Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 16

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 16

 

 

256

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

DAB (Dijital Müzik Yayını) Çalma

Özellikler

DAB-Link:

Gruplardan aynı istasyon için otomatik arama yapar ve o istasyona geçer.

1.

MENU/CLOCK 

düğmesine basınız.

2.

Ayarlar

 öğesini seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

3.

DAB ayarları 

öğesini seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

4.

DAB-Link

 öğesini seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

u

 

Kapatmak için tekrar 

DAB-Link 

öğesini seçiniz.

FM-Link:

Sistem bir FM bandından aynı istasyonu bulur, otomatik olarak banda geçer.

1.

MENU/CLOCK 

düğmesine basınız.

2.

Ayarlar öğesini 

seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

3.

DAB ayarları

 öğesini seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

4.

FM-Link ö

ğesini seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

u

 

Kapatmak için tekrar 

FM-Link

 öğesini seçiniz.

257

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

iPod Çalma

Devam ediyor

Özellikler

iPod Çalma

USB girişine bağlı USB konektörünüzü kullanarak iPod’u bağlayınız, ardından 

MEDIA

 düğmesine basınız.

USB Çıkışı

 S.242

MEDIA Düğmesi

iPod’u (bağlıysa) seçmek için 

basınız.

 

(Geri) Düğmesi

Önceki ekrana geri gitmek için 

veya bir ayarı iptal etmek için 

basınız.

 / 

(Arama/Atlama) Düğmeleri

Şarkıları değiştirmek için

 için            veya   

düğmesine basınız. Bir şarkı içinde hızlı bir şekilde 

ilerlemek için basınız ve basılı tutunuz.

VOL/

(Ses/Güç) Düğmesi  

Müzik sistemini açıp kapatmak 

için basınız. Ses seviyesini 

ayarlamak için çeviriniz.

Seçme Düğmesi

Şarkıları değiştirmek için çeviriniz.

Bir maddeyi seçmek için basınız 

ve daha sonra çeviriniz. Daha 

sonra, seçiminizi yapmak için 

yeniden

MENU/CLOCK Düğmesi

Menü öğelerini görüntülemek için 

basınız.

Ses/Bilgi Ekranı

USB Göstergesi

Bir iPod bağlandığında görünür.

Kapak Resmi

Çalma Modu Düğmeleri

Bir çalma modunu 

seçmek için basınız.

Çalma Düğmesi

 

Şarkıyı yeniden başlatmak 

için basınız. 

Duraklatma Düğmesi

Şarkıyı duraklatmak 

için basınız.

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

iPod Çalma

258

Özellikler

Seçme Düğmesi ile iPod Müzik Listesinden Bir

Şarkının Seçilmesi

1.

iPod müzik listesini görüntülemek için      düğmesine basınız.

2.

Bir kategori seçmek için       düğmesini çeviriniz.

3.

Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için      düğmesine basınız.

4.

Bir öğe seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

u

 

Dinlemek istediğiniz öğe görününceye kadar art arda      düğmesine

basınız ve       düğmesini çeviriniz.

1

iPod Çalma

Mevcut işlem fonksiyonları modele veya versiyona 

göre değişiklik gösterir. Bazı fonksiyonlar araç 

müzik sisteminde bulunmayabilir.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata 

mesajı görebilirsiniz.

iPod/USB Flaş Bellek

 S.377

259

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

iPod Çalma

Özellikler

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Bir şarkı çalarken tekrar etme veya karışık çalma modlarını seçebilirsiniz.

Mevcut mod simgeleri çalma modu 

düğmelerinin yukarısında görünür.

Seçmek istediğiniz moda karşılık gelen 

düğmeye basınız.

Karışık Çalma/Tekrarlama

          Albümleri karışık çal:

 Seçilen kategorideki tüm mevcut albümleri 

rastgele sırayla çalar.

          

Tümünü karışık çal:

 Seçilen kategorideki tüm mevcut şarkıları rastgele  

sırayla çalar.

          

Bir parçayı tekrarla:

 Geçerli şarkıyı tekrar çalar.

Çalma modunu kapatmak için

Seçilen düğmeye basınız.

1

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Ayrıca 

MENU/CLOCK 

düğmesine basarak da 

bir çalma modu seçebilirsiniz.

