Главная              Рефераты - Финансы

Податковий облік - контрольная работа

Міністерство освіти та науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Контрольна робота

«Податковий облік»

ВИКОНАЛА

Студентка групи УЧ-06-1з

Барміна (Шевченко) І.С

Варіант №29

м. Добропілля 2010 рік


Модуль 1

Задача №10 «Податок на прибуток»

Виконати повний аналіз кожної операції ТОВ «Віола» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14104571; адреса: м. Харків, вул. Каразіна, 7/9; телефон – 142481; код виду економічної діяльності (КВЄД) – 72.20.0; поточний рахунок: 26002801870154 у ПІБ м. Харків; МФО, банк 335076; код галузі за ЗКГНГУ: 82100) на підставі форм діючого законодавства України з питань оподаткування. Розрахувати суму податку на прибуток за перший квартал поточного року. Скласти декларацію з податку на прибуток за перший квартал, розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

№ п/п

Зміст господарської операції

Значення показника

ВД, грн.

ВВ, грн.

Код ряд.

1

Кількість працівників (чол.):

17

В тому числі за сумісництвом, (чол.):

1

2

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства за підсумком роботи у І кварталі, тис. грн.

27,0

27000

04.3

3

Здійснені нарахування на заробітну плату за І квартал (визначити самостійно), тис. грн..:

10,071

10071

04.4

4

Отримані кошти з розрахункового рахунку у касу для виплати заробітної плати за березень, ти. грн.

9,0

5

Сплачений до бюджету податок з доходів фізичних осіб

1,1

6

Балансована вартість матеріальних засобів, тис. грн..

-3,9

3900

01.2

- на початок року;

13,9

- використаних не у господарській діяльності

0,8

- на 1 квітня;

17,0

7

Оподатковуваний прибуток за попередній звітний рік, тис. грн..

5,5

8

Дата сплати податку на прибуток відповідно до виписки банку:

4,02

Сума податку на прибуток, тис. грн..

0,1

9

На балансі підприємства знаходиться:

1вантажний автомобіль, код ГСКД 8704.

об’єм циліндрів двигуна, тис. куб. см.;

11,2

- 1 легковий автомобіль, код ГСКД 8703.

об’єм циліндрів двигуна, тис. куб. см.;

3,8

10

Нараховані податки (розрахувати самостійно):

1,028

1028

04.6

- З власників транспортних засобів, тис. грн..

0,940

- Комунальний податок, тис. грн..

0,082

- Збір за забруднення навколишнього середовища, тис. грн..

0,007

11

Прибуток від реалізації основних засобів І групи, тис. грн..

2,0

2000

01.1

12

Нарахована амортизація (суму визначити самостійно, виходячи з балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року) , см. П. 39

5,318

––

07

1 група, тис. грн..

1,010

2 група, тис. грн..

4,020

3 група, тис. грн..

0,288

13

Акцептовані платіжні документи на підписаний акт виконання робіт з ремонту адміністративного корпусу (з ПДВ), тис. грн..

2,6

2200

04.10

15

Здійснена попередня оплата за рекламні послуги ТОВ «Оскар» за розміщення реклами на тривалий час згідно рахунку 5/124, в тому числі:

- Послуги реклами, тис. грн..

12,1

12100

04.10

- ПДВ:

2,42

- Податок на рекламу

0,06

100

04.6

17

Отримано 18.03 на поточний рахунок від МП «Мрія» за товари, відвантажені минулого місяця згідно рахунку № 178, в тому числі:

- Вартість товарів;

23,7

23700

01.1

- ПДВ:

4,74

18

Відвантажені товари АТ «Світанок» згідно рахунку № 25 на суму (з ПДВ), тис. грн..

(оплата надійде в наступному кварталі)

198

165000

01.1

19

Оприбутковані товари (перша подія) по бартерному контракту, тис. грн.

