Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 6

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 6

 

 

uu

Çocuk Emniyeti

u

Bebeklerin ve Küçük Çocukların Emniyeti

94

Emniyetli Sürüş

Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri

Kullanılarak Takılması

Çocuk koltuğu, kucak/omuz kemeri ile herhangi bir arka koltuğa veya 

kaçınılmaz ise, ön yolcu koltuğuna monte edilebilir.

1.

Kafalığı en alt konumuna indiriniz.

2.

Çocuk koltuğunu araç koltuğunun

üzerine yerleştiriniz.

3.

Çocuk koltuğu üreticisinin talimatları

doğrultusunda emniyet kemerini çocuk

koltuğundan geçiriniz ve kilit dilini kemer

tokasına itiniz.

Kilit dilini klik sesi gelene kadar itiniz.

1

Çocuk Koltuğunun Kucak/Omuz Emniyet Kemeri 

   Kullanılarak Takılması

Uygun şekilde bağlanmamış bir çocuk koltuğu bir 

kaza anında yeterli korumayı sağlamayacak ve 

çocuğun veya diğer yolcuların yaralanmasına 

sebep olacaktır.

95

uu

Çocuk Emniyeti

u

Bebeklerin ve Küçük Çocukların Emniyeti

Devam ediyor

Emniyetli Sürüş

a

 

Tırnak

4.

Tırnağı aşağı doğru bastırınız. Çocuk

koltuğu tarafındaki aralıktan kemerin

omuz kısmını geçiriniz.

5.

Emniyet kemerinin omuz kısmını tokanın

yakınlarından tutunuz ve kemerin kucak

kısmındaki gevşekliği almak için çekiniz.

u

 

Bunu yaparken, ağırlığınız çocuk

koltuğuna veriniz ve araç koltuğuna 

doğru bastırınız.

6.

Kemeri uygun şekilde yerleştirip tırnağa

bastırınız. Kemerin kıvrılmadığından

emin olunuz.

u

 

Tırnağa bastırırken, kemerde

bulunabilecek gevşekliği almak için 

üst omuz kısmını çekiniz.

7.

Sağa sola ve ileri geri sallayarak çocuk

koltuğunun sıkı şekilde

sabitlendiğinden emin olunuz, en ufak

bir sallantı hissedilmemelidir.

8.

Çocuğun ulaşabileceği kullanılmayan

herhangi bir emniyet kemerinin tokaya

takılmış olduğundan emin olunuz.

uu

Çocuk Emniyeti

u

Bebeklerin ve Küçük Çocukların Emniyeti

96

Emniyetli Sürüş

Kayış ile Güvenliğin Artırılması

Düz üst kayış tipi

Her bir arka koltuk için tavanda bir adet 

kayış bağlantı noktası bulunmaktadır. 

Kayışla birlikte verilen ancak emniyet 

kemeri ile takılabilen bir çocuk koltuğunuz 

varsa, kayış ek güvenlik için kullanılabilir.

1.

Uygun kayış bağlantı noktasını

bulunuz.

2.

Kafalığı en alt konumuna indiriniz.

3.

Bağlantı kapağını açınız.

4.

Kayışı koltuk arkalığının üzerinden

geçiriniz. Kayışın kıvrılmadığından emin

olunuz.

5.

Kayış kancasını bağlantıya

sabitleyiniz.

6.

Bağlantı kayışını, çocuk koltuğu

üreticisinin talimatları doğrultusunda

sıkınız.

1

Kayış ile Güvenliğin Artırılması

UYARI: 

Çocuk koltuğu bağlantı noktaları, sadece 

doğru bir şekilde yerleştirilmiş çocuk koltuklarının 

tatbik edeceği yükü taşıyacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bu bağlantı noktalarının hiçbir 

şekilde yetişkinlerin emniyet kemerlerini, kablo 

demetlerini ya da diğer tip malzeme ve ekipmanı 

araca bağlamak için kullanılmaması gerekir.

Emniyet kemerini veya alt bağlantıları kullanırken 

daima öne dönük çocuk emniyet sistemi için bir ip 

kullanınız.

a

 

Kayış Bağlantı Noktaları

b

 

Kapak

a

 

Aracın ön tarafı

b

 

Kayış Bağlantı Kancası

c

 

Bağlantı

97

uu

Çocuk Emniyeti

u

Bebeklerin ve Küçük Çocukların Emniyeti

Emniyetli Sürüş

Diğer üst kayış tipi

a

 

Aracın ön tarafı

b

 

Kayış Bağlantı Kancası

 

c

 

Bağlantı

98

uu

Çocuk Emniyeti

u

Büyük Çocukların Emniyeti

Emniyetli Sürüş

Büyük Çocukların Emniyeti

Büyük Çocukların Korunması

Emniyet Kemerinin Doğru Takıldığının Kontrol Edilmesi

İzleyen sayfalarda, emniyet kemerinin doğru takılmasının kontrolü, ne tür 

yükseltici kullanılması gerektiği ile ilgili talimatlar ve ön koltukta oturması 

gereken bir çocukla ilgili önemli bilgiler verilmektedir.