Çalma modu

 öğesini seçmek için        düğmesini 

çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

Bir mod seçmek için        düğmesini çeviriniz, 

ardından      düğmesine basınız.

Kapatmak için,        düğmesini çevirerek 

Normal 

çal

 öğesini seçiniz, daha sonra      düğmesine 

basınız.

Çalma Modu Düğmeleri

260

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

USB Flaş Bellek Çalma

*

1

:

 Bu cihazda sadece i

T

unes ile kaydedilmiş AA

C

 formatındaki dosyalar çalınabilir.

Müzik sisteminiz USB flaş bellekteki MP3, WMA, AAC

*1

 veya WAV formatındaki ses 

dosyalarını okur ve çalar.

USB girişine bağlı USB flaş belleği bağlayınız, ardından 

MEDIA

 düğmesine basınız.

2

 USB Çıkışı 

S.242

MEDIA Düğmesi

USB flaş belleği (takılıysa) 

seçmek için basınız.

 

(Geri) Düğmesi

Önceki ekrana geri gitmek için basınız.

 / 

(Arama/Atlama) Düğmeleri

Dosyaları değiştirmek için

 için           veya  

düğmesine basınız.

Bir dosya içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için 

basınız ve basılı tutunuz.

VOL/

(Ses/Güç) Düğmesi

Müzik sistemini açıp kapatmak 

için basınız. Ses seviyesini 

ayarlamak için çeviriniz.

Seçme Düğmesi

Dosyaları değiştirmek için çeviriniz.

Bir maddeyi seçmek için basınız 

ve daha sonra çeviriniz. Daha 

sonra, seçiminizi yapmak için 

yeniden basınız.

MENU/CLOCK Düğmesi

Menü öğelerini görüntülemek için 

basınız.

Ses/Bilgi Ekranı

Çalma Modu Düğmeleri (1-6)

Bir çalma modunu seçmek için 

basınız.

USB Göstergesi

USB flaş bellek bağlı olduğunda yanar.

Kapak Resmi

Devam ediyor

261

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

USB Flaş Bellek Çalma

Özellikler

Seçme Düğmesi ile Bir Klasörde Yer Alan bir Dosyanın

Seçilmesi

1.

Bir klasör listesini görüntülemek için     düğmesine basınız.

2.

Bir klasör seçmek için      düğmesini çeviriniz.

3.

İlgili klasördeki dosyaların bir listesini görüntülemek için     düğmesine basınız.

4.

Bir dosya seçmek için      düğmesini çeviriniz, ardından     düğmesine basınız.

1

USB Flaş Bellek Çalma

Önerilen USB flaş bellekleri kullanınız.

Müzik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

 

S. 379

Dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan WMA 

veya AAC formatındaki dosyalar çalınamaz.

Müzik sistemi 

Çalınamaz dosya

 mesajını 

görüntüler, daha sonra bir sonraki dosyaya atlar.

Bir problem varsa, ses/bilgi ekranında bir hata 

mesajı görebilirsiniz.

iPod/USB Flaş Bellek 

S.377

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

USB Flaş Bellek Çalma

262

Özellikler

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Bir dosya çalınırken tekrarlama, rastgele çalma ve tarama modlarını seçebilirsiniz.

Mevcut mod simgeleri çalma modu 

düğmelerinin yukarısında görünür.

Seçmek istediğiniz moda karşılık gelen 

düğmeye basınız.

Tekrarlama/Rasgele Çalma/Tarama

 Tekrarlama

Bir klasörü tekrarla: 

Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrar eder.

Bir parçayı tekrarla: 

Geçerli dosyayı tekrar çalar.

Rasgele çalma

Bir klasörü tekrarla:

 Geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrar eder.

Bir parçayı tekrarla: 

Geçerli dosyayı tekrar çalar.

Tarama

 Klasörleri tara: 

Ana klasörlerin her birisindeki birinci dosyanın 10 

saniyesini çalar.

Parçaları tara:

 Mevcut klasördeki tüm dosyaların 10 saniyelik kısmını çalar.

Çalma modunu kapatmak için

Seçilen düğmeye basınız.

1

Bir Çalma Modunun Seçilmesi

Ayrıca 

MENU/CLOCK

 düğmesine basarak da 

bir çalma modu seçebilirsiniz.