1,5

1500

04.1

- В цінах контракту (з ПДВ):

1,2

За звичайними цінами (з ПДВ)

1,8

20

Здійснена оплата електроенергії, пару та води для виробничих потреб (з ПДВ), тис. грн.. Податкова накладна отримана

0,6

Без ПДВ

0,5

500

04.1

21

Надійшли суми держмита та штрафів за рішенням господарського суду, тис. грн..

1,0

1000

01.6

22

Одночасно з виплатою дивідендів за результатами минулого податкового року перерахований податок дивіденди, тис. грн..

Сума нарахованих дивідендів;

0,5

Сума податку на дивіденди:

0,1

13,20

Сума виплачених дивідендів

0,5

23

Списана вартість списаного палива (бензин) згідно подорожніх листів:

3,5

3500

04.1

Для вантажного авто, л.:

1100

Для легкового авто, л:

160

Ціна за 1 літр (без ПДВ), грн..

3,0

24

Сума витрат на відрядження працівників підприємства, що підтверджені відповідними документами, у звітному періоді становить, тис. грн..

0,1

100

04.13

26

Сплачений за рішенням господарського суду штраф за несвоєчасну поставку продукції, тис. грн..

0,8

28

Надійшли на розрахунковий рахунок дивіденди за акціями від нерезидента,євро:

300

1900

01.6

Курс НБУ на дату надходження валюти:

6,26

29

Виручка від реалізації іноземної валюти становить, тис. грн.

2,4

2400

01.6

Балансова вартість реалізованої валюти, тис. грн..

2,3

2300

04.13

30

Перераховано з розрахункового рахунку на фінансування асоціації, до якої відноситься підприємство (без ПДВ), тис. грн..

1,7

32

Придбаний спецодяг для працівників згідно переліку професій, затвердженому законодавчо, тис. грн..

0,5

500

04.1

33

Придбаний патент у січні поточного рахунку для ведення торговельної діяльності.

0,2

13

Термін дії, міс.

6

Вартість на місяць, грн..

30

35

Сплачені проценти за кредитом у сумі, тис. грн..:

0,1

100

04.13

37

Повернутий товар покупцем у зв’язку з його низькою якістю. Товар був реалізований у минулому звітному періоді.

Вартість повернутого товару (без НДС), тис. грн..

2,0

-2000

02.1

Крім того ПДВ, тис грн..

0,40

39

Балансова вартість основних засобів на початок звітного року:

1 група, тис. грн..

50,5

2 група, тис. грн..

40,2

3 група, тис. грн..

4,8

40

Нарахований податок на прибуток за 1 квартал, тис грн..

32,593

17

41

РАЗОМ:

197878

60967

Задача №1 «Податок на додану вартість»

ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» - платник ПДВ (номер свідоцтва про реестрацію платника ПДВ - 06084964; податковий номер платника ПДВ - 001656605107; ідентифікаційний код платника згідно з ЕДРПОУ - 00165669), звітний період - 1 місяць. Виконати повний аналіз кожної операції на підставі норм діючого законодавства України з питань оподаткування. Скласти податкову накладну, регістри податкового обліку ПДВ (книгу обліку продажу товарів, робіт, послуг та книгу обліку придбання товарів, робіт, послу г). Заповнити податкову декларацію з ПДВ за вересень (09) звітного року за повною формою. Адреса підприемства. 84205, Донецька обл., Дружківський р-н, м. Дружківка, вул. Леніна, 6/7; телефон: 9-30-24; факс: 3-10-27; е-таіl: dmz@udce.cbcd.donetsk.ua .Декларація подаеться до ДПІ у місті Дружківка.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

ПЗ, грн..

ПК, грн..

Код ряд. декл

А

Б

Графа розділу 1 та розділу 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

На розрахунковий рахунок ВАТ „ДМЗ" 01.09. надійшла виручка від реалізації готової продукції ТОВ „Оскар", грн. (перша подія):

7000

1167

1

5833

1167

6,7,8 розділ 2

2

Виручка ВАТ „ДМЗ" від експорту готової продукції до Франції у вересні звітного року, евро:

10050

0

2.1

63315

0

6,11 розділ 2

Курс НБУ, грн./евро

6,3

3

Оприбуткована 04.09. готова продукція, що надійшла від ТОВ„Булат", на суму, грн.: Дата виписки податкової' накладної 23.08.

