Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 3

 

  Index      Manuals     Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

Honda Jazz (2022 year). Manual in Turkish - page 3

 

 

46

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerleriniz Hakkında

Emniyetli Sürüş

Arka koltuklar

a

 

Emniyet kemeri takılı

b

 

Emniyet kemeri takılı değil

Aracınız arka emniyet kemeri kullanımını 

izler. Arka emniyet kemerlerinden herhangi 

biri kullanılmıyorsa, sürücü bilgi arayüzü 

sizi bilgilendirir.

Ekran şu durumlarda görünür:

Arka kapılardan biri açılıp kapatıldığında.

Arka yolculardan herhangi birisi emniyet

kemerini taktığında veya çözdüğünde.

Sürüş sırasında herhangi bir arka yolcu 

emniyet kemerini çözdüğünde uyarı sesi 

duyulur.

47

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerleriniz Hakkında

Emniyetli Sürüş

Ön koltuklarda ve arka dış koltuklarda 

emniyeti artırmak için otomatik emniyet 

kemeri gericileri bulunur.

Orta ve şiddetli önde çarpışmalarda 

gericiler, bazen çarpışmanın şiddeti ön 

hava yastıklarını veya sürücü diz hava 

yastığını şişirmeye yetmese bile,  ön ve 

arka dış emniyet kemerlerini otomatik 

olarak gerer.

Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri

1

Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri

Emniyet kemeri gericileri sadece bir defa 

çalışabilir. Gerici devreye girerse, SRS uyarı 

lambası yanacaktır. Bir sonraki çarpışmada 

koruma sağlamayabileceği için bir servisin gericiyi 

değiştirmesi ve emniyet kemeri sistemini iyice 

kontrol etmesi gereklidir.

Orta ila şiddetli yandan çarpışmalarda, aracın 

çarpışma olan tarafındaki gericisi de devreye 

girer.

Sürücü koltuğu

Ön yolcu ve dış arka koltuklar

48

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

Emniyetli Sürüş

Emniyet Kemerinin Takılması

Ön koltuğu uygun pozisyona ayarlamanızın ve dik şekilde oturup sırtınızı 

koltuğa yaslamanızın ardından (doğru oturma biçimi için şekillere bakınız).

Koltukların Ayarlanması 

S.211

a

 

Kilit Dili

b

 

Toka

1.

Emniyet kemerini yavaşça dışarı çekiniz.

2.

Kilit dilini emniyet kemeri tokasına itiniz,

ardından tokanın kilitlendiğinden emin

olmak için kemeri çekiniz.

u

 

Emniyet kemerinin bükülmediğinden

ve bir şeye takılmadığından emin 

olunuz.

1

Emniyet Kemerinin Takılması

Hiç kimse emniyet kemeri bozuk olan veya 

düzgün şekilde çalışmayan bir koltuğa 

oturmamalıdır. Düzgün çalışmayan bir emniyet 

kemerini kullanmak kaza anında yolcuyu 

korumayabilir. Böyle bir durumda kemeri en kısa 

sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz.

Emniyet kemeri tamamen geri çekilmiş konumda 

kilitlenmiş görünüyorsa, omuz kemerini sert bir 

şekilde dışarı çekiniz ve ardından tekrar içeri 

itiniz.

Ardından toplayıcıdan yavaşça çekiniz ve takınız. 

Emniyet kemerini tamamen toplanmış konumdan 

çözemiyorsanız, kimsenin koltuğa oturmasına izin 

vermeyiniz ve aracınızı tamir için bir yetkili servise 

götürünüz.

Emniyet Kemerleriniz Hakkında

 S.42

Emniyet Kemeri Kontrolü

 S.54

Devam ediyor

49

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

Emniyetli Sürüş

3.

Kemerin kucağa oturan bölümünü

mümkün olduğunca kalça bölgenizden

geçecek şekilde ayarlayınız (şekle

bakınız), sonra kemerin vücudunuza iyice

oturmasını sağlamak için omuz

kısmından çekiniz. Böylece, çarpmanın

kuvveti güçlü pelvik kemiklerinize

uygulanır ve yaralanma tehlikesi azalır.

4.

