine basınız.

      düğmesine basınız.

LIM

 düğmesine basınız.

Gaz pedalına sonuna kadar basılı iken araç hızı 

ayarlı hız sınırını aştığında sesli uyarı verilir.

Akıllı hız sınırlayıcı, araç hızı ayarlı hız sınırının 

altına düştükten sonra çalışmaya kaldığı yerden 

devam eder.

LIM

 düğmesine basılırsa, akıllı hız sınırlayıcı, 

Düşük hızda takip özellikli ayarlanabilir sabit hız 

kontrolüne (ACC) veya ayarlanabilir hız 

sınırlayıcıya geçer.

Akıllı hız sınırlayıcıyı veya trafik işareti tanıma 

sistemini  kullanırken, sistemde herhangi bir 

problem varsa, sesli uyarı verilir ve 

OFF

 yanar. 

Akıllı hız sınırlayıcı kapatılır.

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

 S.487

a

 

LIM

 Düğmesi

b

 

CANCEL

 Düğmesi

c

         

 

Düğmesi

a

 

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Uyarı Lambası (Beyaz)

419

uu

Sürüş Sırasında

u

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Sürüş

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

VSA’nın Çalışması

Viraj alırken eğer araç istenilenden daha çok veya daha az dönerse VSA aracı 

dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca kaygan yüzeylerde çekişi muhafaza etmeye 

de yardımcı olur. Bunu, motor ve marş motoru gücünü düzenleyerek ve seçici 

olarak frenleri uygulayarak yapar.

VSA devreye girdiğinde, motorun ve marş 

motorunun gaz pedalına tepki vermediğini 

fark edebilirsiniz. Ayrıca hidrolik fren  

sistemden bir takım seslerin geldiğini de 

fark edebilirsiniz. Ayrıca, gösterge lambası 

da yanıp sönecektir.

1

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Lastik tipi ve ebadı karışık olduğunda VSA 

düzgün şekilde çalışmayabilir. Aynı tipte ve 

ebatta lastik ve belirtilen hava basınçlarını 

kullandığınızdan emin olunuz.

Sürüş esnasında VSA sistemi gösterge lambası 

yandığında ve yanık kaldığında, sistemde bir 

sorun olabilir. Normal sürüşünüzü etkilemiyor olsa 

bile, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

VSA, tüm sürüş koşulların

d

a dengeyi artıramaz 

ve tüm frenleme sistemini kontrol edemez. Hala 

aracı koşullara uygun hızlarda kullanmalı ve 

virajları uygun hızlarda almalısınız ve her zaman 

yeterli emniyet payını bırakmalısınız.

VSA sisteminin ana işlevi genellikle Elektronik 

Denge Kontrolü (ESC) olarak bilinir. Sistem 

ayrıca bir çekiş kontrol işlevi de içerir.

Akü yeniden bağlandıktan sonra düşük hızda 

takip özellikli ayarlanabilir sabit hız kontrolü (ACC) 

(sarı), araç denge destek (VSA) sistemi, araç 

denge destek (VSA) Sistemi (VSA) KAPALI, 

düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı sistemi 

ve güvenlik desteği (sarı) gösterge lambaları 

yanabilir.

Aracı 20 km/sa'dan daha düşük bir hızla kısa bir 

mesafe sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. 

Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

a

 

VSA sistemi Gösterge

    Lambası

420

uu

Sürüş Sırasında

u

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Sürüş

VSA’yı Açma ve Kapatma

Bu düğme sürücü tarafı kontrol panelinin 

üzerindedir. VSA fonksiyonlarını/

özelliklerini kısmen devre dışı bırakmak 

için, bir bip sesi duyuncaya kadar düğmeye 

basınız ve basılı tutunuz.

Aracınız normal frenleme ve viraj alma 

kabiliyetine sahip olacak, ancak çekiş 

kontrol işlevi daha az etkili olacaktır.

