Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 21

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 21

 

 

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Wi-Fi Bağlantısı

336

Özellikler

Wi-Fi modu (ilk ayar yapıldıktan sonra)

* Tüm modellerde bulunmuyor

Telefonunuzun Wi-Fi ayarının erişim noktası (bağlantı) modunda olduğundan 

emin olunuz.

Ağı, bu müzik sisteminin Wi-Fi Erişim Noktası olarak ayarlayabilirsiniz. 

Ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanınız.

1.

düğmesine basınız.

2.

Wi-Fi Erişim Noktası 

öğesini seçiniz.

u

 

Giriş ekranında 

Wi-Fi Erişim Noktası

öğesi görüntülenmezse,      

 Tüm 

Uygulamalar 

öğesini seçiniz.

3.

Erişim noktasını açınız.

4.

Ayarlar

 öğesini seçiniz.

u

 

Ağ SSID

'si ve 

Parola

 görüntülenir ve

ayarları değiştirebilirsiniz.

Kurulum için aşağıdaki ayarlar mevcuttur.

Ağ SSID'si: 

Bu ağ adını ayarlayınız.

Parola: 

Wi-Fi cihazını bu ağa bağlarken parola girmeyi zorunlu kılmak için

parola ayarlayınız.

u

 

Şifreler yarım genişlikli alfanümerik karakterler ve bazı özel karakterler

kullanılarak oluşturulabilir.

Müzik Sistemini Wi-Fi Erişim Noktası olarak Ayarlama

1

Wi-Fi modu (ilk ayar yapıldıktan sonra)

1

Müzik Sistemini Wi-Fi Erişim Noktası olarak Ayarlama   

Parolalarda kullanılabilen özel karakterler.

!

)

;

]

"

*

<

^

#

+

=

_

$

,

>

`

-

%

?

{

&

@

.

|

/

''

}

(

:

~

¥

iPhone kullanıcıları

Telefonu yeniden başlattıktan sonra Wi- Fi 

bağlantısı için ilk ayarlamayı yeniden yapmanız 

gerekebilir.

Mesaj

Saat

Wi-Fi Erişim 

Noktası

Ekran Modu

337

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Apple CarPlay

Devam ediyor

Özellikler

Apple CarPlay

Apple CarPlay-uyumlu iPhone’u USB girişi vasıtasıyla veya kablosuz olarak 

sisteme bağlarsanız arama yapmak, müzik dinlemek, haritalara göz atmak 

(navigasyon) ve mesajlara erişmek için iPhone ekranı yerine ses/bilgi ekranını 

kullanabilirsiniz.

2

 

USB Girişleri

 S.288

1

Apple CarPlay

Sadece iOS 8.4 veya üstü iPhone 5 veya sonraki 

versiyonlar Apple CarPlay ile uyumludur.

iPhone’u Apple CarPlay’e bağlamadan önce ve 

uyumlu uygulamaları kullanırken aracınızı güvenli 

bir yerde park ediniz.

Apple CarPlay’e bağlı iken, aramalar sadece 

Apple CarPlay üzerinden yapılır. Eğer Hands-Free 

Telefon sistemi ile arama yapmak isterseniz, 

Apple CarPlay’i kapatınız.

2

 

Apple CarPlay Ayarı 

S. 339

iPhone’unuz Apple CarPlay’a bağlı iken, 

Bluetooth

®

 Müziği veya Hands-Free Telefon 

(HFT) sistemini kullanmak mümkün değildir. 

Ancak, Apple CarPlay bağlı iken önceden 

eşleştirilmiş telefonlar 

Bluetooth

®

 vasıtasıyla 

müzik yayını yapabilirler.