Оплату здійснено 23.08.

350

-

-

-

-

Відображена у серпні за першою подією

4

10.09. надійшли товарно-матеріальні цінності від нерезидента. Сума ПДВ , сплаченого митним органам, становить, грн.

2525

2525

12.1

12625

2525

6,7,8 розділ 1

5

12.09. відвантажена готова продукція АТ „НКМЗ" на суму, грн. Оплата надійде в насту пному місяці.

36000

6000

1

30000

6000

6,7,8 розділ 2

6

15.09. отримані основні виробничі фонди (обладнання для цеха металообробки) на загальнуну суму, грн. Дата виписки подажової накладно! -1 11.09. 7

6600

1100

10.1

5500

1100

6,7,8 розділ1

7

ВАТ „ДМЗ" здійс'нена оплата рахунків транспортної ефганізації за доставку основних фондів, грн.

Дата виписки податкової накладної -11.09.

1500

250

10.1

1250

250

6,7,8 розділ 1

8

Скласти податкову накладну за даними операції №

5

-

-

-

-

-

-

9

Зарахована на розрахунковий рахунок ВАТ „ДМЗ" виручка від реалізації продукції, що була відвантажена 20.08., грн.:

55200

-

-

-

-

-

-

10

Придбаний патент на право займатися торговою діялбністю за готівку (для фірмового магазину підприемства), грн.

240

-

-

-

-

-

-

11

Придбані товари за кордоном на суму (сплату ПДВ відстрочено шляхом оформления податкового векселя), грн.:

50000

10000

6

50000

1000

6,7,8 розділ 1

12

Термін погашения податкового векселя, дата

20.10

19.1

-10000

13

Здійснена 24.09. підписка на газету „Головбух" терміном 3 місяця. Вартість, грн.:

127,85

-

-

11.1

128

х

6(127,85) 7(127,85) 8(0) розділ 1

14

Придбані 25.09. товари у платника единого податку за ставкою 10%, грн.:

500

-

-

11.1

500

х

7(500) 8(0) 6(500) розділ1

15

24.09. відвантажена продукція МП

„Ескада" в рамках бартерного договору №524 на суму, грн.: (ціна реалізації не менша за звичайні ціни)

1800

300

1

1500

300

6,7,8 розділ 2

16

Отримані товари 28.09. від МП «Ескада» в рамках бартерного договору №524 на суму, грн.:

Дата виписки податкової накладної 27.09.

1800

300

10.1

1500

300

6,7,8 розділ 1

17

29.09. відвантажені ТОВ „Мрія" безоплатно товари. Облікова вартість товарів, грн.:

800

-160

16.4

-800

-160

7(-800) 8(-160) 11(800) 12(160) розділ 1

Звичайна ціназ ПДВ, грн.:

700

117

1

583

117

6,7,8 розділ 2

18

Отриманий 30.09. суб’єкт невиробничих основних засобів. Його вартістБ з ПДВ становитв, грн: Дата виписки податкової накладної -29.09.

900

х

14

900

х

11,12 розділ 1

19

Виплачена заробітна плата робітникам підприемства за вересень:

50000

-

-

-

-

-

-

20

30.09 здійснена оплата за будівель ні матеріали для ремонту адміністративного корпусу, грн.: Податкова накладна у звітному періоді не отримана.

3000

-

-

-

-

-

-

Разом:

17584

4015


Розділ 1. Отримані податкові накладні

№ з/п

Податкова накладна, ВМД, чек тощо

Загальна сума, включаючи ПДВ

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів (послуг, включаючи одержання від нерезидента):

дата отримання

номер

постачальник

назва

підлягають, оподаткуванню за ставкою 20 %, 0 %

Вартість без ПДВ

сума ПДВ

вартість. без ПДВ

сума ПДВ

1

2

3

4

5

6