Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 7

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 7

 

 

111

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Vites Konum 

Göstergesi

Geçerli vites konumunu gösterir.

Vites Değiştirme

 S.403

Şanzıman 

Sistemi 

Gösterge 

Lambası

Şanzıman sisteminde bir

problem varsa yanar.

Sürüş esnasında yanıyor

 – Ani

kalkışlardan ve hızlanmalardan

kaçınınız ve aracı derhal bir servise

kontrol ettiriniz.

Aracınızı hemen güvenli bir yere

park ediniz.

Aracın Çekilmesi

 S.62

6

Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

112

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Emniyet 

Kemeri 

Hatırlatıcısı 

İkaz Lambası

Güç modunu ON konumuna

getirdiğinizde emniyet kemeriniz

takılı değilse, yanar.

Ön yolcu emniyet kemerini

takmıyorsa,  ikaz lambası birkaç

saniye içinde yanar.

Sürücü veya ön yolcu emniyet

kemerini takmamışsa sürüş

esnasında yanar. Düzenli

aralıklarla uyarı sesleri duyulur

ve ikaz lambası yanıp söner.

Sürücü ve ön yolcu emniyet

kemerini taktığında uyarı sesi

kesilir ve ikaz lambası söner.

Sürücü ve ön yolcu emniyet

kemerini takmasına rağmen

yanık kalıyor 

– Sensörde bir

algılama arızası ortaya çıkmış

olabilir. Aracınızı bir servise

kontrol ettiriniz.

Emniyet Kemeri Uyarı Işığı 

S.45

Güç modu açıkken arka koltuk

emniyet kemeri açıldığında bir

süre yanar ve sürücü bilgi

arayüzünde kırmızı bir simge

görüntülenir.

Gösterge lambası, siz ve arka

koltuktaki yolcular emniyet

kemerlerini taktığınızda söner.

Sürüş sırasında gösterge lambası

yandığında sesli uyarı duyulur.

Emniyet kemeri takıldığında,

gösterge lambası söner ve sürücü

bilgi arayüzünde yeşil bir simge

görüntülenir.

Emniyet Kemeri Uyarı Işığı

 S.45

Düşük Yakıt 

İkaz Lambası

Depodaki yakıt miktarı

azaldığında yanar (yaklaşık 5,3

Litre kaldığında).

Yakıt göstergesi sisteminde bir

problem varsa yanıp söner.

Yanıyor

 – Mümkün olan en kısa

zamanda aracınıza yakıt alınız.

Yanıp sönüyor

 - Aracınızı bir

servise kontrol ettiriniz.

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

113

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Kilitlenmeyi 

Önleyen Fren

Sistem (

ABS

Uyarı Lambası

ABS sisteminde herhangi bir

problem varsa yanar.

Sürekli yanıyor 

– Aracı bir servise

kontrol ettiriniz. Lamba yanarken

aracınızın frenleri normal bir şekilde

çalışır fakat ABS fonksiyonu devre

dışı kalmıştır.

Kilitlenmeyi Önleyici Fren 

Sistemi (ABS) 

S. 503

Hava

Yastığı Sistemi 

Gösterge 

Lambası

Aşağıdaki sistemlerde herhangi

bir arıza algılandığında yanar:

- Hava Yastığı Sistemi

- Yan hava yastığı sistemi

- Perde hava yastığı sistemi

- Emniyet kemeri gergisi

Sürekli yanıyor

 – Aracı bir

servise kontrol ettiriniz.

Yolcu Ön

Hava Yastığı 

Açık/Kapalı 

İkaz Lambaları

Yolcu ön hava yastığı devrede

olduğunda: İkaz lambası tekrar

yanar ve yaklaşık 60 saniye

boyunca yanık kalır.

Yolcu ön hava yastığı devre dışı

olduğunda: Kapalı ikaz lambası

yanar ve yanık kalır. Bu, yolcu

ön hava yastığının devre dışı

olduğunu hatırlatır.

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapatma

 

Sistemi  

S. 61

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

114

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Araç Denge 

Destek (VSA) 

Sistemi 

Gösterge 

Lambası

VSA devrede olduğunda yanıp

söner.

VSA sisteminde veya yokuşta

kalkış destek sisteminde

herhangi bir sorun olduğunda

yanar.

