Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 20

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 20

 

 

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

DAB (Dijital Müzik Yayını) Çalma

320

Özellikler

Kayıtlı kanal frekansını ayarlar. 

Bir servisi kaydetmek için:

Kanal Hafızası

1.

Seçilen servise geçiniz.

2.

Bu istasyonu kaydetmek için kayıtlı kanal simgesini seçiniz ve seçili tutunuz.

u

 

Bas & Basılı Tut 

öğesinin seçilmesi, yeni bir kayıtlı istasyonu ayarlayabilir.

Seçilen serviste yayını alınabilecek grupları listeler.

1.

Listeyi görüntülemek için 

Grup Listesi

 öğesini seçiniz.

2.

Grubu seçiniz.

Manuel Güncelleme

Mevcut grup listenizi istediğiniz zaman güncelleyiniz.

1.

Listeyi görüntülemek için 

Grup Listesi

 öğesini seçiniz.

2.

Yenile

 öğesini seçiniz.

Grubu ayarlar.

1.

Grubu ayarlamak için      veya      simgesini seçiniz.

2.

Yayını alınabilir bir grup bulunana kadar bir grup için seçilen servisi

yukarıdan aşağıya aramak için      veya      simgesini seçiniz ve seçili tutunuz.

Servis bileşenini ayarlar. 

Ayarlamak için      veya      öğesini seçiniz.

Grup Listesi

Grup

Servis

1

Kanal Hafızası

Müzik Modunun Değiştirilmesi

Sol seçme düğmesini yukarı veya aşağı kaydırarak   

      (ses) öğesini seçiniz.

2

 

Müzik Uzaktan Kumandaları

 S.289

Kanal hafızasına 12 DAB istasyonu 

kaydedebilirsiniz.

321

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

DAB (Dijital Müzik Yayını) Çalma

Özellikler

*1: Varsayılan Ayar

Tarama

Yayını alınabilen grup veya servisin her birini 10 saniye kadar çalar.

Taramaya başlamak için Tara öğesini ve kapatmak için 

İptal

 öğesini seçiniz 

veya        düğmesine basınız.

Ses ayarlarını yapar.

2

 

Ses Ayarı

 S.307

DAB ayarlarını değiştirir.

1.

Ayarlar

.

2.

Bir seçenek seçiniz.

DAB-DAB Link: 

Sistemin Gruplardan aynı istasyon için otomatik arama

yapıp yapmayacağını seçer ve o istasyona geçer. 

(AÇIK

*1

/KAPALI)

DAB-FM Link:

 Sistemin bir FM bandından aynı istasyonu bulup

bulmayacağını seçer ve otomatik olarak banda geçer. 

(AÇIK

*1

/KAPALI)

Tarama Modu: 

Yayını alınabilen grup veya servisin her birini 10 saniye

kadar çalar. 

(Tümü/Grup

*1

)

Ses

Ayarlar

322

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

iPod Çalma

Özellikler

iPod Çalma

USB konnektörünü kullanarak iPod'u USB girişine bağlayınız ve ardından 

USB modunu seçiniz.

2

 

USB Girişleri

 S.288

1

iPod Çalma

Mevcut işlem fonksiyonları modele veya versiyona 

göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç 

müzik sisteminde bulunmayabilir.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata 

mesajı görebilirsiniz.

2

 

iPod/USB Flaş Bellek 

S.377

Telefon ekranlı müzik sistemine bağlı iken 

iPhone/iPod’unuzdaki müzik uygulamasını 

çalıştırırsanız, aynı uygulamayı artık ses/bilgi 

ekranında çalıştıramayabilirsiniz.

Gerekirse, aygıtı yeniden bağlayınız.

Akıllı telefon, Apple CarPlay veya Android Auto 

vasıtasıyla bağlanırsa, iPod/USB  kaynağı 

seçilemeyecek ve telefondaki ses dosyaları 

yalnızca Apple CarPlay veya Android Auto'da 

çalınabilecektir.

e

 

Tarama Simgeleri

f

 

Gözat Simgesi

g

 

Kapak Resmi

a

 

Ses Simgesi

b

 

Karışık Çalma Simgesi

c

 

Tekrar Simgesi

d

 

Çalma/Duraklatma Simgesi

323

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

iPod Çalma

Devam ediyor

Özellikler

Müzik Arama Listesinden Bir Şarkı Seçilmesi

Müzik arama listesi ekranını görüntülemeyi seçebilirsiniz.