Çalma modu

 öğesini seçmek için      

düğmesini çeviriniz, ardından

       

düğmesine 

basınız.

Bir mod seçmek için 

       

düğmesini çeviriniz, 

ardından 

    

 düğmesine basınız.

 

Kapatmak için, 

      

 düğmesini çevirerek

 

Normal çal

 öğesini seçiniz, daha sonra

düğmesine basınız.

Çalma Modu Düğmeleri

263

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Devam ediyor

Özellikler

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Müzik sisteminiz 

Bluetooth

 uyumlu cep telefonundan müzik dinlemenize izin 

verir.

Bu fonksiyon, telefon aracın Hands Free Telefon (HFT) sistemine 

eşleştirildiğinde ve bağlandığında kullanılabilir.

Telefon Ayarı

 S.275

1

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

Müzik çalma kabiliyetine sahip tüm 

Bluetooth

®

 

özellikli telefonlar sistem ile uyumlu değildir. 

Telefonunuzun uyumlu olup olmadığını kontrol 

etmek için, bir bayiye danışınız.

Her seferinde HFT ile sadece bir telefon 

kullanılabilir. Araçta ikiden fazla eşleştirilmiş 

telefon varsa, sistem otomatik olarak öncelikli 

telefona bağlanır. 

Öncelikli cihaz ayarları

 

menüsünden bir telefona öncelik ataması 

yapabilirsiniz.

Değiştirilebilir Özellikler

 S.265

Eğer birden fazla telefon HFT sistemi ile 

eşleştirilmişse, sistemin çalmaya başlamasından 

önce bir gecikme olacaktır.

Bazı durumlarda, sanatçı, albüm veya parça adı 

düzgün görünmeyebilir.

Bazı  fonksiyonları bazı cihazlarda 

bulunmayabilir.

MEDIA Düğmesi

Bluetooth

 Müzik 

modunu (Bağlı ise) 

seçmek için basınız.

VOL/

(Ses/Güç) Düğmesi

Müzik sistemini 

açıp kapatmak

için basınız.

Ses seviyesini 

ayarlamak için 

çeviriniz.

MENU/

CLOCK

Düğmesi  

Menü 

öğelerini 

görüntülemek 

için basınız.

Ses/Bilgi Ekranı 

Bluetooth

 Gösterge Lambası

Telefonunuz HFT’ye bağlandığında görünür.

 / 

(Arama/Atlama)

Düğmeleri 

Dosyaları değiştirmek için          

veya           düğmesine basınız

Çalma Düğmesi (Hafıza 1)

Dosyayı yeniden başlatmak için basınız.

Duraklatma Düğmesi 

(Hafıza 2)

Dosyayı duraklatmak 

için basınız.

Seçme Düğmesi

Grupları değiştirmek için çeviriniz.

Bir maddeyi seçmek için basınız ve 

daha sonra çeviriniz. Daha sonra, 

seçiminizi yapmak için yeniden basınız.

 

(Geri) Düğmesi

Önceki ekrana geri gitmek için basınız.

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Bluetooth

®

 Müzik Çalma

264

Özellikler

Bluetooth

®

 Müzik Dosyaları Çalma

Seçme Düğmesi ile Müzik Arama Listesinden Bir

Şarkının Seçilmesi

1.

Telefonunuzun HFT ile eşleştirildiğinden

ve HFT sistemine bağlı olduğundan emin

olunuz.

2.

Bluetooth

®

 Müzik modu seçilinceye kadar

MEDIA

 düğmesine basınız.

Eğer telefonunuz tanınmazsa, 

Bluetooth

®

 

Müzik özelliği olmayan bir başka HFT 

uyumlu telefon zaten sisteme bağlı olabilir.

Bir dosyayı duraklatmak veya çalmaya devam etmek için

Bir mod seçmek için Çalma veya Duraklatma düğmesine basınız.

1.

Müzik arama listesini görüntülemek için      düğmesine basınız.

2.

Bir kategori seçmek için       düğmesini çeviriniz.

3.

Kategorideki öğelerin bir listesini görüntülemek için      düğmesine basınız.

4.

Bir öğe seçmek için       düğmesini çeviriniz, ardından      düğmesine basınız.

u

 

Dinlemek istediğiniz öğe görününceye kadar art arda      düğmesine

basınız ve        düğmesini çeviriniz.