Sürekli yanıyor

 – Aracı bir

servise kontrol ettiriniz.

Araç Denge Destek (VSA)

 

Sistemi 

S.420

Yokuşta kalkış destek sistemi

 

S.399

12 volt akünün bağlantısı kesildik-

ten sonra yeniden bağlandığında

VSA sistemi geçici olarak devre

dışı bırakılırsa yanar.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir hızla

kısa bir mesafe sürünüz. Gösterge

lambası sönmelidir. Aksi halde,

aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Araç Denge 

Destek (VSA) 

OFF

Gösterge 

Lambası

VSA’yı kısmen devreden

çıkardığınızda yanar.

VSA’yi Açma ve Kapatma 

S. 421

12 volt akünün bağlantısı kesildik-

ten sonra yeniden bağlandığında

VSA sistemi geçici olarak devre

dışı bırakılırsa yanar.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir hızla

kısa bir mesafe sürünüz. Gösterge

lambası sönmelidir. Aksi halde,

aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Elektrikli 

Hidrolik 

Direksiyon 

(EPS) Sistemi 

İkaz Lambası

EPS sisteminde bir sorun

olduğunda yanar.

Sürüş esnasında yanıyor 

– Derhal

emniyetli bir yerde durunuz.

Sürekli yanıyor 

– Aracı bir servise

kontrol ettiriniz.

Elektrikli Hidrolik Direksiyon

 

(EPS) Sistemi Uyarı Lambası 

Yanıyorsa

 S.61

6

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

115

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Düşük Lastik 

Basıncı/Lastik 

Havası İnik 

Uyarı Sistemi 

İkaz Lambası

Güç modu ON konumuna

alındığında ve araç 45 saniye

içinde hareket ettirilmezse,

başlatma işleminin henüz

tamamlanmadığını belirtmek için

kısa bir süre yanabilir.

Aşağıdaki durumlarda yanar ve

yanık kalır:

- Lastiklerden birisinin veya

birkaçının basıncı belirgin

biçimde düşük olduğunda.

- Sistem yeniden

başlatılmadığında.

Sürüş esnasında yanıyor

 - Aracı

emniyetli bir yerde durdurunuz,

lastik basınçlarını kontrol ediniz ve

gerekirse lastiğe/lastiklere hava

basınız.

Lastikler önerilen hava basıncında

şişirildikten sonra yanık kalıyor

– Sistemin yeniden başlatılması

gereklidir.

Lastik Havası İnik Uyarı

 

Sisteminin Yeniden 

Başlatılması

 S.42

4

Lastik havası inik uyarı

sisteminde bir problem varsa

yaklaşık bir dakika boyunca

yanıp söner ve ardından yanık

kalır.

Yanıp söner ve yanık kalır

 –

Aracı bir servise kontrol ettiriniz.

12-Volt akü ayrılıp bağlandıktan

sonra lastik havası inik uyarı

sistemi geçici olarak devreden

çıktığında yanar.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir

hızla kısa bir mesafe sürünüz.

Gösterge lambası sönmelidir. Aksi

halde, aracınızı bir servise kontrol

ettiriniz.

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

116

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Sistem Mesajı 

Uyarı Lambası

Bir sorun tespit edildiğinde

uyarı sesi ile birlikte yanar.

Sürücü bilgi arayüzünde bir

sistem mesajı aynı anda belirir.

Gösterge lambası yanarken
(Giriş ekranı) düğmesine basınız ve

mesajı tekrar görmek için      (bilgi)

öğesini seçiniz.

Ekranın Değiştirilmesi 

S.14

1

Sürücü bilgi arayüzünde bir sistem

mesajı belirdiğinde bu bölümdeki

gösterge lambaları bilgilerine

bakınız. Mesaja uygun şekilde

cevap veriniz.

Uyarı iptal edilmedikçe veya

(Giriş ekranı) düğmesine

basılmadıkça sürücü bilgi arayüzü

normal ekrana dönmez.

Otomatik Uzun 

Far Göstergesi

Otomatik uzun farın tüm çalışma

koşulları karşılandığında yanar.

Otomatik Uzun Far 

S. 199

Sinyal ve 

Dörtlü Flaşör 

İkaz Lambaları

Sinyal kolunu kullandığınızda

yanıp söner.