Gerekiyorsa, kemeri çekerek boşluğunu

alınız, sonra kemerin göğsünüzün

ortasından ve omzunuzun üzerinde geçip

geçmediğini kontrol ediniz. Böylece bir

çarpışma anında darbe kuvvetleri,

bedeninizin üst kısmındaki güçlü

kemiklere yayılmış olur.

1

Emniyet Kemerinin Takılması

Kemeri açmak için, kırmızı 

PRESS

 düğmesine 

basınız, ardından tamamen toplanana kadar 

kemeri elinizle yönlendiriniz.

Araçtan çıkarken, emniyet kemerinin kapanan 

kapıya sıkışmaması için düzgün şekilde 

toplandığından emin olunuz.

Tokanın veya germe mekanizmasının içine asla 

yabancı bir cisim sokmayınız.

3

UYARI

Emniyet kemerlerinin yanlış 

konumlandırılması, bir çarpışma durumunda 

ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep 

olabilir.

Aracınızı kullanmaya başlamadan önce 

bütün emniyet kemerlerinin doğru 

konumlandırılmış olmalarına dikkat ediniz.

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

50

Emniyetli Sürüş

Omuz Bağlantısının Ayarlanması

1

Omuz Bağlantısının Ayarlanması

Ön koltuklarda uzun ve kısa yolculara uyum sağlaması için ayarlanabilir omuz 

bağlantıları vardır.

1.

Omuz bağlantısını dışarı doğru çekerken

bağlantıyı yukarı aşağı hareket ettiriniz.

2.

Bağlantıyı, emniyet kemerleri göğsünüzü

ortasından ve omzunuzun üstünden

geçecek şekilde konumlandırınız.

Ayarlamanın ardından, omuz bağlantısı 

pozisyonunun sabitlendiğinden emin olunuz.

Omuz bağlantısı yüksekliği dört seviyede 

ayarlanabilir. Kemer boynunuza temas ederse, 

yüksekliğini bir seviye indiriniz.

Devam ediyor

51

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

Emniyetli Sürüş

Ayrılabilir Bağlantılı Emniyet Kemeri

1.

Emniyet kemerinin küçük kilit dilini

çekerek tavandaki her bir tutma

yuvasından çıkarınız.

2.

Küçük kilit dili ile bağlantı tokası

üzerindeki üçgen işaretlerini hizalayınız.

Kemerin kıvrılmadığından emin olunuz.

Kemeri bağlantı tokasına takınız.

1

Ayrılabilir Bağlantılı Emniyet Kemeri

Ayrılabilir bağlantıyı açmak için, kilit dilini bağlantı 

tokasının yanındaki yuvaya sokunuz.

3

UYARI

Emniyet kemerini portatif bağlantısı açılmış 

halde kullanmak, bir çarpışma anında ciddi 

bir şekilde yaralanma ihtimalini ve hayati 

riskle karşılaşma olasılığını arttırır.

Emniyet kemerini kullanmadan önce, 

portatif bağlantının uygun şekilde 

kilitlendiğinden emin olunuz.

a

 

Bağlantı Tokası

 

b

 

Kilit Dili

a

 

Kilit Dili

b

 

Küçük Kilit Dili

a

 

Bağlantı Tokası

52

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

Emniyetli Sürüş

3.

Kilit dilini yuvasına yerleştiriniz. Emniyet

kemerini kucak/omuz kemerini

bağladığınız gibi düzgün bir şekilde

bağlayınız.

a

 

Kilit Dili

b

 

Toka

53

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Takılması

Emniyetli Sürüş

Hamileler İçin Öneriler

Alternatifleri düşünün:

Hamileyseniz, araç kullanırken veya araçta seyahat ederken kendinizi ve 

doğmamış çocuğunuzu korumanın en iyi yolu daima emniyet kemeri takmaktır. 

Emniyet kemerini ayarlarken, omuz kemeri bölümünü göğsünüzün üzerinden 

geçirerek karın bölgesinden kaçınınız ve kalça kemeri kısmını mümkün 

olduğunca kalçanızın aşağısında tutunuz. (Şekle bakınız.)

1

Hamileler İçin Öneriler

Her doktor kontrolüne gidişinizde, araç kullanıp 

kullanamayacağınızı ve emniyet kemerini nasıl 

takmanız gerektiğini sorunuz.