Çocuk, çocuk koltuğu kullanmak için çok büyükse, çocuğu arka koltukta kucak/

omuz kemeri kullanarak emniyete alınız. Çocuğu dik konumda ve arkasına 

yaslanmış halde oturtunuz, ardından aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

Kontrol listesi

Çocuğun dizleri koltuğun kenarında

rahat bir şekilde bükülüyor mu?

Omuz kemeri çocuğun boynu ile kolu

arasından mı geçiyor?

Kemerin kucak kısmı mümkün olan en

alçak konumunda mı, çocuğun

kalçalarına temas ediyor mu?

Çocuk koltukta, tüm yolculuk boyunca o

pozisyonda oturabilecek mi?

Bu soruların tümüne evet cevabını verebiliyorsanız, çocuk kucak/omuz 

kemerini doğru şekilde takmaya hazırdır. Sorulardan herhangi birisine hayır 

cevabı veriyorsanız, bir yükseltici koltuk kullanmadan emniyet kemeri vücuduna 

tam olarak oturana dek çocuk bir yükseltici koltukta yolculuk yapmalıdır.

1

Büyük Çocukların Emniyeti

3

UYARI

12 yaşındaki veya daha küçük bir çocuğu ön 

koltuğa oturtmak, yolcu ön hava yastığının 

açılması durumunda yaralanmaya ve ölüme 

sebep olabilir.

Büyük bir çocuğun ön koltukta oturması 

gerekiyorsa, koltuğu mümkün olduğunca 

geriye kaydırınız, çocuğu düzgün şekilde 

oturtup emniyet kemerini uygun şekilde 

bağlayınız, gerekiyorsa yükseltici koltuk 

kullanınız.

Devam ediyor

99

uu

Çocuk Emniyeti

u

Büyük Çocukların Emniyeti

Emniyetli Sürüş

Kucak/omuz kemeri düzgün şekilde 

kullanılamazsa, çocuğu arka koltukta bir 

yükseltici koltuğa oturtunuz. Çocuğun 

emniyeti için, çocuğun, yükseltici koltuk 

üreticisinin tavsiyelerini karşıladığından 

emin olunuz.

Belirli bir yükseltici koltuk için arkalık 

vardır. Arkalığı yükseltici koltuğa takınız ve 

arkalığı yükseltici koltuk üreticisinin 

talimatları göre araç koltuğuna ayarlayınız. 

Emniyet kemerinin, arkalığın omuz 

kısmındaki kılavuzdan düzgün bir şekilde 

geçtiğinden ve kemerin çocuğun boynuna 

temas etmediğinden emin olunuz.

Yükseltici Koltuklar

1

Yükseltici Koltuklar

Yükseltici koltuk takarken, beraberindeki 

talimatları okuduğunuzdan emin olunuz ve koltuğu 

buna uygun şekilde takınız.

Yüksek ve düşük tip yükseltici koltuklar mevcuttur. 

Çocuğun emniyet kemerini doğru şekilde 

takmasına izin veren bir yükseltici koltuk seçiniz.

Omuz kemerini ayarlamak daha kolay olduğu için 

arkalığı bulunan bir yükseltici koltuk öneririz.

a

 

Kılavuz

100

uu

Çocuk Emniyeti

u

Büyük Çocukların Emniyeti

Emniyetli Sürüş

Daha Büyük Çocukların Korunması – Son Kontroller

Aracınızda çocukların uygun şekilde korunabileceği arka koltuklar vardır. 

Aracınızda bir grup çocuğu taşımak zorundaysanız ve çocuklardan biri önde 

oturmak durumundaysa:

Bu kılavuzda yer alan talimatları ve emniyet bilgilerini okuyup anladığınızdan

emin olunuz.

Ön yolcu koltuğunu olabildiğince geriye çekiniz.

Çocuğun dik oturmasını ve sırtını koltuğa dayamasını sağlayınız.

Emniyet kemerinin düzgün şekilde takıldığından, çocuğun koltukta

emniyette olduğundan emin olunuz.

Çocuk yolcuların izlenmesi

Gözünüzün sürekli çocuk yolcuların üzerinde olmasını şiddetle tavsiye ederiz. 