2

Telefon Ayarı

 S.366

Apple CarPlay fonksiyonunun bulunduğu ülkeler 

ve bölgeler ve bu fonksiyon ile ilgili bilgi için  

Apple giriş sayfasına bakınız.

a

Apple CarPlay

Navigasyon

Tüm

Uygulamalar

Kişisel

Asistan

 

Telefon

Bluetooth 

Audio

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Apple CarPlay

338

Özellikler

Apple CarPlay Menüsü

Telefon

Kişi listesine gidiniz, telefon aramaları yapınız veya sesli mesajı dinleyiniz.

Müzik

iPhone'unuzda kayıtlı müziği çalınız.

Haritalar

Apple Haritalarını görüntüleyiniz ve iPhone'unuzdaki gibi navigasyon

fonksiyonunuzu kullanınız.

Mesajlar

Metin mesajlarını kontrol edip cevap veriniz veya okunan mesajları alınız.

Honda

Giriş ekranına gitmek için Honda simgesini seçiniz.

Apple CarPlay menü ekranına geri gidiniz.

1

Apple CarPlay

Apple CarPlay Çalışma Gereklilikleri & 

Sınırlamaları

Apple CarPlay, aktif cep telefonu bağlantılı ve veri 

planlı uyumlu bir iPhone gerektirir. 

Operatörünüzün ücretlendirme planları 

uygulanacaktır.

İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve  Apple 

CarPlay fonksiyonlarını sağlayan monteli diğer 

teknolojilerdeki değişiklikler ve yeni yada revize 

edilmiş yasal düzenlemeler Apple CarPlay 

fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir veya 

tamamen kesebilir. Honda, gelecekteki Apple 

CarPlay performansı ve fonksiyonları ile ilgili 

herhangi bir garanti veremez.

Apple CarPlay ile uyumlu 3. taraf uygulamaları 

kullanılabilir. Uyumlu uygulamalar ile ilgili bilgi 

için Apple giriş sayfasına bakınız.

Devam ediyor

339

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Apple CarPlay

Özellikler

Apple CarPlay Ayarı

iPhone’nunuzu USB girişi vasıtasıyla veya kablosuz olarak sisteme 

bağladıktan sonra, Apple CarPlay’i ayarlamak için aşağıdaki işlemi kullanınız. 

Apple CarPlay’in kullanılması bazı kullanıcı ve araç bilgilerinin (aracın konumu, 

hızı ve durumu gibi) Apple CarPlay deneyimini iyileştirmek amacıyla 

iPhone’unuza aktarılmasına sebep olacaktır. Ses/Bilgi ekranında bu bilgilerin 

paylaşılmasına izin vermeniz gerekecektir.

USB kablosunu kullanarak Apple CarPlay'i USB girişine bağlama

1.

USB kablosunu kullanarak iPhone'u USB girişine bağlayınız.

2

 

USB Girişleri

 S.288

u

 

Onay ekranı görünecektir.

2.

Evet

 öğesini seçiniz.

u

 

Apple CarPlay'i bağlamak istemiyorsanız, 

Hayır

 öğesini seçiniz.

Akıllı Telefon Bağlantısı

 ayarları menüsü altında izin ayarlarını değiştirmeniz 

gerekebilir.

Apple CarPlay'i kablosuz olarak bağlama

1.

iPhone'u aracın Hands-Free Telefon (HFT) sistemiyle eşleştiriniz ve bağlayınız.

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

2.

Apple CarPlay 

kutucuğunu işaretleyiniz.

u

 

Apple CarPlay

'i seçerseniz, 

Ses

 ve 

Telefon

 öğesini seçemezsiniz.

3.

Bağlan

 öğesini seçiniz.

u

 

iPhone'unuz Apple CarPlay'e bağlanmayı onaylamanızı isterse, bağlantıyı 

onaylayınız.

Apple CarPlay’in Etkinleştirilmesi

1

Apple CarPlay Ayarı

Apple CarPlay’ı ayarlamak için aşağıdaki yöntemi de 

kullanabilirsiniz:

Genel Ayarlar

 

 

Akıllı Telefon Bağlantısı

 

 

Apple CarPlay

 

 

öğesini seçiniz

Cihazı seçiniz.

