Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 22

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 22

 

 

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

352

Özellikler

Araç Ayarlarının Özelleştirilmesi

Güç modu ON konumunda iken, 

Araç Ayarları 

öğesini, daha sonra bir ayar 

maddesini seçiniz.

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

 

2

 

S. 353

Sürücü Destek Sistemi Ayarı

 

2

 

S. 353

Gösterge paneli ayarı

 

2

 

S. 355

Aydınlatma Ayarı

 

2

 

S. 356

Kapı/Cam Ayarı

 

2

 

S. 357

Bakım Bilgisi

 

2

 

S. 357

1

Araç Ayarlarının Özelleştirilmesi 

Giriş ekranında 

Araç Ayarları 

öğesi

görüntülenmezse,      

 Tüm Uygulamalar 

öğesini 

seçiniz. Giriş ekranında görünen simgeleri 

değiştirebilirsiniz.

2

 

Uygulama Kısayol Fonksiyonu

 S. 297

353

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

Sürücü Destek Sistemi Ayarı

*

1:Varsayılan Ayar

Lastik Havası İnik Uyarı 

Sistemi

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemini iptal eder/kalibre eder.

2

 

Lastik Havası İnik Uyarı Sistemi

 S.423

Kalibre Et/İptal Et

Öndeki araca yaklaşma

uyarı mesafesi

Önden Çarpışma Uyarısı sesli ve görsel uyarıları için 

mesafeyi seçer. 

2

 

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sistemi CMBS)

 S. 43

6

Uzak/Normal

*1

 /Yakın

ACC öndeki aracı algılama 

uyarısı

Araç uyarlanabilir sabit hız kontrol aralığına girdiğinde veya bu 

aralığın dışına çıktığında sesli bildirimi açar/kapatır.

2

 

Düşük Hızda Takip Özellikli Ayarlanabilir Sabit Hız 

     Kontrolü (ACC) 

S.44

8

AÇIK/KAPALI

*1

Yoldan ayrılmayı önleme

ayarı

Yoldan Ayrılmayı önleme sisteminin çalışma modunu seçer.

2

 

Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi 

S. 47

9

Erken/Normal/Gecikmeli

*1

Şerit takip desteği sesli 

uyarısı 

Yol çizgilerini algılamamak için LKAS uyarısını Açık/Kapalı 

olarak ayarlar.

2

 

Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS)

 S.46

8

AÇIK/KAPALI

*1

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

354

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Kör Nokta Bilgi Sistemi 

*

Kör nokta bilgi sistemi sesli uyarısını Açık/Kapalı olarak ayarlar.

2

 

Kör Nokta Bilgi Sistemi*

 S. 42

8

Trafik İşareti Tanıma 

Sistemi

Gösterge panelinde trafik işareti tanıma sistemini görüntüler.

2

 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi

 S.487

Sesli ve görsel uyarı

*1

/

Sadece Görsel Uyarı

Görüntüle

*1

/Hiçbiri

Trafik İşareti Tanıma

Sistemi Hız Sınırı 

Uyarısı

Hız sınırı aşıldığında, hız sınırı uyarısını aktif hale getirir.

2

 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

S.487

AÇIK

*1

/

KAPALI

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

355

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Gösterge Paneli Ayarı

*

1:Varsayılan Ayar

Uyarı mesajı

Uyarı mesajının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.

2

 

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları 

S.12

5

 

AÇIK/KAPALI

*1

2

 

Dış Sıcaklık

 S. 1

40

-3°C

 ~ 

±0°C

*1

 ~ 

+3°C

Sıfırlanabilir Mesafe 

Ölçer 

A

 sı

fır

lama zamanı

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A’nın sıfırlama zamanını seçer.

2

 

Mesafe / Yakıt / Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer 

S. 14

5

 

2

 

Hız & Zaman 

S. 14

7

Depo tamamen 

doldurulduğunda/Kontak 

kapatıldığında/Manuel sıfırlama

*1

Sıfırlanabilir Mesafe 

Ölçer B sıfırlama zamanı

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B’nin sıfırlama zamanını seçer.

2

 

Mesafe / Yakıt / Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer

 S. 14

5

 

2

 

Hız & Zaman 

S. 14

7

Depo tamamen 

doldurulduğunda/Kontak 

kapatıldığında/Manuel sıfırlama

*1

Tüm sistem uyarılarının, kapı açılma uyarısının ve 

göstergesinin ses seviyesini değiştirir.

Max

/

Mid

*1

/

Min

Alarm ses kontrolü

Adım adım 

yönlendirme ekranı

ı 

Sürücü bilgi arayüzündeki adım adım yönlendirme uyarısın

açar/kapatır. 