Dörtlü flaşör düğmesine

bastığınızda, tüm sinyal

lambalarıyla birlikte yanıp söner.

Yanıp sönmüyor veya hızlı yanıp

sönüyor

Lamba Ampullerinin      

     

Değiştirilmesi

 S.55

5

Yüksek hızda sürüş yaparken

fren pedalına bastığınızda tüm

sinyal lambalarıyla birlikte yanıp

söner.

Acil Durdurma Sinyali 

S.505

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

117

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Uzun Far 

Göstergesi

Uzun farlar açıkken yanar.

Lambalar Açık 

Gösterge 

Lambası

Park, arka ve diğer 

dış 

lambalar açıkken yanar.

Lambalar 

 

S. 191

Ön Sis Farı 

Gösterge 

Lambası*

Sis farları yakıldığında yanar.

Sis Farları 

S. 195

Arka Sis Farı

Gösterge 

Lambası

Arka sis farı yakıldığında

yanar.

Sis Farları

 S. 195

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

118

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

*

Tüm modellerde bulunmuyor

İmmobilizer 

Sistemi 

Gösterge 

Lambası

İmmobilizer sistemi anahtar

bilgilerini tanıyamadığında

yanıp söner.

Yanıp sönüyor

 – Güç sistemini

çalıştıramazsınız. Güç modunu

VEHICLE OFF konumuna, daha

sonra tekrar ON moduna alınız.

Sürekli yanıp sönüyor

 – Sistemde

bir arıza olabilir. Aracınızı bir servise 

kontrol ettiriniz.

İmmobilizer sisteminde bir değişiklik

ya da sisteme ilave yapmayın. 

Elektrik problemleri ortaya çıkabilir.

Güvenlik 

Sistemi Alarm 

İkaz Lambası*

Güvenlik sistemi alarmı

ayarlandığında yanıp söner.

2

Güvenlik Sistemi Alarmı*

 S.182

ECON Modu

Gösterge 

Lambası

ECON modu açıldığında

yanar.

2

ECON Modu

 S. 405

Gösterge 

Lambası

Tüm modeller

Gösterge 

Lambası

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

Sağdan direksiyonlu tip

Güç modunu AÇIK konuma

getirmeden önce fren pedalına

basınız ve basılı tutunuz.

119

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Ayarlanabilir 

Hız Sınırlayıcı 

Uyarı Lambası 

(Beyaz/Yeşil)

düğmesine bastığınızda

beyaz yanar.

Farklı bir gösterge lambası 

yanıyorsa, 

LIM

 düğmesine

basınız.

Ayarlanabilir hız sınırlayıcı

ayarlandığında yeşil yanar.

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı

 

     S. 407

Akıllı Hız

Sınırlayıcı 

Uyarı Lambası 

(Beyaz/Yeşil)

düğmesine bastığınızda

beyaz yanar.

Farklı bir gösterge lambası 

yanıyorsa, 

LIM

 düğmesine

basınız.

RES/+

 düğmesine veya 

SET/-

düğmesine bastığınızda yeşil 

yanar.

Akıllı Hız Sınırlayıcı 

S. 413

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

120

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Düşük Hızda 

Takip Özellikli 

Ayarlanabilir 

Sabit Hız 

Kontrolü 

(

ACC

) Uyarı 

Lambası (Sarı)

Düşük Hızda Takip Özellikli ACC

sisteminde bir sorun varsa yanar.

Sürüş esnasında yanıyor 

– Aracı

bir servise kontrol ettiriniz.

12 volt akünün bağlantısı

kesildikten sonra yeniden

bağlandığında Düşük Hızda

Takip Özellikli ACC geçici olarak

devre dışı bırakılırsa yanar.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir

hızla kısa bir mesafe sürünüz.

Gösterge lambası sönmelidir. Aksi

halde, aracınızı bir servise kontrol

ettiriniz.

Maksimum yük sınırı

aşıldığında uyarı lambası

geçici olarak yanabilir.

Düşük Hızda Takip Özellikli

ACC otomatik olarak iptal edildi.

Toplam yükün maksimum yük sınırı

içinde olduğundan emin olunuz.

Yük Sınırı

 S.395

Sürekli yanıyor 

– Aracı bir servise

kontrol ettiriniz.