Kullanıcı ve araç bilgilerinin kullanılması

Apple CarPlay tarafından iPhone’unuza/

iPhone’unuzdan gönderilen/alınan kullanıcı ve 

araç bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi Apple 

iOS şartları ve koşulları ile Apple’ın Gizlilik 

Politikası tarafından yönetilir.

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Apple CarPlay

340

Özellikler

Siri uygulamasını etkinleştirmek için basınız ve basılı tutunuz. 

Siri uygulamasını devre dışı bırakmak için tekrar basınız. 

Standart ses tanıma sistemini etkinleştirmek için basıp bırakınız.

Apple CarPlay’in Siri İle Çalıştırılması

a

 

      (Konuş) Düğmesi

Siri uygulamasını etkinleştirmek için       (konuş) düğmesine basınız ve basılı 

tutunuz.

1

Apple CarPlay’in Siri İle Çalıştırılması

Aşağıda Siri ile ilgili soru ve komutların örnekleri 

sunulmuştur.

Bugün hangi filmler oynuyor?

İşteki babamı ara.

Bu şarkının adı ne?

Yarın hava nasıl?

En son e-postamı oku.

Daha fazla bilgi için: 

www.apple.com/ios/siri

.

341

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Android Auto

Devam ediyor

Özellikler

Android Auto

Bir Android telefonu USB girişi vasıtasıyla müzik sistemine bağladığınızda, 

Android Auto otomatik olarak başlatılır. Android Auto vasıtasıyla 

bağlandığınızda Telefona, Google Haritalarına (Navigasyon), Google Play 

Müziğe ve Google Now fonksiyonlarına erişmek için ses/bilgi ekranını 

kullanabilirsiniz. Android Auto özelliğini ilk kez kullandığınızda, ekranda bir 

öğretici görünecektir.

Android Auto özelliğini kullanmadan önce aracınızı güvenli bir yere park ederek 

bu eğitimi tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.

2

 

USB Girişleri

 S. 288

2

 

Otomatik Eşleştirme Bağlantısı

 S

.

 

343

1

Android Auto

a

 

Android Auto

Sadece Android 5.0 (Lollipop) veya üstü 

versiyonlar Android Auto ile uyumludur.

 

Telefonunuz Android Auto'ya bağlıyken 

Bluetooth

 A2DP kullanılamaz.

Android Auto'yu Android 9.0 (Pie) veya önceki 

sürümlü bir akıllı telefonda kullanmak için, Google 

Play’den Android Auto uygulamasını akıllı 

telefonunuza indirmeniz gerekir.

Android telefonunuzu Android Auto’ya 

bağlamadan önce ve uyumlu uygulamaları 

kullanırken aracınızı güvenli bir yerde park ediniz.

Android Auto’yu kullanmak için, USB kablosunu 

USB girişine bağlayınız.

2

 

USB Girişleri

 S.288

Android telefonunuz Android Auto’ya bağlı iken, 

Bluetooth

®

 Müziği kullanmak mümkün değildir. 

Ancak, Android Auto bağlı iken önceden 

eşleştirilmiş telefonlar 

Bluetooth

®

 vasıtasıyla 

müzik yayını yapabilirler.

2

 

Telefon Ayarı

 

S. 366

Navigasyon

Tüm

Uygulamalar

Kişisel

Asistan

 

Telefon

Bluetooth 

Audio

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Android Auto

342

Özellikler

Android Auto Menüsü

Haritalar

Google Haritalarını görüntüleyiniz ve Android telefonunuzdaki gibi

navigasyon

 

fonksiyonunuzu kullanınız. Araç hareket halinde iken, klavye

girişlerini

 

yapmak mümkün değildir. Arama veya başka girişler yapmak

için aracınızı

 

güvenli bir yerde durdurunuz.

Telefon


Çağrı alınız, arama yapınız ve sesli mesaj dinleyiniz.