2

 

Adım Adım Yönlendirme

 S.14

9

AÇIK

*1

/

KAPALI

Hız/Mesafe Birimleri   

Yol bilgisayarı birimlerini seçer. 

2

 

Birimlerin Değiştirilmesi

 S. 15

3

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Soldan direksiyonlu tip

km/s · km

*1

 /mil/s· mil

Sağdan direksiyonlu tip

km/s ∙ km/mil/s ∙ mil

*1

Ekranı Dış sıcaklık değerini birkaç derece ayarlar.

Dış sıcaklığı ayarlama  

356

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Aydınlatma Ayarı

*

1:Varsayılan Ayar

Otomatik uzun far sistemini açar/kapatır.

AÇIK

*1

/

KAPALI

Otomatik Uzun Far 

İç aydınlatma 

kararma süresi

Kapılar kapatıldıktan sonra iç lambaların açık kalacağı süreyi 

seçer.

2

 

İç Lambalar 

S.222

60san/30san

*1

/15san

Far Otomatik KAPANMA 

Zamanlayıcısı

Sürücü kapısı kapatıldıktan sonra dış lambaların açık kalacağı 

süreyi seçer.

2

 

Otomatik Aydınlatma Kapatma Özelliği

 S.194

60san/30san/15san

*1

/

0san

Farın sileceklerle 

entegrasyonu

Far 

AUTO

 konumunda iken far Açma/Kapatma fonksiyonunu 

ve silecek çalışmasını ayarlar.

2

 

Farın Sileceklerle Entegrasyonu 

S.194

AÇIK

*1

/

KAPALI

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

357

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Kapı/Cam Ayarı

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Bakım Bilgisi*

Uzaktan kumanda ile 

kilitleme bildirimi

Kapılar uzaktan kumandayla kilitlendiğinde/açıldığında dış 

lambaların yanıp sönmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

2

 

Uzaktan Kumandanın Kullanılması

 S. 173

AÇIK

*1

/

KAPALI

Herhangi bir kapıyı açmadan aracı uzaktan kumandalı anahtar 

ile açtıktan sonra yeniden kilitleme zamanlamasını ayarlar.

2

 

Uzaktan Kumandanın Kullanılması

 S. 173

90san/60san/30san

*1

Güvenlik yeniden kilitleme 

zamanlayıcısı 

Otomatik Katlanabilir Yan 

Ayna

Kapı aynası otomatik katlama işlemini seçer.

AÇIK

*1

/

KAPALI

Bakım Bilgisi

Bakım bilgilerini sıfırlar.

 

   

2

  

Servis Hatırlatma Sistemi*

 S.5

28

Sıfırlama Maddelerini 

Seçer

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

358

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Tüm Ayarların Sıfırlanması

Özellikler

Tüm Ayarların Sıfırlanması

Tüm menü ve değiştirilebilir ayarları fabrika değerine sıfırlayınız.

1.

düğmesine basınız.

2.

Genel Ayarlar

 öğesini seçiniz.

3.

Sistem

 öğesini seçiniz.

4.

Varsayılan Ayarlara Döndür 

öğesini seçiniz.

u

 

Ekranda bir onay mesajı görünür.

5.

Ayarları sıfırlamak için 

Devam Et

 öğesini seçiniz.

6.

Ayarları sıfırlamak için 

Devam Et 

öğesini tekrar seçiniz.

u

 

Sistem yeniden başlatılacaktır.

1.

düğmesine basınız.

2.

Araç Ayarları

 öğesini seçiniz.

3.

Varsayılan

 öğesini seçiniz.

4.

Evet

 öğesini seçiniz.

Genel Ayarların Sıfırlanması

Cihaz Ayarlarının Sıfırlanması

1

Tüm Ayarların Sıfırlanması

Aracı üçüncü bir şahsa verdiğinizde, tüm ayarları 

sıfırlayınız ve kişisel bilgileri siliniz.

Fabrika Ayarlarına Döndürme

 işlemini yapmak 

tüm kurulu uygulamalar varsayılan fabrika 

konumuna sıfırlanacaktır.

359

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Devam ediyor

Özellikler

Hands Free Telefon Sistemi

Hands Free Telefon (HFT) Sistemi mobil telefonu elinize almanıza gerek 

bırakmadan, aracınızın müzik sistemini kullanarak gelen aramaları almanıza 

ve arama yapmanıza imkan verir.

HFT Düğmeleri

1

Hands Free Telefon Sistemi

Telefonunuzu sinyal alımının iyi olduğu bir yere 

yerleştiriniz.