VSA fonksiyonlarını/özelliklerini yeniden 

devreye sokmak için, bir bip sesi duyana 

kadar      düğmesine basınız.

Aracı son kullandığınızda kapatmış olsanız 

bile, güç sistemini her çalıştırdığınızda VSA 

sistemi açılır.

1

Araç Denge Destek (VSA) Sistemi

Belli olağandışı koşullar altında, aracınız derin 

çamur birikintilerine veya gevşek kara 

saplandığında, VSA’yı geçici olarak kapatarak 

kurtulmak çok daha kolay olabilir.

     düğmesine basıldığında çekiş kontrol 

fonksiyonu daha az etkili olur. Bu, tekerleklerin 

düşük hızda daha serbest patinaj yapmasına izin 

verecektir. Aracı VSA’yı kapatarak kurtarmayı 

sadece VSA açıkken kurtarmanız mümkün 

olmuyorsa denemelisiniz.

Aracınızı kurtarmanın hemen ardından, VSA’yı 

tekrar açtığınızdan emin olunuz. Aracınızı, VSA 

sistemi kapalı halde kullanmanızı önermiyoruz.

Güç sistemini açtıktan hemen sonra veya sürüş 

esnasında sistem kontrolleri gerçekleştirilirken 

motor bölmesinden gelen bir motor sesi 

duyabilirsiniz. Bu normaldir.

a

 

VSA 

OFF

 Gösterge Lambası

421

uu

Sürüş Sırasında

u

Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi

Sürüş

Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi

Direksiyonu çevirdiğinizde ön tekerleklere gerektiğinde hafif fren uygular ve 

viraj dönme sırasında aracın dengesine ve performansına destek verir.

1

Çevik Yol Tutuş Destek Sistemi

Çevik yol tutuş destek sistemi tüm sürüş 

koşullarında dengeyi iyileştiremez. Hala aracı 

koşullara uygun hızlarda kullanmalı ve virajları 

uygun hızlarda almalısınız ve her zaman yeterli 

emniyet payını bırakmalısınız.

Sürüş esnasında VSA sistemi gösterge lambası 

yanarak yanık kalırsa, çevik yol tutuş destek 

sistemi devreye girmez.

Sistem devreye girdiğinde motor bölmesinden 

sesler duyabilirsiniz. Bu normaldir.

422

uu

Sürüş Sırasında

u

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Devam ediyor

Sürüş

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Araçtaki lastik havası inik uyarı sistemi, her bir lastiğin basıncını doğrudan 

ölçmek yerine, lastiklerden birisinin veya birkaçının havasının belirgin şekilde 

inip inmediğini belirlemek için sürüş esnasında her bir tekerleğin ve lastiğin 

dönme yarıçapını veya dönme karakteristiklerini izler ve karşılaştırır.

Bu, düşük lastik basıncı/lastik havası inik 

uyarı sistemi ikaz lambasının yanmasına 

ve gösterge panelinde bir mesaj 

görünmesine sebep olacaktır.

1

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Sistem, araç düşük hızda kullanılırken lastikleri 

izlemez.

Düşük ortam sıcaklığı ve rakım değişikliği gibi 

koşullar doğrudan lastik basıncını etkiler ve 

düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı 

sistemi ikaz lambasının yanmasına sebep olabilir.

Lastik basıncı aşağıdaki koşullarda kontrol edilir 

ve ayarlanır:

Sıcak hava, soğuk havada inik hale gelebilir.

Soğuk hava, sıcak havada aşırı şişirilmiş hale

gelebilir.

Düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı sistemi 

ikaz lambası, aşırı şişirilme sonucunda 

yanmayacaktır.

Lastik havası inik uyarı sistemi, lastik tipi ve ebadı 

karışık olduğunda düzgün çalışmayabilir. Aynı 

tipte ve ebatta lastik kullandığınızdan emin olun.