Çıkış

Android Auto’yu sesinizle çalıştırınız.

Android bildirimlerini kontrol edebilirsiniz.

(Android Otomatik Giriş)

Android Auto tarafından düzenlenen faydalı bilgileri, gerektiğinde

görünen basit kartlar şeklinde gösterir.

1

Android Auto

Android Auto fonksiyonunun bulunduğu ülkeler ve 

bölgeler ve bu fonksiyon ile ilgili bilgi için Android 

Auto giriş sayfasına bakınız.

Android Auto Çalışma Gereklilikleri & 

Sınırlamaları

Android Auto, aktif cep telefonu bağlantılı ve veri 

planlı uyumlu bir Android telefon gerektirir. 

Operatörünüzün ücretlendirme planları 

uygulanacaktır.

İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve  Android 

Auto fonksiyonlarını sağlayan monteli diğer 

teknolojilerdeki değişiklikler ve yeni ya da revize 

edilmiş yasal düzenlemeler Android Auto 

fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir veya 

tamamen kesebilir. Honda, gelecekteki Android 

Auto performansı ve fonksiyonları ile ilgili herhangi 

bir garanti veremez.

Android Auto ile uyumlu 3. taraf uygulamaları 

kullanılabilir. Uyumlu uygulamalar ile ilgili bilgi için 

Android Auto giriş sayfasına bakınız.

Devam ediyor

343

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Android Auto

Özellikler

Otomatik Eşleştirme Bağlantısı

Bir Android telefonu USB girişi vasıtasıyla cihaza bağladığınızda, Android Auto 

otomatik olarak başlatılır.

Android Auto’nun Etkinleştirilmesi

Sisteme bir Android telefon bağladıktan sonra Android Auto'yu etkinleştirmek 

için ekranda 

Evet

 öğesini seçiniz.

Akıllı Telefon Bağlantısı 

ayarları menüsü altında izin ayarlarını değiştirmeniz 

gerekebilir.

1

Android Auto’nun Etkinleştirilmesi

Sadece aracınızı güvenli bir şekilde park ettikten 

sonra Android Auto’yu başlatınız. Android Auto ile 

kez telefonunuzu algıladığında, otomatik 

eşleştirmenin gerçekleşebilmesi için telefonunuzu 

ayarlamanız gerekecektir. Telefonunuzun 

kullanım kılavuzuna bakınız.

İlk ayarlamayı yaptıktan sonra Android Auto 

ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki yöntemi 

kullanabilirsiniz.

Genel Ayarlar

 

 

Akıllı Telefon Bağlantısı

 

 

Android Auto

 

 

Cihazı seçiniz

Kullanıcı ve araç bilgilerinin kullanılması

Android Auto tarafından telefonunuza/

telefonunuzdan gönderilen/alınan kullanıcı ve 

araç bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi 

Google’ın Gizlilik Politikası tarafından yönetilir.

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Android Auto

344

Özellikler

Android Auto’nun Ses Tanıma Özelliği ile Çalıştırılması

Android Auto’yu sesinizle çalıştırmak için       (konuş) düğmesine basınız ve 

basılı tutunuz.

1

Android Auto’nun Ses Tanıma Özelliği ile Çalıştırılması

Aşağıda ses tanıma özelliği ile verebileceğiniz 

komut örnekleri verilmiştir:

Mesaja cevap ver.

Eşimi ara.

Honda’ya git.

Müziğimi çal.

Eşime bir metin mesaj yaz.

Çiçekçiyi ara.

Daha fazla bilgi için, Android Auto giriş 

sayfasına bakınız.

Ekranın sol üst köşesindeki       simgeyi seçerek 

de ses tanıma fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

a

 

      (Konuş) Düğmesi

Android Auto’yu sesinizle çalıştırmak için basınız ve basılı tutunuz.

Standart ses tanıma sistemini etkinleştirmek için basıp bırakınız.