1

Bluetooth

®

 Müzik Dosyaları Çalma

Müzik dosyalarını çalmak için, telefonunuzu 

kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, telefon 

üreticisinin kullanım talimatlarına bakınız.

Duraklatma özelliği bazı telefonlarda 

bulunmayabilir.

USB girişine herhangi bir müzik cihazı bağlıysa, 

Bluetooth

®

 Müzik sistemini seçmek için 

MEDIA

 

düğmesine basmanız gereklidir.

Bir başka moda geçmek telefonunuzdan çalan 

müziği duraklatır.

Duraklatma Düğmesi

Çalma Düğmesi

MEDIA

 Düğmesi

1

Seçme Düğmesi ile Müzik Arama Listesinden Bir 

Şarkının Seçilmesi
Bağladığınız 

Bluetooth

®

 cihazına bağlı olarak, 

kategorilerden bazıları veya tümü 

görünmeyebilir.

265

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

Değiştirilebilir Özellikler

Ayarların Özelleştirilmesi

 Belli özellikleri değiştirmek için müzik/bilgi ekranını kullanınız.

Güç modu ON konumuna alınarak araç tamamen durdurulduğunda, 

MENU/

CLOCK

 düğmesine basınız, ardından 

Saat ayarı

Ses

 ve 

Ayarlar

 öğelerini 

        düğmesine basınız, ardından 

seçiniz. Telefon ayarlarını değiştirmek için,

Telefon ayarı öğesini seçiniz.

1

Değiştirilebilir Özellikler

Ayarları değiştirdiğinizde:

Aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Vitesi

 

(

P

 konumuna alınız.

1

Ayarların Özelleştirilmesi

Bu simgeler seçme düğmesinin nasıl 

çalıştırılacağını göstermek için kullanılır.

Seçmek için        düğmesini çeviriniz.

Girmek için      düğmesine basınız.

Ses/Bilgi Ekranı

MENU/CLOCK 

Düğmesi

(Telefon) Düğmesi

Seçme

Düğmesi

Ayarlar

Duvar Kağıdı

Ekran değiştir

Renk teması

266

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Saati ayarla

Ses

Ayarlar

*

1:Varsayılan Ayar

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Saati ayarla

Saati ayarlar.

Saat 

S.166

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama  

Seçilebilir Ayarlar

Ses

Sesi ayarlar.

Ses Ayarı

 S.248

BAS

/

MID

/

TRE

/

FAD

/

BAL

/

SVC

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama  

Seçilebilir Ayarlar

RDS 

ayarları

Radyo metni

Seçilen RDS istasyonunun radyo metni bilgilerini 

görüntüler.

Açık/Kapalı

*1

AF

Farklı bölgelere gittiğinizde aynı programın 

frekansını otomatik olarak değiştirir.

Açık

*1

/Kapalı

REG

Sinyal zayıflasa bile istasyonların o bölgedeki 

mevcut frekansını muhafaza eder.

Açık

*1

/Kapalı

Haberler

Haber programına geçmek için otomatik olarak 

açılır ve kapanır.

Açık/Kapalı

*1

DAB 

ayarları

Radyo metni   

Seçilen DAB istasyonunun radyo metni bilgilerini 

görüntüler.

Açık/Kapalı

*1

DAB-Link

Sistemin Gruplardan aynı istasyon için otomatik 

arama yapıp yapmayacağını seçer ve o istasyona 

geçer.

Açık

*1

/Kapalı

FM-Link

Sistemin bir FM bandından aynı istasyonu bulup

bulmayacağını seçer ve otomatik olarak banda geçer. Açık

*1

/Kapalı

267

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Değiştirilebilir Özellikler

Devam ediyor

Özellikler

*

1:Varsayılan Ayar

Değiştirilebilir Özellikler   

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Bluetooth

 

ayarı

Yeni cihaz ekle

Yeni telefonu HFT ile eşleştirir, eşleştirilen bir telefonu 

düzenler ve siler ve eşleştirilen bir telefon kodu yaratır.

Telefon Ayarı 

S.275

Bir ses cihazı bağla

Bluetooth

®

 Müzik cihazını HFT’ye bağlar, ayırır veya 

HFT ile eşleştirir.