HFT’yi kullanmak için, 

Bluetooth

 uyumlu bir cep 

telefonuna ihtiyacınız vardır. Uyumlu telefonların 

bir listesi, eşleştirme prosedürleri ve özel 

kabiliyetler için Honda yetkili servisinize veya 

diğer yetkili bir satıcıya başvurunuz.

Sistemi kullanmak için 

Bluetooth

 ayarı 

AÇIK

 

konumunda olmalıdır.

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

Sesli Kontrol İpuçları

Gelen hava mikrofonları engelleyebileceği için

hava kanallarını tavandan farklı bir yere 

çeviriniz ve camları kapatınız.

Telefon rehberindeki ismi veya numarayı

kullanarak bir arama yapmak istediğinizde      

düğmesine basınız. Bip sesinin ardından açık 

ve doğal bir şekilde konuşunuz.

Eğer mikrofon sizin sesinizin dışındaki sesleri

de alırsa, komut yanlış yorumlanabilir.

Ses seviyesini değiştirmek için, müzik

sisteminin 

VOL

 (Ses) düğmesini veya 

direksiyon simidindeki müzik uzaktan kumanda 

düğmelerini kullanınız.

Sistemde Sık aranan kişi bilgisi yoksa, ekranda 

bir bildirim görüntülenir.

2

 

Sık Aranan Numaralar

 S. 371

a

 

VOL

 

(

+

/

VOL

 

(

-

 

(Ses Ayar) Düğmeleri

 

b

 

     (Konuş) Düğmesi

c

 

      (Giriş Ekranı) düğmesi

d

 

Sol Seçme Düğmesi

e

 

        (Geri) Düğmesi

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

360

Özellikler

(Konuş) düğmesi: 

Ses Portalına erişmek için basınız.

 (Giriş Ekranı) düğmesi:

 Sürücü bilgi arayüzünün giriş ekranına dönmek 

için basınız.

Sol Seçme Düğmesi:

        (Giriş Ekranı) düğmesine basınız, ardından sürücü 

bilgi arayüzünde      (telefon) öğesini seçmek için düğmeyi yukarı veya aşağı 

kaydırınız ve ardından sol seçme düğmesine basınız.

Bir çağrı aldığınızda, sürücü bilgi arayüzünde gelen çağrı ekranı görüntülenir. 

Sol seçme düğmesini kullanarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

2

 

Çağrı Alma 

S. 375

       (Geri) düğmesi:

 Önceki ekrana geri gitmek için veya bir komutu iptal 

etmek için basınız.

1

Hands Free Telefon Sistemi

Kablosuz 

Bluetooth

®

 Teknolojisi

Bluetooth

®

 işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’in 

ticari markalarıdır ve Honda Motor Co., Ltd.’nin bu 

tür işaretleri herhangi bir şekilde kullanması 

lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, 

sahiplerinin mülkiyetindedir

.

HFT Sınırlamaları

HFT’ye dışarıdan bir arama geldiğinde, çalıyorsa 

müzik sistemini kapatacaktır. Arama 

sonlandığında kaldığı yerden devam edecektir.

Devam ediyor

361

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

Bir gelen arama olduğunda ses/bilgi ekranı sizi bilgilendirir.

HFT Durum Ekranı

1

HFT Durum Ekranı

Ses/ bilgi ekranında görünen bilgi telefon 

modelleri arasında değişiklik gösterir.

a

Bluetooth

®

 Gösterge Lambası

Telefonunuz HFT’ye bağlandığında görünür.

b

 

Sinyal Gücü

c

 

Batarya Seviyesi Durumu

d

 

HFT Modu

e

 

Arayanın Adı (kayıtlıysa)/Arayanın Numarası (Kayıtlı değilse)

362

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

Araç hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar devre dışı kalır veya 

çalışmaz. Araç duruncaya kadar gri bir seçeneği seçemezsiniz.

Araç hareket halindeyken sadece önceden kaydedilmiş telefon rehberindeki 

isimler veya numaralar aranabilir.

2

 

Sık Aranan Numaralar 

S. 371

Manuel Kullanım Sınırlamaları

Devam ediyor

363

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

HFT Menüleri

1

HFT Menüleri

Bazı fonksiyonlar sürüş esnasında kısıtlanır.

Sistemi kullanmak için güç modu ACCESSORY veya ON konumunda olmalıdır. 

Telefon ekranını görüntülemek için 

Telefon

 öğesini seçiniz.

a

 

Son aramalar

b

 

Sık aranan numaralar

c

 

Ayarlar

d

 

Kişiler

e

 

Tuş Takımı

364

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

Son aramalar: 

Son giden, gelen ve cevapsız çağrıları görüntüler.

2

 

Son aramaları kullanarak arama yapmak için

 S. 373

Sık aranan numaralar: 

Sık aranan numaralar listesinden seçilen numarayı arar.