Hem kendinizin hem de karnınızdaki çocuğun, 

şişen ön hava yastığından kaynaklanabilen 

yaralanma tehlikesini azaltmak için:

Sürüş esnasında, dik oturunuz ve koltuğu aracı

tam olarak kontrol edebileceğiniz mümkün olan

en arka konuma ayarlayınız.

Ön yolcu koltuğunda otururken, koltuğu

mümkün olduğunca geriye ayarlayınız.

54

uu

Emniyet Kemerleri

u

Emniyet Kemerinin Kontrolü

Emniyetli Sürüş

Emniyet Kemerinin Kontrolü

Emniyet kemerlerinizin durumunu aşağıdaki şekilde düzenli olarak kontrol ediniz:

Emniyet kemerini sonuna kadar çekiniz ve yırtılma, yanma ya da aşınma

olup olmadığını kontrol ediniz.

Kilit dillerinin ve tokaların sorunsuz çalıştığını ve kemerlerin kolayca

toplanmadığını kontrol ediniz.

u

 

Kemer kolayca toplanmıyorsa, kemeri temizlemek problemi çözebilir

.

Sadece hafif sabun ve ılık su kullanınız. Ağartıcılar veya temizleme 

çözücüleri kullanmayınız. Toplamadan önce kemerin tamamen 

kuruduğundan emin olunuz.

İyi durumda olmayan veya düzgün bir şekilde çalışmayan kemerler iyi koruma 

sağlamayacaklardır ve en kısa sürede değiştirilmelidirler.

Kaza sırasında zarar görmüş olan bir kemer, bir sonraki kazada aynı seviyede 

koruma sağlamayacaktır. Herhangi bir kazanın ardından emniyet kemerlerinizi 

bir yetkili servise kontrol ettiriniz.

1

Emniyet Kemerinin Kontrolü

UYARI: 

Kullanıcı tarafından gevşekliği gideren 

emniyet kemeri ayarlama mekanizmalarını 

engelleyecek ya da kemerin ayarlanmasını 

zorlaştıracak değişiklikler ya da ilaveler 

yapılmamalıdır.

UYARI: 

Şiddetli bir çarpışmadan sonra kemerde 

gözle görülür hiç bir hasar olmasa da bu 

kemerin ve parçalarının tamamının değiştirilmesi 

gereklidir.

UYARI: 

Kayışın cila, yağ, kimyasal madde, 

özelikle de akü asidi ile temas etmemesi gerekir. 

Temizlik işlemi yumuşak deterjan ve su 

kullanılarak yapılabilir. Kemer yıpranmış, çok 

pislenmiş veya hasar görmüşse bir yenisi ile 

değiştirilmelidir.

3

UYARI

İhtiyaç duyulduğunda düzgün çalışmamaları 

halinde,  kontrolü  veya  bakımı  yapılmamış 

emniyet  kemerleri  ciddi  yaralanmalara  veya 

ölüme sebep olabilir.

Emniyet kemerlerinizi düzenli olarak kontrol 

ediniz ve herhangi bir sorun varsa mümkün 

olan en kısa sürede gideriniz.

55

uu

Emniyet Kemerleri

u

Bağlantı Noktaları

Emniyetli Sürüş

Bağlantı Noktaları

Emniyet kemerlerini değiştirirken 

resimlerde gösterilen bağlantı 

noktalarını kullanınız. Ön koltukta bir 

kucak/omuz kemeri vardır.

Arka koltukta üç tane kucak/omuz 

kemeri vardır.

Ön Koltuk

Arka Koltuk

56

Emniyetli Sürüş

Hava Yastıkları

Hava Yastığı Sistemi Parçaları

Ön, sürücü diz, ön yan ve perde hava 

yastıkları çarpmanın yönüne ve şiddetine 

göre açılır. Hava yastığı sisteminde 

şunlar bulunur:

İki SRS (Hava Yastığı Sistemi) ön hava

yastığı. Sürücü hava yastığı direksiyon

simidinin ortasındadır; yolcu hava

yastığı ön panelde bulunur. Her ikisinin

üzerinde de 

"SRS AIRBAG"

 uyarı

yazısı vardır.