Ekran ayarı

 

Parlaklık   

Müzik/bilgi ekranı parlaklığını değiştirir.

Kontrast   

Kontrast Müzik/bilgi ekranı kontrastını değiştirir.

Siyah seviyesi   

Ekran değiştir 

Ekran tipini değiştirir.

Ses

*1

/Duvar Kağıdı

Duvar 

kağıdı

Seç   

Duvar kağıdı tipini değiştirir.

Saat

*1

/Görüntü 1/

Görüntü 2/Görüntü 3

İçe aktar    

Yeni duvar kağıdı için bir görüntü dosyası içeri aktarır.

Duvar Kağıdı Ayarı 

S. 246 

Sil  

Duvar kağıdı için görüntü dosyasını siler.

Görüntü 1/Görüntü 2/

Görüntü 3

Renk teması    

Müzik/bilgi ekranı arka plan rengini değiştirir.

Mavi

*1

/Kırmızı/Sarı/

Menekşe/Mavi yeşil

Dil     

Ekran dilini değiştirir.

İngilizce

*1

 veya Türkçe

*1

Ekranda seçilebilir diğer 

dillere bakınız.

Saat formatı  

Dijital saat ekranını 12 saat ile 24 saat formatı 

arasından seçer.

12

s

*1

/

24

s

Lisans 

Yasal bilgileri gösterir.

Siyah seviyesi Müzik/bilgi ekranı siyah seviyesini değiştirir.

268

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Değiştirilebilir Özellikler

Özellikler

Telefon ayarı

*

1:Varsayılan Ayar

Değiştirilebilir Özellikler

Açıklama

Seçilebilir Ayarlar

Bluetooth

 

ayarı

Yeni cihaz ekle

Yeni bir telefonu HFT ile eşleştirir.

 

  

Telefon Ayarı

 S.275

Cihaz

 

öncelik ayarı

Öncelik

Sistemin, öncelik verilmiş bir 

Bluetooth

®

 cihazıyla 

otomatik olarak bağlantı kurmasını veya bağlantıyı 

kesmesini sağlar.

Açık

*1

/Kapalı

Telefon 

önceliği

Öncelikli cihazı eşleştirilmiş başka bir telefona göre 

seçer.

Müzik cihazı 

önceliği

Öncelikli cihazı eşleştirilmiş başka bir müzik 

cihazına göre öncellikli olarak seçer.

Bir telefon bağla

Telefon Ayarı

 S.275

Bir müzik cihazı bağla

Bluetooth

®

 Müzik cihazını HFT’ye bağlar.

Tüm cihaz bağlantılarını kes

Eşleştirilen bir telefonu HFT’den ayırır.

Cihazı sil

Eşleştirilmiş bir telefonu siler.

Hızlı arama

Hızlı arama girişini düzenler, ekler veya siler.

Hızlı Arama 

S. 280

Zil tipi    

Zil tipi seçer.

Cep telefonu

*1

/Sabit

Arayanın Kimlik Bilgisi 

Arayanın adını, telefon numarasını, arayan kimliği 

olarak öncelikli hale getirir.

İsim önceliği

*1

/Numara 

önceliği

Otomatik aktar  

Araç içindeyken aramalarınızın otomatik olarak

telefonunuzdan HFT sistemine aktarılmasını ayarlayınız.

Açık

*1

/Kapalı

Sistemi sil 

Telefon ayarı grubundaki tüm değiştirilebilir maddeleri 

iptal eder/varsayılan konuma döndürür.

Yeni bir telefonu eşleştirir veya eşleştirilmiş telefonu HFT’ye bağlar.

269

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

Hands-Free Telefon Sistemi

Devam ediyor

Özellikler

Hands-Free Telefon Sistemi

HFT Düğmeleri

Hands Free Telefon (HFT) Sistemi mobil telefonu elinize almanıza gerek 

bırakmadan, aracınızın müzik sistemini kullanarak gelen aramaları almanıza 

ve arama yapmanıza imkan verir.

 

HFT'nin Kullanılması

 (Çağrı Yanıtlama) düğmesi: 

Doğrudan telefon ekranına gitmek veya 

gelen aramaya cevap vermek için basınız.