Daha büyük çocuklara dahi kimi zaman emniyet kemerini bağlamasını veya 

düzgün şekilde oturmasını hatırlatmak gerekebilir.

101

Emniyetli Sürüş

Egzoz Gazı Tehlikesi

Karbon Monoksit Gazı

Aracın motor egzozu, renksiz, kokusuz ve son derece zehirli bir gaz olan 

karbon monoksit içerir. Aracınızın bakımını gerektirdiği şekilde yaptığınız 

sürece, karbon monoksit aracın içine girmeyecektir.

Aşağıdaki durumlarda egzoz sisteminizde kaçak kontrolü yaptırınız

Egzoz sisteminden olağandışı sesler geldiğinde.

Egzoz sisteminin hasar görmesi durumunda.

Yağ değişimi için araç kaldırıldığında.

Aracı bagaj kapısı açıkken çalıştırdığınızda, hava akımı egzoz gazını aracın 

içine itebilir ve tehlikeli bir duruma neden olabilir. Aracınızı bagaj kapısı açık 

olarak kullanmanız gerekiyorsa, bütün pencereleri açınız ve havalandırma 

sistemini aşağıda belirtilen şekilde ayarlayınız.

1.

Temiz hava modunu seçiniz

2.

modunu seçiniz.

3.

Fan hızını en yükseğe getiriniz.

4.

İç sıcaklığı uygun bir seviyeye getiriniz.

Park edilmiş bir araç içerisinde, motor çalışır halde bekliyorsanız klima 

kontrol sistemini aynı şekilde ayarlayınız.

1

Karbon Monoksit Gazı

Garaj gibi kapalı alanlar çok çabuk bir şekilde 

karbon monoksit gazıyla dolabilirler.

Garaj kapısı kapalıyken motoru çalıştırmayınız. 

Garaj kapısı açık olsa bile, motoru çalıştırmanızın 

hemen ardından garajdan çıkınız.

3

UYARI

Karbon monoksit gazı zehirlidir. Solunması 

bilinç kaybına hatta ölümünüze sebep 

olabilir.

Karbon monoksit solumanıza sebep olacak 

herhangi bir kapalı alandan veya aktiviteden 

uzak durunuz.

102

Emniyetli Sürüş

Emniyet Etiketleri

Emniyet Etiketlerinin Yerleri

Burada aracınızdaki etiketlerin yerleri gösterilmektedir. Bu etiketler, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikelere 

karşı sizi uyarırlar. Bu etiketleri dikkatle okuyunuz.

Herhangi bir etiket yerinden çıkarsa ya da okunmaz hale gelirse, değiştirilmesi için Honda yetkili servisine başvurunuz.

a

  

Çocuk Yolcuların Korunması (Soldan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 76

b

  

Çocuk Yolcuların Korunması (Sağdan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 76

c

  

Arka Koltuk Kafalığı

 

2

 

S. 219

d

  

Yakıt

 

2

 

S. 5

19

e

  

Boya Bilgileri (Sağdan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 58

6

f

  

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapalı Sistemi (Sağdan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 63

g

 

12-volt akü

 

2

 

S. 57

5

103

uu

Emniyet Etiketleri

u

Label Locations

Emniyetli Sürüş

h

 

Radyatör Kapağı

 

2

 S. 551

i

 

Klima

 

2

 

S. 5

78

j

 

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapalı Sistemi (Soldan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 63

k

 

Boya Bilgileri (Soldan direksiyonlu tip)

 

2

 

S. 58

6

106

Gösterge Paneli

Gösterge Lambaları

*

Tüm modellerde bulunmuyor

Lambası
Hazır Gösterge Lambası

S

.

 

110

Düşük Yakıt İkaz Lambası 

S

.

 

112

Elektronik Hidrolik Direksiyon 

(EPS) Sistemi Uyarı Lambası

1

*

S

.

 

114

Park Freni ve

Fren Sistemi İkaz 

Lambası (Kırmızı)
Park Freni ve

Fren Sistemi İkaz 

Lambası (Sarı)
Otomatik Fren Tutma 

Sistemi Uyarı Lambası
Otomatik Fren Tutma

Gösterge Lambası

*1:

 

Güç modunu ON olarak ayarladığınızda, bu uyarı lambaları sistem kontrollerinin yapıldığını göstermek için yanar. Birkaç saniye sonunda veya güç sistemi

başladıktan sonra kaybolurlar. Bir uyarı lambası yanmaz veya sönmezse, ilgili sistemde bir arıza olabilir. Sorunu gidermek için kullanım kılavuzundaki talimatları 

izleyiniz.