1.

Gözat

 öğesini seçiniz.

2.

Bir arama kategorisi seçiniz.

3.

İstediğiniz şarkıyı bulana kadar seçim yapmaya devam ediniz.

Bir şarkı çalarken tekrar veya karışık çalma modlarını seçebilirsiniz.

Karışık Çalma/Tekrarlama

İstediğiniz mod bulununcaya kadar karışık çalma veya tekrarlama simgesini 

seçiniz.

 

Karışık çalma

(Karışık çalma kapalı): Karışık çalma modu kapanır.

 

(Tüm şarkıları karışık çal): Seçilen listedeki tüm mevcut şarkıları rastgele  

sırayla çalar.

 

Tekrarlama

(Tekrarlama kapalı): Tekrar çalma modu kapanır.

 

(Şarkıyı tekrarla): Mevcut şarkıyı tekrar çalar. 

(Tümünü tekrarla): Tüm şarkıları tekrar çalar.

Bir şarkıyı duraklatmak veya tekrar çalmak için

Çalma/duraklatma simgesini seçiniz.

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

324

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

iPod Çalma

Özellikler

Şarkının Değiştirilmesi

Şarkıları değiştirmek için          veya           simgesini seçebilirsiniz. Bir şarkı 

içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için basınız ve basılı tutunuz.

Ses ayarlarını yapabilirsiniz.

 

   

2

 

Ses Ayarı

 S.307

Ses

325

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Aha

TM 

Çalma

Özellikler

Aha

TM

 Çalma

Aha

TM

, akıllı telefonunuz Wi-Fi ile müzik sistemine bağlandığında ses/bilgi 

ekranında görüntülenebilir ve çalıştırılabilir.

2

 

Wi-Fi Bağlantısı

 S. 335

1

Aha

TM

 Çalma

Aha

TM

 by Harman, favori web içeriğinizi canlı 

radyo istasyonlarında düzenleyen bulut tabanlı 

bir servistir. Sosyal medya sitelerinden 

podcast’lere, internet radyoya, konum tabanlı 

hizmetlere ve müzik güncellemelerine 

erişebilirsiniz.

Mevcut işlem fonksiyonları yazılımın versiyonuna 

göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç 

müzik sisteminde bulunmayabilir.

Menü öğeleri seçmiş olduğunuz istasyona göre 

değişiklik gösterir.

Bu servisi aracınızda kullanmadan önce Aha

TM

 

hesabı açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 

www.aharadio.com

 sitesini ziyaret ediniz.

326

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

USB Flaş Bellek Çalma

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Müzik sisteminiz USB flaş bellekteki ses ve video dosyalarını okur ve çalar/

oynatır. USB çıkışına bağlı USB flaş belleği bağlayınız, ardından USB modunu 

seçiniz.

2

 

USB Girişleri

 S.288

1

USB Flaş Bellek Çalma

USB fla

ş 

bellekteki ses veya video dosyalarını 

çalmak/oynatmak için aşağıdaki formatları 

kullanabilirsiniz.

Bir ses dosyası çalarken: MP3, WMA, AAC

*1

FLAC, PCM/WAVE

Bir video dosyayı oynatırken: MP4, AVI, MKV, 

ASF/ WMV

*1: Bu ünitede sadece iTunes ile kaydedilmiş AAC 

formatındaki dosyalar

a

 

Ayarlar Simgesi*

b

 

Ses Simgesi

c

 

Rasgele Çalma Simgesi

d

 

Tekrar Simgesi

f

 

Durdur Simgesi*

g

 

Parça*/Video* Simgeleri

h

 

Gözat Simgesi

i

 

Kapak Resmi

*

 

(Müzik çalma)/

Mini Oynatıcı*

 

(Video oynatma)

e

 

Çalma/Duraklatma Simgesi

Devam ediyor

327

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

Müzik Arama Listesinden Bir Dosya Seçilmesi

Müzik arama listesi ekranını görüntülemeyi seçebilirsiniz.