Lastiklerin Kontrol Edilmesi ve Bakımı 

S.56

5

Akü yeniden bağlandıktan sonra düşük hızda 

takip özellikli ayarlanabilir sabit hız kontrolü 

(ACC) (sarı), araç denge destek (VSA) sistemi, 

araç denge destek (VSA) KAPALI sistemi, düşük 

lastik basıncı/lastik havası inik uyarı sistemi ve 

güvenlik desteği (sarı) gösterge lambaları 

gösterge panelinde bir mesaj ile birlikte yanabilir. 

Aracı 20 km/sa'dan daha düşük bir hızla kısa bir 

mesafe sürünüz. Gösterge lambası sönmelidir. 

Aksi halde, aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

a

 

Düşük Lastik Basıncı/Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi İkaz Lambası

423

uu

Sürüş Sırasında

u

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Sürüş

Lastik Havası İnik Uyarı Sisteminin Yeniden Başlatılması

1

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

1

Lastik Havası İnik Uyarı Sisteminin Sıfırlanması

Aşağıdaki durumlarda lastik havası inik uyarı sistemini sıfırlamanız gerekir:

Bir veya birden çok lastiğin basıncını ayarladığınızda.

Lastiklerde rotasyon yaptığınızda.

Bir veya birden çok lastiği değiştirdiğinizde.

Lastik havası inik uyarı sistemini sıfırlamadan önce:

Her dört lastiğin soğuk lastik basıncını ayarlayın.

Lastiklerin Kontrolü

 S. 56

5

Aşağıdaki durumlardan emin olun:

Aracın tamamen durduğundan.

Vites 

(

P

 konumunda iken.

Güç modu ON konumuna alındığında.

Düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı 

sistemi ikaz lambası aşağıdaki durumlarda geç 

yanabilir veya hiç yanmayabilir:

Aniden hızlandığınızda, yavaşladığınızda veya 

direksiyonu çevirdiğinizde.

Aracı karlı veya buzlu yollarda kullandığınızda.

Lastik zincirleri kullandığınızda.

Düşük lastik basıncı/lastik havası inik uyarı 

sistemi ikaz lambası aşağıdaki durumlarda yanar:

Lastiklerin üzerinde, sıfırlama anına kıyasla,

daha ağır ve dengesiz yük varken.

Lastik zincirleri kullandığınızda.

Sıfırlama işlemi, aracın 40−100 km/sa arasında

 

toplam 30 dakika kadar sürülmesini gerektirir.

Bu süre içinde, güç modu açılırsa ve araç 45

 

saniye içinde hareket ettirilmezse düşük lastik

 

basıncı ikaz lambasının yandığını fark

 

edebilirsiniz. Bu normaldir ve sıfırlama işleminin

 

henüz başlamadığını belirtir.

Lastik zincirleri takılı ise, lastik havası inik uyarı 

sistemini sıfırlamadan önce zincirleri çıkarınız.

Düzgün bir şekilde şişirilmiş belirtilen normal 

lastikler takıldığı halde düşük lastik basıncı/lastik 

havası inik uyarı sistemi uyarı lambası yanarsa, 

aracı yetkili servise götürerek kontrol ettiriniz.

Lastikleri orijinallerle aynı marka, model ve ebada 

sahip  lastiklerle  değiştiriniz.  Daha  fazla  bilgi  için 

bayinize danışınız.

424

uu

Sürüş Sırasında

u

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Devam ediyor

Sürüş

1.

simgesini seçmek için

düğmesine, ardından sol seçim 

düğmesine basınız.

2.

simgesini seçmek için sol seçim

düğmesini çeviriniz ve ardından sol 

seçim düğmesine basınız.

3.

Ekranda 

Lastik Havası İnik Uyarı

Sistemi

 görüntülenene kadar sol seçim

düğmesini çeviriniz.

4.

Sol seçim düğmesine basınız.

u

 

Ekran özelleştirme ayar ekranına

değişir ve bu ekranda 

İptal

 veya 

Sıfırla

 öğesini seçebilirsiniz.

