Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 9

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 9

 

 

143

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Basit modu seçerek, gösterge panelini gerekli minimum bilgileri 

görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Basit

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

144

Gösterge Paneli

Aracın güç kaynağını ve akünün şarj olup olmadığını gösteren güç 

motorunun ve motorun güç akışını gösterir.

Güç Akışı

1

Güç Akışı

Motor çalışır durumda iken araç durduğunda, 

sürücü bilgi arayüzünde aşağıdakiler 

görünebilir.

a

 

Güç Akışı

         

b

 

Motor

              

c

 

Motor AÇIK

d

 

Motor KAPALI

e

 

Hibrid (HV): 

Güç, motor ile tahrik motoru tarafından sağlanır.

f

 

Elektrikli Araç (EV): 

Güç, motor tarafından sağlanır.

g

 

Motor (Doğrudan Tahrik):

 Tahrik motoru çalışıyor ve motor, Yüksek

Voltajlı Aküyü şarj ediyor.

h

 

Tahrik motoru çalışır ve motor, Yüksek Voltajlı Aküyü şarj eder.

i

 

Güç yalnızca motor tarafından sağlanır.

j

 

Rejenerasyon: 

Motor, Yüksek Voltajlı Aküyü şarj eder.

145

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ile sıfırlanabilir mesafe ölçer B arasında geçiş 

yapmak için sol seçim düğmesini döndürünüz.

Mesafe / Yakıt / Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer

a

 

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A

b

 

Ortalama Yakıt Ekonomisi

c

 

Anlık Yakıt Ekonomisi

d

 

Mesafe

e

 

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

146

Gösterge Paneli

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Son sıfırlamadan bu yana kat edilen toplam kilometreyi gösterir. Ölçer A ve B 

iki ayrı seyahati ölçmek için kullanılabilir.

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanması

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için görüntüleyin, sol seçim düğmesine 

basınız ve ardından 

Sıfırla

 öğesini seçiniz. Sıfırlanabilir mesafe ölçer 

0.0

’a 

sıfırlanır.

Ortalama yakıt ekonomisi

Her bir günlük mesafe ölçerin tahmini ortalama yakıt ekonomisini l/100km veya 

mpg cinsinden gösterir. Bu ekran ayarlanan aralıklarla güncellenir. Sıfırlanabilir 

mesafe ölçer sıfırlandığında, ortalama yakıt ekonomisi de sıfırlanır.

Anlık yakıt ekonomisi

Tüketilen anlık yakıt miktarını bir çubuk grafik olarak l/100 km veya mpg 

cinsinden gösterir.

Mesafe

Depoda kalan yakıtla gidebileceğiniz tahmini mesafeyi gösterir. Bu tahmini 

mesafe, aracın mevcut yakıt ekonomisine bağlıdır.

Son üç sürüş döngüsü (1-3) ve mevcut sürüş döngüsü (0) için ortalama 

yakıt ekonomisini l/100 km veya mpg cinsinden gösterir.

Güç modunu ON olarak her ayarladığınızda, ekran güncellenir ve en eski 

kayıt silinir.

Yakıt Ekonomisi

1

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Sol seçim düğmesine basarak mesafe ölçer A 

ile B arasında geçiş yapınız.

1

Ortalama yakıt ekonomisi

Ortalama yakıt ekonomisinin sıfırlanması 

gereken zamanı değiştirebilirsiniz.

2

 

Ayarlar* 

S. 15

5

2

 

Değiştirilebilir Özellikler

 S.345

147

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ile sıfırlanabilir mesafe ölçer B arasında geçiş 

yapmak için sol seçim düğmesini döndürünüz.

Hız & Zaman

a

 

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A

b

 

Geçen Süre

c

 

Ortama Hız

d

 

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

148

Gösterge Paneli

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

2

 

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

 S. 146

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Geçen Süre

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B’nin en son sıfırlandığı zamandan bu yana 

geçen süreyi gösterir.

Ortalama Hız

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B’nin en son sıfırlandığı zamandan bu yana 

olan ortalama hızı km/s veya m/s cinsinden gösterir.