1.

Gözat

 öğesini seçiniz.

2.

Geçerli Çalma Listesi

Müzik

 veya 

Video

 öğesini seçiniz.

3.

İstediğiniz dosyayı veya videoyu bulana kadar seçim yapmaya devam ediniz.

1

USB Flaş Bellek Çalma

Önerilen USB flaş bellekleri kullanınız.

2

 

Müzik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

 

S. 379

Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA 

ve AAC dosyaları çalınamaz.

Müzik sistemi 

Çalınamaz dosya

 mesajını 

görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata 

mesajı görebilirsiniz.

2

 

iPod/USB Flaş Bellek 

S.377

328

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Bir dosya çalarken tekrar etme veya rasgele çalma modlarını seçebilirsiniz.

Rasgele/Tekrar:

İstediğiniz mod bulununcaya kadar rasgele çalma veya tekrarlama simgesini seçiniz.

Rasgele çalma

 (Rasgele çalma kapalı): Rasgele çalma modu kapanır.

  (Tüm dosyaları rasgele çal): Tüm dosyaları rasgele sırayla çalar.
  (Klasörde rasgele çal): Geçerli klasör içindeki tüm dosyaları rastgele sırayla çalar.

Tekrarlama

(Tekrarlama kapalı): Tekrar çalma modu kapanır.

(Dosyayı tekrarla): Geçerli dosyayı tekrar çalar.

(Klasörü tekrarla): Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrar eder.

Bir video dosyayı oynatırken*

     (durdur): Bir dosyayı durdurmak için seçiniz.
     

     : Video ekranını küçültmek için      simgesini seçiniz. Video ekranını 

büyütmek için      simgesini seçiniz.

Bir dosyayı duraklatmak veya çalmaya devam etmek için

Çalma/duraklatma simgesini seçiniz.

Parça*/Video*

 Simgeleri

Dosyaları değiştirmek için seçebilirsiniz. Bir dosya içinde hızlı bir şekilde 

ilerlemek için basınız ve basılı tutunuz.

Dosyanın Değiştirilmesi

329

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

*1: Varsayılan Ayar

Ses

Ses ayarlarını yapabilirsiniz.

 

   

2

 

Ses Ayarı 

S.307

Bir video dosyası oynatırken USB ayarlarını değiştirir.

1.

Ayarlar

.

2.

Bir seçenek seçiniz.

Görüntü Ayarları:

 Müzik/bilgi ekranı parlaklığını değiştirir. Ayarları

sıfırlamak için 

Varsayılan

 öğesini seçiniz. 

(Parlaklık/Kontrast/Siyah

Seviyesi/Renk/Renk Tonu).

En-Boy Oranı: 

Farklı bir en-boy oranına sahip ekran modunu seçer.

(Orijinal/Normal

*1

/Tam Ekran/Zoom)

Saat Konumu: 

Saat ekranı düzenini değiştirir. 

(Sağ üst

*1

/Sol üst/Sağ alt/

Sol alt/KAPALI)

Ayarlar

330

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Özellikler

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Müzik sisteminiz 

Bluetooth

 uyumlu cep telefonundan müzik dinlemenize izin 

verir.

Bu fonksiyon, telefon aracın Hands Free Telefon (HFT) sistemine 

eşleştirildiğinde ve bağlandığında kullanılabilir.

2

 

Telefon Ayarı 

S.366

1

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Müzik çalma kabiliyetine sahip tüm 

Bluetooth

 

özellikli telefonlar uyumlu değildir.

Telefonunuzun uyumlu olup olmadığını kontrol 

etmek için, bir bayiye danışınız.

Sürüş esnasında bir takım veri aygıtı 

fonksiyonlarının kullanılması yasa dışı olabilir.

Her seferinde HFT ile sadece bir telefon 

kullanılabilir. Araçta ikiden fazla eşleştirilmiş 

telefon bulunduğunda, sistemin bulduğu en son 

eşleşen telefon otomatik olarak bağlanır.