Renkli müzik sistemi bulunan modeller

Sistemi sürücü bilgi arayüzündeki 

ayarlardan sıfırlayabilirsiniz.

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Grup

425

uu

Sürüş Sırasında

u

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Sürüş

5.

Sıfırla

 öğesini seçmek için sol seçim

düğmesini çeviriniz ve ardından sol

seçim düğmesine basınız.

u

 

Tamamlandı

 ekranı belirir, ardından

ekran özelleştirme menüsü 

ekranına geri döner.

Eğer 

Başarısız

 mesajı görünürse, 5.

adımı tekrarlayınız.

Sıfırlama işlemi otomatik olarak

tamamlanır.

Ayarlar

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Başlat 

426

uu

Sürüş Sırasında

u

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Sürüş

1.

Güç modunu ON konumuna getiriniz.

2.

düğmesine basınız.

3.

Araç Ayarları 

öğesini seçiniz.

4.

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

öğesini seçiniz.

5.

Kalibre Et

 veya 

İptal Et 

öğesini seçiniz.

Kalibrasyon Başlatılamadı 

mesajı

görünürse, 5. adımı tekrarlayınız.

Sıfırlama işlemi otomatik olarak

tamamlanır.

Ekranlı Müzik Sistemi Bulunan Modeller

Sistemi sürücü bilgi arayüzündeki 

ayarlardan sıfırlayabilirsiniz. 

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Cancels/Calibrates the tire pressure monitoring 

system (TPMS).

Kalibre Et

İptal Et

Araç Ayarları

Varsayılan

427

uu

Sürüş Sırasında

u

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Sürüş

Kör Nokta Bilgi Sistemi*

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Genellikle "kör noktalar" olarak bilinen görülmesi daha zor alanlarda, aracınıza 

yakın belirli uyarı bölgelerindeki araçları tespit etmek için tasarlanmıştır. Sistem 

bitişik şeritlerde arkadan yaklaşan araçları tespit ettiğinde, uygun gösterge 

lambası birkaç saniye yanarak şerit değiştirirken destek sağlar.

1

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Önemli Emniyet Uyarısı

Tüm destek sistemleri gibi, kör nokta bilgi 

sisteminin de sınırlamaları vardır. Kör nokta bilgi 

sistemine aşırı güvenmek kazaya neden olabilir.

Bu sistem sadece rahatınız içindir. Uyarı 

bölgesinde bir nesne olsa bile, aşağıdaki 

durumlarla karşılaşılabilir.

Kör nokta bilgi sistemi uyarı lambası, sürücü

bilgi arayüzünde      simgesi görünmese bile 

engelleme (su sıçraması vb.) nedeniyle 

yanmayabilir.

Kör nokta bilgi sistemi uyarı lambası,      mesaj

görünse bile yanabilir.

3

UYARI

Şerit değiştirmeden önce şerit değiştirmenin 

güvenli olduğunu görsel olarak teyit 

etmemek, kazaya ve ciddi yaralanmalara 

veya ölüme neden olabilir.

Şerit değiştirirken sadece kör nokta bilgi 

sistemine güvenmeyiniz.

Şerit değiştirmeden önce daima 

aynalarınızı, aracınızın her iki tarafını ve 

arka tarafınıza bakarak başka araçlar olup 

olmadığını kontrol ediniz.

428

Devam ediyor

uu

Sürüş Sırasında

u

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Sürüş

Sistemin çalışması

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Radar sensörleri, aracınız 20 km/s veya

daha hızlı ilerlerken uyarı bölgesindeki

aracı algılar.

Radar Sensörleri: arka tampon köşelerinin 

altında

1

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Ses/bilgi ekranını kullanarak sesli uyarıyı 

kapatabilirsiniz.