1

Geçen Süre
Geçen sürenin sıfırlanması gereken zamanı 

değiştirebilirsiniz.

2

 

Ayarlar*

 S. 15

5

2

 

Değiştirilebilir Özellikler

 S.345

1

Ortalama Hız
Ortalama hızın sıfırlanması gereken zamanı 

değiştirebilirsiniz.

2

 

Ayarlar*

 S. 15

5

2

 

Değiştirilebilir Özellikler

 S.345

Devam ediyor

149

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Gösterge Paneli

Müzik sistemi*

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Mevcut müzik sistemi bilgilerini gösterir.

2

 

Temel İşlemler 

S. 

286

Mevcut telefon bilgilerini gösterir.

2

 

Hands-Free Telefon Sistemi 

S.

359

Pusula

Pusula ekranını gösterir.

Adım Adım Yönlendirme

Yol tarifi navigasyon sistemi, Android Auto veya Apple CarPlay tarafından 

sağlandığında, gideceğiniz yerin adım adım yol tarifi görüntülenir.

2

 

Navigasyon Sistemi Kılavuzuna bakınız

 

2

 

Apple CarPlay 

S. 337

2

 

Android Auto 

S. 341

Telefon*

Navigasyon*

1

Navigasyon*

Yönlendirme sırasında adım adım yönlendirme 

ekranının görünüp görünmeyeceğini 

seçebilirsiniz.

2

 

Değiştirilebilir Özellikler 

S.345

Pusula veya adım adım yönlendirme 

görüntülendiğinde, sol seçim düğmesini 

kaydırarak sürücü bilgi arayüzündeki bazı 

navigasyon sistemi fonksiyonlarını kontrol 

edebilirsiniz.

2

 

Navigasyon Sistemi Kılavuzuna bakınız

150

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Gösterge Paneli

Hız alarmını açar ve hız alarmı ayarını değiştirir.

Sol seçim düğmesini döndürünüz, hız alarmı ayarı aşağıdaki şekilde değişir:

Hız Alarmı

*1:

Varsayılan Ayar

a

 

Hız Alarmı 1 Açık/Kapalı

*1

b

 

Hız Alarmı 2 Açık/Kapalı

*1

c

 

Hız Alarmı 1 Hız Ayarı [50 km/s (30 mph)

*1

]

d

 

Hız Alarmı 2 Hız Ayarı [80 km/s (50 mph)

*1

]

e

 

Geri

151

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Emniyet kemerlerinden herhangi biri çözülüp takıldığında görünür.

Servis hatırlatma sistemini gösterir.

2

 

Servis Hatırlatma Sistemi* 

S. 528

Emniyet Kemerleri

Bakım*

*

Tüm modellerde bulunmuyor

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

152

Gösterge Paneli

Güvenlik Desteği

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Renk ve harflerle Yoldan Ayrılmayı Önleme sistemi ve kör nokta bilgi sistemi* 

ve CMBS'nin Açık, Kapalı veya Arıza durumlarını gösterir.

Aşağıdaki renkler, yukarıda belirtilen sistemlerden herhangi birinin durumunu 

gösterir:

Yeşil: Sistem açık.

Gri: Sistem kapalı.

Sarı: Sistemde bir sorun var.

1

Güvenlik Desteği

Sistemlerden biri sarı renk ile gösteriliyorsa, 

aracınızı derhal bir servise kontrol ettiriniz.

Her hangi bir sistemi açmak veya kapatmak için, 

önce ekranlar arasında geçiş yapmak üzere sol 

seçim düğmesini söndürünüz. Bir sonraki 

ekrandan hangi sistemi açıp kapatacağınızı 

seçebilirsiniz.

2

Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemini

 

Açma ve Kapatma 

S. 482

2

 

Kör Nokta Bilgi Sistemi* 

S. 42

2

 

CMBS’yi Açma ve Kapatma

 S. 4

40

 

Ayrıca, güvenlik desteği gösterge lambasının 

rengiyle her bir işlevin durumunu 

doğrulayabilirsiniz.