Eğer birden fazla telefon HFT sistemi ile 

eşleştirilmişse, sistemin çalmaya başlamasından 

önce bir gecikme olacaktır.

Bazı durumlarda, sanatçı, albüm veya parça adı 

düzgün görünmeyebilir.

Bazı fonksiyonları bazı cihazlarda bulunmayabilir.

Eğer telefon halihazırda Apple CarPlay veya 

Android Auto aracılığıyla bağlı ise, telefondan 

Bluetooth

®

 Müzik dinlenilemez. Ancak, diğer 

telefon sisteme bağlıysa, ses modu seçilerek 

Bluetooth

®

 Audio olarak kullanılabilir.

2

 

Telefon Ayarı 

S.366

e

 

Tarama Simgeleri

f

 

Gözat Simgesi

g

 

Kapak Resmi

a

 

Ses Simgesi

b

 

Karışık Çalma Simgesi

c

 

Tekrar Simgesi

d

 

Çalma/Duraklatma Simgesi

Devam ediyor

331

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Özellikler

Bluetooth

®

 Müzik Dosyaları Çalma

1.

Telefonunuzun eşleştirildiğinden ve sisteme bağlı olduğundan emin olunuz.

2

 

Telefon Ayarı 

S.366

2.

Bluetooth

®

 Audio modunu seçiniz.

Eğer telefonunuz tanınmazsa, 

Bluetooth

®

 Müzik özelliği olmayan bir 

başka HFT uyumlu telefon zaten sisteme bağlı olabilir.

Bir şarkı çalarken tekrar veya karışık çalma modlarını seçebilirsiniz.

Karışık çalma

(Karışık çalma kapalı): Karışık çalma modu kapanır.

(Tüm şarkıları karışık çal): Seçilen listedeki tüm mevcut şarkıları rastgele  

sırayla çalar.

Tekrarlama

(Tekrarlama kapalı): Tekrar çalma modu kapanır.

 (Şarkıyı tekrarla): Mevcut şarkıyı tekrar çalar.  
(Tümünü tekrarla): Tüm şarkıları tekrar çalar.

Bir dosyayı duraklatmak veya çalmaya devam etmek için

Çalma/duraklatma simgesini seçiniz.

1.

Gözat

 öğesini seçiniz.

2.

Bir arama kategorisi seçiniz.

3.

Bir öğe seçiniz.

u

 

Seçiminiz çalmaya başlar.

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Müzik Arama

1

Bluetooth

®

 Müzik Dosyaları Çalma

Müzik dosyalarını çalmak için, telefonunuzu 

kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, telefon 

üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.

Bir başka moda geçmek telefonunuzdan çalan 

müziği duraklatır.

Cihazı Değiştir

 öğesini seçerek bağlı telefonu

değiştirebilirsiniz.

2

 

Telefon Ayarı

 S.366

1

Müzik Arama

Bağladığınız 

Bluetooth

®

 cihazına bağlı olarak, 

listelerden bazıları veya tümü görünmeyebilir.

332

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Özellikler

Ses

Ses ayarlarını yapabilirsiniz.

 

   

2

 

Ses Ayarı

 S.307

333

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Araçtaki Uygulamalar

Devam ediyor

Özellikler

Araçtaki Uygulamalar

Honda Connect, Honda veya 3. taraflar tarafından yaratılan Araçtaki 

Uygulamaları çalıştırma kabiliyetine sahiptir. Uygulamalar halihazırda kurulmuş 

olabilir veya Honda Uygulama Merkezi vasıtasıyla indirilebilir. Bazı uygulamalar 

Wi-Fi bağlantısıyla sağlanabilen internet erişimi gerektirebilir.

2

 

Wi-Fi Bağlantısı

 S. 335

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web adresini ziyaret ediniz:

https://globalappcenter.com/

a

 

Honda Uygulama Merkezi Simgesi

Honda Uygulama Merkezi uygulama ile ilgili çeşitli servislere erişim sağlar.