Biri sürücü, biri ön yolcu ve ikisi arka

dış yolcu için olmak üzere dört yan

hava yastığı. Hava yastıkları koltuk

arkalıklarının dış kenarında bulunur.

Tümünün üzerinde 

“SIDE AIRBAG”

uyarı yazısı vardır.

Aracın her tarafı için bir tane olmak

üzere iki perde hava yastığı. Hava

yastıkları yan camların üzerinde,

tavanda bulunur. Ön ve arka direklerde

“SIDE CURTAIN AIRBAG”

 uyarı

yazısı vardır.

Bir orta hava yastığı. Hava yastığı,

sürücü koltuğu arkalığının ortasında

bulunur. Bu hava yastığının üzerinde

“CENTER AIRBAG”

 uyarı yazısı

vardır.

Sürücü diz hava yastığı. Diz hava

yastığı direksiyon kolonunun altında

yer alır. Bu hava yastığının üzerinde

“SRS AIRBAG”

 yazısı vardır.

Güç modu ON konumdayken, çeşitli

darbe sensörleri, koltuk ve toka

sensörleri, hava yastığı devre

motorları, emniyet kemeri gericileri ve

diğer araç bilgilerini sürekli olarak

izleyen bir elektronik kontrol ünitesi.

Çarpışma durumunda ünite, bu tip

bilgileri kaydedebilir.

Ön koltuklar ve dış arka koltukların

otomatik emniyet kemeri gericileri.

Orta ila şiddetli ön ya da yan darbeleri

algılayabilen darbe sensörleri.

Gösterge panelinde, hava yastığı

sistemindeki veya emniyet kemeri

gericilerindeki olası sorunlara karşı sizi

uyaran ikaz lambası.

Konsol panelinde ön yolcu ön hava

yastığının kapatıldığı konusunda sizi

uyaran bir ikaz lambası.

57

uu

Hava Yastıkları

u

Hava Yastığı Sistemi Parçaları

Emniyetli Sürüş

Hava Yastıklarınız Hakkındaki Önemli Gerçekler

1

Hava Yastıklarınız Hakkındaki Önemli Gerçekler

Hava yastıkları ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yastıkları görevlerini yerine 

getirebilmek için, büyük bir güçle şişerler. Bu nedenle, eğer aracın içindekiler 

emniyet kemerlerini düzgün şekilde takmamışsa veya doğru şekilde 

oturmuyorlarsa, hava yastıkları hayat kurtarmaya yardımcı olurken yanmalara, 

kızarıklıklara ve küçük bazen de ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.

Yapmanız gerekenler:

 Daima emniyet kemerinizi düzgün takınız ve dik olarak, 

direksiyon simidinden aracı tam olarak kontrol etmenize izin verecek kadar 

uzakta oturmaya dikkat ediniz. Ön yolcu koltuğunu ön göğüsten mümkün 

olduğu kadar geriye ayarlamalıdır.

Unutmayınız ki, emniyet kemerleri doğru şekilde takılsa ve hava yastıkları 

açılsa bile, hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarpışmada her türlü 

yaralanmayı ve hayati riskin ortaya çıkmasını önleyemez.

Vücudunuzla ön hava yastığı arasına sert veya keskin nesneler 

koymayınız.

 Sert veya keskin bir cismi kucağınızda taşımak veya pipo içerken 

ya da ağzınızda keskin bir şey varken araç kullanmak, hava yastığının şişmesi 

durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Ön ve sürücü diz hava yastığı kapaklarına herhangi bir şey takmayınız ya 

da yerleştirmeyiniz. SRS AIRBAG 

yazısının bulunduğu kapakların üstünde 

yer alan nesneler hava yastıklarının düzgün çalışmasını engelleyebilir ya da 

hava yastığı açılırsa araç içinde savrularak birini yaralayabilir.

Hava yastıklarınızı devre dışı bırakmaya 

çalışmayınız. Hava yastıkları ve emniyet kemerleri 

en iyi korumayı birlikte sağlarlar.

Sürüş esnasında, direksiyon simidini her iki 

tarafından tutarak ellerinizi ve kollarınızı hava 

yastıklarının açılma alanından uzak tutunuz. 

Kolunuzu hava yastığı kapağının üstüne 

yaslamayınız.