Değiştirilebilir Özellikler

 S.345

Kör nokta bilgi sistemi uyarı lambası aşağıdaki 

koşullarda yanmayabilir:

Araç alarm bölgesinde iki saniyeden fazla

kalmadığında.

Araç yan şeritte park edildiğinde.

Aracınız ile sollamakta olduğunuz araç

arasındaki hız farkı 10 km/sa’dan fazla

olduğunda.

Radar sensörleri tarafından algılanmayan bir

nesne aracınıza yaklaştığında veya aracınızı

geçtiğinde.

Yandaki şeritte ilerleyen araç, bir motosiklet

veya başka bir küçük araç olduğunda.

a

  

Uyarı Bölgesi

b

  

Yaklaşık 0,5 m

c

  

Yaklaşık 3 m

d

  

Yaklaşık 3 m

429

uu

Sürüş Sırasında

u

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Sürüş

Sistem bir araç algıladığında

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Kör Nokta Bilgi Sistemi İkaz Lambası: Her 

iki yanda dikiz aynasının üstünde bulunur.

Aşağıdaki durumlarda yanar:

Aracınızda azami 50 km/s hız farkı olan

bir araç sizi arkadan sollamak için ikaz

alanına girdiğinde.

En fazla 20 km/s hız farkı olan ile bir

aracı solladığınızda.

Aşağıdaki durumlarda uyarı lambası 

yanıp söner ve sesli uyarı duyulur:

Sinyal kolunu algılanan araç yönünde 

ittiğinizde. Sesli uyarı üç defa duyulur.

1

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Aşağıdaki durumlarda kör nokta bilgi sistemi 

olumsuz etkilenebilir:

Kavşakta dönüş yapıldığında.

Cisimler (korkuluklar, direkler, ağaçlar vs.)

algılandığında.

Motosiklet gibi radyo dalgaları yaymayan bir

cisim ikaz bölgesine girdiğinde.

Araç virajlı bir yolda kullanıldığında.

Uzak şeritten yakın şeride bir araç girdiğinde.

Sistem harici elektriksel parazit aldığında.

Arka tampon veya sensörler düzgün tamir

edilmediğinde ya da arka tampon deforme

olduğunda.

Sensörlerin yönü değiştirildiğinde.

Kötü havalarda (yağmurlu, sisli ve karlı havalar).

Araç bozuk bir yolda kullanıldığında.

Aracın hafif yana yatmasına sebep olan kısa bir

dönüş yapıldığında.

Kör nokta bilgi sisteminin düzgün çalışması için:

Daima arka tampon köşelerini temiz tutunuz.

Arka tampon köşelerini etiket veya çıkartma

vs. ile kapatmayınız.

Arka tampon köşelerinin veya radar

sensörlerinin tamir edilmesi gerekiyorsa ya da

arka tampon köşeleri büyük bir darbe almışsa

aracınızı servise götürünüz.

a

 

Yanar

b

  

Yanıp söner

430

uu

Sürüş Sırasında

u

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Sürüş

Kör nokta bilgisi Sistemini Açma ve Kapatma

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Kör nokta bilgi sistemini açıp kapattığınızda 

aşağıdaki işlemleri yapınız.

1.

Güvenlik desteği düğmesine basınız.

2.

Sol seçme düğmesini        sembolüne

doğru döndürünüz ve düğmeye basınız.

u

 

Sistem açıldığında veya kapandığında

sürücü bilgi arayüzünde ilgili bir mesaj 

görünür.

Kör nokta bilgi sistemi, güç sistemini her 

çalıştırdığınızda  önceden  seçilmiş  AÇIK 

veya KAPALI ayar konumunda olacaktır.

1

Kör Nokta Bilgi Sistemi

*

Sürücü bilgi arayüzünden güvenlik desteği 

içeriğini de seçebilirsiniz.

2 

Sürücü Bilgi Arayüzü

 S. 14

1

a

 

Güvenlik Desteği Düğmesi

b

 

Sol Seçme Düğmesi

431

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..