Düşük Hızda 

Takip Özellikli 

Ayarlanabilir 

Sabit Hız 

Kontrolü 

(

ACC

) Uyarı 

Lambası 

(Beyaz/Yeşil)

düğmesine bastığınızda

beyaz yanar.

Farklı bir gösterge lambası 

yanıyorsa, 

LIM

 düğmesine

basınız.

RES/+ 

düğmesine veya 

SET/-

düğmesine bastığınızda yeşil 

yanar.

Düşük Hızda Takip Özellikli 

     Ayarlanabilir Sabit Hız      

Kontrolü (ACC) 

S.44

8

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

121

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Şerit Takip

Sistemi

(

LKAS

) Uyarı

Lambası (Sarı)

LKAS sisteminde herhangi bir

sorun olduğunda yanar.

Sürekli yanıyor 

– Aracı bir

servise kontrol ettiriniz.

Uyarı lambası, Maksimum Yük

Sınırı aşıldığında geçici olarak

yanabilir.

Toplam yükün izin verilen maksimum

ağırlık sınırı içinde olduğundan emin

olunuz.

Yük Sınırı

 S. 395

Sürekli yanıyo

r – Aracı bir

servise kontrol ettiriniz.

Şerit Takip 

Sistemi 

(

LKAS

) Uyarı 

Lambası (Yeşil)

LKAS düğmesine

bastığınızda yanar.

Şerit Koruma Destek Sistemi

 

(LKAS) 

S. 468

Yoldan 

Ayrılmayı 

Önleme

Sistemi Destek

için Hazır

Uyarı Lambası

Yoldan Ayrılmayı Önleme

sistemi için tüm etkinleştirme

koşulları karşılandığında ve şerit

işaretleyicileri algılandığında

yanar.

Yoldan Ayrılmayı Önleme

 

Sistemi 

 S. 479

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

122

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Emniyet

Destek Uyarı

Lambası (Sarı)

Yoldan Ayrılma Önleme

sisteminde, Kör Nokta Bilgi

Sisteminde* veya CMBS’de

herhangi bir sorun olduğunda

yanar.

Sürekli yanıyor 

– Aracı bir

servise kontrol ettiriniz.

Maksimum izin verilen ağırlık

aşıldığında uyarı lambası

geçici olarak yanabilir.

Toplam yükün maksimum izin

verilen ağırlık içinde olduğundan

emin olunuz.

Yük Sınırı

 S.395

12 volt akünün bağlantısı

kesildikten sonra yeniden

bağlandığında Yoldan Ayrılma

Önleme sistemi ve CMBS

geçici olarak devre dışı

bırakılırsa yanar.

Aracı 20 km/s'den daha düşük bir

hızla kısa bir mesafe sürünüz.

Gösterge lambası sönmelidir. Aksi

halde, aracınızı bir servise kontrol

ettiriniz.

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

123

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Emniyet 

Destek Uyarı 

Lambası 

(Sarı)

Yoldan Ayrılma Önleme sistemi,

kör nokta bilgi sistemi* ve/veya

CMBS kendiliğinden

kapandığında yanar.

Yanık kalıyor 

– Kameranın içindeki

sıcaklık çok yüksek.

Kamerayı soğutmak için klima

kontrol sistemini kullanınız.

Kameranın içindeki sıcaklık

düştüğünde sistem devreye girer.

Geniş Ön Görüş Kamerası 

S. 494

Yanık kalıyor

 – Kameranın

çevresindeki alan kir, çamur vs. ile

engellenmiş. Aracınızı emniyetli bir

yerde durdurunuz ve yumuşak bir

bez kullanarak atıkları temizleyiniz.

Kameranın çevresini temizlemenize

rağmen ikaz lambası ve mesaj

görünmeye devam ediyorsa, aracı

bir servise kontrol ettiriniz.

Geniş Ön Görüş Kamerası 

S. 494

Tünelde veya gece, gün ağarırken

veya alacakaranlık gibi karanlık

ortam koşullarında araç kullanırken

yanabilir.

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

124

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Emniyet 

Destek Uyarı 

Lambası (Sarı)

Kör nokta bilgi sistemi

sensörünün çevresinde çamur,

kar veya buz biriktiğinde yanar.