334

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Araçtaki Uygulamalar

Özellikler

Aracı kullanırken Ekranlı Müzik Sistemi ekranının kullanılması dikkatinizi yoldan ayırarak ciddi yaralanma veya ölümle

sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Sadece koşullar uygun olduğunda sistemin düğmelerini kullanın. 

Bu cihazı çalıştırırken

ilgili bölgenin yasalarına uyunuz.

Ana cihazdaki uygulamalar her zaman değiştirilebilir. Bu, bu uygulamaların bulunmadığı veya farklı çalıştığı anlamına gelebilir.

Honda, bu tip durumlarda size karşı sorumlu olmayacaktır.

Cihazınızdaki uygulamalar, Honda dışındaki taraflarca 3. taraf yazılım lisanslı ve ücretli olarak sağlanılabilir.

Cihazdaki uygulamaları cep telefonunuzla kullanma sonucunda sizden veri kullanımı ve dolaşma ücreti talep edilebilir ve Honda

bu tip kullanımdan dolayı maruz kaldığınız ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Honda önceden cep telefonu ağ sağlayıcınıza

danışmanızı önerir.

Honda Uygulama Merkezinden uygulamalar indirmek aşağıdaki web sitesinde bulunabilen Şartlara ve Koşullara tabi olacaktır ve

ayrıca ücretlendirmeye tabi olabilir: 

https://globalappcenter.com/

335

uu

Müzik Sistemi Ekranı

u

Wi-Fi

 

Bağlantısı

Devam ediyor

Özellikler

Wi-Fi

 

Bağlantısı

Wi-Fi Noktasına Bağlanma

Ses/Bilgi ekranındaki Wi-Fi bağlantısını kullanarak müzik sisteminizi internete 

bağlayabilirsiniz. Telefonunuzun kablosuz erişim noktası kabiliyeti varsa, 

sistem telefona bağlanılabilir. Ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanınız.

1.

düğmesine basınız.

2.

Genel Ayarlar

 öğesini seçiniz.

3.

Bağlantılar

 öğesini seçiniz.

4.

Wi-Fi 

öğesini seçiniz.

5.

Tamam

 öğesini seçiniz.

6.

Modu Değiştir 

öğesini seçiniz.

7.

Ağ 

öğesini seçiniz.

u

 

Veri paylaşım ayarları 

KAPALI

 ise,

ekranda bir mesaj görüntülenecektir. 

AÇIK

 olarak değiştirmelisiniz.

2

 

Sistem

  S. 346

u

 

Wi-Fi modunu kapatmak istiyorsanız, 

KAPALI

 öğesini seçiniz.

8.

Sisteme bağlanmak istediğiniz erişim

noktasını seçiniz.

u

 

Yeni bir ağ eklemek veya kayıtlı ağları

 

seçmek için 

Seçenekler

 öğesini seçiniz.

u

 

Seçenekler

 öğesi seçilirse, 

Ağ Ekle 

ve 

Kayıtlı Ağlar

 kaydedilebilir.

1

Wi-Fi  Bağlantısı

Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance

®

'a ait bir 

tescilli ticari markadır.

1

Wi-Fi Noktasına Bağlanma

Araç hareket halinde iken ayarlama işlemini 

yapamazsınız. Müzik sistemini Wi-Fi moduna 

ayarlamak için aracı güvenli bir yerde park ediniz.

Bazı cep telefonu operatörleri internet bağlantısı 

ve akıllı telefon veri kullanımı  için ücretlendirme 

yapmaktadır. Telefonunuzun veri aboneliği 

paketini kontrol ediniz.

Telefonun Wi-Fi bağlantısının olup olmadığını 

görmek için telefonunuzun kılavuzuna göz atınız.

Wi-Fi bağlantısının açık ya da kapalı mı olduğunu
sistem durumu alanındaki          simgesiyle 

doğrulayabilirsiniz. İletim hızı ve diğer bilgiler bu 

ekranda görünmeyecektir.

2

Durum Alanı

 S.302

Telefonunuzun Wi-Fi bağlantısı olması 

durumunda, telefonunuzun Wi-Fi ayarının erişim 

noktası (bağlantı) modunda olduğundan emin 

olunuz.

Modu Değiştir

Seçenekler

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..