 (Kapatma/geri) düğmesi:

 Görüşmeyi sonlandırmak için basınız.

 

(Telefon) düğmesi: 

Direkt olarak telefon ekranına gitmek için basınız.

Seçme düğmesi:

 Ekrandan bir öğeyi seçmek için       düğmesini çeviriniz, 

ardından      düğmesine basınız.

1

Hands-Free Telefon Sistemi
Telefonunuzu sinyal alımının iyi olduğu bir yere 

yerleştiriniz.

HFT’yi kullanmak için, 

Bluetooth

 uyumlu bir cep 

telefonuna ihtiyacınız vardır. Uyumlu telefonların 

bir listesi, eşleştirme prosedürleri ve özel 

kabiliyetler için Honda yetkili servisinize veya 

diğer yetkili bir satıcıya başvurunuz.

20 kadar hızlı arama numarası kaydedilebilir. 

Sistemde numara yoksa, hızlı arama devre dışı 

bırakılır.

Hızlı Arama 

S. 280

20 çağrı kaydı hafızaya alınabilir. Çağrı kaydı 

yoksa, Çağrı Geçmişi devre dışı bırakılır.

Kablosuz 

Bluetooth

®

 Teknolojisi

Bluetooth

®

 işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’in 

ticari markalarıdır ve Honda Motor Co., Ltd.’nin bu 

tür işaretleri herhangi bir şekilde kullanması 

lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, 

sahiplerinin mülkiyetindedir

.

HFT Sınırlamaları

HFT’ye dışarıdan bir arama geldiğinde, çalıyorsa 

müzik sistemini kapatacaktır. Arama 

sonlandığında kaldığı yerden devam edecektir.

Ses arttırma
Ses düşürme

Seçme Düğmesi

 

(Çağrı Yanıtlama) Düğmesi

 (Kapatma/Geri) Düğmesi

(Telefon) Düğmesi

Cevapla
Yoksay

Gelen çağrı

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

HFT'nin Kullanılması

270

Özellikler

Bir gelen arama olduğunda ses/bilgi 

ekranı sizi bilgilendirir.

Araç hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar devre dışı kalır veya 

çalışmaz. Araç duruncaya kadar gri bir seçeneği seçemezsiniz.

HFT Durum Ekranı

1

HFT Durum Ekranı

Müzik/ bilgi ekranında görünen bilgi telefon 

modelleri arasında değişiklik gösterir.

Manuel Kullanım Sınırlamaları

HFT Modu

Pil Seviyesi Durumu 

Sinyal Gücü 

Bluetooth

 Gösterge 

Lambası  

Telefonunuz HFT’ye 

bağlandığında görünür.

Gezinme Durumu

Arayanın İsmi

Cevapla
Yoksay

Gelen çağrı

271

uu

Renkli Müzik Sistemi

u

HFT Menüleri

Devam ediyor

Özellikler

HFT Menüleri

Sistem fonksiyonunu kullanmak için, güç modu ACC veya ON konumunda 

olmalıdır.

1

HFT Menüleri

HFT’yi kullanmak için, 

Bluetooth

 uyumlu mobil 

telefonunuzu araç park halindeyken sistemle 

eşleştirmelisiniz.

Bazı fonksiyonlar sürüş esnasında kısıtlanır. Araç 

hareket halindeyken ekranda bir mesaj belirir ve 

işlem iptal edilir.

veya

 

Yapılan son 20 aramayı görüntüler.

Gelen son 20 aramayı görüntüler.

*

1 : Yalnızca bir telefon HFT sistemine bağlandığında görünür.

Hızlı arama

*1

Yeni ekle

Hızlı aramaya eklemek için arama geçmişinden 

bir telefon numarası seçiniz.

Çağrı geçmişi

Telefon rehberi

Hızlı aramaya eklemek için telefon rehberinden 

bir telefon numarası seçiniz.

Hızlı aramaya eklemek için bir telefon numarası 

giriniz.

Aranan numaralar

Gelen aramalar

Telefon rehberi

*1

Çağrı geçmişi

*1

Cevapsız çağrılar

   

Cevapsız son 20 çağrıyı görüntüler.

 

Eşleştirilen telefon rehberini görüntüler.

(Mevcut giriş listesi)

Telefon numarası

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..