Sürüş sırasında yanıyor

 - Kör

nokta bilgi sistemi sensörü herhangi

bir cisim tarafından egelleniyor

olabilir. Kör nokta bilgi sistemi

sensörünün çevresini kontrol ediniz

ve tüm engelleri kaldırınız.

Kör Nokta Bilgi Sistemi*

 S. 427

Emniyet Destek 

Uyarı Lambası 

(Yeşil/Gri)

Yoldan Ayrılmayı Önleme

Sistemi, kör nokta bilgi sistemi*

ve CMBS devrede iken yeşil

renkte yanar.

Yoldan Ayrılmayı Önleme

Sistemi, kör nokta bilgi sistemi*

veya CMBS devreden çıktığında

yeşil ve gri renkte yanar.

Yoldan Ayrılmayı Önleme

Sistemi, kör nokta bilgi sistemi*

ve CMBS devreden çıktığında

gri renkte yanar.

Yoldan Ayrılmayı Önleme

 

Sistemini Açma ve Kapatma 

S. 482

Kör Nokta Bilgi Sistemi* 

S. 427

CMBS’yi Açma ve Kapatma

 

     S. 439

Kör nokta bilgi sistemi 

bulunan modeller

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

125

uu

Gösterge Lambaları

u

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları

Sürücü bilgi arayüzünde aşağıdaki mesajlar belirir.        (Giriş Ekranı) düğmesine basınız,      (bilgi) öğesini seçiniz, ardından

sistem mesajı göstergesi açıkken mesajı tekrar görmek için sol seçim düğmesine basınız.

Araç bir arızadan dolayı çalışmadığında

görünür.

Aracı derhal güvenli bir yere çekiniz.

(Sarı)

Araç bir arızadan dolayı durdurulduktan sonra

beklenmedik bir şekilde hareket etme riski

olduğunda görünür.

Araç durdurulduğunda park frenini uygulayınız.

2

 

Park Freni 

S.496

Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Kapılardan biri veya bagaj kapısı tam olarak

kapanmadığında görünür.

Sürüş esnasında kapılardan biri veya bagaj kapısı

açık olduğunda görünür. Bir ikaz sesi duyulur.

Tüm kapılar ve bagaj kapısı kapatıldığında söner.

Park sensörü sisteminde bir problem varsa

görünür.

Sensörün/sensörlerin etrafındaki alanda çamur, buz,

kar, vb. maddeler olup olmadığını kontrol ediniz.

Alanı temizlemenize rağmen ikaz lambaları

yanıyorsa, sistemi bir servise kontrol ettiriniz.

Akustik araç alarm sistemiyle ilgili bir sorun

olduğunda görünür.

Aracınızı derhal bir servise kontrol ettiriniz.

Park sensörü sistemli modeller

Mesaj

Durum 

Açıklama

126

uu

Gösterge Lambaları

u

Sürücü Bilgi Arayüzü Uyarı ve Bilgi Mesajları

Gösterge Paneli

Mesaj

Durum 

Açıklama

12-volt akü şarj sistemi ile ilgili bir sorun

olduğunda görünür.

Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Güç modu ON konumundayken, dış hava

sıcaklığı 3°C’nin altına düştüğünde görünür.

Yolun buzlanma ve kaygan olma tehlikesi vardır.

Motor yağı basıncı düşük olduğunda görünür.

Sürüş esnasında beliriyor 

– Derhal emniyetli bir

yerde

 

durunuz.

2

 

Düşük Yağ Basıncı Uyarısı Görünürse 

S. 613

Motor çalışırken, motor yağı seviyesi düşük

olduğunda görünür.

Sürüş esnasında beliriyor

 – Derhal emniyetli bir

yerde durunuz.

2

 

Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sembolü Görünürse 

 

S. 619

Motor çalıştığında, motor yağ seviye

sensöründe bir problem olduğunda görünür.

Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Otomatik aydınlatma kontrol sisteminde bir

problem varsa görünür.

Sürüş esnasında görünüyor 

– Lambaları manuel

olarak yakınız ve aracı bir servise kontrol ettiriniz.

Farlarda herhangi bir sorun olduğunda
görünür.

Sürüş esnasında görünüyor 

– Farlar açık

olmayabilir. Koşullar güvenli sürüşe izin veriyorsa,

aracınızı en kısa zamanda servise kontrol ettiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..