S

.

 

107

1

*

Arıza İkaz Lambası
12 Volt Akü

Şarj Sistemi İkaz Lambası

Kilitlenmeyi Önleyen 

Fren Sistemi (

ABS

Uyarı Lambası

Emniyet Kemeri Uyarı 
Gösterge Lambası

Hava Yastığı Sistemi 

Gösterge Lambası 

Düşük Lastik Basıncı/

Lastik Havası İnik Uyarı 

Sistem Uyarı Lambası

S

.

 

109

S

.

 

108

S

.

 

108

S

.

 

110

S

.

 

110

*1

*1

1

*

*1

S

.

 

115

*1

Vites Konum Göstergesi

     

S

.

 

111

Şanzıman Sistemi

Uyarı Lambası

S

.

 

111

S

.

 

112

S

.

 

113

S

.

 

113

1

*

1

*

1

*

1

         

Güç Sistemi Gösterge 

 

S

.

 

109

*

1

    

EV Gösterge Lambası 

S

.

 

110

*

Uzun Far Gösterge Lambası

S

.

 

117

Sinyal ve Dörtlü Flaşörler 

Uyarı Lambaları

S

.

 

116

Sistem Mesajı 

Uyarı Lambası

S

.

 

116

Lambalar Açık Uyarı Lambası 

S

.

 

117

Ön Sis Farı Gösterge 

Lambası*

S

.

 

117

Arka Sis Farı Gösterge Lambası

  

S

.

 

117

Otomatik Uzun Far

Gösterge Lambası

S

.

 

116

1

*

ECON Modu Gösterge 

Lambası

Araç Denge Sistemi (VSA) 

Sistemi Uyarı Lambası

S

.

 

118

İmmobilizer Sistemi

Uyarı Lambası 

S

.

 

118

S

.

 

114

Güvenlik Sistemi Alarmı 

Uyarı  Lambası*

S

.

 

118

1

*

Yoldan Ayrılmayı 

Önleme Sistemi Destek 

için Hazır Uyarı Lambası

S

.

 

121

Ayarlanabilir Hız  

Sınırlayıcı Uyarı Lambası 

(Beyaz/Yeşil)

S

.

 

119

S

.

 

120

S

.

 

12

1

Düşük Hızda Takip Özellikli 

Ayarlanabilir Sabit Hız Kontrolü  

(

ACC

) Uyarı Lambası (Sarı)

 

Düşük Hızda Takip Özellikli 

Ayarlanabilir Sabit Hız Kontrolü 

(

ACC

) Uyarı Lambası 

(Beyaz/Yeşil)

S

.

 

120

Şerit Takip Sistemi 

(

LKAS

) Uyarı Lambası 

 

(Sarı)

Şerit Takip Sistemi 

(

LKAS

) Uyarı Lambası 

(Yeşil)

S

.

 

121

*1

*1

Akıllı Hız Sınırlayıcı

Gösterge  Lambası

(Beyaz/yeşil)

S

.

 

119

Emniyet Destek Uyarı 

Lambası

 

(Sarı)

S

.

 

121

Emniyet Destek Uyarı 

Lambası (Yeşil/Gri)

S

.

 

123

1

*

Yolcu Ön Hava Yastığı Açık/ 

Kapalı Uyarı Lambaları

S

.

 

113

*1

Araç Denge Sistemi (VSA) 

OFF

 Uyarı Lambası

S

.

 

114

1

*

107

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

El Freni ve 

Fren Sistemi 

İkaz Lambası 

(Kırmızı)

Park  freni  çekildiğinde  yanar  ve

indirildiğinde söner.

Fren hidroliği seviyesi düşük

olduğunda yanar.

Fren sisteminde herhangi bir

sorun olduğunda yanar.

Park freni tamamen

indirilmeden aracı kullanırsanız

bir uyarı sesi duyulur ve ikaz

lambası yanar.

Sürüş esnasında yanıyor

 – Park

freninin indirilmiş olduğundan emin

olunuz. Fren hidroliği seviyesini

kontrol ediniz.

Sürüş esnasında uyarı lambası

 

yandığı zaman yapılacaklar

 S. 61

5

Park freni ve fren sistemi uyarı

lambası (sarı) ile birlikte yanar 

Aracı hemen güvenli bir yerde

durdurunuz. Onarım için bir yetkili

servis ile iletişime geçiniz. Fren

pedalının kullanılması zorlaşır.

Pedala normalden daha fazla

basınız.