2

Güvenlik Desteği Uyarı Lambası (Sarı)

 

     S. 12

2

2

 

Güvenlik Desteği Uyarı Lambası 

     (Yeşil/Gri) 

S. 12

4

a

 

CMBS Simgesi ve Durum Bilgisi

b

  

Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi Simgesi ve Durum Bilgisi

 

c

 

Kör Nokta Bilgi Sistemi Simgesi ve Durum Bilgisi*

d

 

CMBS için Alan Bilgisi

e

 

Yoldan Ayrılmayı Önleme Sistemi için Alan Bilgisi

f

 

Kör Nokta Bilgi Sistemi için Alan Bilgisi*

153

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Birimlerin Değiştirilmesi

Sürücü bilgi arayüzünde başka bir hız birimi göstermenize ve görüntülenen 

ölçümleri km/s ve mil/s olarak okunacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Sürücü bilgi arayüzünde         simgesini seçtiğinizde sol seçim düğmesini basılı 

tutunuz. Bunu her yaptığınızda, birim km/s'den mil/s’ye veya tersine 

değişecektir. Bundan sonra, birkaç saniye boyunca bir onay ekranı 

görünecektir.

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

154

Gösterge Paneli

Ayarları istediğiniz gibi değiştiriniz.

İçerikleri düzenleme

Ana ekranda hangi simgelerin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Ekranın Kişiselleştirilmesi

1

Ekranın Kişiselleştirilmesi

Gri renkli simgeler ana ekrandan silinemez.

Bilgi

2

 

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları*

 S. 125

1.

 simgesini seçmek için sol seçim

düğmesini döndürünüz ve ardından so

seçim düğmesine basınız.

2.

   simgesini seçmek için sol seçim

düğmesini döndürünüz ve ardından sol 

seçim düğmesine basınız.

3.

Simgeler arasında gezinmek için sol

seçim düğmesini döndürünüz, ardından

simgeleri işaretlemek veya işaretlerini

kaldırmak için sol seçim düğmesine

basınız.

Devam ediyor

155

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Gösterge Paneli

Ayarlar*

1

Ayarlar*

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Belli özellikleri değiştirmek için sürücü bilgi arayüzünü kullanınız.

Özelleştirme

       (Giriş Ekranı) düğmesine basınız, ardından güç modu ON konumdayken, 

araç tamamen durmuşken ve vites

 

(

P

 konumundayken sol seçim düğmesini 

döndürerek       (ayarlar) ekranını seçiniz. Ardından sol seçim düğmesine basınız.

Diğer özellikleri özelleştirmek için sol seçim 

düğmesini döndürünüz.

2

 

Özelleştirilebilir seçeneklerin listesi

 S.15

2

 

Özelleştirilebilir ayarlar örneği 

S. 1

60

Ayarları özelleştirmek için, vitesi

 

(

P

 konumuna 

alınız.

a

 

Sürücü Bilgi Arayüzü

b

 

Sol Seçme Düğmesi

c

 

       (Giriş Ekranı) düğmesi

156

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Gösterge Paneli

Değiştirilebilir seçeneklerin listesi

*

1: Varsayılan Ayar

Ayar Grubu  

Değiştirilebilir Özellikler

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Lastik Havası 

İnik Uyarı 

Sistemi

Lastik havası inik uyarı sistemini başlatır.

Başlat/İptal

Sürücü 

Destek 

Sistemi 

Ayarı

Öndeki Araca 

Yaklaşma Uyarı 

Mesafesi

Çarpışma Etkisini Azaltan Fren Sisteminin 

(CMBS) uyarı verdiği mesafeyi değiştirir.

Uzak/Normal

*1

 /Yakın

ACC Önde Araç 

Tespit Etti Uyarı 

Sesi

Sistem bir araç tespit ettiğinde veya araç ACC 

menzilinin dışına çıktığında sistemin uyarı sesi 

çıkarmasına neden olur.