58

uu

Hava Yastıkları

u

Hava Yastığı Tipleri

Emniyetli Sürüş

Hava Yastığı Tipleri

Aracınızda beş tip hava yastığı bulunmaktadır:

Ön hava yastıkları: 

Sürücü ve ön yolcu koltuk önlerinde bulunan hava

yastıkları.

Sürücü 

d

iz hava yastığı:

 Direksiyon kolonunun altındaki hava yastığı.

Orta hava yastıkları: 

Sürücü koltuğu arkalığının orta tarafındaki hava yastığı.

Yan hava yastıkları: 

Sürücü, ön yolcu ve arka dış koltuk arkalıklarındaki

hava yastıkları.

Perde hava yastıkları:

 Yan camların üstündeki hava yastıkları.

Her biri aşağıdaki sayfalarda anlatılmaktadır.

Ön Hava Yastıkları (SRS)

Ön SRS hava yastıkları, sürücünün ve/veya ön yolcunun kafa ve boyun 

bölgesinin korunmasına yardımcı olmak için orta ila şiddetli çarpışmalarda 

açılır.

SRS

 (Hava Yastığı Sistemi), hava yastıklarının emniyet kemerlerine destek 

olmak için, onların yerine kullanılmak için değil tasarlandığını belirtir. Emniyet 

kemerleri yolcuların birincil emniyet sistemleridir.

Sürücü ön hava yastığı direksiyon simidinin göbeğinde ve ön yolcu hava yastığı 

ön göğüste bulunur. Her iki hava yastığının üzerinde de 

"SRS AIRBAG"

 uyarı 

yazısı vardır.

Yerleri

1

Hava Yastığı Tipleri

Güç modu ON konumunda iken hava yastıkları 

şişebilir.

Kaza sırasında hava yastığı açıldıktan sonra, bir 

miktar duman görebilirsiniz. Bu duman, şişirici 

malzemenin yanma işleminden kaynaklanır ve 

zararlı değildir. Solunum problemleri olan kişilerde 

geçici bir rahatsızlığa sebep olabilir. Böyle 

durumlarda, güvenlik açısından sakıncası yoksa 

derhal ve dikkatli bir biçimde arabadan 

çıkılmalıdır.

59

uu

Hava Yastıkları

u

Ön Hava Yastıkları (SRS)

Devam ediyor

Emniyetli Sürüş

Ön hava yastıkları orta ila şiddetli önden çarpışmalarda açılacak şekilde 

tasarlanmıştır. Araç aniden yavaşladığında, sensörler kontrol ünitesine ön hava 

yastıklarının birinin veya her ikisinin açılması sinyalini veren bilgi gönderirler.

Önden çarpışma kafa kafaya da olabilir iki aracın belli bir açıyla çarpışmasıyla 

da olabilir veya aracın beton bir duvar gibi sabit bir nesneye çarpmasıyla da 

olabilir.

Emniyet kemeriniz bedeninizi korurken, ön 

hava yastıkları baş ve boyun bölgenize 

ilave koruma sağlar.

Ön hava yastıkları hızlıca sönerler, böylece 

sürücünün görüşünü ya da direksiyonu 

veya diğer kumandaları kullanmasını 

engellemezler.

Şişme ve sönme işlemi o kadar hızlı gerçekleşir ki, yolcuların çoğu hava 

yastıklarının açıldığını sönmüş hava yastıklarını kucaklarında görünceye 

kadar fark etmezler.

Çalışması

Ön Hava Yastıklarının Çalışması

60

uu

Hava Yastıkları

u

Ön Hava Yastıkları (SRS)

Emniyetli Sürüş

Ön hava yastıkları ne zaman açılmamalı

Hafif önden çarpışmalar: 

Ön hava yastıkları emniyet kemerlerine destek ve hayat 

kurtarmaya yardımcı olması için tasarlanmıştır, orta ila şiddetli çarpışmalardan daha hafif 

çarpışmalarda ortaya çıkabilen ufak çizikleri veya kemik kırılmalarını önlemek için değil.

Yandan gelen darbeler: 

Ön hava yastıkları, sürücünün veya ön yolcunun aracın önüne 

doğru hareketlenmesine sebep olan ani yavaşlama durumlarında koruma sağlayabilir. 

Yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları özellikle, sürücünün veya yolcunun aracın 

yan tarafına doğru savrulduğu yandan alınan orta ila şiddetli darbelerde ortaya çıkan 

yaralanmaların ciddiyetini azaltmaya yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Arkadan gelen darbeler: 

Arkadan alınan bir darbede en iyi korumayı kafalıklar ve 

emniyet kemerleri sağlar. Ön hava yastıkları dikkate değer herhangi bir koruma 

sağlayamaz ve bu tür çarpışmalarda açılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Devrilmeler: 

Emniyet kemerleri ve yan hava yastıkları devrilme sırasında en iyi korumayı 

sağlarlar. Ön hava yastıkları çok az koruma sağladığı veya hiç koruma sağlamadığı için, 

bir devrilme sırasında açılacak şekilde tasarlanmamışlardır.

Ön hava yastıklarının çok az hasar durumunda veya görülebilir hiç hasar

olmadığında açılması

Hava yastığı sistemi ani yavaşlamaları algıladığı için, araç şasisine veya 

süspansiyonuna gelen güçlü bir darbe hava yastıklarından birinin veya her ikisinin 

açılmasına sebep olabilir. Mesela araç şasisinde ani yavaşlamaya sebep olacak 

şekilde bir kasisten, bir çukurun kenarından veya diğer alçak nesnelerin üzerinden 

geçmek gibi. Araç alt kısmından darbe aldığı için, hasar ilk anda görülmeyebilir.

Dış hasar ciddi gibi görünmesine rağmen ön hava yastıklarının açılmaması

Darbe emici gövde parçaları darbe sırasında açığa çıkan enerjiyi absorbe ettiği için, 

gözle görülen hasarın büyüklüğü her zaman hava yastığının devreye girmesi için bir 

gösterge değildir. Aslında, bazı çarpışmalar ciddi hasarlara sebep olabilirken, hava 

yastığının açılmasına sebep olmazlar çünkü hava yastıklarına ihtiyaç yoktur ya da 

açılsalar bile koruma sağlamayacaklardır.

Devam ediyor

61

uu

Hava Yastıkları

u

Ön Hava Yastıkları (SRS)

Emniyetli Sürüş

Yolcu ön hava yastığı ON/OFF svici

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapalı Sistemi

Arkaya bakan bir çocuk koltuğunu ön yolcu koltuğuna yerleştirmekten başka 

çareniz yoksa, dahili anahtarı kullanarak yolcu ön hava yastığı sistemini manuel 

olarak devre dışı bırakmalısınız.

Ön yolcu hava yastığı 

ON/OFF

 svicinin

konumları:

OFF:

 Yolcu ön hava yastığı devre dışıdır. 

Yolcu ön hava yastığı, sürücü ön hava 

yastığının açılmasına yetecek büyüklükteki 

önden çarpışmalarda açılmaz.

Yolcu ön hava yastığı kapalı ikaz lambası 

hatırlatma amaçlı olarak yanık kalır.

ON: 

Yolcu ön hava yastığı devrededir.

Yolcu ön hava yastığı açık ikaz lambası 

yanar ve yaklaşık 60 saniye boyunca yanık 

kalır.

1

Yolcu Ön Hava Yastığı Kapalı Sistemi

3

UYARI

Ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk 

koltuğu yerleştirmek kaçınılmazsa, yolcu ön 

hava yastığı sistemi kapatılmalıdır.

Yolcu ön hava yastığı şişerse, bebeğin 

ölümüne veya ciddi bir şekilde 

yaralanmasına sebep olabilecek bir kuvvetle 

çocuk koltuğuna çarpabilir.

3

UYARI

Ön yolcu koltuğunda bir arkaya bakan çocuk 

koltuğu yoksa, yolcu ön hava yastığı sistemini 

devreye soktuğunuzdan emin olunuz.

Yolcu ön hava yastığı sisteminin devre dışı 

bırakılması, bir çarpışma sırasında ciddi 

biçimde yaralanmaya veya hayati riskin 

ortaya çıkmasına neden olabilir.

a

 

Yolcu Ön Hava Yastığı

ON/OFF

 

Uyarı Lambası

b

 

Sistem Uyarı Etiketi

c

 

ON/OFF

 Svici

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..