345

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Değiştirilebilir Özellikler

Belli özellikleri değiştirmek için müzik/bilgi ekranını kullanınız.

Güç modu ON konumunda iken, 

Genel Ayarlar 

öğesini, daha sonra bir ayar 

maddesini seçiniz.

Sistem

 

2

 

S. 346

Akıllı Telefon Bağlantısı

 

2

 

S. 348

Bağlantılar

 

2

 

S. 349

Ekran

 

2

 

S. 350

Ses

 

2

 

S. 350

Kamera

 

2

 

S. 351

Ses Kontrol

 

2

 

S. 351

Genel Ayarların Özelleştirilmesi

1

Değiştirilebilir Özellikler

Ayarları değiştirdiğinizde:

Aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Vitesi

 

(

P

 konumuna alınız.

Genel Ayarlar

Sistem
Akıllı Telefon Bağlantısı

 

Bağlantılar
Ekran
Ses

346

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Sistem

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Tarih & Zaman

Tarihi 

& Saati 

Ayarla

Otomatik    

Tarih & Saat

GPS'in saatinin otomatik olarak ayarlaması için 

AÇIK

 ayarını seçiniz. Bu fonksiyonu iptal etmek 

için 

KAPALI

 seçeneğini seçiniz.

AÇIK

*1

/KAPALI

Tarihi Ayarla

Tarihi 

2

ayarlar.

Saat Ayarı 

S.304

Gün/Ay/Yıl

Saati Ayarla

2

 

Saat ayarını yapar.

Saat Ayarı 

S. 304

Saat/Dakika

AM

/

PM

Zaman 

Dilimi*

Otomatik     

Zaman Dilimi

 

Farklı zaman dilimlerinden geçerken müzik sistemini 

saati otomatik olarak ayarlayacak şekilde ayarlar.

AÇIK

*1

/KAPALI

(Zaman

dilimini s

  

eçin) Zaman dilimini manuel olarak değiştirir.

Otomatik Gün Işığından 

Yararlanma Zamanı*

Saati, gün ışığından yararlanma zamanına göre 

güncellenecek şekilde ayarlar.

 

Tarih Formatı   

Bir tarih formatı seçiniz.

AA/GG/YYYY/

GG/AA/YYYY

*1

YYYY/AA/GG

Saat Formatı   

Bir saat formatı seçiniz.

12-H

*1

/

24-H

AÇIK

*1

/KAPALI

347

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Dil     

Sürücü bilgi arayüzünü ve ses/bilgi ekranı dilini 

ayrı ayrı değiştirir.

İngilizce

*1

Ekranda seçilebilir diğer 

dillere bakınız.

Dokunmatik Panel

Hassasiyeti

Yüksek/Normal

*1

Sistem Ses 

Seviyeleri

Sistem Sesleri     

Dokunmatik panel ekranının hassasiyetini ayarlar.

 

Sistemin ses düzeyini ayarlar.

Sesli Yanıt Sistem  

Sesli yanıt sistemi ses seviyesini ayarlar.

Navigasyon

*

 

Navigasyon ses seviyesini ayarlar.

Telefon Aramaları    

Telefon aramalarının ses seviyesini ayarlar.

Konum ve Araç 

verilerini paylaşma   

Varsayılan   

Konum ve araç 

verilerini paylaşma

AÇIK

/

KAPALI

*1

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Tüm Sistem 

Ses Seviyesi 

ayarlarını 

varsayılan değerlere sıfırlar.

348

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Akıllı Telefon Bağlantıs

ı

About

Durum

Android ayar maddelerini görüntüler.

Yasal Bilgi
Model Numarası
Android Sürümü
Kernel Sürümü
Üretim Numarası

Tüm ayarları fabrika değerlerine döndürür.

2

 

Varsayılan Ayarlara Döndürme

 S.358

Devam Et/İptal Et

Detaylı

Bilgi

Uygulama Yöneticisi

Android sistem belleğini ve uygulama 

bilgilerini görüntüler.