AÇIK/KAPALI

*1

Yoldan Ayrılmayı 

Önleyen Sistem Ayarı

Yoldan ayrılmayı önleme sistemi ayarını

değiştirir.

Erken

/

Normal

/

Gecikmeli

*1

Şerit Koruma Destek 

Sistemi Uyarısı 

Trafik İşareti 

Tanıma Sistemi 

Trafik işareti tanıma sistemini açar ve kapatır.

AÇIK

*1

/KAPALI

Trafik İşareti

Tanıma Sistemi Aşırı 

Hız Uyarısı

Trafik işareti tanıma sistemi aşırı hız uyarısını

açar ve kapatır.

AÇIK

*1

/KAPALI

AÇIK/KAPALI

*1

LKAS durduğunda sistemin uyarı sesi çıkarmasına 

neden olur.

157

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Devam ediyor

Gösterge Paneli

*

1:Varsayılan Ayar

Gösterge 

Paneli Ayarı

Dil     

Görüntülenen dili değiştirir.

ENGLISH

*1

/

DEUTSCH

/

ITALIANO

/

FRANÇAIS

/

ESPAÑOL

/

Polski

/

PORTUGUÊS

/

NEDERLANDS

/

DANSK

/

SVENSKA/NORSK

/

TÜRK

/

SUOMI

/

Uyarı Mesajı

Sürücü bilgi arayüzü uyarı mesajını açar ve kapatır.

AÇIK/KAPALI

*1

Dış Sıcaklığı 

Ayarlama Ekranı 

Sıcaklık değerini birkaç derece ayarlar.

-3°C

 ~ 

±0°C

*1

 ~ 

+3°C

“Sıfırlanabilir Mesafe 

Ölçer A” Sıfırlama 

Zamanı

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt 

ekonomisi A, ortalama hız A ve geçen süre A’nın 

hesaplanması ayarını değiştirir.

Depo Tamamen 

Doldurulduğunda/

Kontak Kapatıldığında/

Manuel Sıfırlama

*1

“Sıfırlanabilir Mesafe 

Ölçer B” Sıfırlama 

Zamanı

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B, ortalama yakıt 

ekonomisi B, ortalama hız B ve geçen süre B’nin 

hesaplanması ayarını değiştirir.

Depo Tamamen 

Doldurulduğunda/

Kontak Kapatıldığında/

Manuel Sıfırlama

*1

Ayar Grubu  

Değiştirilebilir Özellikler

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

158

uu

Göstergeler ve Ekranlar

u

Sürücü Bilgi Arayüzü

Gösterge Paneli

*

1:Varsayılan Ayar

Gösterge 

Paneli Ayarı

Alarm Ses Kontrolü

Sesli ikaz, uyarılar, sinyal sesi vs. gibi alarm

ses seviyelerini değiştirir.

Maks/Orta

*1

/Min

Hız/Mesafe Birimleri

Sıfırlanabilir mesafe ölçer 

Aydınlatma 

Ayarı

Otomatik Uzun Far

Otomatik uzun farları açar ve kapatır.

AÇIK

*1

/KAPALI

İç Aydınlatma 

Kararma Süresi

Kapıları kapatmanızın ardından iç lambaların yanık 

kalma süresini değiştirir.

60san/30san

*1

/15san

Far Otomatik KAPANMA 

Zamanlayıcısı

Kapıları kapatmanızın ardından dış lambaların 

yanık kalma süresini değiştirir.

60san/30san/15san

*1

/0san

Farın Sileceklerle 

Entegrasyonu

Far kolu 

AUTO

 konumunda iken farlar otomatik 

olarak yandığında silecek çalışması

ayarlarını değiştirir.

AÇIK

*1

/KAPALI

Ayar Grubu  

Değiştirilebilir Özellikler

Açıklama   

Seçilebilir Ayarlar

Soldan direksiyonlu tip

 

km/s∙km*1/mil/s∙mil

Sağdan direksiyonlu tip

 

km/s∙km/mil/s∙mil

*1

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..