2

 

Sık aranan numaraları kullanarak arama yapmak için 

S. 373

Ayarlar: 

Telefon ayarlarını değiştirir.

2

 

Telefon Ayarları Ekranı 

S.365

Kişiler:

 Eşleştirilen telefonun telefon rehberini görüntüler.

 

    

2

 

İçe aktarılan telefon rehberini kullanarak arama yapmak için

 S. 374

Tuş takımı: 

Aranacak telefon numarası girer.

2

 

Telefon numarası kullanarak arama yapmak için

 S.374

365

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Devam ediyor

Özellikler

Telefon Ayarları Ekranı

Telefon ayarları ekranını görüntülemek için telefon ekranında 

Ayarlar

 öğesini 

seçiniz.

Cihazları Değiştir: 

Yeni bir telefonu sistemle eşleştirir ve eşleştirilmiş bir 

cihazı bağlar, bağlantısını keser veya siler.

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

Telefonu Otomatik Eş Zamanlama: 

Bir telefon HFT ile eşleştirildiğinde 

otomatik olarak içe aktarılacak telefon rehberini ve son arama bilgilerini ayarlar.

2

 

Telefon Rehberinin ve Son Aramaların Otomatik Olarak İçe Aktarılması 

S.369

Otomatik Telefon Çağrısı Aktarma: 

Araç içindeyken aramalarınızın otomatik 

olarak telefonunuzdan HFT sistemine aktarılmasını ayarlar.

2

 

Otomatik Aktarma

 S. 370

 

Zil sesi: 

Zil tipi seçer.

2

 

Zil Sesi

 S. 370

Ayarlar
Cihazları Değiştir
Telefonu Otomatik Eş Zamanlama
Otomatik Telefon Çağrısı Aktarma
Zil sesi

Telefon

AÇIK

AÇIK

366

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

Telefon Ayarı

Bluetooth

®

 ayarı

Bluetooth

®

 fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz.

1.

düğmesine basınız.

2.

Genel Ayarlar

 öğesini seçiniz.

3.

Bağlantılar

 öğesini seçiniz.

4.

Bluetooth 

öğesini seçiniz.

5.

Seçenekler 

öğesini seçiniz.

6.

Bluetooth

'u ve ardından 

AÇIK

 öğesini seçiniz.

Devam ediyor

367

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Hands Free Telefon Sistemi

Özellikler

Bir cep telefonunu eşleştirmek için

(sistemde eşleştirilmiş hiç telefon

olmadığında)

1.

Telefon

 öğesini seçiniz.

2.

Yeni Cihaz Bağla

 öğesini seçiniz.

3.

Telefonunuzun arama veya bulunabilir

modda olduğundan emin olunuz.

4.

Telefonunuzdan 

Honda HFT

'yi seçiniz.

u

 

Bu Ekranlı Müzik Sisteminden bir

telefonu eşleştirmek istiyorsanız, 

Cihazları Ara

 öğesini seçiniz ve 

ardından listede göründüğünde 

telefonunuzu seçiniz.

5.

Sistem ses/bilgi ekranında size bir

eşleştirme kodu sunar.

u

 

Ekranınızdaki ve telefonunuzdaki

eşleştirme kodunun eşleştiğini 

doğrulayınız.

Bu, telefondan telefona değişiklik 

gösterebilir.

6.

İstenen işlevleri ve ardından 

Bağlan

öğesini seçiniz.

7.

Eşleştirme başarılı olursa ekranda bir

bildirim görünür.

8.

Tamam

 öğesini seçiniz.

1

Telefon Ayarı

Hands- free telefon görüşmeleri yapmadan önce 

Bluetooth

 özellikli telefonunuz sistem ile 

eşleştirilmelidir.

Telefon Eşleştirme İpuçları:

Araç hareket ederken cep telefonunuzu

eşleştiremezsiniz.

En fazla altı telefon eşleştirilebilir.

Sistemle eşleştirildiği zaman telefonunuzun

bataryası daha hızlı bitebilir.

Bir telefonu eşleştirdikten sonra, ekranda aşağıdaki 

simgelerle görüntülendiğini görebilirsiniz.

: Telefon 

Bluetooth

®

 Müzik ile uyumludur.

: Telefon HFT ile kullanılabilir.
: Telefon Apple CarPlay ile uyumludur.

Apple CarPlay ile aktif bir bağlantı varsa, ek 

Bluetooth

®

 uyumlu cihazların eşleştirilmesi 

mümkün değildir.

Telefon algılanmadı

Bu özelliği kullanmak için bir telefon bağla

Yeni Cihaz Bağla

Cihaz Listesine git

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..