Apple CarPlay

+ Yeni Cihaz Bağla

Yeni bir telefonu Apple CarPlay ile eşleştirir.

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

(Kayıtlı Cihazlar)

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

Android Auto 

(Kayıtlı Cihazlar)

2

 

Telefon Ayarı 

S.366

Değiştirilebilir Özellikler  

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Fabrika Ayarlarına 

Döndür

Eşleştirilmiş bir telefonu bağlar, bağlantısını keser veya siler.

Eşleştirilmiş bir telefonu bağlar, bağlantısını keser veya siler.

349

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Bağlantılar

*

1: Varsayılan Ayar

*

2: Yalnızca Apple CarPlay bağlandığında görünür.

Wi-Fi

Değiştirme Modu

Wi-Fi modunu değiştirir.

Ağ/ Akıllı Telefon

*2

/

KAPALI

*1

(Mevcut Ağlar/Bağlı Cihazlar)

Mevcut ağı/ağları veya mevcut bağlı cihazı/cihazları 

görüntüler.

Seçenekler

Ağ Ekle

Wi-Fi'ye bağlanmak için yeni bir ağ ekler.

Bluetooth

Kayıtlı Ağlar

 

Bluetooth

Bağlı ağı kaydeder.

 

Bluetooth

®

'u açar ve kapatır.

AÇIK

*1

/

KAPALI

Öncelikli Cihaz

Bir cihazı öncelikli cihaz olarak ayarlar.

+  Yeni Bir Cihaz Bağla

Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir.

 

    

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

(Kayıtlı Cihazlar)

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

Değiştirilebilir Özellikler  

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Eşleştirilmiş bir telefonu bağlar, bağlantısını keser veya siler.

Seçenekler

350

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Ekran

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Ses

Gündüz Modu

*1

Gündüz modu ile gece modu arasında geçiş 

yapar.

2

 

Ekran Ayarı 

S. 308

Müzik/bilgi ekranı parlaklığını değiştirir.

Müzik/bilgi ekranı kontrastını değiştirir.

Gece Modu

 

Parlaklık   

Kontrast   

 

Siyah seviyesi 

Müzik/bilgi ekranı siyah seviyesini değiştirir.

Varsayılan

Parlaklık, kontrast ve siyah seviyesi için tüm 

değiştirilen ayarları sıfırlar.

Bas/Tiz  

Tiz

Hoparlörlerin ses ayarlarını yapar.

2

 

Ses Ayarı 

S.307

Orta 
Bas

Balans / Fader
Hıza Duyarlı Ses Dengelemesi
Subwoofer Ses Seviyesi*

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Değiştirilebilir Özellikler  

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

351

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Kamera

* Tüm modellerde bulunmuyor

*

1:Varsayılan Ayar

Ses Kontrolü

*

1:Varsayılan Ayar

Arka Kamera* 

Sabit Kılavuz Çizgi

Direksiyon simidi ile hareket etmeyen kılavuz 

çizgiyi gösterir. 

2

 

Çok Görünümlü Arka Kamera*

 S.51

7

AÇIK

*1

/KAPALI

Dinamik kılavuz 

çizgi

Direksiyon simidi ile hareket eden kılavuz 

çizgiyi gösterir.

2

 

Çok Görünümlü Arka Kamera*

 S.51

7

AÇIK

*1

/KAPALI

Trafik Monitörü*

Yanlardan yaklaşan araçları göstermek için arka 

kamera görüntüsü üzerinde oklar gösterir.

2

 

Trafik Monitörü* 

S.51

2

AÇIK

*1

/KAPALI

Ses Kontrol Modu

Ses portalı ekranının bir modunu seçer.

2

 

Ses Kontrol İşlemi

 S. 293

Destek/Normal

*1

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Değiştirilebilir Özellikler 

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..