Fren Sistemi Uyarı Lambası

 

(Sarı) Yanarken Fren Sistemi 

İkaz Lambası (Kırmızı) aynı 

anda yanarsa veya yanıp 

sönerse

 S.6

17

ABS ikaz lambası ile birlikte

yanıyor 

– Aracı bir serviste kontrol

ettiriniz.

Fren Sistemi İkaz Lambası

 

(Kırmızı) Yanarsa  veya Yanıp 

Sönerse

  S.61

5

(Kırmızı)

108

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Park Freni ve 

Fren Sistemi 

İkaz Lambası 

(Kırmızı)

Güç modu ACCESSORY veya

VEHICLE OFF

konumundayken elektrikli park

frenini uyguladığınızda

yaklaşık 30 saniye yanar ve

ardından söner.

Elektrikli park freni çekilmişken

güç modunu VEHICLE OFF

konumuna aldığınızda 30 saniye

kadar yanık kalır, ardından

kaybolur.

Yanıp sönüyor ve park freni ile

freni sistemi uyarı lambası (sarı)

aynı anda yanıyor

 – Elektrikli park

freni sisteminde sorun var. Park

freni çekilmeyebilir.

Park frenini kullanmaktan kaçınınız

ve aracınızı derhal yetkili serviste

kontrol ettiriniz.

Fren Sistemi Uyarı Lambası

 

(Sarı) Yanarken Fren Sistemi 

İkaz Lambası (Kırmızı) aynı anda 

yanarsa veya yanıp sönerse 

S.6

17

Otomatik Fren 

Tutma Sistemi 

Uyarı Lambası

Otomatik fren tutma sistemi

devrede iken yanar.

Otomatik Fren Tutma 

S. 500

Otomatik Fren 

Tutma 

Gösterge 

Lambası

Otomatik fren tutma sistemi

devrede iken yanar.

Otomatik Fren Tutma 

S. 500

(Kırmızı)

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

109

uu

Gösterge Lambaları

u

Devam ediyor

Gösterge Paneli

Elektrikli park freni sisteminde

ve/veya otomatik fren tutma

sisteminde herhangi bir sorun

olduğunda yanar.

Sürekli yanıyor

 – Park frenini

kullanmaktan kaçınınız ve aracı

derhal bir servise kontrol ettiriniz.

Güç Sistemi

Gösterge

Lambası

Elektrikli araç sisteminde

herhangi bir sorun olduğunda

yanar.

Yüksek Voltajlı akü sıcaklığı

yükseldiğinde yanar.

Aracınızı bir servise kontrol ettiriniz.

Güç Sistemi İkaz Lambası

 

Yanarsa

 S619

(Sarı)

Park Freni ve 

Fren Sistemi 

İkaz Lambası 

(Sarı)

Sıradan fren sistemi dışında,

frenleme ile ilgili herhangi bir

sistemde sorun olduğunda

yanar.

Rejeneratif frenleme ve elektrikli

servo fren sistemi ile birlikte

kontrolde bir sorun varsa yanar.

Sürüş sırasında yanar 

- Yüksek

hızlardan ve ani frenlemeden

kaçınınız. Aracı derhal yetkili servise

götürünüz.

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

110

uu

Gösterge Lambaları

u

Gösterge Paneli

Hazır 

Göstergesi

Araç sürüşe hazır olduğunda

yanar.

Gücü Açma

 S. 397

EV

 Gösterge 

Lambası

Araç motor tarafından hareket

ettiğinde ve motor

çalışmadığında yanar.

Arıza İkaz 

Lambası

Emisyon kontrol sistemlerinde

herhangi bir sorun olduğunda

yanar.

Motor silindirlerinde tekleme

algılandığında yanıp söner.

Sürüş esnasında yanıyor

 – Aracı

bir servise kontrol ettiriniz.

Sürüş esnasında yanıp sönüyor

 -

Yanıcı nesnelerin bulunmadığı

emniyetli bir yerde durunuz. Güç

sistemini 10 dakika veya daha uzun

süre durdurup soğumasını

bekleyiniz. Ardından, aracı bir

servise götürünüz.

Arıza İkaz Lambası Yanıyor veya 

Yanıp Sönüyorsa S.61

4

12 Volt Akü

Şarj Sistemi 

Gösterge 

Lambası

12-volt akü şarj olmuyorsa

yanar.

Aracınızı güvenli bir yerde

durdurunuz ve derhal

bir servise kontrol ettiriniz.

12-Volt Akü Şarj Sistemi İkaz 

Lambası Yanarsa

 S.61

3

Gösterge 

Lambası

Adı  

Yanıyor/Yanıp Sönüyor

Açıklama  

Mesaj

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..